ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*由*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -由-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[由, yóu, ㄧㄡˊ] cause, reason; from
Radical: , Decomposition: 田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]
Etymology: [ideographic] Road 丨 leading to the farm 田, Rank: 136
[黄, huáng, ㄏㄨㄤˊ] yellow; surname
Radical: , Decomposition:   ?    由 [yóu, ㄧㄡˊ]  八 [, ㄅㄚ]
Etymology: [pictographic] A jade pendant, Rank: 561
[油, yóu, ㄧㄡˊ] oil, fat, grease, lard; oil paints
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  由 [yóu, ㄧㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 948
[抽, chōu, ㄔㄡ] to draw out, to pull out; to sprout
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  由 [yóu, ㄧㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 1178
[宙, zhòu, ㄓㄡˋ] space, time, space-time
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]  由 [yóu, ㄧㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] roof - the sky, Rank: 1421
[迪, dí, ㄉㄧˊ] to advance, to enlighten, to make progress
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  由 [yóu, ㄧㄡˊ]
Etymology: [ideographic] To walk 辶 with purpose 由, Rank: 1440
[届, jiè, ㄐㄧㄝˋ] deadline; period; measure word for elections, meetings, and other events
Radical: , Decomposition:   尸 [shī, ]  由 [yóu, ㄧㄡˊ]
Etymology: -, Rank: 1522
[邮, yóu, ㄧㄡˊ] mail; post office
Radical: , Decomposition:   由 [yóu, ㄧㄡˊ]  阝 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] place, Rank: 1652
[袖, xiù, ㄒㄧㄡˋ] sleeve
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  由 [yóu, ㄧㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] clothes, Rank: 1686
[庙, miào, ㄇㄧㄠˋ] temple, shrine; imperial court
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]  由 [yóu, ㄧㄡˊ]
Etymology: [ideographic] A building 广 containing an altar 由, Rank: 1889
[轴, zhóu, ㄓㄡˊ] axle, pivot, shaft; axis
Radical: , Decomposition:   车 [chē, ㄔㄜ]  由 [yóu, ㄧㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] wheel, Rank: 2438
[笛, dí, ㄉㄧˊ] bamboo flute; whistle
Radical: , Decomposition:   ⺮ [zhú, ㄓㄨˊ]  由 [yóu, ㄧㄡˊ]
Etymology: [ideographic] A bamboo ⺮ flute 由, Rank: 2561
[釉, yòu, ㄧㄡˋ] enamel, glaze
Radical: , Decomposition:   釆 [biàn, ㄅㄧㄢˋ]  由 [yóu, ㄧㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] collect, Rank: 2923
[铀, yóu, ㄧㄡˊ] uranium
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  由 [yóu, ㄧㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 3105
[寅, yín, ㄧㄣˊ] to respect, to revere; respectfully; 3rd terrestrial branch
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]      一 [, ]  由 [yóu, ㄧㄡˊ]  八 [, ㄅㄚ]
Etymology: -, Rank: 3422
[胄, zhòu, ㄓㄡˋ] helmet; descendant
Radical: , Decomposition:   由 [yóu, ㄧㄡˊ]  
Etymology: [pictographic] A man ⺼ wearing a helmet 由, Rank: 4268
[柚, yòu, ㄧㄡˋ] grapefruit, pomelo
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  由 [yóu, ㄧㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] tree, Rank: 4553
[岫, xiù, ㄒㄧㄡˋ] mountain peak; cave, cavern
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  由 [yóu, ㄧㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] mountain, Rank: 4745
[黃, huáng, ㄏㄨㄤˊ] yellow; surname
Radical: , Decomposition:   廿 [niàn, ㄋㄧㄢˋ]      一 [, ]  由 [yóu, ㄧㄡˊ]  八 [, ㄅㄚ]
