ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*王*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -王-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[现, xiàn, ㄒㄧㄢˋ] to appear, to manifest; current, now
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  见 [jiàn, ㄐㄧㄢˋ]
Etymology: [ideographic] To see 见 jade 王; 见 also provides the pronunciation, Rank: 70
[主, zhǔ, ㄓㄨˇ] to own; to host; master; host; lord
Radical: , Decomposition:   丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]  王 [wáng, ㄨㄤˊ]
Etymology: [pictographic] A lamp 王 with a flame 丶, Rank: 87
[理, lǐ, ㄌㄧˇ] science, reason, logic; to manage
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  里 [, ㄌㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] king, Rank: 89
[金, jīn, ㄐㄧㄣ] gold, metal; money
Radical: , Decomposition:   人 [rén, ㄖㄣˊ]    王 [wáng, ㄨㄤˊ]  丷 [ha, ㄏㄚ˙]
Etymology: [pictographic] A cast-iron bell, Rank: 260
[王, wáng, ㄨㄤˊ] king, ruler; royal; surname
Radical: , Decomposition:   一 [, ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [ideographic] A man 十 bridging heaven and earth (both 一), Rank: 299
[望, wàng, ㄨㄤˋ] to expect, to hope, to look forward to
Radical: , Decomposition:     亡 [wáng, ㄨㄤˊ]  月 [yuè, ㄩㄝˋ]  王 [wáng, ㄨㄤˊ]
Etymology: [ideographic] A king 王 gazing at the moon 月; 亡 provides the pronunciation, Rank: 326
[往, wǎng, ㄨㄤˇ] to go, to depart; past, former
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]    ?  王 [wáng, ㄨㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] step, Rank: 369
[球, qiú, ㄑㄧㄡˊ] ball, globe, sphere; round
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  求 [qiú, ㄑㄧㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] jade, Rank: 628
[环, huán, ㄏㄨㄢˊ] bracelet, ring; to surround, to loop
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  不 [, ㄅㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] jade, Rank: 681
[皇, huáng, ㄏㄨㄤˊ] royal, imperial; ruler, superior
Radical: , Decomposition:   白 [bái, ㄅㄞˊ]  王 [wáng, ㄨㄤˊ]
Etymology: [ideographic] A crown 白 on the head of the emperor 王, Rank: 759
[班, bān, ㄅㄢ] class, squad, team, work shift
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]  王 [wáng, ㄨㄤˊ]
Etymology: [ideographic] Cutting 刂 a piece of jade 王 in two, symbolizing two classes, Rank: 884
[玉, yù, ㄩˋ] jade, gem, precious stone
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]
Etymology: [ideographic] A necklace 丨 adorned with three pieces of jade, Rank: 1001
[玩, wán, ㄨㄢˊ] to play with, to joke, to entertain
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  元 [yuán, ㄩㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] jade, Rank: 1072
[狂, kuáng, ㄎㄨㄤˊ] insane, mad; violent; wild
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  王 [wáng, ㄨㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] dog, Rank: 1147
[玛, mǎ, ㄇㄚˇ] agate, cornelian
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  马 [, ㄇㄚˇ]
Etymology: [pictophonetic] jade, Rank: 1248
[珠, zhū, ㄓㄨ] gem, jewel, pearl, precious stone
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  朱 [zhū, ㄓㄨ]
Etymology: [pictophonetic] jade, Rank: 1286
[珍, zhēn, ㄓㄣ] a treasure, a precious thing; rare, valuable
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]    人 [rén, ㄖㄣˊ]  彡 [shān, ㄕㄢ]
