ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*生*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -生-
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
安全衛[あんぜんえいせい] health and safety
安全衛管理[かんぜんえいせいかんり] (n) sanitation and securement management

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[生, shēng, ㄕㄥ] life, lifetime; birth; growth
Radical: , Decomposition:   一 [, ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [ideographic]  A shoot 屮 growing in the soil 土, Rank: 34
[性, xìng, ㄒㄧㄥˋ] sex, nature, character; suffix converting a verb to an adjective
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]  生 [shēng, ㄕㄥ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 122
[星, xīng, ㄒㄧㄥ] star, planet; a point of light
Radical: , Decomposition:   日 [, ㄖˋ]  生 [shēng, ㄕㄥ]
Etymology: [pictophonetic] sun, Rank: 537
[胜, shèng, ㄕㄥˋ] victory; to excel, to truimph
Radical: , Decomposition:     生 [shēng, ㄕㄥ]
Etymology: [pictophonetic] flesh, Rank: 743
[姓, xìng, ㄒㄧㄥˋ] name, family name, surname; clan, people
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  生 [shēng, ㄕㄥ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 1149
[隆, lóng, ㄌㄨㄥˊ] prosperous, plentiful, abundant
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]    夂 [zhǐ, ㄓˇ]  一 [, ]  生 [shēng, ㄕㄥ]
Etymology: -, Rank: 1400
[牲, shēng, ㄕㄥ] sacrificial animal; domestic animal
Radical: , Decomposition:   牛 [niú, ㄋㄧㄡˊ]  生 [shēng, ㄕㄥ]
Etymology: [pictophonetic] ox, Rank: 1582
[甥, shēng, ㄕㄥ] niece, nephew; sister's child
Radical: , Decomposition:   生 [shēng, ㄕㄥ]  男 [nán, ㄋㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] boy, Rank: 3809
[笙, shēng, ㄕㄥ] free reed mouth organ
Radical: , Decomposition:   ⺮ [zhú, ㄓㄨˊ]  生 [shēng, ㄕㄥ]
Etymology: [pictophonetic] bamboo, Rank: 3891
[旌, jīng, ㄐㄧㄥ] to signal; a flag adorned with feathers
Radical: , Decomposition:   方 [fāng, ㄈㄤ]    ?  生 [shēng, ㄕㄥ]
Etymology: [pictophonetic] flag, Rank: 4214
[眚, shěng, ㄕㄥˇ] cataract; fault, error, crime
Radical: , Decomposition:   生 [shēng, ㄕㄥ]  目 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] eye, Rank: 6682
[產, chǎn, ㄔㄢˇ] to give birth, to bring forth, to produce
Radical: , Decomposition:   文 [wén, ㄨㄣˊ]    厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  生 [shēng, ㄕㄥ]
Etymology: [pictophonetic] birth
[産, chǎn, ㄔㄢˇ] to give birth
Radical: , Decomposition:   产 [chǎn, ㄔㄢˇ]  生 [shēng, ㄕㄥ]
Etymology: [pictophonetic] birth
[甤, ruí, ㄖㄨㄟˊ] soft, delicate; overgrowth, drooping leaves
Radical: , Decomposition:   豕 [shǐ, ㄕˇ]  生 [shēng, ㄕㄥ]
Etymology: [pictophonetic] growth
[甦, sū, ㄙㄨ] reborn; to resuscitate, to revive
Radical: , Decomposition:   更 [gèng, ㄍㄥˋ]  生 [shēng, ㄕㄥ]
Etymology: [ideographic] To grant an additional 更 life 生

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shēng huó, ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ, ] life; activity; to live, #164 [Add to Longdo]
[shēng chǎn, ㄕㄥ ㄔㄢˇ, / ] childbirth; parturition; to produce; manufacture, #206 [Add to Longdo]
[fā shēng, ㄈㄚ ㄕㄥ, / ] to happen; to occur; to take place; to break out, #240 [Add to Longdo]
[xué sheng, ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ˙, / ] student; school child, #282 [Add to Longdo]
[shēng, ㄕㄥ, ] to be born; to give birth; life; to grow, #548 [Add to Longdo]
[chǎn shēng, ㄔㄢˇ ㄕㄥ, / ] to arise; to come into being; to come about; to give rise to; to bring into being; to bring about; to produce; to engender; to generate; to appear; appearance; emergence; generation; production; yield, #587 [Add to Longdo]
