ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*火*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -火-
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ムカ着ファイヤー[むかちゃっかふぁいやー] (slang) state of being extremely angry as fire (cute expression)

Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[huǒ, ㄏㄨㄛˇ, ] (n) ไฟ
[Huǒ xīng, ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ, ] 1.the planet Mars; Mars 2.a spark

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[火, huǒ, ㄏㄨㄛˇ] fire, flame; to burn; anger, rage
Radical: , Decomposition:   丷 [ha, ㄏㄚ˙]  人 [rén, ㄖㄣˊ]
Etymology: [pictographic] Flames, Rank: 433
[灵, líng, ㄌㄧㄥˊ] spirit, soul; spiritual world
Radical: , Decomposition:   彐 [, ㄐㄧˋ]  火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 734
[炮, pào, ㄆㄠˋ] cannon, artillery
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  包 [bāo, ㄅㄠ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 914
[灭, miè, ㄇㄧㄝˋ] to extinguish; to wipe out
Radical: , Decomposition:   一 [, ]  火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [ideographic] To cover 一 a flame 火, Rank: 953
[烟, yān, ㄧㄢ] smoke, soot; opium; tobacco, cigarettes
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  因 [yīn, ㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 967
[炸, zhà, ㄓㄚˋ] to explode; to fry in oil; to scald
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  乍 [zhà, ㄓㄚˋ]
Etymology: [ideographic] A sudden 乍 flame 火; 乍 also provides the pronunciation, Rank: 976
[伙, huǒ, ㄏㄨㄛˇ] companion, colleague; utensils
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [pictophonetic] person, Rank: 1047
[灯, dēng, ㄉㄥ] lamp, lantern, light
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  丁 [dīng, ㄉㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 1115
[秋, qiū, ㄑㄧㄡ] autumn, fall; year
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [ideographic] The time of year when farmers would burn 禾 crops 火, Rank: 1151
[烧, shāo, ㄕㄠ] to burn, to bake; to heat, to roast
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  尧 [yáo, ㄧㄠˊ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 1201
[爆, bào, ㄅㄠˋ] crackle, pop; burst, explode
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  暴 [bào, ㄅㄠˋ]
Etymology: [ideographic] A violent 暴 flame 火; 暴 also provides the pronunciation, Rank: 1243
[烦, fán, ㄈㄢˊ] to bother, to trouble, to vex
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 1253
[灰, huī, ㄏㄨㄟ] ashes; dust; lime, mortar
Radical: , Decomposition:   ?  火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [ideographic] The remains of a fire 火; 火 also provides the pronunciation, Rank: 1311
[炎, yán, ㄧㄢˊ] flame, blaze; hot
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [ideographic] Two fires 火 burning, Rank: 1324
[灾, zāi, ㄗㄞ] disaster, catastrophe, calamity
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]  火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [ideographic] A house 宀 on fire 火, Rank: 1349
[燃, rán, ㄖㄢˊ] to ignite, to burn; combustion
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  然 [rán, ㄖㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 1553
[赤, chì, ㄔˋ] red, scarlet; blushing; bare, naked
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [ideographic] A person 土 whose cheeks are burning 火, Rank: 1660
[煤, méi, ㄇㄟˊ] carbon, charcoal, coal, coke