Etymology: [pictophonetic] jade, Rank: 1314
[瑞, ruì, ㄖㄨㄟˋ] auspicious; a good omen
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  耑 [duān, ㄉㄨㄢ]
Etymology: [pictophonetic] jade, Rank: 1332
[呈, chéng, ㄔㄥˊ] to petition, to submit; to appear, to show
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  王 [wáng, ㄨㄤˊ]
Etymology: [ideographic] To speak 口 before a king 王, Rank: 1563
[丢, diū, ㄉㄧㄡ] to lose; to discard
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  厶 [, ]
Etymology: [ideographic] A lost 厶 jade 玉, Rank: 1639
[瑟, sè, ㄙㄜˋ] a large string instrument; to tremble, to vibrate
Radical: , Decomposition:   玨 [jué, ㄐㄩㄝˊ]  必 [, ㄅㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] guitar strings, Rank: 1694
[琴, qín, ㄑㄧㄣˊ] Chinese lute or guitar, string instrument
Radical: , Decomposition:   玨 [jué, ㄐㄩㄝˊ]  今 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] Two guitar strings 玨 suggest the meaning; 今 provides the pronunciation, Rank: 1701
[玻, bō, ㄅㄛ] glass
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  皮 [, ㄆㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] jade, Rank: 1769
[玲, líng, ㄌㄧㄥˊ] the tinkling of jewelry
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  令 [lìng, ㄌㄧㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] jade, Rank: 1855
[汪, wāng, ㄨㄤ] vast, extensive, deep; surname
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  王 [wáng, ㄨㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 1876
[璃, lí, ㄌㄧˊ] glass; colored glaze
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  离 [, ㄌㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] jade, Rank: 1894
[斑, bān, ㄅㄢ] freckled, mottled, spotted, striped
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  文 [wén, ㄨㄣˊ]  王 [wáng, ㄨㄤˊ]
Etymology: [ideographic] Markings 文 in jade 王, Rank: 2053
[璇, xuán, ㄒㄩㄢˊ] beautiful jade; star
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  旋 [xuán, ㄒㄩㄢˊ]
Etymology: [ideographic] An orbiting 旋 gem 王; 旋 also provides the pronunciation, Rank: 2065
[玑, jī, ㄐㄧ] an oblong pearl
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  几 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] jade, Rank: 2107
[旺, wàng, ㄨㄤˋ] to flourish, to prosper; prosperous
Radical: , Decomposition:   日 [, ㄖˋ]  王 [wáng, ㄨㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] sun, Rank: 2198
[琼, qióng, ㄑㄩㄥˊ] jade; rare, precious; elegant
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  京 [jīng, ㄐㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] jade, Rank: 2205
[玫, méi, ㄇㄟˊ] rose
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [pictophonetic] jade, Rank: 2303
[琳, lín, ㄌㄧㄣˊ] a beautiful gemstone
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  林 [lín, ㄌㄧㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] jade, Rank: 2400
[瑰, guī, ㄍㄨㄟ] extraordinary, fabulous; rose; semi-precious stone
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  鬼 [guǐ, ㄍㄨㄟˇ]
Etymology: [pictophonetic] jade, Rank: 2492
[珊, shān, ㄕㄢ] coral
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  册 [, ㄘㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] jade, Rank: 2555
[琐, suǒ, ㄙㄨㄛˇ] petty; trifling; troublesome