Etymology: [pictographic] A jade pendant, Rank: 4883
[妯, zhóu, ㄓㄡˊ] sister-in law
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  由 [yóu, ㄧㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 5343
[鼬, yòu, ㄧㄡˋ] weasel, mustela itatis
Radical: , Decomposition:   鼠 [shǔ, ㄕㄨˇ]  由 [yóu, ㄧㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] rat, Rank: 5410
[蚰, yóu, ㄧㄡˊ] millipede
Radical: , Decomposition:   虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]  由 [yóu, ㄧㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] insect, Rank: 5823
[舳, zhú, ㄓㄨˊ] the stern of a ship
Radical: , Decomposition:   舟 [zhōu, ㄓㄡ]  由 [yóu, ㄧㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] ship, Rank: 6227
[軸, zhóu, ㄓㄡˊ] axle, pivot, shaft; axis
Radical: , Decomposition:   車 [chē, ㄔㄜ]  由 [yóu, ㄧㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] wheel, Rank: 7370
[鈾, yóu, ㄧㄡˊ] uranium
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  由 [yóu, ㄧㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 7689
[冑, zhòu, ㄓㄡˋ] helmet
Radical: , Decomposition:   由 [yóu, ㄧㄡˊ]  
Etymology: [ideographic] A man ⺼ wearing a helmet 由
[甹, pīng, ㄆㄧㄥ] chivalrous knight
Radical: , Decomposition:   由 [yóu, ㄧㄡˊ]  丂 [kǎo, ㄎㄠˇ]
Etymology: -

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yóu, ㄧㄡˊ, ] to follow; from; it is for...to; reason; cause; because of; due to; to; to leave it (to sb); by (introduces passive verb), #134 [Add to Longdo]
[yóu yú, ㄧㄡˊ ㄩˊ, / ] due to; as a result of; thanks to; owing to; since; because, #197 [Add to Longdo]
[zì yóu, ㄗˋ ㄧㄡˊ, ] freedom; free; liberty, #1,327 [Add to Longdo]
[lǐ yóu, ㄌㄧˇ ㄧㄡˊ, ] reason; grounds; justification, #1,688 [Add to Longdo]
[yóu cǐ, ㄧㄡˊ ㄘˇ, ] hereby; from this, #3,093 [Add to Longdo]
[bù yóu dé, ㄅㄨˋ ㄧㄡˊ ㄉㄜˊ, ] can't help; cannot but, #9,068 [Add to Longdo]
此可见[yóu cǐ kě jiàn, ㄧㄡˊ ㄘˇ ㄎㄜˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] from this, it can be seen that..., #9,398 [Add to Longdo]
自主[bù yóu zì zhǔ, ㄅㄨˋ ㄧㄡˊ ㄗˋ ㄓㄨˇ, ] can't help; involuntarily, #13,161 [Add to Longdo]
[zì yóu jī, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄐㄧ, ] free radical, #13,715 [Add to Longdo]
[yóu zhōng, ㄧㄡˊ ㄓㄨㄥ, ] heartfelt; sincere; unfeigned, #14,758 [Add to Longdo]
[zì yóu huà, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄏㄨㄚˋ, ] liberalization; freeing (from sth), #17,370 [Add to Longdo]
[lù yóu qì, ㄌㄨˋ ㄧㄡˊ ㄑㄧˋ, ] router, #17,707 [Add to Longdo]
[jīng yóu, ㄐㄧㄥ ㄧㄡˊ, / ] via, #19,986 [Add to Longdo]
[yuán yóu, ㄩㄢˊ ㄧㄡˊ, / ] reason; cause, #21,832 [Add to Longdo]
[yóu lái, ㄧㄡˊ ㄌㄞˊ, / ] origin, #22,376 [Add to Longdo]
[zì yóu yǒng, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄩㄥˇ, ] freestyle swimming, #23,121 [Add to Longdo]
自在[zì yóu zì zài, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄗˋ ㄗㄞˋ, ] carefree; free and easy; leisurely, #23,391 [Add to Longdo]
主义[zì yóu zhǔ yì, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] liberalism, #25,211 [Add to Longdo]
之路[bì yóu zhī lù, ㄅㄧˋ ㄧㄡˊ ㄓ ㄌㄨˋ, ] the road one must follow or take; the only way, #27,057 [Add to Longdo]
身不[shēn bù yóu jǐ, ㄕㄣ ㄅㄨˋ ㄧㄡˊ ㄐㄧˇ, ] can't help doing it; not of one's own volition; in spite of oneself, #27,832 [Add to Longdo]