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  某 [mǒu, ㄇㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 1740
[烂, làn, ㄌㄢˋ] overcooked, overripe; rotten, spoiled
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  兰 [lán, ㄌㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 1754
[炼, liàn, ㄌㄧㄢˋ] to smelt, to refine; to distill, to condense
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  柬 [jiǎn, ㄐㄧㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 1763
[炉, lú, ㄌㄨˊ] fireplace, furnace, oven, stove
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  户 [, ㄏㄨˋ]
Etymology: [ideographic] A fire 火 in one's home 户, Rank: 1980
[狄, dí, ㄉㄧˊ] barbarians; a tribe from northern China; surname
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [pictophonetic] animal, Rank: 2219
[焰, yàn, ㄧㄢˋ] flame, blaze; glowing, blazing
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  臽 [xiàn, ㄒㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 2259
[煌, huáng, ㄏㄨㄤˊ] bright, shining, luminous
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  皇 [huáng, ㄏㄨㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 2276
[炭, tàn, ㄊㄢˋ] carbon, charcoal, coal
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  灰 [huī, ㄏㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] ashes, Rank: 2369
[焚, fén, ㄈㄣˊ] to burn
Radical: , Decomposition:   林 [lín, ㄌㄧㄣˊ]  火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [ideographic] Setting fire 火 to a forest 林, Rank: 2498
[烛, zhú, ㄓㄨˊ] candle, taper; to illuminate, to shine
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 2537
[炒, chǎo, ㄔㄠˇ] to boil, to fry, to roast, to sauté; to trade stock
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  少 [shǎo, ㄕㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 2590
[灿, càn, ㄘㄢˋ] vivid, illuminating, brilliant
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  山 [shān, ㄕㄢ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 2591
[燥, zào, ㄗㄠˋ] arid, dry, parched; quick-tempered
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  喿 [zào, ㄗㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 2613
[烤, kǎo, ㄎㄠˇ] to bake, to cook, to roast, to toast
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  考 [kǎo, ㄎㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 2629
[耿, gěng, ㄍㄥˇ] bright, shining; brave, loyal
Radical: , Decomposition:   耳 [ěr, ㄦˇ]  火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 2687
[灶, zào, ㄗㄠˋ] kitchen, oven, stove
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [ideographic] A clay 土 oven 火, Rank: 2691
[烁, shuò, ㄕㄨㄛˋ] to sparkle, to shine, to glitter
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  乐 [, ㄌㄜˋ]
Etymology: [ideographic] The happy 乐 light of a flame 火, Rank: 2702
[焕, huàn, ㄏㄨㄢˋ] shining, lustrous
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  奂 [huàn, ㄏㄨㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 2773
[熄, xī, ㄒㄧ] to extinguish, to put out, to quench
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  息 [, ㄒㄧ]
Etymology: [ideographic] To end 息 a flame 火; 息 also provides the pronunciation, Rank: 2858
[灼, zhuó, ㄓㄨㄛˊ] to burn, to cauterize; bright
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  勺 [sháo, ㄕㄠˊ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 2867