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]      贝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] jade, Rank: 2834
[瑜, yú, ㄩˊ] flawless gem or jewel
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  俞 [, ㄩˊ]
Etymology: [pictophonetic] jade, Rank: 2875
[瑶, yáo, ㄧㄠˊ] precious jade
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  䍃 [yóu, ㄧㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] jade, Rank: 2900
[枉, wǎng, ㄨㄤˇ] useless, in vain; crooked, bent
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  王 [wáng, ㄨㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] wood, Rank: 2918
[琢, zuó, ㄗㄨㄛˊ] to polish jade; to cut jade
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  豖 [chù, ㄔㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] jade, Rank: 2921
[琉, liú, ㄌㄧㄡˊ] sparkling stone; opaque, glazed
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  㐬 [liú, ㄌㄧㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] jade, Rank: 2962
[珀, pò, ㄆㄛˋ] amber
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  白 [bái, ㄅㄞˊ]
Etymology: [ideographic] Clear 白 jade 王; 白 also provides the pronunciation, Rank: 2981
[瑛, yīng, ㄧㄥ] a gem's luster; crystal
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  英 [yīng, ㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] jade, Rank: 2998
[琪, qí, ㄑㄧˊ] fine jade
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  其 [, ㄑㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] jade, Rank: 3138
[瑚, hú, ㄏㄨˊ] coral
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  胡 [, ㄏㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] jade, Rank: 3140
[匡, kuāng, ㄎㄨㄤ] to correct, to revise; to restore
Radical: , Decomposition:   匚 [fāng, ㄈㄤ]  王 [wáng, ㄨㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] box, Rank: 3260
[璋, zhāng, ㄓㄤ] jade plaything; jade ornament
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  章 [zhāng, ㄓㄤ]
Etymology: [pictophonetic] jade, Rank: 3267
[琦, qí, ㄑㄧˊ] jade, gem, precious stone
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  奇 [, ㄑㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] jade, Rank: 3288
[琛, chēn, ㄔㄣ] treasure, valuables
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  罙 [, ㄇㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] jade, Rank: 3360
[噩, è, ㄜˋ] bad, ill-omened, unlucky
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]      口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]    口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] A jade statue 王 with four holes made in it 口, Rank: 3408

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Wáng, ㄨㄤˊ, ] king; surname Wang, #698 [Add to Longdo]
[wáng zǐ, ㄨㄤˊ ㄗˇ, ] prince; son of a king, #4,977 [Add to Longdo]
[guó wáng, ㄍㄨㄛˊ ㄨㄤˊ, / ] king, #5,647 [Add to Longdo]
[nǚ wáng, ㄋㄩˇ ㄨㄤˊ, ] queen, #7,475 [Add to Longdo]
[wáng guó, ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] kingdom; realm, #9,215 [Add to Longdo]
[Wáng Fēi, ㄨㄤˊ ㄈㄟ, ] Faye Wong (1969-), Hong Kong pop star and actress, #9,901 [Add to Longdo]
[wáng cháo, ㄨㄤˊ ㄔㄠˊ, ] dynasty, #9,918 [Add to Longdo]
[bà wáng, ㄅㄚˋ ㄨㄤˊ, ] Xiang Yu the Conqueror (232-202 BC); overlord; despot, #10,208 [Add to Longdo]
