ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*瑣*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -瑣-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[瑣, suǒ, ㄙㄨㄛˇ] petty; trifling; troublesome
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]      貝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] jade

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
繁琐[fán suǒ, ㄈㄢˊ ㄙㄨㄛˇ, / ] many and complicated; mired in minor details, #16,422 [Add to Longdo]
琐事[suǒ shì, ㄙㄨㄛˇ ㄕˋ, / ] trifle, #19,753 [Add to Longdo]
琐碎[suǒ suì, ㄙㄨㄛˇ ㄙㄨㄟˋ, / ] trivial matters, #21,400 [Add to Longdo]
烦琐[fán suǒ, ㄈㄢˊ ㄙㄨㄛˇ, / ] tedious; convoluted; fiddly; pedantic, #39,615 [Add to Longdo]
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, / ] fragmentary; trifling, #48,758 [Add to Longdo]
琐细[suǒ xì, ㄙㄨㄛˇ ㄒㄧˋ, / ] trivial, #106,172 [Add to Longdo]
琐记[suǒ jì, ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧˋ, / ] fragmentary recollections; miscellaneous notes, #128,576 [Add to Longdo]
琐罗亚斯德[Suǒ luó yà sī dé, ㄙㄨㄛˇ ㄌㄨㄛˊ ㄧㄚˋ ㄙ ㄉㄜˊ, / ] Zoroaster, Zarathustra or Zarathushtra (c. 1200 BC), Persian prophet and founder of Zoroastrianism [Add to Longdo]
琐罗亚斯德教[Suǒ luó yà sī dé jiào, ㄙㄨㄛˇ ㄌㄨㄛˊ ㄧㄚˋ ㄙ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄠˋ, / ] Zoroastrianism [Add to Longdo]
羅亞斯特[suǒ luō yà sī tè, ㄙㄨㄛˇ ㄌㄨㄛ ㄧㄚˋ ㄙ ㄊㄜˋ, ] Zoroaster [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
些事;[さじ, saji] (n) something small or petty; trifle [Add to Longdo]
[はんさ, hansa] (adj-na,n) vexatious; troublesome; complicated [Add to Longdo]
哲学[はんさてつがく, hansatetsugaku] (n) (derog) (See スコラ哲学) scholastic philosophy [Add to Longdo]
[さだん, sadan] (n) overly-detailed and tedious conversation; monotonous talk [Add to Longdo]
末;些末[さまつ, samatsu] (adj-na,n) trivial; trifling [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top