[烫, tàng, ㄊㄤˋ] to scald; to iron clothes or hair
Radical: , Decomposition:   汤 [tāng, ㄊㄤ]  火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 2903
[炯, jiǒng, ㄐㄩㄥˇ] bright, brilliant; clear; hot
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  冋 [jiōng, ㄐㄩㄥ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 2933
[炕, kàng, ㄎㄤˋ] the brick-bed in northern China
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  亢 [kàng, ㄎㄤˋ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 2975
[熔, róng, ㄖㄨㄥˊ] mold; to fuse, to melt, to smelt
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  容 [róng, ㄖㄨㄥˊ]
Etymology: [ideographic] To form 容 hot metal 火; 容 also provides the pronunciation, Rank: 3011
[煽, shān, ㄕㄢ] to stir up, to incite; to agitate, to provoke
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  扇 [shàn, ㄕㄢˋ]
Etymology: [ideographic] To fan 扇 the flames 火; 扇 also provides the pronunciation, Rank: 3086
[炳, bǐng, ㄅㄧㄥˇ] bright, luminous; glorious
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  丙 [bǐng, ㄅㄧㄥˇ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 3227
[烘, hōng, ㄏㄨㄥ] to bake, to roast; to dry by the fire
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  共 [gòng, ㄍㄨㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 3266
[炽, chì, ㄔˋ] to burn, to blaze; splendid; intense
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  只 [zhī, ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 3277
[炫, xuàn, ㄒㄩㄢˋ] to glitter, to shine; to show off, to flaunt
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  玄 [xuán, ㄒㄩㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 3292
[炊, chuī, ㄔㄨㄟ] meal; to cook, to steam
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  欠 [qiàn, ㄑㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 3333
[荧, yíng, ㄧㄥˊ] to shine, to shimmer; shining, dazzling
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]    冖 [, ㄇㄧˋ]  火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 3400
[炬, jù, ㄐㄩˋ] torch
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  巨 [, ㄐㄩˋ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 3429
[烙, lào, ㄌㄠˋ] to burn, to brand; hot iron
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  各 [, ㄍㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 3440

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huǒ, ㄏㄨㄛˇ, ] fire, #1,482 [Add to Longdo]
[huǒ jiàn, ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ, ] rocket, #2,534 [Add to Longdo]
[huǒ chē, ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ, / ] train, #3,844 [Add to Longdo]
[huǒ guō, ㄏㄨㄛˇ ㄍㄨㄛ, / ] hot pot (type of food), #4,358 [Add to Longdo]
[huǒ zāi, ㄏㄨㄛˇ ㄗㄞ, / ] fire (that burns buildings etc), #5,053 [Add to Longdo]
[huǒ bào, ㄏㄨㄛˇ ㄅㄠˋ, ] a popular craze; explosive popularity, #5,842 [Add to Longdo]
[dà huǒ, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄛˇ, ] conflagration; large fire, #6,575 [Add to Longdo]
[Huǒ xīng, ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ, ] Mars (planet), #7,484 [Add to Longdo]
车站[huǒ chē zhàn, ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ ㄓㄢˋ, / ] train station, #7,739 [Add to Longdo]
[huǒ jù, ㄏㄨㄛˇ ㄐㄩˋ, ] torch, #8,427 [Add to Longdo]
[huǒ yàn, ㄏㄨㄛˇ ㄧㄢˋ, / ] blaze; flame, #8,964 [Add to Longdo]
[huǒ rè, ㄏㄨㄛˇ ㄖㄜˋ, / ] fiery; burning; fervent; ardent; passionate, #9,863 [Add to Longdo]