[rén shēng, ㄖㄣˊ ㄕㄥ, ] life, #800 [Add to Longdo]
[shēng mìng, ㄕㄥ ㄇㄧㄥˋ, ] life (force), #849 [Add to Longdo]
[xiān sheng, ㄒㄧㄢ ㄕㄥ˙, ] sir; mister; teacher; (title of respect), #1,081 [Add to Longdo]
[yī shēng, ㄧ ㄕㄥ, / ] doctor, #1,409 [Add to Longdo]
[wèi shēng, ㄨㄟˋ ㄕㄥ, / ] health; hygiene; sanitation, #1,447 [Add to Longdo]
[shēng tài, ㄕㄥ ㄊㄞˋ, / ] way of life; ecology, #1,913 [Add to Longdo]
[yī shēng, ㄧ ㄕㄥ, ] all one's life; throughout one's life, #2,063 [Add to Longdo]
[nǚ shēng, ㄋㄩˇ ㄕㄥ, ] female students, #2,176 [Add to Longdo]
[shēng rì, ㄕㄥ ㄖˋ, ] birthday, #2,192 [Add to Longdo]
[shēng wù, ㄕㄥ ㄨˋ, ] living creature; organism; biological, #2,201 [Add to Longdo]
[kǎo shēng, ㄎㄠˇ ㄕㄥ, ] exam candidate; student whose name has been put forward for an exam, #2,207 [Add to Longdo]
大学[dà xué shēng, ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ, / ] university student; college student, #2,227 [Add to Longdo]
[shēng zhǎng, ㄕㄥ ㄓㄤˇ, / ] grow, #2,427 [Add to Longdo]
[shēng cún, ㄕㄥ ㄘㄨㄣˊ, ] to exist; to survive, #2,437 [Add to Longdo]
日快乐[shēng rì kuài lè, ㄕㄥ ㄖˋ ㄎㄨㄞˋ ㄌㄜˋ, / ] Happy birthday, #2,583 [Add to Longdo]
[chū shēng, ㄔㄨ ㄕㄥ, ] to be born, #2,671 [Add to Longdo]
[zhāo shēng, ㄓㄠ ㄕㄥ, ] to enroll new students; recruitment, #2,949 [Add to Longdo]
[nán shēng, ㄋㄢˊ ㄕㄥ, ] male student (usually primary school); male schoolchild, #3,233 [Add to Longdo]
[shēng yi, ㄕㄥ ㄧ˙, ] business, #3,345 [Add to Longdo]
毕业[bì yè shēng, ㄅㄧˋ ㄧㄝˋ ㄕㄥ, / ] graduate (of a school), #3,364 [Add to Longdo]
[shēng qì, ㄕㄥ ㄑㄧˋ, / ] angry; mad; offended; animated; to get angry; to be enraged; to take offense; animation, #3,411 [Add to Longdo]
实习[shí xí sheng, ㄕˊ ㄒㄧˊ ㄕㄥ˙, / ] intern (student), #3,806 [Add to Longdo]
[wéi shēng sù, ㄨㄟˊ ㄕㄥ ㄙㄨˋ, / ] vitamin, #4,320 [Add to Longdo]
研究[yán jiū shēng, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄕㄥ, ] graduate student, #4,337 [Add to Longdo]
[mò shēng, ㄇㄛˋ ㄕㄥ, ] strange; unfamiliar, #4,591 [Add to Longdo]
[dàn shēng, ㄉㄢˋ ㄕㄥ, / ] to be born, #4,602 [Add to Longdo]
产力[shēng chǎn lì, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄌㄧˋ, / ] production capability; productive force, #4,731 [Add to Longdo]
[shēng lǐ, ㄕㄥ ㄌㄧˇ, ] physiology, #4,941 [Add to Longdo]
[shēng yá, ㄕㄥ ㄧㄚˊ, ] career, #5,151 [Add to Longdo]
[xīn shēng, ㄒㄧㄣ ㄕㄥ, ] newborn; new student, #5,807 [Add to Longdo]
[shēng bìng, ㄕㄥ ㄅㄧㄥˋ, ] ill; sick, #6,137 [Add to Longdo]
[shēng chéng, ㄕㄥ ㄔㄥˊ, ] to generate; to produce; generated; produced, #6,177 [Add to Longdo]
[tiān shēng, ㄊㄧㄢ ㄕㄥ, ] innate; natural, #6,193 [Add to Longdo]
[shēng dòng, ㄕㄥ ㄉㄨㄥˋ, / ] vivid, #6,203 [Add to Longdo]
[wèi shēng bù, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄅㄨˋ, / ] health department, #6,351 [Add to Longdo]
产线[shēng chǎn xiàn, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] assembly line; production line, #6,815 [Add to Longdo]
活方式[shēng huó fāng shì, ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ ㄈㄤ ㄕˋ, ] way of life; lifestyle, #6,913 [Add to Longdo]
[shēng sǐ, ㄕㄥ ㄙˇ, ] life or death, #6,945 [Add to Longdo]
产队[shēng chǎn duì, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄉㄨㄟˋ, / ] production team, #6,989 [Add to Longdo]
[shēng yù, ㄕㄥ ㄩˋ, ] to bear; to give birth; to grow; to rear; to bring up (children), #7,116 [Add to Longdo]
[zài shēng, ㄗㄞˋ ㄕㄥ, ] to be reborn; to regenerate, #7,185 [Add to Longdo]
小学[xiǎo xué shēng, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ, / ] primary school student; schoolchild, #7,360 [Add to Longdo]
