ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*氢*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -氢-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[氢, qīng, ㄑㄧㄥ] ammonia
Radical: , Decomposition:   气 [, ㄑㄧˋ]    又 [yòu, ㄧㄡˋ]  工 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] gas, Rank: 2637

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qīng, ㄑㄧㄥ, / ] hydrogen H, atomic number 1, #10,793 [Add to Longdo]
[qīng qì, ㄑㄧㄥ ㄑㄧˋ, / ] hydrogen (gas), #31,808 [Add to Longdo]
[qīng dàn, ㄑㄧㄥ ㄉㄢˋ, / ] H-bomb; hydrogen bomb, #38,024 [Add to Longdo]
[qīng huà, ㄑㄧㄥ ㄏㄨㄚˋ, / ] hydrogenation, #40,339 [Add to Longdo]
硫化[liú huà qīng, ㄌㄧㄡˊ ㄏㄨㄚˋ ㄑㄧㄥ, / ] hydrogen sulfide H2S; sulfureted hydrogen, #45,834 [Add to Longdo]
氧化钠[qīng yǎng huà nà, ㄑㄧㄥ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄋㄚˋ, / ] caustic soda; sodium hydroxide NaOH, #47,527 [Add to Longdo]
碳酸[tàn suān qīng nà, ㄊㄢˋ ㄙㄨㄢ ㄑㄧㄥ ㄋㄚˋ, / ] sodium bicarbonate, #53,171 [Add to Longdo]
化合物[tàn qīng huà hé wù, ㄊㄢˋ ㄑㄧㄥ ㄏㄨㄚˋ ㄏㄜˊ ㄨˋ, / ] hydrocarbon, #68,600 [Add to Longdo]
[qīng jiàn, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄢˋ, / ] hydrogen bond, #72,448 [Add to Longdo]
氧化铝[qīng yǎng huà lǚ, ㄑㄧㄥ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄌㄩˇ, / ] aluminum hydroxide, #77,196 [Add to Longdo]
[tuō qīng, ㄊㄨㄛ ㄑㄧㄥ, / ] dehydrogenation (removing hydrogen from organic compounds); opposite of hydrogenation 氰化, #83,941 [Add to Longdo]
氧化钙[qīng yǎng huà gài, ㄑㄧㄥ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄞˋ, / ] calcium hydroxide Ca(OH)2; slaked lime, #88,901 [Add to Longdo]
氧化钾[qīng yǎng huà jiǎ, ㄑㄧㄥ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄚˇ, / ] potassium hydroxide, #95,889 [Add to Longdo]
氟酸[qīng fú suān, ㄑㄧㄥ ㄈㄨˊ ㄙㄨㄢ, / ] hydrofluoric acid HFl, #100,161 [Add to Longdo]
氧化物[qīng yǎng huà wù, ㄑㄧㄥ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄨˋ, / ] hydroxide, #116,159 [Add to Longdo]
氟化[fú huà qīng, ㄈㄨˊ ㄏㄨㄚˋ ㄑㄧㄥ, / ] hydrofluoric acid, #137,317 [Add to Longdo]
[zhòng qīng, ㄓㄨㄥˋ ㄑㄧㄥ, / ] heavy hydrogen (isotope); deuterium, #203,076 [Add to Longdo]
丙酮酸脱[bǐng tóng suān tuō qīng méi, ㄅㄧㄥˇ ㄊㄨㄥˊ ㄙㄨㄢ ㄊㄨㄛ ㄑㄧㄥ ㄇㄟˊ, / ] pyruvate dehydrogenase [Add to Longdo]
[jiā qīng yóu, ㄐㄧㄚ ㄑㄧㄥ ㄧㄡˊ, / ] hydrogenated oil [Add to Longdo]
大麻酚[sì qīng dà má fēn, ㄙˋ ㄑㄧㄥ ㄉㄚˋ ㄇㄚˊ ㄈㄣ, / ] tetrahydrocannabinal (THC) [Add to Longdo]
净合成油[qīng jìng hé chéng yóu, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄥˋ ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄧㄡˊ, / ] hydrogenated oil [Add to Longdo]
化氰[qīng huà qíng, ㄑㄧㄥ ㄏㄨㄚˋ ㄑㄧㄥˊ, / ] hydrocyanic acid; hydrogen cyanide [Add to Longdo]
原子核[qīng yuán zǐ hé, ㄑㄧㄥ ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄏㄜˊ, / ] hydrogen nucleus [Add to Longdo]
[qīng yǎng, ㄑㄧㄥ ㄧㄤˇ, / ] hydroxide (e.g. caustic soda NaOH) [Add to Longdo]
氧化[qīng yǎng huà, ㄑㄧㄥ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] hydroxide (e.g. caustic soda NaOH) [Add to Longdo]
氧根[qīng yǎng gēn, ㄑㄧㄥ ㄧㄤˇ ㄍㄣ, / ] hydroxide radical (-OH) [Add to Longdo]
氧根离子[qīng yǎng gēn lí zǐ, ㄑㄧㄥ ㄧㄤˇ ㄍㄣ ㄌㄧˊ ㄗˇ, / ] hydroxide ion OH- [Add to Longdo]
氧离子[qīng yǎng lí zǐ, ㄑㄧㄥ ㄧㄤˇ ㄌㄧˊ ㄗˇ, / ] hydroxide ion OH- [Add to Longdo]
氯酸[qīng lǜ suān, ㄑㄧㄥ ㄌㄩˋ ㄙㄨㄢ, / ] hydrochloric acid HCl; also written 鹽酸|盐酸 [Add to Longdo]
溴酸[qīng xiù suān, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄡˋ ㄙㄨㄢ, / ] hydrobromic acid HBr [Add to Longdo]
氯化[lǜ huà qīng, ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄑㄧㄥ, / ] hydrogen chloride [Add to Longdo]
砷化[shēn huà qīng, ㄕㄣ ㄏㄨㄚˋ ㄑㄧㄥ, / ] arsine [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top