[huǒ lì, ㄏㄨㄛˇ ㄌㄧˋ, ] fire; firepower, #10,308 [Add to Longdo]
车票[huǒ chē piào, ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ ㄆㄧㄠˋ, / ] train ticket, #10,432 [Add to Longdo]
[qǐ huǒ, ㄑㄧˇ ㄏㄨㄛˇ, ] to catch fire, #10,529 [Add to Longdo]
[fáng huǒ, ㄈㄤˊ ㄏㄨㄛˇ, ] to protect against fire, #11,608 [Add to Longdo]
[miè huǒ, ㄇㄧㄝˋ ㄏㄨㄛˇ, / ] to extinguish a fire; firefighting, #12,523 [Add to Longdo]
[shàng huǒ, ㄕㄤˋ ㄏㄨㄛˇ, ] to get angry, #12,895 [Add to Longdo]
[huǒ huā, ㄏㄨㄛˇ ㄏㄨㄚ, ] spark; sparkle, #12,913 [Add to Longdo]
[zháo huǒ, ㄓㄠˊ ㄏㄨㄛˇ, / ] to ignite; to burn, #13,349 [Add to Longdo]
[tíng huǒ, ㄊㄧㄥˊ ㄏㄨㄛˇ, ] cease fire, #13,524 [Add to Longdo]
[huǒ tuǐ, ㄏㄨㄛˇ ㄊㄨㄟˇ, ] ham, #13,893 [Add to Longdo]
[nù huǒ, ㄋㄨˋ ㄏㄨㄛˇ, ] rage; fury; hot anger, #14,111 [Add to Longdo]
[huǒ sù, ㄏㄨㄛˇ ㄙㄨˋ, ] at top speed; at a tremendous lick, #14,168 [Add to Longdo]
[huǒ shāo, ㄏㄨㄛˇ ㄕㄠ, / ] to burn down, #14,848 [Add to Longdo]
[diǎn huǒ, ㄉㄧㄢˇ ㄏㄨㄛˇ, / ] to ignite; to light a fire; to agitate; to start an engine; ignition; fig. to stir up trouble, #15,428 [Add to Longdo]
[huǒ shān, ㄏㄨㄛˇ ㄕㄢ, ] volcanic; volcano, #15,500 [Add to Longdo]
[huǒ pào, ㄏㄨㄛˇ ㄆㄠˋ, ] cannon; gun; artillery, #15,514 [Add to Longdo]
[huǒ pào, ㄏㄨㄛˇ ㄆㄠˋ, / ] cannon; gun; artillery, #15,514 [Add to Longdo]
[huǒ shì, ㄏㄨㄛˇ ㄕˋ, / ] fire; conflagration; lively; flourishing, #15,940 [Add to Longdo]
[liè huǒ, ㄌㄧㄝˋ ㄏㄨㄛˇ, ] raging inferno; blaze, #16,301 [Add to Longdo]
如荼[rú huǒ rú tú, ㄖㄨˊ ㄏㄨㄛˇ ㄖㄨˊ ㄊㄨˊ, ] lit. white cogon flower like fire (成语 saw); fig. a mighty army like wildfire; daunting and vigorous (momentum); flourishing; magnificent, #16,374 [Add to Longdo]
[zhàn huǒ, ㄓㄢˋ ㄏㄨㄛˇ, / ] conflagration; the fire of war, #16,507 [Add to Longdo]
[fā huǒ, ㄈㄚ ㄏㄨㄛˇ, / ] catch fire; ignite; detonate; get angry, #16,523 [Add to Longdo]
[huǒ chái, ㄏㄨㄛˇ ㄔㄞˊ, ] match (for lighting fire), #16,580 [Add to Longdo]
[huǒ guāng, ㄏㄨㄛˇ ㄍㄨㄤ, ] flame; blaze, #16,701 [Add to Longdo]
[yān huǒ, ㄧㄢ ㄏㄨㄛˇ, / ] smoke and fire; fireworks, #16,951 [Add to Longdo]
[fáng huǒ qiáng, ㄈㄤˊ ㄏㄨㄛˇ ㄑㄧㄤˊ, / ] firewall, #17,089 [Add to Longdo]
[dǎ huǒ jī, ㄉㄚˇ ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧ, / ] lighter; cigarette lighter, #17,348 [Add to Longdo]
[pào huǒ, ㄆㄠˋ ㄏㄨㄛˇ, ] artillery barrage; gunfire, #18,359 [Add to Longdo]
[nǎo huǒ, ㄋㄠˇ ㄏㄨㄛˇ, / ] to get angry; irritated; to annoy; to aggravate; annoying, #18,731 [Add to Longdo]
[jūn huǒ, ㄐㄩㄣ ㄏㄨㄛˇ, / ] arms; weapons (industry), #19,179 [Add to Longdo]
[huǒ lóng, ㄏㄨㄛˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] fiery dragon, #20,219 [Add to Longdo]
[huǒ huà, ㄏㄨㄛˇ ㄏㄨㄚˋ, ] to cremate; to incinerate, #20,464 [Add to Longdo]
[kāi huǒ, ㄎㄞ ㄏㄨㄛˇ, / ] to open fire, #20,507 [Add to Longdo]
[shī huǒ, ㄕ ㄏㄨㄛˇ, ] catch fire; fire (alarm), #21,747 [Add to Longdo]
[shèng huǒ, ㄕㄥˋ ㄏㄨㄛˇ, / ] sacred fire; Olympic flame, #21,778 [Add to Longdo]
[jiāo huǒ, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄛˇ, ] fire-fight; shooting, #21,803 [Add to Longdo]
运载[yùn zài huǒ jiàn, ㄩㄣˋ ㄗㄞˋ ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] carrier rocket, #21,871 [Add to Longdo]
[huǒ yào, ㄏㄨㄛˇ ㄧㄠˋ, / ] gunpowder, #22,061 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ひ, hi] (n) ไฟ
[かじ, kaji] (n) ไฟไหม้
[かざん, kazan] (n) ภูเขาไฟ
[かさい, kasai] (n) เพลิงไหม้, อัคคีภัย