[mín shēng, ㄇㄧㄣˊ ㄕㄥ, ] people's livelihood; people's welfare, #7,458 [Add to Longdo]
[mò shēng rén, ㄇㄛˋ ㄕㄥ ㄖㄣˊ, ] a stranger, #7,592 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
お誕日おめでとうございます[おたんじょうびおめでとうございます, otanjoubiomedetougozaimasu] (phrase) สุขสันต์วันเกิด
[じんせい, jinsei] ชีวิตมนุษย์
の春[じんせいのはる, jinseinoharu] ฤดูใบไม้ผลิของชีวิต/เวลาแห่งความเป็นหนุ่มสาว
最悪[じんせいさいあく, jinseisaiaku] (n) สิ่งเลวร้ายที่สุดในชีวิต
航路[じんせいこうろ, jinseikouro] เส้นทางเดินของชีวิต
労働省[こうせいろうどうしょう, kouseiroudoushou] (n) กระทรวงสาธารณสุขและแรงงาน
[がくせい, gakusei] (n) นักเรียน, นิสิต, นักศึกษา, Syn. 生徒
命保険[せいめいほけん, seimeihoken] (n) ประกันชีวิต
[せいと, seito] (n) นักเรียน
放送[なまほうそう, namahousou] (n) ถ่ายทอดสด
研修大学[けんしゅうだいがくせい, kenshuudaigakusei] (n) นักศึกษาฝึกงาน
陶器[えいせいとうき, eiseitouki] (n) สุขภัณฑ์ (ในห้องน้ำ)
[たんじょう, tanjou] (n) กำเนิด
[tanjoubi, tanjoubi] (n) วันเกิด
[やせい, yasei] (n) พืชหรือสัตว์ที่อยู่ในป่าตามธรรมชาติ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[こせい, kosei] (n) ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า (เป็นคำใช้เรียกแทนตัวเองแบบถ่อมตัว) ตัวอย่างเช่น 小からもお願いいたします。 (ทางผมเองต้องรบกวนขอร้องด้วยนะครับ)
御誕日おめでとうございます[おたんじょうびおめでとうございます, otanjoubiomedetougozaimasu] (phrase) สุขสันต์วันเกิด
物兵器[せいぶつへいき, seibutsuheiki] อาวุธชีวภาพ
[こうせいしょう, kouseishou] (n) กระทรวงสาธารณสุข
[こうせいしょう, kouseishou] (n) กระทรวงสาธารณสุข
意気[なまいき, namaiki] (adv) อย่างไม่อาย, อย่างหน้าด้านๆ, อย่างใจกล้าหน้าด้าน, อย่างไร้ยางอาย

Eg.
彼の生意気態度は我慢できない。
ทนลักษณะท่าทางหน้าด้านของเขาไม่ได้แล้ว

生意気を言うようですが、そうしない方がいいでしょう。
ดูเหมือนว่าจะพูดอย่างไม่อายเลยนะ ไม่ทำแบบนั้นน่าจะดีกว่านะ
意気[なまいき, namaiki] (adj) แก่แดด
態学的な農業[のうたいがくてきなのうぎょう, noutaigakutekinanougyou] (n, phrase) เกษตรเชิงนิเวศน์
[しばふ, shibafu] (n) สนามหญ้า
留学[りゅうがくせい, ryuugakusei] (n) นักเรียนต่างชาติ, นักศึกษาต่างชาติ
[はっせい, hassei] การเกิดขึ้น
体系[せいたいけい, seitaikei] (n) ระบบนิเวศ
[かいせい, kaisei] (n, abbrev) มาจากคำว่า 海外産 หมายถึง Overseas Production
[いんせい, insei] (n) นักศึกษาปริญญาโท
[ショウガ、しょうが, shouga , shouga] (n) ขิง, See also: S. ジンジャー、生薑、薑
[せいり, seiri] (n) ประจำเดือน, รอบเดือน
[せんせい, sensei] (n) คุณครู อาจารย์ (ไม่ใช้คำนี้เวลากล่าวถึงอาชีพของตัวเอง)
[がくせい, gakusei] (n) นักเรียน, นักศึกษา
[せんせい, sensei] (n) คุณครู, อาจารย์ (ไม่ใช้คำนี้เวลาจะกล่าวถึง อาชีพของตัวเอง)
[がくせい, gakusei] (n) นักเรียน, นักศึกษา
[せんせい, sensei, sensei , sensei] (n) คุณครู, อาจารย์ (ไม่ใช้คำนี้เวลากล่าวถึงอาชีพของตัวเอง)
[がくせい, gakusei, gakusei , gakusei] (n) นักเรียน, นักศึกษา
[たんじょうび, tanjoubi, tanjoubi , tanjoubi] (n) วันเกิด
再発[さいはっせい, saihassei] (n) การเกิดซ้ำ
再発[さいはっせい, saihatsu nama] reoccurance
安全衛[あんぜんえいせい, anzen'eisei] (n) ความปลอดภัยและชีวอนามัย
安全衛管理[かんぜんえいせいかんり, kanzen'eiseikanri] (n) การจัดการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย
結婚[けっこんせいかつ, kekkonseikatsu] (n) ชีวิตแต่งงาน
届け[しゅっせいとどけ, shusseitodoke] (n) สูติบัตร
懸命[いっしょうけんめい, isshoukenmei] (adv) one's best
態系[せいたいけい, seitaikei] ระบบนิเวศน์, See also: R. ecosystem
物物理学[せいぶつぶつりがく, seibutsubutsurigaku] (n) ชีวฟิสิกส์, See also: R. biophysics
化学[せいかがく, seikagaku] (n) ชีวเคมี, See also: R. biochemical
物地理学[せいぶつちりがく, seibutsuchirigaku] (n) ชีวภูมิศาสตร์, See also: R. biogeography

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
える[はえる, haeru] TH: งอก  EN: to grow
える[はえる, haeru] TH: ขึ้น  EN: to spring up
える[はえる, haeru] TH: (ฟัน)ขึ้น  EN: to cut (teeth)
新入[しんにゅうせい, shinnyuusei] TH: นักศึกษาใหม่  EN: freshman
新入[しんにゅうせい, shinnyuusei] TH: นักเรียน(นักศึกษา)ปีหนึ่ง  EN: first-year student