[qīn wáng, ㄑㄧㄣ ㄨㄤˊ, / ] prince, #11,087 [Add to Longdo]
[wáng dào, ㄨㄤˊ ㄉㄠˋ, ] the Way of the King; statecraft; benevolent rule; virtuous as opposed to the Way of Hegemon 霸道, #11,691 [Add to Longdo]
[dì wáng, ㄉㄧˋ ㄨㄤˊ, ] regal, #12,522 [Add to Longdo]
[wáng shì, ㄨㄤˊ ㄕˋ, ] Royal family; Royal household; the Throne; the King, #14,813 [Add to Longdo]
[Wáng fǔ, ㄨㄤˊ ㄈㄨˇ, ] Prince's mansion, #15,560 [Add to Longdo]
力宏[Wáng Lì Hóng, ㄨㄤˊ ㄌㄧˋ ㄏㄨㄥˊ, ] Wang Lee-Hom (American-Taiwanese singer), #16,522 [Add to Longdo]
励勤[Wáng Lì qín, ㄨㄤˊ ㄌㄧˋ ㄑㄧㄣˊ, / ] Wang Liqin, #16,675 [Add to Longdo]
[wáng pái, ㄨㄤˊ ㄆㄞˊ, ] trump card, #16,882 [Add to Longdo]
[wáng fēi, ㄨㄤˊ ㄈㄟ, ] princess (in Europe), #17,075 [Add to Longdo]
[wáng jiā, ㄨㄤˊ ㄐㄧㄚ, ] princely, #19,152 [Add to Longdo]
八蛋[wáng bā dàn, ㄨㄤˊ ㄅㄚ ㄉㄢˋ, ] bastard (insult); son of a bitch, #20,532 [Add to Longdo]
[Wáng Nán, ㄨㄤˊ ㄋㄢˊ, ] Wang Nan, #20,653 [Add to Longdo]
府井[Wáng fǔ jǐng, ㄨㄤˊ ㄈㄨˇ ㄐㄧㄥˇ, ] Wangfujing neighborhood of central Beijing, famous for shopping, #20,926 [Add to Longdo]
[Lóng Wáng, ㄌㄨㄥˊ ㄨㄤˊ, / ] the Dragon King of the Eastern Sea (in mythology), #22,434 [Add to Longdo]
[wáng hòu, ㄨㄤˊ ㄏㄡˋ, ] queen, #23,804 [Add to Longdo]
[Wáng Shuò, ㄨㄤˊ ㄕㄨㄛˋ, ] Wang Shuo, #23,810 [Add to Longdo]
[wáng gōng, ㄨㄤˊ ㄍㄨㄥ, / ] imperial palace, #24,918 [Add to Longdo]
[jūn wáng, ㄐㄩㄣ ㄨㄤˊ, ] sovereign king, #25,713 [Add to Longdo]
[wáng chǔ, ㄨㄤˊ ㄔㄨˇ, / ] Crown Prince; heir to throne, #25,783 [Add to Longdo]
[Míng wáng xīng, ㄇㄧㄥˊ ㄨㄤˊ ㄒㄧㄥ, ] Pluto (planet), #26,177 [Add to Longdo]
[wáng bā, ㄨㄤˊ ㄅㄚ, ] tortoise; cuckold; (insult with the flavor of bastard, son of a bitch); cf 八蛋, #27,221 [Add to Longdo]
[quán wáng, ㄑㄩㄢˊ ㄨㄤˊ, ] boxing champion, #27,621 [Add to Longdo]
[wáng wèi, ㄨㄤˊ ㄨㄟˋ, ] title of king; kingship, #27,739 [Add to Longdo]
[Wáng Míng, ㄨㄤˊ ㄇㄧㄥˊ, ] Wang Ming (1904-1974), Soviet trained Chinese communist, Comintern and Soviet stooge and left adventurist in the 1930s, fell out with Mao and moved to Soviet Union from 1956, #29,193 [Add to Longdo]
安石[Wáng Ān shí, ㄨㄤˊ ㄢ ㄕˊ, ] Wang Anshi (1021-1086), Song dynasty politician and writer, one of the Eight Giants 唐宋八大家, #29,770 [Add to Longdo]
[Yán wáng, ㄧㄢˊ ㄨㄤˊ, / ] Yama, #31,226 [Add to Longdo]
白马[bái mǎ wáng zǐ, ㄅㄞˊ ㄇㄚˇ ㄨㄤˊ ㄗˇ, / ] (set phrase) ideal sweetheart; prince charming; knight in shining armor, #31,665 [Add to Longdo]
[Wáng Xuǎn, ㄨㄤˊ ㄒㄩㄢˇ, / ] Wang Xuan, #32,560 [Add to Longdo]
[Wáng Píng, ㄨㄤˊ ㄆㄧㄥˊ, ] Wang Ping, #33,695 [Add to Longdo]
[Wáng gōng, ㄨㄤˊ ㄍㄨㄥ, ] princes and dukes, #34,031 [Add to Longdo]
[Chuǎng Wáng, ㄔㄨㄤˇ ㄨㄤˊ, / ] Chuangwang or Roaming King, adopted name of late Ming peasant rebel leader Li Zicheng 李自成 (1605-1645), #34,745 [Add to Longdo]
[wáng guān, ㄨㄤˊ ㄍㄨㄢ, ] crown, #35,315 [Add to Longdo]
[Wáng Zhèn, ㄨㄤˊ ㄓㄣˋ, ] Wang Zhen, #36,727 [Add to Longdo]
[fēng wáng, ㄈㄥ ㄨㄤˊ, ] queen bee, #40,946 [Add to Longdo]
[Wáng Mǎng, ㄨㄤˊ ㄇㄤˇ, ] Wang Mang (45 BC-23 AD), usurped power and reigned 9-23 between the former and later Han, #41,550 [Add to Longdo]
[Hǎi wáng xīng, ㄏㄞˇ ㄨㄤˊ ㄒㄧㄥ, ] Neptune (planet), #41,564 [Add to Longdo]
[Wáng Wéi, ㄨㄤˊ ㄨㄟˊ, / ] Wang Wei (701-761), Tang poet, #41,907 [Add to Longdo]
国维[Wáng Guó wéi, ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ ㄨㄟˊ, / ] Wang Guowei, #42,202 [Add to Longdo]