言论自[yán lùn zì yóu, ㄧㄢˊ ㄌㄨㄣˋ ㄗˋ ㄧㄡˊ, / ] (constitutional) freedom of speech, #28,655 [Add to Longdo]
[zì yóu dù, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄉㄨˋ, ] (math.) (number of) degrees of freedom; variance, #28,790 [Add to Longdo]
[shì yóu, ㄕˋ ㄧㄡˊ, ] main content; matter; work; origin of an incident; cause; purpose; subject (of business letter), #32,971 [Add to Longdo]
市场[zì yóu shì chǎng, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄕˋ ㄔㄤˇ, / ] free market, #37,981 [Add to Longdo]
[lù yóu, ㄌㄨˋ ㄧㄡˊ, ] routing (in computer networks), #42,565 [Add to Longdo]
[zì yóu dǎng, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄉㄤˇ, / ] Liberal Party, #44,133 [Add to Longdo]
听天[tīng tiān yóu mìng, ㄊㄧㄥ ㄊㄧㄢ ㄧㄡˊ ㄇㄧㄥˋ, / ] to submit to the will of heaven; to resign oneself to fate; to trust to luck, #44,390 [Add to Longdo]
体操[zì yóu tǐ cāo, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄊㄧˇ ㄘㄠ, / ] floor (gymnastics), #46,513 [Add to Longdo]
[àn yóu, ㄢˋ ㄧㄡˊ, ] main points of a case; brief; summary, #47,002 [Add to Longdo]
[zì yóu gǎng, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄍㄤˇ, ] free port, #50,346 [Add to Longdo]
新闻自[xīn wén zì yóu, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄗˋ ㄧㄡˊ, / ] freedom of the press, #51,834 [Add to Longdo]
[rèn yóu, ㄖㄣˋ ㄧㄡˊ, ] uncaring; indifferent; ignoring, #54,866 [Add to Longdo]
落体[zì yóu luò tǐ, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄌㄨㄛˋ ㄊㄧˇ, / ] free-fall, #63,261 [Add to Longdo]
职业[zì yóu zhí yè, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄓˊ ㄧㄝˋ, / ] self-employed; profession, #73,635 [Add to Longdo]
放任[zì yóu fàng rèn, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄈㄤˋ ㄖㄣˋ, ] laissez-faire, #86,155 [Add to Longdo]
旧章[shuài yóu jiù zhāng, ㄕㄨㄞˋ ㄧㄡˊ ㄐㄧㄡˋ ㄓㄤ, / ] to act in accordance with the old rules, #300,388 [Add to Longdo]
[zì yóu hán, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄏㄢˊ, ] free enthalpy (thermodynamics); Gibbs free energy, #421,374 [Add to Longdo]
行不[xíng bù yóu jìng, ㄒㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄧㄡˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] lit. never taking a short-cut (成语 saw); fig. upright and honest, #521,955 [Add to Longdo]
不分情[bù fēn qíng yóu, ㄅㄨˋ ㄈㄣ ㄑㄧㄥˊ ㄧㄡˊ, ] indiscriminate [Add to Longdo]
[jí yóu, ㄐㄧˊ ㄧㄡˊ, ] namely [Add to Longdo]
[yīn yóu, ㄧㄣ ㄧㄡˊ, ] reason; cause; predestined relationship (Buddh.) [Add to Longdo]
媒体自[méi tǐ zì yóu, ㄇㄟˊ ㄊㄧˇ ㄗˋ ㄧㄡˊ, / ] freedom of the media [Add to Longdo]
学术自[xué shù zì yóu, ㄒㄩㄝˊ ㄕㄨˋ ㄗˋ ㄧㄡˊ, / ] academic freedom [Add to Longdo]
[zhāi yóu, ㄓㄞ ㄧㄡˊ, ] high points (of a document); resume [Add to Longdo]
欧洲自贸易联盟[Ōu zhōu Zì yóu Mào yì Lián méng, ㄡ ㄓㄡ ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, / 貿] European Free Trade Association [Add to Longdo]
卓章[shuài yóu zhuó zhāng, ㄕㄨㄞˋ ㄧㄡˊ ㄓㄨㄛˊ ㄓㄤ, ] (成语 saw); conservative [Add to Longdo]
[yóu jìng, ㄧㄡˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] to follow a narrow path [Add to Longdo]
结社自[jié shè zì yóu, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄜˋ ㄗˋ ㄧㄡˊ, / ] (constitutional) freedom of association [Add to Longdo]
羟自[qiǎng zì yóu jī, ㄑㄧㄤˇ ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄐㄧ, / ] hydroxyl radical [Add to Longdo]