[しゅっしょう, shusshou] TH: การเกิด  EN: birth
[せいさん, seisan] TH: ผลผลิตทางอุตสาหกรรม,ผลิต  EN: production (vs)
[せいさん, seisan] TH: ผลิตผลจากโรงงานอุตสาหกรรม  EN: manufacture
ずる[しょうずる, shouzuru] TH: เกิดขึ้น  EN: to cause
ずる[しょうずる, shouzuru] TH: เกิดขึ้นมา  EN: to arise
[だいせい, daisei] TH: นักศึกษามหาวิทยาลัย  EN: college student
ける[いける, ikeru] TH: จัด(ดอกไม้)  EN: to arrange (flowers)
じる[しょうじる, shoujiru] TH: เป็นผลมาจาก  EN: to result from
じる[しょうじる, shoujiru] TH: เกิดขึ้น  EN: to arise
じる[しょうじる, shoujiru] TH: ก่อให้เกิด  EN: to be generated
中学[ちゅうがくせい, chuugakusei] TH: นักเรียนชั้นมัธยมต้น  EN: junior high school student
き残る[いきのこる, ikinokoru] TH: รอด  EN: survive
[せいぶつ, seibutsu] TH: สิ่งมีชีวิต  EN: creature
かす[いかす, ikasu] TH: ปล่อยให้มีอยู่
かす[いかす, ikasu] TH: ใช้ให้เป็นประโยชน์  EN: to resuscitate
まれ変わる[うまれかわる, umarekawaru] TH: กลับมาเกิดใหม่  EN: to be born again
まれ変わる[うまれかわる, umarekawaru] TH: ตั้งต้นชีวิตใหม่  EN: to make a fresh start in life
[せいかつ, seikatsu] TH: การดำเนินชีวิต  EN: living (vs)
やす[はやす, hayasu] TH: ไว้หนวดเครา  EN: to wear beard
やす[はやす, hayasu] TH: ทำให้งอกงาม
やす[はやす, hayasu] TH: ปลูก
立ち[おいたち, oitachi] TH: การเจริญเติบโตในวัยเด็กของบุคคล (?)
きる[いきる, ikiru] TH: มีชีวิต  EN: to live
きる[いきる, ikiru] TH: ยังเป็น
[うむ, umu] TH: ก่อให้เกิด
[うむ, umu] TH: ให้กำเนิด

Japanese-English: EDICT Dictionary
〜年まれ[〜ねんうまれ, ~ nen'umare] (exp) born in ... [Add to Longdo]
お釈迦様の誕日;御釈迦様の誕[おしゃかさまのたんじょうび, oshakasamanotanjoubi] (exp) Buddha's birthday [Add to Longdo]
;御[おなま, onama] (n,adj-na) (fem) (See ・なま) impudence; sauciness [Add to Longdo]
憎さま;御憎様;お憎様[おあいにくさま, oainikusama] (adj-na,int,n) that's too bad (ironical); unfortunate person (often a gleeful "too bad for you!") [Add to Longdo]
お誕おめでとうございます[おたんじょうおめでとうございます, otanjouomedetougozaimasu] (exp) congratulations on the birth of your baby [Add to Longdo]
お誕会;御誕[おたんじょうかい, otanjoukai] (n) (See 誕会) birthday party [Add to Longdo]
お誕日おめでとう[おたんじょうびおめでとう, otanjoubiomedetou] (exp) Happy Birthday [Add to Longdo]
お誕日おめでとうございます;御誕日おめでとうございます[おたんじょうびおめでとうございます, otanjoubiomedetougozaimasu] (exp) Happy Birthday [Add to Longdo]
しょうが茶;薑茶[しょうがちゃ, shougacha] (n) ginger tea [Add to Longdo]
でもしか先[でもしかせんせい, demoshikasensei] (n) (sl) (derog) someone who became a teacher for lack of anything better to do [Add to Longdo]
となりの芝は青い;隣の芝は青い[となりのしばふはあおい, tonarinoshibafuhaaoi] (exp) the grass is always greener on the other side [Add to Longdo]
なまり節;り節;[なまりぶし;なまぶし(生節), namaribushi ; namabushi ( nama fushi )] (n) boiled and half-dried bonito [Add to Longdo]
ひげをやす;鬚をやす[ひげをはやす, higewohayasu] (exp,v5s) to grow a beard [Add to Longdo]
アジア的産様式[アジアてきせいさんようしき, ajia tekiseisanyoushiki] (n) Asiatic mode of production (Marx) [Add to Longdo]
アドレス[アドレスせいせい, adoresu seisei] (n) {comp} address generation [Add to Longdo]
アナログ信号成器[アナログしんごうせいせいき, anarogu shingouseiseiki] (n) {comp} analog signal generator [Add to Longdo]
イベントを成する[イベントをせいせいする, ibento woseiseisuru] (exp,vs-i) {comp} to generate an event; to trigger an event [Add to Longdo]
オーディオ信号発[オーディオしんごうはっせいき, o-deio shingouhasseiki] (n) tone generator; audio signal generator; AF signal generator [Add to Longdo]
カビがえる;黴がえる[カビがはえる(カビが生える);かびがはえる(黴が生える), kabi gahaeru ( kabi ga hae ru ); kabigahaeru ( bai ga hae ru )] (exp,v1) (1) to get moldy; to get mouldy; (2) (id) to get out-of-fashion [Add to Longdo]
カリスマ先[カリスマせんせい, karisuma sensei] (n) (col) charismatic teacher; charming professor [Add to Longdo]
コンピューター援用[コンピューターえんようせいさん, konpyu-ta-enyouseisan] (n) {comp} computer-aided manufacture; CAM [Add to Longdo]