[はなび, hanabi] (n) ดอกไม้ไฟ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しょうかせん, shoukasen] (n) หัวจ่ายน้ำดับเพลิง, See also: R. 火事
炎伝播速度[かえんでんぱそくど, kaendenpasokudo] (n) ความเร็วในการเผาไหม้, ความเร็วของเปลวไฟ
傷防止手袋[やけどぼうしてぶくろ, yakedoboushitebukuro] (n) ถุงมือกันไฟ
曜日[かようび, kayoubi, kayoubi , kayoubi] (n) วันอังคาร
[かき, kaki] 1. ไฟ (ที่เป็นต้นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้) 2. ความอุ่นจากไฟ 3. ประกายไฟ (ในป้ายเตือน)
気厳禁[かきげんきん, kakigenkin] (n, phrase) ห้ามจุดไฟ ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ
[かきゅう, kakyuu] (n) ลูกไฟ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[かりょく, karyoku] TH: พลังความร้อน  EN: heating power
[かりょく, karyoku] TH: พลังไอน้ำ  EN: steam power
[かざん, kazan] TH: ภูเขาไฟ  EN: volcano

Japanese-English: EDICT Dictionary
焚;御焚;御[おひたき;おほたき, ohitaki ; ohotaki] (n) Kyoto area festival held on the 11th lunar month (wherein bonfires are burned at shrines) [Add to Longdo]
とろ[とろび, torobi] (n) low flame (heat, gas) [Add to Longdo]
オリンピック聖[オリンピックせいか, orinpikku seika] (n) Olympic Flame; Olympic Torch [Add to Longdo]
ストロンボリ式噴[ストロンボリしきふんか, sutoronbori shikifunka] (n) Strombolian eruption [Add to Longdo]
ハワイ式噴[ハワイしきふんか, hawai shikifunka] (n) Hawaiian eruption [Add to Longdo]
ブルカノ式噴[ブルカノしきふんか, burukano shikifunka] (n) Vulcanian eruption [Add to Longdo]
ロケット花[ロケットはなび, roketto hanabi] (n) skyrocket; bottle rocket [Add to Longdo]
[いんか, inka] (n,vs) catching fire [Add to Longdo]
温度[いんかおんど, inkaondo] (n) flash temperature [Add to Longdo]
性液体[いんかせいえきたい, inkaseiekitai] (n) inflammable liquid; inflammable fluid [Add to Longdo]
[いんかてん, inkaten] (n) flash point; flashing point [Add to Longdo]
臼状[きゅうじょうかざん, kyuujoukazan] (n) pyroclastic cone [Add to Longdo]
[えいかだん, eikadan] (n) tracer bullet [Add to Longdo]
[えんか, enka] (n) (1) smoke and fumes (e.g. from cooking); (2) beacon; skyrocket; signal fire; (3) fireworks [Add to Longdo]
[とおび, toobi] (n) distant fire; fire at some distance (in cooking) [Add to Longdo]
[したび, shitabi] (n) burning low; waning; declining; (P) [Add to Longdo]
になる[したびになる, shitabininaru] (exp,v5r) to be under control; to burn down; to decline; to drop; to wane [Add to Longdo]
[ひ, hi] (n) (1) (abbr) (See 曜) Tuesday; (2) (See 五行・1) fire (second of the five elements) [Add to Longdo]
[ひ, hi] (n,n-suf) fire; flame; blaze; (P) [Add to Longdo]
がつく;が付く;が点く[ひがつく, higatsuku] (v5k) to catch fire; to provoke; to catch fire from; to be ignited [Add to Longdo]
だるま;達磨[ひだるま, hidaruma] (n) body covered with flames [Add to Longdo]
で溶ける[ひでとける, hidetokeru] (v1) to melt in the fire [Add to Longdo]
に当たる[ひにあたる, hiniataru] (exp,v5r) to warm oneself at the fire [Add to Longdo]
に油を注ぐ[ひにあぶらをそそぐ, hiniaburawososogu] (exp,v5g) to make things worse; to stir things up; lit [Add to Longdo]
のないところに煙は立たない[ひのないところにけむりはたたない, hinonaitokoronikemurihatatanai] (exp) There's no smoke without fire. [Add to Longdo]
の気[ひのけ, hinoke] (n) heat of fire; trace of fire [Add to Longdo]
の玉[ひのたま, hinotama] (n) falling star; fireball [Add to Longdo]
の見[ひのみ, hinomi] (n) fire tower [Add to Longdo]
の見櫓;の見やぐら[ひのみやぐら, hinomiyagura] (n) fire lookout; watchtower [Add to Longdo]
の元[ひのもと, hinomoto] (n) origin of fire [Add to Longdo]
の車[ひのくるま, hinokuruma] (n) (1) {Buddh} (See 車・1) fiery chariot (which carries the souls of sinners into hell); (2) desperate financial situation; dire straits [Add to Longdo]
の手[ひのて, hinote] (n) flames; blaze; fire [Add to Longdo]