亚洲电台[Zì yóu Yà zhōu Diàn tái, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄧㄚˋ ㄓㄡ ㄉㄧㄢˋ ㄊㄞˊ, / ] Radio Free Asia [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[じゆう, jiyuu] (n) เหตุผล, สาเหตุ
[りゆう, riyuu] (n) เหตุผล,ข้ออ้าง
[じゆう, jiyuu] (adv) อิสระ, ตามอำเภอใจ
[じゆうせき, jiyuuseki] (n) ที่นั่งที่ไม่จอง (ไม่จำเป็นต้องจอง)
貿易協定[じゆうぼうえききょうてい, jiyuubouekikyoutei] (n) เขตการค้าเสรี (Free Trade Area)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
行動[じゆうこうどう, jiyuukoudou] เวลาว่าง ฟรีไทม์
[じゆう, jiyuu] (n, adj) อิสระ
[けいゆ, keiyu] (prep) โดย, ผ่าน

Japanese-English: EDICT Dictionary
いくつかの理から[いくつかのりゆうから, ikutsukanoriyuukara] (exp) (See さまざまな理から) for whatever reason [Add to Longdo]
さまざまな理から[さまざまなりゆうから, samazamanariyuukara] (exp) for various reasons [Add to Longdo]
よって来たる;よって来る;因って来る;って来る;因って来たる[よってきたる, yottekitaru] (exp,adj-f) (uk) originating; causing; beginning [Add to Longdo]
カナダ自[カナダじゆうとう, kanada jiyuutou] (n) Liberal Party of Canada [Add to Longdo]
意志の自[いしのじゆう, ishinojiyuu] (n) (See 自意志) freedom of will [Add to Longdo]
違法性阻却事[いほうせいそきゃくじゆう, ihouseisokyakujiyuu] (n) justifiable cause for noncompliance with the law [Add to Longdo]
因る(P);拠る(P);依る;[よる, yoru] (v5r,vi) (1) (uk) (esp. 依る;拠る) to be due to; to be caused by; (2) (esp. 依る) to depend on; to turn on; (3) (esp. 因る;る) to be based on; to come from; (P) [Add to Longdo]
[いんゆ, inyu] (n,vs) cause [Add to Longdo]
改版理[かいはんりゆう, kaihanriyuu] (n) {comp} reason for revision; reason for modification [Add to Longdo]
海洋自[かいようじゆう, kaiyoujiyuu] (n) freedom of the sea [Add to Longdo]
経済自主義[けいざいじゆうしゅぎ, keizaijiyuushugi] (n) economic liberalism [Add to Longdo]
[けいゆ(P);けいゆう, keiyu (P); keiyuu] (n-adv) (1) through; by way of; via; (vs) (2) to go via; to go by way of; (P) [Add to Longdo]
[けいゆち, keiyuchi] (n) transit point; transit airport; connection airport [Add to Longdo]
決定的文脈自文法[けっていてきぶんみゃくじゆうぶんぽう, ketteitekibunmyakujiyuubunpou] (n) {comp} deterministic context-free grammar [Add to Longdo]
結社の自[けっしゃのじゆう, kesshanojiyuu] (exp,n) (See 集会の自) freedom of association [Add to Longdo]
権利と自のカナダ憲章[けんりとじゆうのカナダけんしょう, kenritojiyuuno kanada kenshou] (n) Canadian Charter of Rights and Freedoms [Add to Longdo]
原因において自な行為[げんいんにおいてじゆうなこうい, gen'innioitejiyuunakoui] (exp) actio libera in causa; manufacturing the conditions of one's own defence (e.g. getting drunk in order to commit a crime) [Add to Longdo]
[げんゆう, genyuu] (n) reason; cause [Add to Longdo]
言論の自[げんろんのじゆう, genronnojiyuu] (n) free speech; freedom of speech [Add to Longdo]
[そうろうよし, sourouyoshi] (exp) I hear that ... [Add to Longdo]
控訴理[こうそりゆう, kousoriyuu] (n) grounds for an appeal [Add to Longdo]
左のような理[ひだりのようなりゆう, hidarinoyounariyuu] (exp) the reason(s) is (are) as follows [Add to Longdo]
市場自[しじょうじゆうか, shijoujiyuuka] (n,vs) market liberalization; market liberalisation; opening up of a market [Add to Longdo]
志望理[しぼうりゆうしょ, shibouriyuusho] (n) statement of purpose; essay; letter in university application form [Add to Longdo]
思想の自[しそうのじゆう, shisounojiyuu] (n) freedom of thought [Add to Longdo]
肢体不自[したいふじゆうじ, shitaifujiyuuji] (n) handicapped child [Add to Longdo]
[じゆう, jiyuu] (n) reason; cause; (P) [Add to Longdo]
耳の不自[みみのふじゆう, miminofujiyuu] (n,adj-na) deafness; the deaf [Add to Longdo]