コンピュータ統合[コンピュータとうごうせいさん, konpyu-ta tougouseisan] (n) {comp} CIM; Computer Integrated Manufacturing [Add to Longdo]
システム[システムせいせい, shisutemu seisei] (n) {comp} system generation; sysgen (acronym) [Add to Longdo]
シャム双[シャムそうせいじ, shamu souseiji] (n) Siamese twins [Add to Longdo]
ストローク文字発[ストロークもじはっせいき, sutoro-ku mojihasseiki] (n) {comp} stroke character generator [Add to Longdo]
セション存期間[セションせいぞんきかん, seshon seizonkikan] (n) {comp} session lifetime [Add to Longdo]
ダイオード関数発[ダイオードかんすうはっせいき, daio-do kansuuhasseiki] (n) {comp} Diode Function Generator; DFG [Add to Longdo]
トークン発レート[トークンはっせいレート, to-kun hassei re-to] (n) {comp} token issue rate [Add to Longdo]
トランスジェニック[トランスジェニックせいぶつ, toransujienikku seibutsu] (n) transgenic organism [Add to Longdo]
ドットマトリックス文字発[ドットマトリックスもじはっせいき, dottomatorikkusu mojihasseiki] (n) {comp} dot matrix character generator [Add to Longdo]
ノーベル理学医学賞[ノーベルせいりがくいがくしょう, no-beru seirigakuigakushou] (n) Nobel Prize in Physiology or Medicine [Add to Longdo]
パン[パンきじ, pan kiji] (n) bread dough [Add to Longdo]
ビクトリア女王誕[ビクトリアじょおうたんじょうび, bikutoria jooutanjoubi] (n) Victoria Day (Canadian public holiday) [Add to Longdo]
ビスケット[ビスケットきじ, bisuketto kiji] (n) cookie dough; biscuit dough [Add to Longdo]
プロセスの存期間[プロセスのせいぞんきかん, purosesu noseizonkikan] (n) {comp} process lifetime [Add to Longdo]
プロセスグループの存期間[プロセスグループのせいぞんきかん, purosesuguru-pu noseizonkikan] (n) {comp} process group lifetime [Add to Longdo]
ベクトル発[ベクトルはっせいき, bekutoru hasseiki] (n) {comp} vector generator [Add to Longdo]
ベンド[ベンドせいぶつ, bendo seibutsu] (n) Vendobionta [Add to Longdo]
マクロ成プログラム[マクロせいせいプログラム, makuro seisei puroguramu] (n) {comp} macrogenerator; macroprocessor [Add to Longdo]
マクロ成系[マクロせいせいけい, makuro seiseikei] (n) {comp} macrogenerator; macroprocessor [Add to Longdo]
メタファイル成系[メタファイルせいせいけい, metafairu seiseikei] (n) {comp} metafile generator [Add to Longdo]
メッセージ発源認証[メッセージはっせいげんにんしょう, messe-ji hasseigenninshou] (n) {comp} message origin authentication [Add to Longdo]
モデル[モデルせいぶつ, moderu seibutsu] (n) model organism [Add to Longdo]
ライセンス[ライセンスせいさん, raisensu seisan] (n) license production; licence production [Add to Longdo]
悪性新[あくしょうしんせいぶつ, akushoushinseibutsu] (n) malignant growth [Add to Longdo]
安全衛教育[あんぜんえいせいきょういく, anzen'eiseikyouiku] (n) safety education [Add to Longdo]
案ずるより産むが易し;案ずるよりむが易し[あんずるよりうむがやすし, anzuruyoriumugayasushi] (exp) (id) it is easier to do something than worry about it; the anxiety that comes from doing nothing is worse than any danger you might face; fear overruns the danger; an attempt is sometimes easier than expected; it is easier to bear (a child) than to worry about it [Add to Longdo]
委託[いたくせい, itakusei] (n) scholarship student sent by government office or business [Add to Longdo]
委託[いたくせいさん, itakuseisan] (n) consignment production [Add to Longdo]
為す(P);成す(P);[なす, nasu] (v5s,vt) (1) (esp. 成す) to build up; to establish; (2) (esp. 成す) to form; to become (a state); (3) to accomplish; to achieve; to succeed in; (4) to change into; (5) (esp. 為す) to do; to perform; (aux-v) (6) (arch) to intend to; to attempt; to try; (7) (arch) (esp. す) to have a child; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Are you a teacher?" "So I am."「あなたは先ですか」「その通りです」
"Are you students?" "Yes, we are."「あなた達は学ですか」「はい、そうです」
"Yes, I was," said the student.「いいえ、いました」とその学は答えた。
"Let us begin today's lesson by opening our books to page 156," said the teacher.「さあ、156ページを開けて今日の授業を始めましょう」と先は言った。
"Who teaches you English?" "Miss Yamada does."「だれがあなたがたに英語を教えていますか」「山田先です」
