ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*灬*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -灬-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[然, rán, ㄖㄢˊ] certainly; naturally; suddenly
Radical: , Decomposition:   肰 [rán, ㄖㄢˊ]  灬 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 55
[点, diǎn, ㄉㄧㄢˇ] dot, point, speck
Radical: , Decomposition:   占 [zhàn, ㄓㄢˋ]  灬 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 128
[照, zhào, ㄓㄠˋ] to shine, to reflect, to illuminate
Radical: , Decomposition:   昭 [zhāo, ㄓㄠ]  灬 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 443
[黑, hēi, ㄏㄟ] black; dark; evil, sinister
Radical: , Decomposition:   ?  灬 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [ideographic] A man's face blacked by soot from a fire 灬, Rank: 519
[热, rè, ㄖㄜˋ] heat, fever, zeal
Radical: , Decomposition:   执 [zhí, ㄓˊ]  灬 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 606
[烈, liè, ㄌㄧㄝˋ] fiery, violent; ardent, vehement
Radical: , Decomposition:   列 [liè, ㄌㄧㄝˋ]  灬 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 802
[熟, shú, ㄕㄨˊ] well-cooked; ripe, mature; familiar with
Radical: , Decomposition:   孰 [shú, ㄕㄨˊ]  灬 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 1035
[杰, jié, ㄐㄧㄝˊ] hero; heroic, outstanding
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  灬 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: -, Rank: 1129
[焦, jiāo, ㄐㄧㄠ] burned, scorched; anxious, vexed
Radical: , Decomposition:   隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]  灬 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [ideographic] A bird 隹 getting its tail singed 灬, Rank: 1554
[燕, yàn, ㄧㄢˋ] lovebird, swallow
Radical: , Decomposition:     廿 [niàn, ㄋㄧㄢˋ]    口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  北 [běi, ㄅㄟˇ]  灬 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [ideographic] A swallow, with its head 廿, wings 北, and tail 灬, Rank: 1705
[熊, xióng, ㄒㄩㄥˊ] a bear; brilliant; surname
Radical: , Decomposition:   能 [néng, ㄋㄥˊ]  灬 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [ideographic] A bear's 能 footprints 灬, Rank: 1741
[煞, shā, ㄕㄚ] demon, fiend; baleful, noxious
Radical: , Decomposition:     刍 [chú, ㄔㄨˊ]  攵 [, ㄆㄨ]  灬 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: -, Rank: 2280
[熙, xī, ㄒㄧ] bright, prosperous; splendid, glorious
Radical: , Decomposition:   巸 [, ㄧˊ]  灬 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 2485
[焉, yān, ㄧㄢ] why? where? how?; strange; thereupon, then
Radical: , Decomposition:   正 [zhèng, ㄓㄥˋ]  ?  灬 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [ideographic] A bird 鳥 with a strange head, Rank: 2526
[煮, zhǔ, ㄓㄨˇ] to boil, to cook
Radical: , Decomposition:   者 [zhě, ㄓㄜˇ]  灬 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 2582
[熬, áo, ㄠˊ] to boil, to simmer; to endure pain
Radical: , Decomposition:   敖 [áo, ㄠˊ]  灬 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 2705
[煎, jiān, ㄐㄧㄢ] to fry in fat or oil; to boil in water
Radical: , Decomposition:   前 [qián, ㄑㄧㄢˊ]  灬 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 2893
[熏, xūn, ㄒㄩㄣ] to smoke, to cure meat; vapor, smoke, fog
Radical: , Decomposition:   ?  灬 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 2997
[庶, shù, ㄕㄨˋ] numerous, various; multitude
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]    廿 [niàn, ㄋㄧㄢˋ]  灬 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [ideographic] Many people 灬 (twenty or more 廿) in a house 广, Rank: 3016