军霞[Wáng Jūn xiá, ㄨㄤˊ ㄐㄩㄣ ㄒㄧㄚˊ, / ] Wang Junxia, #44,483 [Add to Longdo]
[Tiān wáng xīng, ㄊㄧㄢ ㄨㄤˊ ㄒㄧㄥ, ] Uranus (planet), #46,193 [Add to Longdo]
[qí wáng, ㄑㄧˊ ㄨㄤˊ, ] chess champion, #46,677 [Add to Longdo]
羲之[Wáng Xī zhī, ㄨㄤˊ ㄒㄧ ㄓ, ] Wang Xizhi (303-361), famous calligrapher of Eastern Jin, known as the sage of calligraphy 書聖|书圣, #46,757 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ローマ法[ろーまほうおう, ro-mahouou] (n) สมเด็จพระสันตะปาปา
[じょおう, joou] (n) พระราชินี (กษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง)
[おう, ou] (n) จักพรรดิ, ผู้ยิ่งใหญ่
[おうひ, ouhi] (n) พระมเหสี (ภรรยาของพระราชา)
[おうじ, ouji] (n) เจ้าชาย
[おうちょう, ouchou] (n) ราชวงศ์, See also: dynasty

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[guowang, (N.) king, chinese] (n) พระมหากษัตรย์, พระราชา, กษัตริย์, See also: S. 皇上, R. 皇上
[まおう, maou] (n) ภูต, See also: ผี, ปีศาจ, Syn. demon, monster
#15 都、そして公爵邸。 「おお! 見えてきたぞ! 都じゃ!」  窓から身を乗り出し、叫ぶスゥ。僕も窓越しに遠くを見てみると、大きな滝を背にそびえ建つ、白い[まおう, # 15 ou miyako , soshite koushaku tei . ( oo ! mie tekitazo ! ou miyako ja !) mado kara miwo nori dashi , sakebu suu . boku mo mado koshi ni tooku wo mite miruto , ooki na taki wo se nisobie tatsu , shiroi] (n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o)

Japanese-English: EDICT Dictionary
7月[しちがつおうせい, shichigatsuousei] (n) (French) July Monarchy [Add to Longdo]
アーサー物語[アーサーおうものがたり, a-sa-oumonogatari] (n) Arthurian romances [Add to Longdo]
チューダー[チューダーおうちょう, chu-da-ouchou] (n) Tudor dynasty (of England; 1485-1603) [Add to Longdo]
デリー[デリーおうちょう, deri-ouchou] (n) (See デリースルタン朝) Delhi Dynasties; the Mamluk, Khilji, Tughlaq, Sayyid, and Lodi dynasties of India [Add to Longdo]
ビクトリア女誕生日[ビクトリアじょおうたんじょうび, bikutoria jooutanjoubi] (n) Victoria Day (Canadian public holiday) [Add to Longdo]
メディア[メディアおう, medeia ou] (n) media mogul [Add to Longdo]
ローマ法[ローマほうおう, ro-ma houou] (n) (See 教皇) Pope [Add to Longdo]
愛染妙[あいぜんみょうおう, aizenmyouou] (n) Ragaraja; Buddhist deity of love [Add to Longdo]
愛染明[あいぜんみょうおう, aizenmyouou] (n) {Buddh} Ragaraja (esoteric school deity of love) [Add to Longdo]
烏枢沙摩明[うすさまみょうおう;うすしゃまみょうおう, ususamamyouou ; usushamamyouou] (n) Ucchusama [Add to Longdo]
烏芻沙摩妙[うすさまみょうおう, ususamamyouou] (n) {Buddh} Ususama Vidya-raja [Add to Longdo]
[えいおう, eiou] (n) King of England [Add to Longdo]
英連邦[えいれんぽうおうこく, eirenpououkoku] (n) Commonwealth realm [Add to Longdo]
[おう, ou] (n,n-suf) (1) king; ruler; sovereign; monarch; (2) king (for senior player) (shogi); (P) [Add to Longdo]
その人[おうそのひと, ousonohito] (exp) none other than the king [Add to Longdo]
のように[おうのように, ounoyouni] (adv) like a lord [Add to Longdo]
を詰める[おうをつめる, ouwotsumeru] (exp,v1) to checkmate the king [Add to Longdo]
を立てる[おうをたてる, ouwotateru] (exp,v1) to enthrone a king [Add to Longdo]
[おうい, oui] (n) the throne; the crown; (P) [Add to Longdo]
位継承者[おういけいしょうしゃ, ouikeishousha] (n) heir to a throne [Add to Longdo]
[おうか, ouka] (n,vs) imperial influence; assimilation of new territory [Add to Longdo]
[おうけ, ouke] (n) royal family [Add to Longdo]
[おうかん, oukan] (n,adj-no) (1) crown; diadem; (2) bottle cap; (P) [Add to Longdo]
[おうきゅう, oukyuu] (n) royal palace; (P) [Add to Longdo]
[おうけん, ouken] (n) royalty [Add to Longdo]
権神授説[おうけんしんじゅせつ, oukenshinjusetsu] (n) the theory of the divine right of kings [Add to Longdo]