"You see," said the elder brother, "I was right. Here I have lived quietly and well, while you, though you may have been a king, have seen a great deal of trouble."「どうだ」と兄はいった。「わたしは正しかった。ここで私が静かに良い活をしていた。ところが一方、あなたは王になったけれども、多くの苦労をした。」
You are almost out of time, said the teacher.「もう少しで時間ぎれだからね」と先は言った。
"Haven't we met somewhere before?" asked the student.「以前にどこかで会ったことがありませんか」とその学はたずねた。
"What did the professor talk about?" the student asked.「教授は何について話していました?」と学はたずねた。
"Are you a Japanese student?" "Yes, I am."「君は日本人の学ですか」「はい、そうです」 [M]
The teacher said, "That's all for today."「今日はこれまで」と先が言った。
"Did you hear the lecture in that class yesterday?" asked the student.「昨日あの授業の講義を聞いていましたか」と学がたずねた。
The teacher said, "Above all, what is necessary for success is perseverance."「成功に必要なのは何よりもまず忍耐だ」と先は言った。
The examination will be held this day week, said the teacher.「試験は来週の今日行います」と先は言った。
There was a sign saying, "Keep off the grass."「芝に入らないで下さい」という標識があった。
Forming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.「情報スーパーハイウェイ」の真のインパクトは、情報インフラの構築により経済が従来のハードやモノづくり中心の実体経済から知識、情報、ソフトを主体とした経済に移行し、そこからまれる新しい産業や経済活動にある。
To say "There is a tide" is better than saying "Buy (or sell) now and you'll cover expenses for the whole year, but if you fail to act right away, you may regret it the rest of your life."「潮時というものがある」と言うのは「今、買え(売れ)、そうすれば一年全体の出費を賄える。しかし今すぐ行動しないと一後悔することになろう」と言うよりも優れている。
Chizuko said, "A crane is supposed to live for one thousand years."「鶴は千年きるのよ」とチズコは言った。 [F]
"A rolling stone gathers no moss" is a saying.「転石苔をぜず」はことわざである。
Yesterday the teacher said to us, "I'll give you a test tomorrow."「明日テストをします」と先は言った。
"Animals in the wild are not robots," she says.「野の動物はロボットではありません」と彼女は言う。
As many as ten students failed the exam.10人もの学が試験に落ちた。
As many as ten students stood up all at once.10人もの学が全く同時に立ち上がった。
A few days after his thirteenth birthday, Tony left school, too.13歳の誕日の2、3日後に、トニーも学校を卒業しました。
Is it next to impossible to live to be 150?150歳まできることはほとんど不可能ですか。
I was not yet born when a war between Japan and the U.S. broke out in December 1941.1941年の12月に日本とアメリカの間で戦争が勃発した時、私はまれていなかった。
There were demonstrations against the government by Japanese university students in the 1960's.1960年代に日本では大学による、政府に対するデモが起きた。
In the 1960's, Japanese college students demonstrated against their government.1960年代に日本の大学は政府に対して示威運動を起こした。
1980 was the year when I was born.1980年は私がまれた年です。
We cannot live on 150000 yen a month.1ヶ月15万円では活できない。
A student was run over by a car on the Basin Street.1人の徒がベイスン通りで車にひかれた。
A few students were left behind.2、3人の徒が取り残された。
Out of the students, only one had read that book.20人の徒のうちたった一人しかその本を読んだことがなかった。
The two students will be talking to each other.2人の学がお互い話し合っているだろう。
Love began to grow between the two.2人の間に愛が芽えた。
There is a wide gap in the opinions between the two students.2人の徒の意見には大きな隔たりがある。
Both are alive.2人共きている。
After three months, he got used to the life in the town.3ヶ月後、彼はその町での活に慣れた。
Three students made short speeches and introduced themselves and their countries.3人の徒が短いスピーチを言い、自己紹介をしたり自分の国について話した。
Three Chinese students were admitted to the college.3人の中国人留学がその大学に入学が許された。
Do you know the reason why two-thirds of the students did not attend the student meeting?3分の2の学が学大会に欠席した理由がわかりますか。
No less than 40 percent of students go on to university.40%もの徒が大学に進学する。
More than 40 percent of students go on to university.40%以上の徒が大学に進学する。
Bear in mind that half one's life is lived after forty.40にして人はまだ半分残っていることを心に留めよ。