の神[ひのかみ, hinokami] (n) god of fire (in Japanese mythology, usu. Kagutsuchi no Kami) [Add to Longdo]
の中水の中[ひのなかみずのなか, hinonakamizunonaka] (exp) hell and high water [Add to Longdo]
の鳥[ひのとり, hinotori] (n) (See 鳳凰) phoenix (esp. fenghuang, the Chinese phoenix) [Add to Longdo]
の番[ひのばん, hinoban] (n) night watch; fire watchman [Add to Longdo]
の粉[ひのこ, hinoko] (n) sparks [Add to Longdo]
の無い所に煙は立たない[ひのないところにけむりはたたない, hinonaitokoronikemurihatatanai] (exp) (id) There is no smoke without some fire [Add to Longdo]
の用心[ひのようじん, hinoyoujin] (exp) (id) be careful about fire; watch out for fire [Add to Longdo]
の輪[ひのわ, hinowa] (n) (See 環太平洋山帯) Ring of Fire (circum-Pacific volcanic belt) [Add to Longdo]
ばさみ[ひばさみ, hibasami] (n) fire tongs [Add to Longdo]
をつける;を付ける;を点ける[ひをつける, hiwotsukeru] (exp,v1) (1) to ignite; to set fire to; (2) to spark (an incident, etc.); to inflame (a situation, etc.) [Add to Longdo]
を掛ける;をかける[ひをかける, hiwokakeru] (exp,v1) to set fire [Add to Longdo]
を見るよりも明らか[ひをみるよりもあきらか, hiwomiruyorimoakiraka] (exp) (See を見るより明らか・ひをみるよりあきらか) clear as day; perfectly obvious; plain as daylight [Add to Longdo]
を見るより明らか[ひをみるよりあきらか, hiwomiruyoriakiraka] (exp) (See を見るより明らかである・ひをみるよりあきらかである) clear as day; perfectly obvious; plain as daylight [Add to Longdo]
を見るより明らかである[ひをみるよりあきらかである, hiwomiruyoriakirakadearu] (exp,v5r-i) to be as plain as daylight; to be as clear as day [Add to Longdo]
を吹く[ひをふく, hiwofuku] (exp,v5k) (1) to burst into flames; (2) to fire (of a gun); (3) to fan a fire with one's breath [Add to Longdo]
を通す[ひをとおす, hiwotoosu] (exp,v5s) to cook; to heat [Add to Longdo]
を放つ[ひをはなつ, hiwohanatsu] (v5t,exp) to set fire to [Add to Longdo]
影;灯影[ほかげ, hokage] (n) firelight; shadows or forms moving in firelight [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Let me ask you something, Dad," she began, in a tone of patiently controlled exasperation that every experienced parent is familiar with.「お父さん、質問してもいい?」と彼女は経験を積んだ親なら誰でもおなじみの、我慢強く苛立ちを抑えた調子で口を切った。
"Fire" he cried.事だ」と彼は叫んだ。
"Look - there's a fire!!" Exclaimed Dan.「見ろ、事だ」とダンが叫んだ。
The fire is out.が消えた。
The fire burned down ten houses.10軒の家がその事で焼失した。
Mexican desperadoes during the early twenties were usually armed to the teeth with stolen firearms and ammunition.1920年代初期のメキシコの無法者たちは盗んだ小器や爆薬で十分に武装していた。
The all-day DTA Technical meeting on Tuesday Jan 14 was attended by 32 people from 18 DTA firms.1月14日(曜日)のDTA終日技術会議には、18社、32人が出席しました。
Two houses were burned down in the fire.2軒の家がその事で全焼した。
Five fire engines rushed to the scene of the fire.5台の消防車が事の現場に駆けつけた。
It's easy to see the fireworks from over there.あそこなら花が見やすい。
Be sure to put out the fire before you leave.あなたが去る前にはを確実に消しなさい。
Be sure to put out the fire before you leave.出発する前に必ずを消しなさい。
Your job hangs by a thread.あなたの首は風前のともしだ。
Be sure to put out the fire before you leave.あなたは出かけるときを消さなければならない。
Be sure to put out the fire before you leave.あなたは離れる前に必ずを消しなさい。
That straw catches fire easily.あのわらはが付きやすい。
There are a great many forest fires in America.アメリカではとても多くの山事がある。
One Tuesday I stayed home because I had an appointment with the dentist later in the morning.ある曜日のこと、午前中の遅い時間に歯医者に行くことになっていたので家にいた。
Draw your chair closer to the fire.いすをもっとの近くに寄せなさい。
Someday we will able to go on a voyage to Mars.いつか星へ旅行に行けるようになるでしょう。
Who in the world lighted the candle?いったい誰がろうそくにをつけたのですか。
