ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*氯*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -氯-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[氯, lǜ, ㄌㄩˋ] chlorine
Radical: , Decomposition:   气 [, ㄑㄧˋ]  录 [, ㄌㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] gas, Rank: 3013

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǜ, ㄌㄩˋ, ] chlorine Cl, halogen with atomic number 17, #8,221 [Add to Longdo]
霉素[lǜ méi sù, ㄌㄩˋ ㄇㄟˊ ㄙㄨˋ, ] chloramphenicol; chloromycetin, #32,225 [Add to Longdo]
化钠[lǜ huà nà, ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄋㄚˋ, / ] (chem.) sodium chloride; common salt, #36,890 [Add to Longdo]
仿[lǜ fǎng, ㄌㄩˋ ㄈㄤˇ, 仿] chloroform CHCl3; trichloromethane, #37,607 [Add to Longdo]
[lǜ qì, ㄌㄩˋ ㄑㄧˋ, / ] chlorine, #40,250 [Add to Longdo]
乙烯[jù lǜ yǐ xī, ㄐㄩˋ ㄌㄩˋ ㄧˇ ㄒㄧ, ] polyvinyl chloride (PVC), #41,740 [Add to Longdo]
乙烯[lǜ yǐ xī, ㄌㄩˋ ㄧˇ ㄒㄧ, ] vinyl chloride C2H3Cl; chloroethylene, #48,940 [Add to Longdo]
化钾[lǜ huà jiǎ, ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄚˇ, / ] potassium chloride, #49,659 [Add to Longdo]
[lǜ suān, ㄌㄩˋ ㄙㄨㄢ, ] chloric acid HClO3; chlorate, #50,241 [Add to Longdo]
化物[lǜ huà wù, ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄨˋ, ] chloride, #61,244 [Add to Longdo]
[lǜ běn, ㄌㄩˋ ㄅㄣˇ, ] chlorobenzene C6H5Cl, #63,507 [Add to Longdo]
化碳[sì lǜ huà tàn, ㄙˋ ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄢˋ, ] carbon tatrachloride, #78,935 [Add to Longdo]
化铵[lǜ huà ǎn, ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄢˇ, / ] ammonium chloride, #79,393 [Add to Longdo]
[lǜ kuí, ㄌㄩˋ ㄎㄨㄟˊ, ] chloroquine (antimalarial drug), #101,176 [Add to Longdo]
灭痛[shuāng lǜ miè tòng, ㄕㄨㄤ ㄌㄩˋ ㄇㄧㄝˋ ㄊㄨㄥˋ, / ] diclofenac pain-killer; also called 扶他林, #121,643 [Add to Longdo]
联苯[duō lǜ lián běn, ㄉㄨㄛ ㄌㄩˋ ㄌㄧㄢˊ ㄅㄣˇ, / ] polychlorinated biphenyl; PCB, #124,358 [Add to Longdo]
化锌[lǜ huà xīn, ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄣ, / ] zinc chloride, #139,465 [Add to Longdo]
洁霉素[lǜ jié méi sù, ㄌㄩˋ ㄐㄧㄝˊ ㄇㄟˊ ㄙㄨˋ, / ] clindamycin, #265,087 [Add to Longdo]
化磷[sān lǜ huà lín, ㄙㄢ ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄌㄧㄣˊ, ] phosphorous trichloride [Add to Longdo]
化铁[sān lǜ huà tiě, ㄙㄢ ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄧㄝˇ, / ] ferric chloride FeCl3 [Add to Longdo]
已烯[sān lǜ yǐ xī, ㄙㄢ ㄌㄩˋ ㄧˇ ㄒㄧ, ] trichloroethylene [Add to Longdo]
已烷[sān lǜ yǐ wán, ㄙㄢ ㄌㄩˋ ㄧˇ ㄨㄢˊ, ] trichloroethane [Add to Longdo]
氧磷[sān lǜ yǎng lín, ㄙㄢ ㄌㄩˋ ㄧㄤˇ ㄌㄧㄣˊ, ] phosphorous oxychloride [Add to Longdo]