[じゆう, jiyuu] (exp,adj-na,n) freedom; liberty; as it pleases you; (P) [Add to Longdo]
なる論きゃく[じゆうなるろんきゃく, jiyuunaruronkyaku] (n) freelance journalist [Add to Longdo]
[じゆうに, jiyuuni] (adv) (See 自) freely [Add to Longdo]
の育くまれた所[じゆうのはぐくまれたところ, jiyuunohagukumaretatokoro] (n) cradle of liberty [Add to Longdo]
の女神[じゆうのめがみ, jiyuunomegami] (n) (See 自の女神像) Statue of Liberty [Add to Longdo]
の女神像[じゆうのめがみぞう, jiyuunomegamizou] (n) Statue of Liberty [Add to Longdo]
の身[じゆうのみ, jiyuunomi] (n) freedom; free man; free woman [Add to Longdo]
意志[じゆういし, jiyuuishi] (n) free will [Add to Longdo]
意志論[じゆういしろん, jiyuuishiron] (n) (philosophical) libertarianism [Add to Longdo]
営業[じゆうえいぎょう, jiyuueigyou] (n) unrestricted operations [Add to Longdo]
[じゆうか, jiyuuka] (n,vs) liberalization; liberalisation; freeing; (P) [Add to Longdo]
[じゆうが, jiyuuga] (n) free drawing [Add to Longdo]
気儘;自気まま[じゆうきまま, jiyuukimama] (n,adj-na) free; unfettered; according to one's own whims; doing as one likes [Add to Longdo]
競争[じゆうきょうそう, jiyuukyousou] (n) free competition [Add to Longdo]
[じゆうぎょう, jiyuugyou] (n) (See フリーランサー) self-employed profession (e.g. actor, artist); liberal profession [Add to Longdo]
曲線[じゆうきょくせん, jiyuukyokusen] (n) {comp} freeform curve [Add to Longdo]
[じゆうけい, jiyuukei] (n) punishment by imprisonment or curtailment of liberties [Add to Longdo]
契約[じゆうけいやく, jiyuukeiyaku] (n) (1) free agency; free contract; free booking; (adj-no) (2) freelance [Add to Longdo]
契約選手[じゆうけいやくせんしゅ, jiyuukeiyakusenshu] (n) free agent [Add to Longdo]
形(P);自[じゆうがた, jiyuugata] (n) freestyle (e.g. swimming event); (P) [Add to Longdo]
形式[じゆうけいしき, jiyuukeishiki] (n) {comp} free format [Add to Longdo]
経済[じゆうけいざい, jiyuukeizai] (n) free economy; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.「今、行動を起こせ」という、それが伝える実際的な意味に加えて、即座の行動がなぜ重要であるかという多くの理をも、言外に示唆していたのであった。
Even at the end of the nineteenth century, sailors in the British Navy were not permitted to use knives and forks because using them was considered a sign of weakness.19世紀末でも、イギリス海軍の船員は、そうすることが弱さの印だという理で、ナイフとフォークを使うことを許されていなかった。
An old woman limped along the street.1人の老婆が不自な足で通りを歩いていた。
Do you know the reason why two-thirds of the students did not attend the student meeting?3分の2の学生が学生大会に欠席した理がわかりますか。
You are free to go anytime, as long as you get back by five.5時までに戻りさえすれば、何時に出かけるのも自ですよ。
He lives a freewheeling life. I think he ought to settle down a little.あいつって自気ままに暮らしてるよな。ちょっとは落ち着いた方がいいんじゃないかな。
Only afterward did he explain why he did it.あとになって初めて、それをやった理を彼は説明した。
Tell me the reason why you want to live in the countryside.あなたがいなかに住みたい理を教えてください。
I can not believe you, whatever reasons you may give.あなたがどんな理をつけようと、私はあなたの言う事を信じる事が出来ません。
Tell me the reason why you were late for school.あなたが学校に遅れた理を言いなさい。
What I can't make out is why you have changed your mind.あなたが決心を変えた理が私にはわからない。
Your encouragement will draw her out.あなたが勇気づけてやれば彼女は自に話すでしょう。
You shall want for nothing.あなたには何も不自はさせない。
I don't know your preference, so please help yourself.あなたの好みが分かりませんので自にお取り下さい。
There is no reason for you to feel inferior to anyone.あなたはだれにも劣等感を感じる理はない。
Now that you have finished your work, you are free to go home.あなたはもう仕事を終えたのだから家に帰るのは自だ。
You must account for your absence from the meeting.あなたは会議を欠席した理を説明しなければなりません。
You must account for your absence.あなたは休む事について理を説明しなければならない。