A fire broke out in a neighborhood hotel.うちの近所のホテルでが出た。
Grandfather sat in his habitual place near the fire.おじいさんはの近くでいつもの場所に座った。
Grandmother looks very comfortable in that chair beside the fire.おばあちゃんはの側の椅子に座ってとても安楽そうに見える。
The curtain caught fire.カーテンにがついた。
Please turn up the gas.ガスのを大きくしてください。
Two hundred houses were burnt down in the fire which broke out yesterday.きのうの事で200戸が全焼した。
Ken lighted the candles.ケンがろうそくにをつけた。
It is too warm for a fire today.きょうは暖かいからはいらない。
When all the group members are silent, somebody must break the ice.グループの人たち全員が沈黙しているときは、誰かが話の口を切らねばならない。
Can you build a fire with twigs?こえだでを起こせますか。
Burn this rubbish on the fire.このガラクタはに燃やしなさい。
This plastic is not damaged by fire.このプラスチックはによって損傷を受けない。
This damp match won't light.このマッチは湿っていてがつかない。
This lighter won't catch.このライターはがつかない。
This house is fireproof.この家は事でも燃えない。
The fire reduced the whole village to ashes.この事は全村を灰にしてしまった。
This antique brazier no longer has any real utility.この骨董の鉢は今では実際に使われていない。
I will see you on next Tuesday, that is to say, the 10th of September.この次の曜日、すなわち9月10日に君に会いたい。 [M]
A forest fire broke out in this area.この地域で山事が起こった。
How old were you when this town had the big fire?この町に大があったのは、あなたがいくつの時でしたか。
These animals were startled by the noise of the fireworks.この動物たちは花の音にびっくりした。
This museum is equipped with a fire prevention system.この美術館には防の設備がある。
Fortunately, the fire was put out before it became too serious.さいわい、事は大事にいたらぬうちに消しとめられた。
But in the end he put the book on the fire.しかしついに彼は本をに入れました。
But Tuesday morning were different, because Tuesday was music day.しかし、曜日の朝は違っていました。なぜならば曜日は音楽の授業のある日だったからです。
Jack was caught for setting fire to the house.ジャックは放で捕まった。
John always breaks the ice in class.ジョンは授業中いつも口を切る。
These fireworks are spectacular!すごい花だ!
May I trouble you for a light?すみませんを貸してもらえますか。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ぼうかへき, boukaheki] firewall [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きゅうかざん, kyuukazan] ruhender_Vulkan [Add to Longdo]
[しゅっか, shukka] Ausbruch_eines_Feuers, Feuer [Add to Longdo]
十字砲[じゅうじほうか, juujihouka] Kreuzfeuer [Add to Longdo]
[ふんか, funka] Vulkanausbruch, Eruption [Add to Longdo]
[どうかせん, doukasen] Zuendschnur, Anlass [Add to Longdo]
[ほうか, houka] Brandstiftung [Add to Longdo]
[しょうかき, shoukaki] Feuerloescher [Add to Longdo]
[しょうかせん, shoukasen] Hydrant [Add to Longdo]
[ひ, hi] Feuer [Add to Longdo]
[かじ, kaji] Feuer, Brand [Add to Longdo]
口湖[かこうこ, kakouko] Kratersee [Add to Longdo]
[かざん, kazan] Vulkan [Add to Longdo]
山灰[かざんばい, kazanbai] vulkanische_Asche [Add to Longdo]
成岩[かせいがん, kaseigan] Vulkangestein [Add to Longdo]
[かせい, kasei] Mars [Add to Longdo]
星人[かせいじん, kaseijin] Marsmensch [Add to Longdo]
[かよう, kayou] Dienstag [Add to Longdo]
曜日[かようび, kayoubi] Dienstag [Add to Longdo]
[かさい, kasai] -Feuer, Feuersbrunst [Add to Longdo]
炎瓶[かえんびん, kaenbin] Molotowcocktail [Add to Longdo]
[かそう, kasou] Feuerbestattung [Add to Longdo]
[ひばち, hibachi] altjapanisches_Kohlebecken [Add to Longdo]
[とうか, touka] Lampenlicht, Licht [Add to Longdo]
[てんか, tenka] anzuenden, entzuenden [Add to Longdo]
[ほうか, houka] -Feuer [Add to Longdo]
[たいか, taika] feuerfest [Add to Longdo]
[はなび, hanabi] Feuerwerk [Add to Longdo]
[ぼうか, bouka] Feuerschutz [Add to Longdo]
飛び[とびひ, tobihi] ueberspringender_Funke, spruehender_Funke [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top