[焘, dào, ㄉㄠˋ] to shine, to illuminate; to cover, to envelop
Radical: , Decomposition:   寿 [shòu, ㄕㄡˋ]  灬 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 3213
[烹, pēng, ㄆㄥ] cooking, cuisine; stir-fry
Radical: , Decomposition:   亨 [hēng, ㄏㄥ]  灬 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 3461
[羔, gāo, ㄍㄠ] lamb
Radical: , Decomposition:   羊 [yáng, ㄧㄤˊ]  灬 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [pictophonetic] sheep, Rank: 3604
[熹, xī, ㄒㄧ] dim light, a glimmer; warm; bright
Radical: , Decomposition:   喜 [, ㄒㄧˇ]  灬 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 3871
[煦, xù, ㄒㄩˋ] kind, gentle, gracious
Radical: , Decomposition:   昫 [, ㄒㄩˋ]  灬 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [ideographic] A warm 昫 fire 灬; 昫 also provides the pronunciation, Rank: 4124
[罴, pí, ㄆㄧˊ] brown bear, Ursus arctos
Radical: , Decomposition:   罢 [, ㄅㄚˋ]  灬 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: -, Rank: 5639
[盡, jǐn, ㄐㄧㄣˇ] to exhaust, to use up, to deplete
Radical: , Decomposition:     聿 [, ㄩˋ]  灬 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [ideographic] A brush 聿 using the last drops 灬 of ink 皿, Rank: 6567
[舄, xì, ㄒㄧˋ] shoe, the sole of a shoe; magpie
Radical: , Decomposition:   臼 [jiù, ㄐㄧㄡˋ]    勹 [bāo, ㄅㄠ]  灬 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [pictographic] A magpie; compare 鳥, Rank: 6827
[馬, mǎ, ㄇㄚˇ] horse; surname
Radical: , Decomposition:   ?  灬 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [pictographic] A horse galloping to the left, Rank: 7059
[魚, yú, ㄩˊ] fish
Radical: , Decomposition:       田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  灬 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [pictographic] A fish swimming upwards, Rank: 7214
[麃, páo, ㄆㄠˊ] to plow, to till
Radical: 鹿, Decomposition:   鹿 [, ㄌㄨˋ]  灬 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [ideographic] Tracks 灬 left by a deer 鹿, Rank: 7558
[㬎, xiǎn, ㄒㄧㄢˇ] motes in a sunbeam; illustrious, bright
Radical: , Decomposition:   日 [, ㄖˋ]    幺 [yāo, ㄧㄠ]  幺 [yāo, ㄧㄠ]  灬 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [ideographic] Tiny 幺 motes of dust 灬 in a sunbeam 日
[灬, huǒ, ㄏㄨㄛˇ] fire
Radical: , Decomposition:
Etymology: -
[為, wèi, ㄨㄟˋ] to do, to act; to handle, to govern; to be
Radical: , Decomposition:   爫 [zhǎo, ㄓㄠˇ]    ?  灬 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [ideographic] A hand 爫 leading an elephant
[烏, wū, ] crow, rook, raven; black, dark
Radical: , Decomposition:   ?  灬 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [pictographic] A crow; compare 鸟
[烝, zhēng, ㄓㄥ] to rise; steam; many, numerous
Radical: , Decomposition:   丞 [chéng, ㄔㄥˊ]  灬 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [ideographic] Boiling 灬 water 氶
[無, wú, ㄨˊ] no, not; lacking, -less
Radical: , Decomposition:   ?  灬 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: -
[熱, rè, ㄖㄜˋ] heat, fever, zeal
Radical: , Decomposition:   埶 [, ㄧˋ]  灬 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [pictophonetic] fire
[燾, dào, ㄉㄠˋ] to shine, to illuminate; to cover, to envelop
Radical: , Decomposition:   壽 [shòu, ㄕㄡˋ]  灬 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [pictophonetic] fire
[爇, ruò, ㄖㄨㄛˋ] to burn
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  熱 [, ㄖㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] heat
[鳥, niǎo, ㄋㄧㄠˇ] bird
Radical: , Decomposition:   ?  灬 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [pictographic] A bird

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top