The birthstone of April is diamond.4月の誕石はダイヤモンドです。
No fewer than five hundred students were present.500人もの学が出席した。
As many as fifty students gathered to hear his lecture.50人もの学が彼の講義を聞きに集まった。
From about age 6, I led the life of a latchkey kid.6歳ぐらいから鍵っ子活だったんだから。
Industrial production in July rose sharply.7月の工業産は急増した。
Not a few people live to be over eighty.80歳以上に長きする人は少なくありません。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス[アドレスせいせい, adoresu seisei] address generation [Add to Longdo]
コンピューター援用[コンピューターえんようせいさん, konpyu-ta-enyouseisan] computer-aided manufacture, CAM [Add to Longdo]
コンピュータ統合[コンピュータとうごうせいさん, konpyu-ta tougouseisan] CIM, Computer Integrated Manufacturing [Add to Longdo]
システム[システムせいせい, shisutemu seisei] system generation, sysgen (acronym) [Add to Longdo]
ストローク文字発[ストロークもじはっせいき, sutoro-ku mojihasseiki] stroke character generator [Add to Longdo]
セション存期間[せしょんせいぞんきかん, seshonseizonkikan] session lifetime [Add to Longdo]
ダイオード関数発[ダイオードかんすうはっせいき, daio-do kansuuhasseiki] Diode Function Generator, DFG [Add to Longdo]
トークン発レート[トークンはっせいレート, to-kun hassei re-to] token issue rate [Add to Longdo]
ドットマトリックス文字発[どっとまとりっくすもじはっせいき, dottomatorikkusumojihasseiki] dot matrix character generator [Add to Longdo]
プロセスの存期間[プロセスのせいぞんきかん, purosesu noseizonkikan] process lifetime [Add to Longdo]
プロセスグループの存期間[プロセスグループのせいぞんきかん, purosesuguru-pu noseizonkikan] process group lifetime [Add to Longdo]
ベクトル発[べくとるはっせいき, bekutoruhasseiki] vector generator [Add to Longdo]
マクロ成プログラム[マクロせいせいプログラム, makuro seisei puroguramu] macrogenerator, macroprocessor [Add to Longdo]
マクロ成系[マクロせいせいけい, makuro seiseikei] macrogenerator, macroprocessor [Add to Longdo]
メタファイル成系[めたファイルせいせいけい, meta fairu seiseikei] metafile generator [Add to Longdo]
メッセージ発源認証[メッセージはっせいげんにんしょう, messe-ji hasseigenninshou] message origin authentication [Add to Longdo]
可変関数発[かへんかんすうはっせいき, kahenkansuuhasseiki] variable function generator [Add to Longdo]
関数発[かんすうはっせいき, kansuuhasseiki] function generator [Add to Longdo]
記録再[きろくさいせい, kirokusaisei] record and playback [Add to Longdo]
曲線発[きょくせんはっせいき, kyokusenhasseiki] curve generator [Add to Longdo]
固定関数発[こていかんすうはっせいき, koteikansuuhasseiki] fixed function generator [Add to Longdo]
[さいせい, saisei] listen (vs), refresh, play, playback [Add to Longdo]
速度[さいせいそくど, saiseisokudo] refresh rate [Add to Longdo]
保証領域[さいせいほしょうりょういき, saiseihoshouryouiki] assured reproduction area [Add to Longdo]
自動[じどうせいせい, jidouseisei] automatic creation [Add to Longdo]
信号再[しんごうさいせい, shingousaisei] signal regeneration [Add to Longdo]
人工[じんこうせいめい, jinkouseimei] Alife, Artificial Life [Add to Longdo]
データ[なまデータ, nama de-ta] raw data [Add to Longdo]
映像[せいえいぞう, seieizou] live video [Add to Longdo]
産者[せいさんしゃ, seisansha] manufacturer [Add to Longdo]
産性[せいさんせい, seisansei] productivity [Add to Longdo]
産側非同期手続き[せいさんがわひどうきてつづき, seisangawahidoukitetsuduki] producer [Add to Longdo]
[せいせい, seisei] generation [Add to Longdo]
成規則[せいせいきそく, seiseikisoku] production [Add to Longdo]
成子完全集合[せいせいしかんぜんしゅうごう, seiseishikanzenshuugou] complete generator set [Add to Longdo]
成子部分集合[せいせいしぶぶんしゅうごう, seiseishibubunshuugou] partial generator set [Add to Longdo]
存期間[せいぞんきかん, seizonkikan] lifetime [Add to Longdo]
線分文字発[せんぶんもじはっせいき, senbunmojihasseiki] stroke character generator [Add to Longdo]
多品種中少量産システム[たひんしゅちゅうしょうりょうせいさんシステム, tahinshuchuushouryouseisan shisutemu] Flexible Manufacturing System, FMS [Add to Longdo]
打診発源認証[だしんはっせいげんにんしょう, dashinhasseigenninshou] probe origin authentication [Add to Longdo]
