ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*活動家*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 活動家, -活動家-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
活动家[huó dòng jiā, ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧㄚ, / ] political activist, #38,303 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
活動家[かつどうか, katsudouka] (n) (anti-war) activist; (P) [Add to Longdo]
環境活動家[かんきょうかつどうか, kankyoukatsudouka] (n) environmental activist; environmentalist [Add to Longdo]
嫌煙活動家[けんえんかつどうか, ken'enkatsudouka] (n) antismoking activist [Add to Longdo]
政治活動家[せいじかつどうか, seijikatsudouka] (n) political activist [Add to Longdo]
民主活動家[みんしゅかつどうか, minshukatsudouka] (n) democratic activist [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Only a handful of activists are articulate our union.我々の組合では一握りの活動家だけがうるさく言っている。
Activists are stepping up their protest drive.活動家たちは反対運動を強めています。
He is not a learned man, but a man of action.彼は学者でなくて活動家だ。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top