ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*烂*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -烂-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[烂, làn, ㄌㄢˋ] overcooked, overripe; rotten, spoiled
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  兰 [lán, ㄌㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 1754

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[làn, ㄌㄢˋ, / ] soft; mushy; well-cooked and soft; to rot; to decompose; rotten; worn out; chaotic; messy; utterly; thoroughly, #3,666 [Add to Longdo]
[càn làn, ㄘㄢˋ ㄌㄢˋ, / ] to glitter; brilliant; splendid, #6,256 [Add to Longdo]
[fǔ làn, ㄈㄨˇ ㄌㄢˋ, / ] to rot; to become gangrenous, #17,632 [Add to Longdo]
[xuàn làn, ㄒㄩㄢˋ ㄌㄢˋ, / ] splendid; gorgeous; dazzling, #19,254 [Add to Longdo]
[pò làn, ㄆㄛˋ ㄌㄢˋ, / ] ragged, #19,630 [Add to Longdo]
[mí làn, ㄇㄧˊ ㄌㄢˋ, / ] dissipated, #21,440 [Add to Longdo]
[kuì làn, ㄎㄨㄟˋ ㄌㄢˋ, / ] to fester; to ulcerate, #33,191 [Add to Longdo]
[làn màn, ㄌㄢˋ ㄇㄢˋ, / ] brightly colored; unaffected (i.e. behaving naturally), #36,141 [Add to Longdo]
[làn ní, ㄌㄢˋ ㄋㄧˊ, / ] ooze, #36,349 [Add to Longdo]
[làn shú, ㄌㄢˋ ㄕㄨˊ, / ] well cooked; to know thoroughly, #45,845 [Add to Longdo]
[méi làn, ㄇㄟˊ ㄌㄢˋ, / ] mold; rot; gangrene, #55,618 [Add to Longdo]
[làn zuì, ㄌㄢˋ ㄗㄨㄟˋ, / ] dead drunk; completely drunk, #62,071 [Add to Longdo]
滚瓜[gǔn guā làn shú, ㄍㄨㄣˇ ㄍㄨㄚ ㄌㄢˋ ㄕㄨˊ, / ] lit. ripe as a melon that rolls from its vine (成语 saw); fig. to know fluently; to know sth inside-out; to know sth by heart, #73,694 [Add to Longdo]
醉如泥[làn zuì rú ní, ㄌㄢˋ ㄗㄨㄟˋ ㄖㄨˊ ㄋㄧˊ, / ] lit. as drunk as mud; completely drunk, #79,430 [Add to Longdo]
废铜[fèi tóng làn tiě, ㄈㄟˋ ㄊㄨㄥˊ ㄌㄢˋ ㄊㄧㄝˇ, / ] scrap metal; a pile of junk, #100,077 [Add to Longdo]
[làn zhàng, ㄌㄢˋ ㄓㄤˋ, / ] accounts in a rotten state, #112,407 [Add to Longdo]
[làn hu, ㄌㄢˋ ㄏㄨ˙, / ] overripe; overcooked, #142,663 [Add to Longdo]
贪多嚼不[tān duō jiáo bù làn, ㄊㄢ ㄉㄨㄛ ㄐㄧㄠˊ ㄅㄨˋ ㄌㄢˋ, / ] to bite off more than one can chew, #154,940 [Add to Longdo]
[làn màn, ㄌㄢˋ ㄇㄢˋ, / ] brightly colored; unaffected (i.e. behaving naturally), #207,082 [Add to Longdo]
陈谷子芝麻[chén gǔ zi làn zhī ma, ㄔㄣˊ ㄍㄨˇ ㄗ˙ ㄌㄢˋ ㄓ ㄇㄚ˙, / ] lit. stale grain, overcooked sesame (成语 saw); fig. the same boring old gossip, #210,088 [Add to Longdo]
舌头[làn shé tóu, ㄌㄢˋ ㄕㄜˊ ㄊㄡˊ, / ] to gossip; to blab; a blab-mouth, #267,882 [Add to Longdo]
[làn zǎi, ㄌㄢˋ ㄗㄞˇ, / ] rogue; rowdy; unreliable chap, #549,266 [Add to Longdo]
污货[làn wū huò, ㄌㄢˋ ㄨ ㄏㄨㄛˋ, / ] loose woman; slut, #821,912 [Add to Longdo]
[zhuàng làn, ㄓㄨㄤˋ ㄌㄢˋ, / ] to destroy by smashing; smashed up [Add to Longdo]
多彩[càn làn duō cǎi, ㄘㄢˋ ㄌㄢˋ ㄉㄨㄛ ㄘㄞˇ, / ] multicolored splendor (of fireworks, bright lights etc) [Add to Longdo]
性毒剂[mí làn xìng dú jì, ㄇㄧˊ ㄌㄢˋ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄨˊ ㄐㄧˋ, / ] vesicant [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top