乙烷中毒[èr lǜ yǐ wán zhōng dú, ㄦˋ ㄌㄩˋ ㄧˇ ㄨㄢˊ ㄓㄨㄥ ㄉㄨˊ, ] dichloroethane poisoning [Add to Longdo]
甲烷[èr lǜ jiǎ wán, ㄦˋ ㄌㄩˋ ㄐㄧㄚˇ ㄨㄢˊ, ] dichloromethane [Add to Longdo]
异三聚氰酸钠[èr lǜ yì sān jù qíng suān nà, ㄦˋ ㄌㄩˋ ㄧˋ ㄙㄢ ㄐㄩˋ ㄑㄧㄥˊ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, / ] sodium dichloroisocyanurate [Add to Longdo]
[èr lǜ àn, ㄦˋ ㄌㄩˋ ㄢˋ, ] dichloramine [Add to Longdo]
苯胺苯乙酸钠[èr lǜ běn àn běn yǐ suān nà, ㄦˋ ㄌㄩˋ ㄅㄣˇ ㄢˋ ㄅㄣˇ ㄧˇ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, / ] diclofenac sodium; , a non-steroidal anti-inflammatory drug used to reduce swelling and as pain-killer; also called voltaren 扶他林 [Add to Longdo]
二苯[èr běn lǜ shēn, ㄦˋ ㄅㄣˇ ㄌㄩˋ ㄕㄣ, ] diphenylchloroarsine [Add to Longdo]
乙烯[sì lǜ yǐ xī, ㄙˋ ㄌㄩˋ ㄧˇ ㄒㄧ, ] tetrachloroethylene [Add to Longdo]
[cì lǜ suān, ㄘˋ ㄌㄩˋ ㄙㄨㄢ, ] hypochlorous acid HOCl (bleach) [Add to Longdo]
[qīng lǜ suān, ㄑㄧㄥ ㄌㄩˋ ㄙㄨㄢ, / ] hydrochloric acid HCl; also written 鹽酸|盐酸 [Add to Longdo]
化氢[lǜ huà qīng, ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄑㄧㄥ, / ] hydrogen chloride [Add to Longdo]
化氰[lǜ huà qíng, ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄑㄧㄥˊ, ] cyanogen chloride [Add to Longdo]
化苦[lǜ huà kǔ, ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄎㄨˇ, ] chloropicrin [Add to Longdo]
化钙[lǜ huà gài, ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄞˋ, / ] calcium chloride [Add to Longdo]
化铝[lǜ huà lǚ, ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄌㄩˇ, / ] aluminum chloride [Add to Longdo]
单质[lǜ dān zhì, ㄌㄩˋ ㄉㄢ ㄓˋ, / ] molecular chlorine [Add to Longdo]
已烯[lǜ yǐ xī, ㄌㄩˋ ㄧˇ ㄒㄧ, ] chloroethylene [Add to Longdo]
林可霉素[lǜ lín kě méi sù, ㄌㄩˋ ㄌㄧㄣˊ ㄎㄜˇ ㄇㄟˊ ㄙㄨˋ, ] clindamycin [Add to Longdo]
甲烷[lǜ jiǎ wán, ㄌㄩˋ ㄐㄧㄚˇ ㄨㄢˊ, ] methyl chloride CH3Cl [Add to Longdo]
痤疮[lǜ cuó chuāng, ㄌㄩˋ ㄘㄨㄛˊ ㄔㄨㄤ, / ] pockmarks; acne [Add to Longdo]
磷定[lǜ lín dìng, ㄌㄩˋ ㄌㄧㄣˊ ㄉㄧㄥˋ, ] pralidoxime chloride [Add to Longdo]
酸钠[lǜ suān nà, ㄌㄩˋ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, / ] sodium chlorate NaClO3 [Add to Longdo]
酸钾[lǜ suān jiǎ, ㄌㄩˋ ㄙㄨㄢ ㄐㄧㄚˇ, / ] potassium chlorate [Add to Longdo]
碳酰[tàn xiān lǜ, ㄊㄢˋ ㄒㄧㄢ ㄌㄩˋ, ] carbonyl chloride COCl2; phosgene, a poisonous gas [Add to Longdo]
苯甲酰[běn jiǎ xiān lǜ, ㄅㄣˇ ㄐㄧㄚˇ ㄒㄧㄢ ㄌㄩˋ, ] benzoil chloride C6H5COCl [Add to Longdo]
芬酸钠[shuāng lǜ fēn suān nà, ㄕㄨㄤ ㄌㄩˋ ㄈㄣ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, / ] diclofenac sodium, a non-steroidal anti-inflammatory drug used to reduce swelling and as pain-killer; also called voltaren 扶他林 [Add to Longdo]
醇胺[shuāng lǜ chún àn, ㄕㄨㄤ ㄌㄩˋ ㄔㄨㄣˊ ㄢˋ, / ] clenbuterol [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top