ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*洁*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -洁-
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
[かいけつ] (n) Clean

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[洁, jié, ㄐㄧㄝˊ] clean, pure; to purify, to cleanse
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  吉 [, ㄐㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 1531

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qīng jié, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄝˊ, / ] clean; purity, #4,544 [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, / ] clean, #6,576 [Add to Longdo]
[jiǎn jié, ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] concise; succinct; pithy, #7,602 [Add to Longdo]
[chún jié, ㄔㄨㄣˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] pure; clean and honest, #9,189 [Add to Longdo]
[zhěng jié, ㄓㄥˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] neatly; tidy, #11,982 [Add to Longdo]
[jié jìng, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] clean; to cleanse, #14,203 [Add to Longdo]
[jié bái, ㄐㄧㄝˊ ㄅㄞˊ, / ] spotlessly white; pure white, #15,332 [Add to Longdo]
[lián jié, ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] honest; not coercive; honesty; integrity; incorruptible, #15,398 [Add to Longdo]
[bǎo jié, ㄅㄠˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] sanitation, #18,848 [Add to Longdo]
[shèng jié, ㄕㄥˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] pure and holy, #26,384 [Add to Longdo]
[guāng jié, ㄍㄨㄤ ㄐㄧㄝˊ, / ] bright and clean, #28,822 [Add to Longdo]
公司[Bǎo jié Gōng sī, ㄅㄠˇ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] Procter & Gamble, #36,939 [Add to Longdo]
[qīng jié jì, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧˋ, / ] detergent; cleaning solution, #41,282 [Add to Longdo]
[jiǎo jié, ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˊ, ] shining clean; bright (moonlight), #43,916 [Add to Longdo]
身自好[jié shēn zì hào, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄣ ㄗˋ ㄏㄠˋ, / ] clean-living and honest (成语 saw); to avoid immorality; to shun evil influence; to mind one's own business and keep out of trouble; to keep one's hands clean, #53,456 [Add to Longdo]
[zhēn jié, ㄓㄣ ㄐㄧㄝˊ, / ] chastity, #54,320 [Add to Longdo]
[Yáng Jié chí, ㄧㄤˊ ㄐㄧㄝˊ ㄔˊ, / ] Yang Jiechi (1950-), Chinese politician and diplomat, foreign minister of PRC from 2008, #58,464 [Add to Longdo]
霉素[lǜ jié méi sù, ㄌㄩˋ ㄐㄧㄝˊ ㄇㄟˊ ㄙㄨˋ, / ] clindamycin, #265,087 [Add to Longdo]
[bǎo jié xiāng, ㄅㄠˇ ㄐㄧㄝˊ ㄒㄧㄤ, / ] litter-bin, #543,935 [Add to Longdo]
[xǐ jié jì, ㄒㄧˇ ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧˋ, / ] detergent [Add to Longdo]
[qīng jié qì, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄝˊ ㄑㄧˋ, / ] cleaner [Add to Longdo]
[jié cāo, ㄐㄧㄝˊ ㄘㄠ, / ] unimpeachable conduct; noble behavior; spotless personal integrity [Add to Longdo]
净无瑕[jié jìng wú xiá, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄥˋ ㄨˊ ㄒㄧㄚˊ, / ] clean and spotless [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top