ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*歹*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -歹-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[死, sǐ, ㄙˇ] dead; death; impassable, inflexible
Radical: , Decomposition:   歹 [dǎi, ㄉㄞˇ]  匕 [, ㄅㄧˇ]
Etymology: [ideographic] A person kneeling 匕 before a corpse 歹, Rank: 317
[列, liè, ㄌㄧㄝˋ] a line; to arrange, to classify
Radical: , Decomposition:   歹 [dǎi, ㄉㄞˇ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] line, Rank: 500
[残, cán, ㄘㄢˊ] to injure, to ruin, to spoil; cruel, oppressive, savage; disabled, incomplete
Radical: , Decomposition:   歹 [dǎi, ㄉㄞˇ]  戋 [jiān, ㄐㄧㄢ]
Etymology: [pictophonetic] death, Rank: 1150
[殊, shū, ㄕㄨ] different, special, unusual
Radical: , Decomposition:   歹 [dǎi, ㄉㄞˇ]  朱 [zhū, ㄓㄨ]
Etymology: [pictophonetic] depraved, Rank: 1191
[殖, zhí, ㄓˊ] to breed, to spawn; to grow, to prosper
Radical: , Decomposition:   歹 [dǎi, ㄉㄞˇ]  直 [zhí, ㄓˊ]
Etymology: [pictophonetic] corpse, Rank: 1438
[歼, jiān, ㄐㄧㄢ] to annihilate, to kill off, to wipe out
Radical: , Decomposition:   歹 [dǎi, ㄉㄞˇ]  千 [qiān, ㄑㄧㄢ]
Etymology: [ideographic] A thousand 千 corpses 歹; 千 also provides the pronunciation, Rank: 1815
[歹, dǎi, ㄉㄞˇ] corpse; death; evil, depraved, wicked
Radical: , Decomposition:   一 [, ]  夕 [, ㄒㄧ]
Etymology: [pictographic] A corpse, Rank: 2905
[殆, dài, ㄉㄞˋ] almost, probably; danger, peril; to endanger
Radical: , Decomposition:   歹 [dǎi, ㄉㄞˇ]  台 [tái, ㄊㄞˊ]
Etymology: [pictophonetic] death, Rank: 3142
[殉, xùn, ㄒㄩㄣˋ] martyr; to die for a cause
Radical: , Decomposition:   歹 [dǎi, ㄉㄞˇ]  旬 [xún, ㄒㄩㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] death, Rank: 3303
[殃, yāng, ㄧㄤ] misfortune, disaster, calamity
Radical: , Decomposition:   歹 [dǎi, ㄉㄞˇ]  央 [yāng, ㄧㄤ]
Etymology: [pictophonetic] death, Rank: 3562
[殡, bìn, ㄅㄧㄣˋ] funeral; to enbalm, to inter
Radical: , Decomposition:   歹 [dǎi, ㄉㄞˇ]  宾 [bīn, ㄅㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] corpse, Rank: 3965
[夙, sù, ㄙㄨˋ] dawn, early in the morning; previous; long-held
Radical: , Decomposition:   几 [, ㄐㄧˇ]  歹 [dǎi, ㄉㄞˇ]
Etymology: -, Rank: 4303
[殁, mò, ㄇㄛˋ] dead; to die
Radical: , Decomposition:   歹 [dǎi, ㄉㄞˇ]  殳 [shū, ㄕㄨ]
Etymology: [pictophonetic] death, Rank: 4457
[殓, liàn, ㄌㄧㄢˋ] to dress a corpse for burial
Radical: , Decomposition:   歹 [dǎi, ㄉㄞˇ]  佥 [qiān, ㄑㄧㄢ]
Etymology: [pictophonetic] corpse, Rank: 4461
[殒, yǔn, ㄩㄣˇ] to die, to fall, to perish, to vanish
Radical: , Decomposition:   歹 [dǎi, ㄉㄞˇ]  员 [yuán, ㄩㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] death, Rank: 4590
[殚, dān, ㄉㄢ] utmost, entirely, quite; to use up
Radical: , Decomposition:   歹 [dǎi, ㄉㄞˇ]  单 [dān, ㄉㄢ]
Etymology: [pictophonetic] death, Rank: 5170
[殇, shāng, ㄕㄤ] to die young; national mourning
Radical: , Decomposition:   歹 [dǎi, ㄉㄞˇ]    ?  昜 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] death, Rank: 5198
[殛, jí, ㄐㄧˊ] to put to death; to imprison for life
Radical: , Decomposition:   歹 [dǎi, ㄉㄞˇ]  亟 [, ㄐㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] death, Rank: 5731
