ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*潜*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -潜-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[潜, qián, ㄑㄧㄢˊ] to hide; secret, latent, hidden
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  替 [, ㄊㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 1112

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qián lì, ㄑㄧㄢˊ ㄌㄧˋ, / ] potential; capacity, #3,319 [Add to Longdo]
[qián zài, ㄑㄧㄢˊ ㄗㄞˋ, / ] hidden; potential; latent, #5,137 [Add to Longdo]
[qián, ㄑㄧㄢˊ, / ] hidden; secret; latent; to hide; to conceal; to submerge; to dive, #6,637 [Add to Longdo]
[qián tǐng, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧㄥˇ, / ] submarine, #8,871 [Add to Longdo]
[qián néng, ㄑㄧㄢˊ ㄋㄥˊ, / ] potential; hidden capability, #11,270 [Add to Longdo]
[qián fú, ㄑㄧㄢˊ ㄈㄨˊ, / ] to hide; to cover up; to conceal, #13,545 [Add to Longdo]
[qián shuǐ, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄨㄟˇ, / ] dive, #15,467 [Add to Longdo]
[qián rù, ㄑㄧㄢˊ ㄖㄨˋ, / ] to submerge; to infiltrate; to steal into, #16,207 [Add to Longdo]
意识[qián yì shí, ㄑㄧㄢˊ ㄧˋ ㄕˊ, / ] unconscious mind, #17,026 [Add to Longdo]
[qián táo, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄠˊ, / ] to abscond; to slink off, #18,124 [Add to Longdo]
[hé qián tǐng, ㄏㄜˊ ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧㄥˇ, / ] nuclear submarine, #20,207 [Add to Longdo]
移默化[qián yí mò huà, ㄑㄧㄢˊ ㄧˊ ㄇㄛˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] imperceptible influence; to influence secretly, #22,848 [Add to Longdo]
[qián xīn, ㄑㄧㄢˊ ㄒㄧㄣ, / ] to concentrate fully on sth; single-minded, #24,726 [Add to Longdo]
[qián cáng, ㄑㄧㄢˊ ㄘㄤˊ, / ] hidden beneath the surface; buried and concealed, #28,938 [Add to Longdo]
[fǎn qián, ㄈㄢˇ ㄑㄧㄢˊ, / ] anti-submarine; antisubmarine, #31,800 [Add to Longdo]
[qián xíng, ㄑㄧㄢˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] sneak, #33,818 [Add to Longdo]
水员[qián shuǐ yuán, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄨㄟˇ ㄩㄢˊ, / ] frogman, #35,249 [Add to Longdo]
台词[qián tái cí, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄞˊ ㄘˊ, / ] unspoken words in a play (i.e. unambiguously hinted at, but not spoken), #41,880 [Add to Longdo]
台词[qián tái cí, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄞˊ ㄘˊ, / ] unspoken words in a play (i.e. unambiguously hinted at, but not spoken), #41,880 [Add to Longdo]
水艇[qián shuǐ tǐng, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄨㄟˇ ㄊㄧㄥˇ, / ] submarine, #43,116 [Add to Longdo]
[Táo Qián, ㄊㄠˊ ㄑㄧㄢˊ, / ] Tao Qian or Tao Yuanming 陶渊明|陶淵明 (c. 365-427), Jin dynasty writer and poet, #52,168 [Add to Longdo]
[Qián jiāng, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄤ, / ] Qianjiang sub-prefecture level city in Hubei, #56,503 [Add to Longdo]
望镜[qián wàng jìng, ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] periscope, #68,543 [Add to Longdo]
[Qián shān, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄢ, / ] (N) Qianshan (place in Anhui), #83,522 [Add to Longdo]
江市[Qián jiāng shì, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄤ ㄕˋ, / ] Qianjiang sub-prefecture level city in Hubei, #88,436 [Add to Longdo]
[qián rè, ㄑㄧㄢˊ ㄖㄜˋ, / ] latent heat, #94,173 [Add to Longdo]
水者[qián shuǐ zhě, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄨㄟˇ ㄓㄜˇ, / ] a diver, #106,543 [Add to Longdo]