侯(P);[おうこう, oukou] (n) king and princes; noble rank; (P) [Add to Longdo]
侯貴族[おうこうきぞく, oukoukizoku] (n) royalty and titled nobility [Add to Longdo]
[おうこう, oukou] (n) queen [Add to Longdo]
后陛下[おうこうへいか, oukouheika] (n) Her Majesty the Queen [Add to Longdo]
[おうこく, oukoku] (n) kingdom; monarchy; (P) [Add to Longdo]
[おうざ, ouza] (n) throne; (P) [Add to Longdo]
座を占める[おうざをしめる, ouzawoshimeru] (exp,v1) (1) (See 座を占める・1) to occupy the throne; to sit on the royal throne; (2) (See 座を占める・2) to be at the top; to hold the premier position; to win a championship [Add to Longdo]
[おうじ, ouji] (n) prince; (P) [Add to Longdo]
[おうし, oushi] (n) emperor's teacher; imperial army [Add to Longdo]
[おうじ, ouji] (n) imperial or royal cause [Add to Longdo]
[おうしつ, oushitsu] (n) royal family; (P) [Add to Longdo]
[おうじゃ, ouja] (n) king; monarch; ruler; (P) [Add to Longdo]
[おうじゃ, ouja] (n) (See ボア) boa [Add to Longdo]
[おうて, oute] (n) checkmate; check; (P) [Add to Longdo]
手飛車[おうてびしゃ, outebisha] (n) forking the rook while checking the king [Add to Longdo]
[おうじょ, oujo] (n) princess; (P) [Add to Longdo]
[おうしょう, oushou] (n) (1) king; (2) king (for senior player) (shogi); (P) [Add to Longdo]
[おうじょう, oujou] (n) royal castle [Add to Longdo]
[おうすい, ousui] (n) aqua regia [Add to Longdo]
[おうせい, ousei] (n) monarchical system [Add to Longdo]
[おうせい, ousei] (n) monarchy; imperial rule [Add to Longdo]
政復古[おうせいふっこ, ouseifukko] (n) restoration of imperial rule; (in English history) the Restoration [Add to Longdo]
[おうぞく, ouzoku] (n,adj-no) royalty; (P) [Add to Longdo]
[おうそん, ouson] (n) royal grandson [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"You see," said the elder brother, "I was right. Here I have lived quietly and well, while you, though you may have been a king, have seen a great deal of trouble."「どうだ」と兄はいった。「わたしは正しかった。ここで私が静かに良い生活をしていた。ところが一方、あなたはになったけれども、多くの苦労をした。」
"The prince of darkness" means "Satan".「暗黒の子」とは「悪魔」のことです。
Three ships were given to him by the queen.3隻の船が女から彼に与えられた。
The third star belonged to a king.3番目の星はある様の物でした。
You must accept the king of Spain as your leader.あなたの指導者としてスペインを受け入れなければならない。
That girl is under the delusion that she is a princess.あの少女は自分が女様だという妄想にとらわれている。
The talented young chess player is very bold. He deliberately lays himself open to attack, makes himself vulnerable and then checkmates his opponent when least expected.あの腕の立つ若い棋士は、なかなか大胆だ。わざと、どこからも攻撃されやすいように、しかも陥落されやすいようにみせかけて、相手が最も予期しない時に手を決める。
There lived a king in an old castle.ある古城に1人の様が住んでいました。
Under no circumstances will the princess succeed to the throne.いかなる状況のもとでも、女が位を継承することはあるまい。
And every day the boy would come and he would gather her leaves and make them into crowns and play king of the forest.いつも男の子は、彼女のところで、彼女の葉っぱで、冠を作って森の様ごっこをしてあそんだ。
Queen Elizabeth's accession to the throne.エリザベス女の即位。
Once upon a time there lived a cruel king.かつて残忍な様がいた。
In California are the famous big trees, or "forest kings" as they are called.カリフォルニアには有名な大木、つまり、いわゆる森の者がある。
Thus, the tyrant succeeded in conquering the kingdom.このようにして、暴君はその国の征服に成功した。
This palace was built for the rich king.この宮殿はお金持ちの様のために建てられた。
I went skiing at Zaoh last winter.この前の冬私は蔵へスキーに行った。
This land belongs to the Royal Family.この土地は室のものです。
