ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*炏*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -炏-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[縈, yíng, ㄧㄥˊ] to coil, to entangle, to entwine
Radical: , Decomposition:     炏 [kài, ㄎㄞˋ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 9235
[勞, láo, ㄌㄠˊ] to labor, to toil; to do manual work
Radical: , Decomposition:   炏 [kài, ㄎㄞˋ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [ideographic] A man lifting 力 a load 冖 of grass 炏
[塋, yíng, ㄧㄥˊ] grave, tomb, cemetary
Radical: , Decomposition:   炏 [kài, ㄎㄞˋ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [ideographic] Grass 炏 covering a buried 土 casket 冖
[榮, róng, ㄖㄨㄥˊ] glory, honor; to flourish, to prosper
Radical: , Decomposition:   炏 [kài, ㄎㄞˋ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  木 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [ideographic] Grass 炏 and trees 木 flourishing in a garden 冖
[滎, xíng, ㄒㄧㄥˊ] a county in Henan; the sound of waves crashing
Radical: , Decomposition:   炏 [kài, ㄎㄞˋ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  水 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]
Etymology: [pictophonetic] water
[炏, kài, ㄎㄞˋ] grass
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [pictographic] Two blades of grass; compare 艸
[煢, qióng, ㄑㄩㄥˊ] alone, desolate; without friends or family
Radical: , Decomposition:   炏 [kài, ㄎㄞˋ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  卂 [xùn, ㄒㄩㄣˋ]
Etymology: -
[熒, yíng, ㄧㄥˊ] to shine, to shimmer; shining, dazzling
Radical: , Decomposition:     炏 [kài, ㄎㄞˋ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [pictophonetic] fire
[營, yíng, ㄧㄥˊ] camp, barracks, army; to run, to manage
Radical: , Decomposition:   炏 [kài, ㄎㄞˋ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  吕 [, ㄌㄩˇ]
Etymology: -
[瑩, yíng, ㄧㄥˊ] bright, lustrous, sparkling like a gem
Radical: , Decomposition:   炏 [kài, ㄎㄞˋ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  玉 [, ㄩˋ]
Etymology: [ideographic] Fiery 火 like a gem 玉
[鎣, yíng, ㄧㄥˊ] to polish, to shine
Radical: , Decomposition:   炏 [kài, ㄎㄞˋ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  金 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] To polish 炏 a metal 金 cover 冖
[鶯, yīng, ㄧㄥ] oriole, green finch; Sylvia species (various)
Radical: , Decomposition:   炏 [kài, ㄎㄞˋ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  鳥 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [ideographic] A bird 鳥 covered in 冖 green 炏 feathers

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top