水衣[qián shuǐ yī, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄨㄟˇ ㄧ, / ] diving suit, #112,634 [Add to Longdo]
[qián yǒng, ㄑㄧㄢˊ ㄩㄥˇ, / ] diving; esp. skin diving, #121,433 [Add to Longdo]
[qián zōng, ㄑㄧㄢˊ ㄗㄨㄥ, / ] in hiding, #153,236 [Add to Longdo]
[qián yǐng, ㄑㄧㄢˊ ㄧㄥˇ, / ] to hide; latent image (in photography), #173,087 [Add to Longdo]
导弹核[dǎo dàn hé qián tǐng, ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ ㄏㄜˊ ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧㄥˇ, / ] nuclear-powered missile submarine [Add to Longdo]
导弹[dǎo dàn qián tǐng, ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧㄥˇ, / ] (guided) missile submarine [Add to Longdo]
攻击型核[gōng jī xíng hé qián tǐng, ㄍㄨㄥ ㄐㄧ ㄒㄧㄥˊ ㄏㄜˊ ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧㄥˇ, / ] nuclear-powered attack submarine [Add to Longdo]
核动力攻击[hé dòng lì gōng jī qián tǐng, ㄏㄜˊ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄐㄧ ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧㄥˇ, / ] nuclear attack submarine [Add to Longdo]
核动力[hé dòng lì qián tǐng, ㄏㄜˊ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧㄥˇ, / ] nuclear-powered submarine [Add to Longdo]
[fú qián, ㄈㄨˊ ㄑㄧㄢˊ, / ] to float and dive; recreational diving [Add to Longdo]
器具[fú qián qì jù, ㄈㄨˊ ㄑㄧㄢˊ ㄑㄧˋ ㄐㄩˋ, / ] diving equipment [Add to Longdo]
在危险度[qián zài wēi xiǎn dù, ㄑㄧㄢˊ ㄗㄞˋ ㄨㄟ ㄒㄧㄢˇ ㄉㄨˋ, / ] latent hazard [Add to Longdo]
在威胁[qián zài wēi xié, ㄑㄧㄢˊ ㄗㄞˋ ㄨㄟ ㄒㄧㄝˊ, / ] potential threat; potential menace [Add to Longdo]
在媒介[qián zài méi jiè, ㄑㄧㄢˊ ㄗㄞˋ ㄇㄟˊ ㄐㄧㄝˋ, / ] potential vector [Add to Longdo]
水刀[qián shuǐ dāo, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄨㄟˇ ㄉㄠ, / ] dive knife [Add to Longdo]
水夫病[qián shuǐ fū bìng, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄨㄟˇ ㄈㄨ ㄅㄧㄥˋ, / ] bends [Add to Longdo]
水夫症[qián shuǐ fū zhèng, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄨㄟˇ ㄈㄨ ㄓㄥˋ, / ] bends [Add to Longdo]
水装备拖轮箱[qián shuǐ zhuāng bèi tuō lún xiāng, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄨㄟˇ ㄓㄨㄤ ㄅㄟˋ ㄊㄨㄛ ㄌㄨㄣˊ ㄒㄧㄤ, / ] diving bag; diving suitcase [Add to Longdo]
[qián mò, ㄑㄧㄢˊ ㄇㄛˋ, / ] to submerge; to subduct (of tectonic plates) [Add to Longdo]
[qián yí, ㄑㄧㄢˊ ㄧˊ, / ] intangible changes; unnoticed transformation; changes behind the scenes [Add to Longdo]
[qián niǎo, ㄑㄧㄢˊ ㄋㄧㄠˇ, / ] a diving bird [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[もぐり, moguri] (n) ดำน้ำ
水艦[せんすいかん, sensuikan] (n) เรือดำน้ำ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
熱 (物理)[せんねつ, sennetsu] (n) ความร้อนแฝง (ฟิสิกส์), See also: R. latent heat
[せんねつ, sennetsu] (n) ความร้อนแฝง (ฟิสิกส์), See also: R. latent heat

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[もぐる, moguru] TH: ดำน้ำ  EN: to dive (into water)
[ひそむ, hisomu] TH: ซ่อนอยู่  EN: to lurk
[ひそむ, hisomu] TH: แอบซ่อนอยู่  EN: to be hidden
[ひそむ, hisomu] TH: แอบแฝงอยู่ภายใน  EN: to lie dormant

Japanese-English: EDICT Dictionary
おやしお型水艦[おやしおがたせんすいかん, oyashiogatasensuikan] (n) Oyashio class submarine [Add to Longdo]
はるしお型水艦[はるしおがたせんすいかん, harushiogatasensuikan] (n) Harushio class submarine [Add to Longdo]
マルチレベル[マルチレベルせんすい, maruchireberu sensui] (n) multilevel diving [Add to Longdo]
影をめる[かげをひそめる, kagewohisomeru] (exp,v1) to disappear; to vanish [Add to Longdo]
;花[はなむぐり;ハナムグリ, hanamuguri ; hanamuguri] (n) (1) (uk) flower chafer (any flower beetle of tribe Cetoniini); (2) Eucetonia pilifera (flower chafer species of tribe Cetoniini) [Add to Longdo]