[殄, tiǎn, ㄊㄧㄢˇ] to end; to exterminate
Radical: , Decomposition:   歹 [dǎi, ㄉㄞˇ]  㐱 [zhěn, ㄓㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] death, Rank: 6018
[殍, piǎo, ㄆㄧㄠˇ] to starve to death
Radical: , Decomposition:   歹 [dǎi, ㄉㄞˇ]  孚 [, ㄈㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] death, Rank: 6053
[殂, cú, ㄘㄨˊ] dead; to die
Radical: , Decomposition:   歹 [dǎi, ㄉㄞˇ]  且 [qiě, ㄑㄧㄝˇ]
Etymology: [pictophonetic] death, Rank: 6734
[薤, xiè, ㄒㄧㄝˋ] shallots, scallions; Allium bakeri
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]    歹 [dǎi, ㄉㄞˇ]  非 [fēi, ㄈㄟ]
Etymology: [pictophonetic] grass, Rank: 6805
[殪, yì, ㄧˋ] to die, to kill, to exterminate
Radical: , Decomposition:   歹 [dǎi, ㄉㄞˇ]  壹 [, ]
Etymology: [pictophonetic] death, Rank: 7255
[殗, yè, ㄧㄝˋ] sickness; repeated
Radical: , Decomposition:   歹 [dǎi, ㄉㄞˇ]  奄 [yǎn, ㄧㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] death
[殘, cán, ㄘㄢˊ] to injure, to ruin, to spoil; cruel, oppressive, savage; disabled, incomplete
Radical: , Decomposition:   歹 [dǎi, ㄉㄞˇ]  戔 [jiān, ㄐㄧㄢ]
Etymology: [pictophonetic] death
[殞, yǔn, ㄩㄣˇ] to die, to fall, to perish, to vanish
Radical: , Decomposition:   歹 [dǎi, ㄉㄞˇ]  員 [yuán, ㄩㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] death
[殤, shāng, ㄕㄤ] to die young; national mourning
Radical: , Decomposition:   歹 [dǎi, ㄉㄞˇ]    ?  昜 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] death
[殫, dān, ㄉㄢ] utmost, entirely, quite; to use up
Radical: , Decomposition:   歹 [dǎi, ㄉㄞˇ]  單 [dān, ㄉㄢ]
Etymology: [pictophonetic] death
[殭, jiāng, ㄐㄧㄤ] a stiff corpse
Radical: , Decomposition:   歹 [dǎi, ㄉㄞˇ]  畺 [jiāng, ㄐㄧㄤ]
Etymology: [pictophonetic] corpse
[殮, liàn, ㄌㄧㄢˋ] to dress a corpse for burial
Radical: , Decomposition:   歹 [dǎi, ㄉㄞˇ]  僉 [qiān, ㄑㄧㄢ]
Etymology: [pictophonetic] corpse
[殯, bìn, ㄅㄧㄣˋ] funeral; to enbalm, to inter
Radical: , Decomposition:   歹 [dǎi, ㄉㄞˇ]  賓 [bīn, ㄅㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] corpse
[殲, jiān, ㄐㄧㄢ] to annihilate, to kill off, to wipe out
Radical: , Decomposition:   歹 [dǎi, ㄉㄞˇ]  韱 [xiān, ㄒㄧㄢ]
Etymology: [pictophonetic] death

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dǎi tú, ㄉㄞˇ ㄊㄨˊ, ] evil person who commits crimes, #6,887 [Add to Longdo]
[hǎo dǎi, ㄏㄠˇ ㄉㄞˇ, ] good and bad; most unfortunate occurence; in any case; whatever, #13,642 [Add to Longdo]
[dǎi, ㄉㄞˇ, ] bad; wicked; evil, #37,230 [Add to Longdo]
[dǎi dú, ㄉㄞˇ ㄉㄨˊ, ] vicious; ruthless; malevolent, #42,963 [Add to Longdo]
为非作[wéi fēi zuò dǎi, ㄨㄟˊ ㄈㄟ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄞˇ, / ] to break the law and commit crimes (成语 saw); malefactor; evil-doer; to perpetrate outrages, #47,262 [Add to Longdo]
不知好[bù zhī hǎo dǎi, ㄅㄨˋ ㄓ ㄏㄠˇ ㄉㄞˇ, ] not know what's good for one, #57,613 [Add to Longdo]
不识好[bù shí hǎo dǎi, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄏㄠˇ ㄉㄞˇ, / ] unable to tell good from bad; undiscriminating, #85,656 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[がつへん, gatsuhen] (n) (See 一タ偏) kanji "bare bone" radical at left [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top