The anchorman had an audience with the king.そのニュースキャスターは国に拝謁した。
The dirty boy turned out to be a prince in disguise.その汚い少年は変装した子だとわかった。
The death of the king brought about a war.そのの死は戦争を引き起こした。
The King reigned over his people for forty years.そのは40年間にわたって人民の上に君臨した。
The king reigned over the island.そのは島を治めた。
The crown was set with gems.その冠は宝石で飾られていた。
The kingdom was invaded by the enemy.その国は敵に侵入された。
The royal wedding was a magnificent occasion.その室の結婚式は壮大な祭典であった。
The princess was beautiful beyond description.その女は形容できないほど美しかった。
The king always wears a crown.その様はいつも冠をかぶっている。
The king once lived in that palace.その様はかつてあの宮殿に住んでいた。
The king ruled the country for years.その様は何年もその国を支配した。
The writer was descended from the Greek royal family.その作家はギリシャの家の血統を引いていた。
The letter was written in the Queen's own hand.その手紙は女自身の筆跡で書かれていた。
One king after another succeeded to the throne during those few years.その数年間に次々と位が継承された。
Everyone was very surprised to discover that the slave-girl was in reality a princess.その奴隷の少女が実は女だということがわかって、みんな大変驚いた。
The old man served the king for many years.その老人はそのに何年も勤めた。
The old man served the king for many years.その老人はそのに何年も仕えた。
That is what the British people expect of their Queen.それこそ、英国民が女に期待していることなのです。
That is what the British people expect of their Queen.それこそ、英国民が女に期待しているということなのです。
It was none other than the king.それはその人であった。
It was given to me by the Queen herself.それは女ご自身から私に与えられた。
Prince Charles will be the next king of England.チャールズ子は次のイギリスの国になるでしょう。
Which prince is the legitimate heir to the throne?どちらの子が正当な位継承者か。
A very handsome prince met an exceptionally beautiful princess.とてもハンサムな子が世にも美しい女に出会った。
The heart-shaped pond is the pride of the royal couple.ハートの形をした池は国ご夫妻の自慢の種である。
The king was pleased with him at first.はじめのうちは様は彼に満足した。
The rose is called the queen of flowers.バラは花の女と呼ばれている。
Humpty Dumpty sat on a wall; Humpty Dumpty had a great fall; All the King's horses and all the King's men; Couldn't put Humpty Dumpty together again.ハンプダンプティは塀の上;ハンプダンプティは落っこった;様の馬と様の家来を連れてくる;ハンプダンプティを元通りにできなかった。
Queen Victoria was the sovereign of Great Britain.ビクトリア女は英国の君主だった。
Although the fork entered society on the tables of rich people, many members of royalty, such as Elizabeth I of England and Louis XIV of France, ate with their fingers.フォークは裕福な人々の食卓に入ってきたが、イギリスのエリザベス1世やフランスのルイ14世など、家の人たちの多くは指で食事をしていた。
Mulligan has been riding high since he seized the crown in a come-from-behind victory 14 months ago.マリガンは14ヶ月前に逆転で座を奪取して以来、まったくの負けしらずです。
One minute earlier, and we could have seen the Queen.もう1分早かったら、女が見られただろうに。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[におう, niou] -Dewa [Add to Longdo]
[におうもん, nioumon] Dewa-Tor [Add to Longdo]
[こくおう, kokuou] Koenig [Add to Longdo]
陛下[こくおうへいか, kokuouheika] Seine_Majestaet_der_Koenig [Add to Longdo]
[じょおう, joou] Koenigin [Add to Longdo]
陛下[じょおうへいか, joouheika] Ihre_Majestaet_die_Koenigin [Add to Longdo]
[ほうおう, houou] Papst [Add to Longdo]
[おう, ou] KOENIG [Add to Longdo]
[おうこう, oukou] Fuerst, gekroente_Haeupter [Add to Longdo]
[おうかん, oukan] Koenigskrone [Add to Longdo]
[おうこく, oukoku] Koenigreich [Add to Longdo]
[おうひ, ouhi] Koenigin, Kaiserin [Add to Longdo]
[おうじ, ouji] Prinz [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top