;茅[かやくぐり;カヤクグリ, kayakuguri ; kayakuguri] (n) (uk) Japanese accentor (Prunella rubida) [Add to Longdo]
[くせんてい, kusentei] (n) submarine chaser [Add to Longdo]
原子力水艦[げんしりょくせんすいかん, genshiryokusensuikan] (n) nuclear submarine [Add to Longdo]
[げんせん, gensen] (n) (abbr) (See 原子力水艦) nuclear submarine; (P) [Add to Longdo]
減圧[げんあつせんすい, gen'atsusensui] (n,vs) decompression diving [Add to Longdo]
攻撃型水艦[こうげきがたせんすいかん, kougekigatasensuikan] (n) attack submarine [Add to Longdo]
身をひそめる;身をめる[みをひそめる, miwohisomeru] (exp,v1) (See める) to hide oneself [Add to Longdo]
[さきくぐり, sakikuguri] (n) forestalling; anticipating [Add to Longdo]
[かずく;かづく, kazuku ; kaduku] (v5k) (1) (uk) (arch) to be underwater from the neck down; to collect shells, seaweed, etc. by diving under the water; (2) to force something under the surface of the water [Add to Longdo]
む(P);濳む[ひそむ, hisomu] (v5m,vi) to lurk; to lie dormant; to be hidden; to be concealed; to be stashed; (P) [Add to Longdo]
める;濳める[ひそめる, hisomeru] (v1,vt) (1) to hide; to conceal; (2) to lower volume (of a sound or one's voice) so as not to be heard; (3) to become quiet and inconspicuous [Add to Longdo]
[もぐり, moguri] (n) (uk) side door; side gate; wicket gate [Add to Longdo]
[もぐり, moguri] (n) (1) diving; diver; (adj-no,n) (2) unlicensed (doctor, driver, etc.); unregistered; unqualified [Add to Longdo]
り戸;くぐり戸[くぐりど, kugurido] (n) side door; side gate [Add to Longdo]
り込む;もぐり込む[もぐりこむ, mogurikomu] (v5m,vi) to slip into; to crawl into (under); to conceal oneself (under) [Add to Longdo]
り抜ける;くぐり抜ける[くぐりぬける, kugurinukeru] (v1,vi) to go through; to pass through; to escape (through the cordon); to evade (the law) [Add to Longdo]
り門;門(io)[くぐりもん, kugurimon] (n) small gate [Add to Longdo]
[もぐる, moguru] (v5r,vi) (1) (uk) to drive; to pass through; to pass under; (2) to evade; to hide; (3) to survive; (P) [Add to Longdo]
[もぐる, moguru] (v5r,vi) to dive (into or under water); to get in; to go underground [Add to Longdo]
んでいる力[ひそんでいるちから, hisondeiruchikara] (n) potentiality; latent power [Add to Longdo]
海燕[もぐりうみつばめ;モグリウミツバメ, moguriumitsubame ; moguriumitsubame] (n) (uk) diving petrel (esp. the common diving petrel, Pelecanoides urinatrix) [Add to Longdo]
[せんこう, senkou] (n,vs) submarine voyage; underwater navigation [Add to Longdo]
航艇[せんこうてい, senkoutei] (n) (1) (obs) (See 水艦) submarine; (2) midget submarine [Add to Longdo]
[せんこう, senkou] (n,vs) underwater navigation; travelling incognito; traveling incognito; travelling in disguise; traveling in disguise [Add to Longdo]
[せんざい, senzai] (n,vs) potentiality; dormancy; latency; (P) [Add to Longdo]
在意識[せんざいいしき, senzaiishiki] (n,adj-no) subconscious (awareness) [Add to Longdo]
在失業[せんざいしつぎょう, senzaishitsugyou] (n,adj-no) invisible unemployment [Add to Longdo]
在主権[せんざいしゅけん, senzaishuken] (n) residual sovereignty [Add to Longdo]
在受信者[せんざいじゅしんしゃ, senzaijushinsha] (n) {comp} potential recipient [Add to Longdo]
在精巣[せんざいせいそう, senzaiseisou] (n) cryptorchidism; undescended testis; retained testis [Add to Longdo]
在的[せんざいてき, senzaiteki] (adj-na) latent; potential [Add to Longdo]
在能力[せんざいのうりょく, senzainouryoku] (n) potential; latent faculties; potential capacities [Add to Longdo]
在変数[せんざいへんすう, senzaihensuu] (n) latent variable (e.g. in statistics) [Add to Longdo]
[せんじ, senji] (n) latency [Add to Longdo]
