ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*燥*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -燥-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[燥, zào, ㄗㄠˋ] arid, dry, parched; quick-tempered
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  喿 [zào, ㄗㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 2613

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gān zào, ㄍㄢ ㄗㄠˋ, / ] to dry (of paint, cement etc); dessication; dull; uninteresting; arid, #5,488 [Add to Longdo]
[zào, ㄗㄠˋ, ] dry; parched; impatient, #11,362 [Add to Longdo]
[kū zào, ㄎㄨ ㄗㄠˋ, ] dry and dull; uninteresting, #14,890 [Add to Longdo]
口干舌[kǒu gān shé zào, ㄎㄡˇ ㄍㄢ ㄕㄜˊ ㄗㄠˋ, / ] lit. dry mouth and tongue (成语 saw); to talk too much, #43,493 [Add to Longdo]
[gān zào jī, ㄍㄢ ㄗㄠˋ ㄐㄧ, / ] a drier, #88,066 [Add to Longdo]
大便干[dà biàn gān zào, ㄉㄚˋ ㄅㄧㄢˋ ㄍㄢ ㄗㄠˋ, 便 / 便] constipated [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かんそう, kansou] (n) ความแห้งแล้ง,ความแห้ง, See also: R. 乾く

Japanese-English: EDICT Dictionary
衣類乾[いるいかんそうき, iruikansouki] (n) clothes dryer; clothes drier [Add to Longdo]
角膜乾[かくまくかんそうしょう, kakumakukansoushou] (n) corneal xerosis [Add to Longdo]
[かんそう, kansou] (n,vs) dry; arid; insipid; dehydrated; (P) [Add to Longdo]
[かんそうか, kansouka] (n) (1) (See 液果) dry fruit (i.e. nuts); (2) dried fruit [Add to Longdo]
[かんそうかん, kansoukan] (n) dry, parched, or dehydrated feeling [Add to Longdo]
器;乾[かんそうき, kansouki] (n) drying machine; dryer; desiccator [Add to Longdo]
気候[かんそうきこう, kansoukikou] (n) arid climate [Add to Longdo]
季;乾[かんそうき, kansouki] (n) dry season; dry spell; dry period [Add to Longdo]
牛乳[かんそうぎゅうにゅう, kansougyuunyuu] (n) powdered milk [Add to Longdo]
血漿[かんそうけっしょう, kansoukesshou] (n) dried plasma [Add to Longdo]
[かんそうざい, kansouzai] (n) drying agent [Add to Longdo]
[かんそうざい, kansouzai] (n) seasoned lumber [Add to Longdo]
[かんそうしつ, kansoushitsu] (n) drying room [Add to Longdo]
性前鼻炎[かんそうせいぜんびえん, kansouseizenbien] (n) rhinitis sicca anterior [Add to Longdo]
洗濯[かんそうせんたく, kansousentaku] (n) dry cleaning [Add to Longdo]
[かんそうち, kansouchi] (n) dry land [Add to Longdo]
地形[かんそうちけい, kansouchikei] (n) arid landforms [Add to Longdo]
地帯[かんそうちたい, kansouchitai] (n) arid region [Add to Longdo]
地農業[かんそうちのうぎょう, kansouchinougyou] (n) dry farming [Add to Longdo]
腐朽[かんそうふきゅう, kansoufukyuu] (n) dry rot [Add to Longdo]
無味[かんそうむみ, kansoumumi] (adj-na,n) dryness; dullness [Add to Longdo]
野菜[かんそうやさい, kansouyasai] (n) dehydrated vegetables [Add to Longdo]
[かんそうたまご, kansoutamago] (n) dehydrated eggs [Add to Longdo]
[かんそうろ, kansouro] (n) drying furnace [Add to Longdo]
[こそう, kosou] (n,vs) drying up; parching [Add to Longdo]
[こうそう, kousou] (adj-na,n) high and dry ground [Add to Longdo]
[こうそうち, kousouchi] (n) high and dry ground [Add to Longdo]
[しょうそう, shousou] (n,vs) impatience; uneasiness; irritation; (P) [Add to Longdo]
[はしゃぐ, hashagu] (v5g,vi) (uk) to make merry; to frolic; to be in high spirits; (P) [Add to Longdo]
天日乾[てんじつかんそう, tenjitsukansou] (n,vs) sun drying; drying in the sun [Add to Longdo]
無味乾[むみかんそう, mumikansou] (adj-na,n) dull and uninteresting; cut-and-dried [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Parts of the country are so dry as to be almost desert.その国の所々はあまりにも乾しており、ほとんど砂漠みたいだ。
The man died of thirst in a dry country.その男はある乾した国で水が飲めずに死んだ。
In Thailand it has already become too dry to grow rice in some parts of the country.タイではすでに乾しすぎて米作ができなくなった地方もある。
The fruits are dried in the sun.果実は天日で乾させます。
With no supply of water from trees, rainfalls diminish in time and the area keeps drying up.樹木から水の供給がなければ、降雨量はやがて減少し、その地域は乾し続ける。
The most likely sources of energy in hot and dry regions are the wind and the sun.暑くて乾した地方で最も手に入りやすいエネルギー源は、風と日光である。
Hot, dry areas will become hotter and drier.暑く乾した地域はますます暑く乾するであろう。
We keep shiitake mushrooms dry.椎茸を乾させて保存します。
It gets very humid at home in summer; in winter, on the other hand, it gets very dry.当地は夏がひどく湿気が多いが、逆に冬は乾する。
It gets very humid here in summer in winter, on the other hand, it gets very dry.当地は夏はひどく湿気が多いが、逆に冬は乾する。
I have dry skin.肌が乾しています。
Throat and nose membranes hurt by dry air allow cold viruses to enter more easily. It is important to carry out sensible counter plans against the cold with heaters and against the dryness with humidifiers.した空気のせいで痛んだノドや鼻の粘膜は、風邪のウイルスが入り込みやすくなってしまいます。暖房器具で寒さ対策、加湿器で乾対策をしっかり行なうことが肝要です。
Witch hazel tightens pores without drying skin.ウィッチヘーゼルは、乾させずに毛穴を引き締めます。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かんそう, kansou] -trocknen, austrocknen, trocken_werden [Add to Longdo]
[かんそうき, kansouki] Trockenapparat, Trockner [Add to Longdo]
無味乾[むみかんそう, mumikansou] -trocken, prosaisch [Add to Longdo]
[しょうそう, shousou] Ungeduld, -Hast, nervoese_Unruhe [Add to Longdo]
[そう, sou] TROCKEN [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top