You must account for your absence.あなたは欠席の理を説明しなければならない。
How did you spend your free time?あなたは自な時間をどのように過ごしますか。
You are free to go or stay.あなたは自に去ることもとどまることもできる。
You are free to talk with anyone.あなたは誰とでも自に話すことができる。
There is a good argument for dismissing you.あなたを解雇する十分な理があります。
Please tell me why you don't eat meat.あなた方が肉を食べない理をどうぞ教えてください。
That candidate stands for free trade.あの候補者は自貿易の擁護者である。
That poor lady is disabled.あの女性は気の毒にからだが不自だ。
That interpreter is a master of five languages.あの通訳は5か国語を自に操る。
Why do you think soccer isn't popular in the US?アメリカでサッカーがなかなか人気を集めない理はなんだと思いますか。
In the U.S., freedom of religion is one of the guarantees of the Bill of Rights.アメリカでは信仰の自は権利章典で保証されていることの一つである。
Black people in America once said, Give us freedom.アメリカの黒人はかつて、「自を与えよ」と言った。
America is proud of being a free country.アメリカは自な国であることを誇りにしている。
Do you have any special reason why you want to go to America?アメリカへ行きたいと思う何か特別な理があるんですか。
The ancestors of Native Americans went to the continent from Asia by way of the Bering Straits.アメリカンインディアンの祖先は、ベーリング海峡を経してアジアから米大陸へ渡った。
He went to Europe by way of America.アメリカ経でヨーロッパへ行った。
Americans admire Lincoln for his honesty.アメリカ人はリンカーンを誠実だという理で賞賛している。
Americans spend much of their free time at home.アメリカ人は自な時間の大部分を家で過ごす。
The ancestors of Native Americans went to the continent from Asia by way of the Bering Straits.アメリカ先住民の祖先は、ベーリング海峡を経してアジアから大陸へ渡った。
Andy is master of French and German.アンディーはフランス語ドイツ語が自に使える。
The English set a high value on freedom.イギリス人は自を尊ぶ国民である。
I always enjoy listening to classical music when I have some free time.いくらか自時間があるときは、いつもクラシック音楽を聴くのが楽しみだ。
Emi gave her seat to a handicapped man.エミは体の不自な人に席を譲った。
You should free those animals from the cage.おりの中の動物を自にしてやるべきだ。
What are the origins of the Olympics?オリンピックの来は?
Please help yourself to the cake.お菓子をご自にお取りください。
Please help yourself to the sweets.お菓子を御自に取って下さい。
You may spend or save at will.お金を使うも貯めるも自にしなさい。
Please help yourself to any food you like.お好きなものは何でも自に召し上がって下さい。
Help yourself to whatever you like.お好きなものをご自に召し上がれ。
My car, such as it is, is at your disposal.お粗末なものですが、私の車を自に使ってください。
Please help yourself to the cookies.クッキーをどうぞ自に召し上がって下さい。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
改版理[かいはんりゆう, kaihanriyuu] reason for revision, reason for modification [Add to Longdo]
決定的文脈自文法[けっていてきぶんみゃくじゆうぶんぽう, ketteitekibunmyakujiyuubunpou] deterministic context-free grammar [Add to Longdo]
形式[じゆうけいしき, jiyuukeishiki] free format [Add to Longdo]
形式郵便ORアドレス[じゆうけいしきゆうびんORアドレス, jiyuukeishikiyuubin OR adoresu] unformatted postal OR address [Add to Longdo]
[じゆうど, jiyuudo] degree of freedom [Add to Longdo]
文脈自[ぶんみゃくじゆう, bunmyakujiyuu] context-free [Add to Longdo]
文脈自文法[ぶんみゃくじゆうぶんぽう, bunmyakujiyuubunpou] context-free grammar [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不自[ふじゆう, fujiyuu] Unannehmlichkeit, Mangel, Armut [Add to Longdo]
[じゆう, jiyuu] Grund, Ursache [Add to Longdo]
[りゆう, riyuu] Grund, Ursache, Motiv [Add to Longdo]
[よし, yoshi] Grund, Ursache, Bedeutung [Add to Longdo]
[ゆらい, yurai] Ursprung, Herkunft [Add to Longdo]
[ゆいしょ, yuisho] Geschichte, Herkunft, Abstammung [Add to Longdo]
[じゆう, jiyuu] Freiheit [Add to Longdo]
貿易[じゆうぼうえき, jiyuuboueki] Freihandel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top