心;潛心(oK)[せんしん, senshin] (n) meditation [Add to Longdo]
[せんすい, sensui] (n,vs) diving; (P) [Add to Longdo]
水艦[せんすいかん, sensuikan] (n) submarine; (P) [Add to Longdo]
水艦発射弾道ミサイル[せんすいかんはっしゃだんどうミサイル, sensuikanhasshadandou misairu] (n) submarine-launched ballistic missile; SLBM [Add to Longdo]
水器[せんすいき, sensuiki] (n) diving apparatus [Add to Longdo]
水作業員[せんすいさぎょういん, sensuisagyouin] (n) diver [Add to Longdo]
水中[せんすいちゅう, sensuichuu] (adv) while diving; while submerged [Add to Longdo]
水艇[せんすいてい, sensuitei] (n) submarine; submersible vessel [Add to Longdo]
水病[せんすいびょう, sensuibyou] (n) decompression sickness; caisson disease; the bends [Add to Longdo]
水夫[せんすいふ, sensuifu] (n) diver [Add to Longdo]
水服[せんすいふく, sensuifuku] (n) diving suit [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Whales can remain submerged for a long time.くじらは長い間水にっていられる。
This diver's watch is a little too expensive.この水時計は少し値段が高すぎます。
Its potential influence cannot be overestimated.その在的な影響力はいくら評価してもし過ぎることはない。
The physicist was aware of the potential danger of nuclear fusion.その物理学者は核融合の在的な危険性に気づいていた。
Those children are potential customers.それらの子供たちは在的な顧客だ。
Maybe the impulse was working upon her subconscious.たぶん彼女の在意識の中にそういう衝動があったんでしょうね。
The sperm whale can dive to a depth of 1,000 meters.マッコウクジラは1000メートルの深さまでることができる。
I've done rock climbing and deep-sea diving and slept in the jungle of Indonesia.ロッククライミングも、海で深くることもしたし、インドネシアの熱帯雨林で眠ったこともある。
We all live in a yellow submarine.俺たちみんな黄色い水艦でくらしている。 [M]
If you go underwater, hold your nose and blow (to clear your ears).海にったら耳抜きしてください。
The urge to scream lurks in my breast, and the mirror of my heart reflects another self.叫びの衝動は胸の奥にみ心の鏡は別の自分を映しだす。
Education aims to develop potential abilities.教育は在する能力の開発をめざすものだ。
Our words are potentially ambiguous.私たちの話す言葉は在的にあいまいである。
I've never seen a yellow submarine in my life.私はこれまで黄色い水艦を見たことがない。
Human beings are gifted with infinite potential.人間は無限の在能力を持っている。
Can you swim under water?水中を水して泳げますか。
He is the only man I know who can dive but not swim.りはできるが泳げないのは、私の知る限りでは彼だけだ。
The submarine sank, never to rise again.水艦は沈んで二度と浮上しなかった。
The divers can gather pearls with no danger.水夫は危険なく真珠を集めることができる。
Everyone believes in their own potential.誰しも自分に在能力があることを信じてもよい。
A thief lurked in the dark doorway.盗賊が暗い戸口にんでいた。
He is out of circulation these days.彼はこのごろ影をめてる。
She lowered her voice.彼女は声をめた。
The suspect was hiding out in the mountains for three weeks.容疑者は三週間山に伏していた。
Can you swim under water?水して泳げるかい。
Disguising himself as a peasant he crept into the castle town.彼は農夫に身をやつして城下町に入した。
Solve the mystery lurking behind the murder!殺人事件の背後にむミステリーを解き明かせ。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
在受信者[せんざいじゅしんしゃ, senzaijushinsha] potential recipient [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[せん, sen] TAUCHEN, SICH VERBERGEN [Add to Longdo]
[ひそむ, hisomu] sich_verbergen, verborgen_liegen [Add to Longdo]
[もぐる, moguru] tauchen, hineinkriechen [Add to Longdo]
[せんぷく, senpuku] sich_verbergen, verborgen_sein, latent_sein [Add to Longdo]
[せんにゅう, sennyuu] heimlich_eintreten, sich_einschmuggeln [Add to Longdo]
[せんざい, senzai] verborgen, latent, potentiell [Add to Longdo]
[せんすい, sensui] -tauchen [Add to Longdo]
水夫[せんすいふ, sensuifu] Taucher [Add to Longdo]
水艦[せんすいかん, sensuikan] U-Boot, Unterseeboot [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top