ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*爆炸*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 爆炸, -爆炸-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爆炸[bào zhà, ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ, ] explosion; to explode; to blow up; to detonate, #2,340 [Add to Longdo]
爆炸[dà bào zhà, ㄉㄚˋ ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ, ] the big bang (in cosmology), #25,762 [Add to Longdo]
爆炸[bào zhà wù, ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ ㄨˋ, ] explosive, #27,442 [Add to Longdo]
爆炸[hé bào zhà, ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ, ] nuclear explosion, #56,856 [Add to Longdo]
地下核爆炸[dì xià hé bào zhà, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄚˋ ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ, ] nuclear underground burst; underground nuclear explosion [Add to Longdo]
地面核爆炸[dì miàn hé bào zhà, ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ, ] surface nuclear explosion [Add to Longdo]
爆炸地球物理效应[hé bào zhà dì qiú wù lǐ xiào yìng, ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ ㄉㄧˋ ㄑㄧㄡˊ ㄨˋ ㄌㄧˇ ㄒㄧㄠˋ ㄧㄥˋ, / ] geophysical effects of nuclear explosion [Add to Longdo]
爆炸效应[hé bào zhà xiào yìng, ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ ㄒㄧㄠˋ ㄧㄥˋ, / ] nuclear explosion effect [Add to Longdo]
爆炸烟云[hé bào zhà yān yún, ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ ㄧㄢ ㄩㄣˊ, / ] nuclear cloud [Add to Longdo]
爆炸装置[hé bào zhà zhuāng zhì, ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ ㄓㄨㄤ ㄓˋ, / ] nuclear explosion device [Add to Longdo]
水下核爆炸[shuǐ xià hé bào zhà, ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄚˋ ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ, ] nuclear underwater burst; underwater nuclear explosion [Add to Longdo]
爆炸的无效弹[bào zhà de wú xiào dàn, ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ ㄉㄜ˙ ㄨˊ ㄒㄧㄠˋ ㄉㄢˋ, / ] flare dud [Add to Longdo]
空中核爆炸[kōng zhōng hé bào zhà, ㄎㄨㄥ ㄓㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ, ] air nuclear explosion; nuclear airburst [Add to Longdo]
自杀式爆炸[zì shā shì bào zhà, ㄗˋ ㄕㄚ ㄕˋ ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ, / ] suicide bombing [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top