文献[はせいぶんけん, haseibunken] derivative document [Add to Longdo]
源の否認不能[はっせいげんのひにんふのう, hasseigennohininfunou] non-repudiation of origin [Add to Longdo]
[はっせいじゅん, hasseijun] chronological (a-no) [Add to Longdo]
頻度[はっせいひんど, hasseihindo] frequency of occurrence [Add to Longdo]
文字発[もじはっせいき, mojihasseiki] character generator [Add to Longdo]
報告発源認証[ほうこくはっせいげんにんしょう, houkokuhasseigenninshou] report origin authentication [Add to Longdo]
乱数[らんすうせいせい, ransuuseisei] random number generation [Add to Longdo]
線形二元系列成機[せんけいにげんけいれつせいせいき, senkeinigenkeiretsuseiseiki] linear binary sequence generator [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[いっしょう, isshou] das_ganze_Leben [Add to Longdo]
懸命[いっしょうけんめい, isshoukenmei] aeusserste_Anstrengung [Add to Longdo]
[いっしょうがい, isshougai] das_ganze_Leben_hindurch, das_ganze_Leben_lang [Add to Longdo]
[じんせい, jinsei] das_menschliche_Leben, das_Leben [Add to Longdo]
[せんせい, sensei] Lehrer, Lehrerin [Add to Longdo]
[しゃせい, shasei] Skizzieren, Malen_nach_der_Natur, Zeichnen_nach_der_Natur [Add to Longdo]
[しゅっせい, shussei] Geburten [Add to Longdo]
過剰[しゅっせいかじょう, shusseikajou] Geburtenueberschuss [Add to Longdo]
[こうせいしょう, kouseishou] Ministerium_fuer_Soziales, Sozialministerium [Add to Longdo]
[げんせいりん, genseirin] Urwald [Add to Longdo]
[そうせいじ, souseiji] Zwillinge [Add to Longdo]
同窓[どうそうせい, dousousei] Mitschueler, Kommilitone [Add to Longdo]
同級[どうきゅうせい, doukyuusei] Klassenkamerad, Mitschueler [Add to Longdo]
国民総[こくみんそうせいさん, kokuminsouseisan] Bruttosozialprodukt [Add to Longdo]
[じゅくせい, jukusei] Schueler_einer_Nachhilfeschule [Add to Longdo]
大量[たいりょうせいさん, tairyouseisan] Massenproduktion [Add to Longdo]
奨学[しょうがくせい, shougakusei] Stipendiat [Add to Longdo]
[がくせい, gakusei] Student, Schueler [Add to Longdo]
[がくせいりょう, gakuseiryou] Studentenwohnheim [Add to Longdo]
[きせい, kisei] Parasitismus, Schmarotzerei, Schmarotzertum [Add to Longdo]
[りょうせい, ryousei] Bewohner_eines_Studentenwohnheims [Add to Longdo]
[ねんせい, nensei] Schueler_im .. Schuljahr, Student_im .. Studienjahr [Add to Longdo]
[びせいぶつ, biseibutsu] Mikrobe [Add to Longdo]
[せっせい, sessei] Gesundheitspflege, Hygiene [Add to Longdo]
日常[にちじょうせいかつ, nichijouseikatsu] das_taegliche_Leben, Alltagsleben [Add to Longdo]
[こうせい, kousei] Wiedergeburt [Add to Longdo]
[なま, nama] -rein [Add to Longdo]
[なま, nama] -roh [Add to Longdo]
[おう, ou] wachsen, wachsen_lassen, zuechten [Add to Longdo]
える[はえる, haeru] wachsen, wachsen_lassen, zuechten [Add to Longdo]
かす[いかす, ikasu] wiederbeleben, beleben, leben_lassen [Add to Longdo]
きる[いきる, ikiru] leben, lebendig_sein [Add to Longdo]
き残る[いきのこる, ikinokoru] ueberleben [Add to Longdo]
ける[いける, ikeru] leben, lebendig_sein [Add to Longdo]
け垣[いけがき, ikegaki] -Hecke [Add to Longdo]
け捕り[いけどり, ikedori] das_Fangen, Gefangennahme [Add to Longdo]
け花[いけばな, ikebana] Blumenstecken [Add to Longdo]
まれる[うまれる, umareru] geboren_werden [Add to Longdo]
まれる[うまれる, umareru] geboren_werden [Add to Longdo]
やす[はやす, hayasu] wachsen, wachsen_lassen, zuechten [Add to Longdo]
体解剖[せいたいかいぼう, seitaikaibou] Vivisektion [Add to Longdo]
[せいめい, seimei] Leben [Add to Longdo]
命保険[せいめいほけん, seimeihoken] Lebensversicherung [Add to Longdo]
[せいち, seichi] Stoff, Kleiderstoff [Add to Longdo]
[せいち, seichi] Geburtsort [Add to Longdo]
[せいぞん, seizon] Dasein, Existenz, Leben [Add to Longdo]
年月日[せいねんがっぴ, seinengappi] Geburtsdatum [Add to Longdo]
[せいと, seito] Schueler [Add to Longdo]
[せいたい, seitai] Lebensweise [Add to Longdo]
[せいしょく, seishoku] Zeugung, Fortpflanzung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top