ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*櫃*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -櫃-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[櫃, guì, ㄍㄨㄟˋ] cabinet, cupboard, wardrobe; shop counter
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]    匚 [fāng, ㄈㄤ]  貴 [guì, ㄍㄨㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] wood

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guì, ㄍㄨㄟˋ, / ] cupboard; cabinet; wardrobe, #5,626 [Add to Longdo]
柜台[guì tái, ㄍㄨㄟˋ ㄊㄞˊ, / ] sales counter; front desk; bar, #8,247 [Add to Longdo]
掌柜[zhǎng guì, ㄓㄤˇ ㄍㄨㄟˋ, / ] shopkeeper, #14,215 [Add to Longdo]
橱柜[chú guì, ㄔㄨˊ ㄍㄨㄟˋ, / ] sideboard; cupboard holding table service; closet, #16,226 [Add to Longdo]
柜子[guì zi, ㄍㄨㄟˋ ㄗ˙, / ] cupboard; cabinet, #17,458 [Add to Longdo]
衣柜[yī guì, ㄧ ㄍㄨㄟˋ, / ] wardrobe; armoire, #25,385 [Add to Longdo]
书柜[shū guì, ㄕㄨ ㄍㄨㄟˋ, / ] bookcase, #29,339 [Add to Longdo]
保险柜[bǎo xiǎn guì, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ ㄍㄨㄟˋ, / ] a safe; strongbox, #30,022 [Add to Longdo]
碗柜[wǎn guì, ㄨㄢˇ ㄍㄨㄟˋ, / ] cupboard, #75,229 [Add to Longdo]
雪柜[xuě guì, ㄒㄩㄝˇ ㄍㄨㄟˋ, / ] ice box; refrigerator (common in Hong Kong), #107,190 [Add to Longdo]
中转柜台[zhōng zhuǎn guì tái, ㄓㄨㄥ ㄓㄨㄢˇ ㄍㄨㄟˋ ㄊㄞˊ, / ] transfer desk; correspondence desk [Add to Longdo]
小型柜橱[xiǎo xíng guì chú, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ ㄍㄨㄟˋ ㄔㄨˊ, / ] cabinet [Add to Longdo]
柜边[wò biān, ㄨㄛˋ ㄅㄧㄢ, / ] to lie on one's side [Add to Longdo]
登机手续柜台[dēng jī shǒu xù guì tái, ㄉㄥ ㄐㄧ ㄕㄡˇ ㄒㄩˋ ㄍㄨㄟˋ ㄊㄞˊ, / ] check-in counter [Add to Longdo]
约柜[yuē guì, ㄩㄝ ㄍㄨㄟˋ, / ] Ark of the Covenant [Add to Longdo]
衣物柜[yī wù guì, ㄧ ㄨˋ ㄍㄨㄟˋ, / ] locker; lockable compartment [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[よろいびつ, yoroibitsu] (n) storage chest for a suit of armour and a helmet [Add to Longdo]
;お[おひつ, ohitsu] (n) (uk) round, wooden container for cooked rice [Add to Longdo]
[せいひつ, seihitsu] (n) (1) Ark of the Covenant (Judaism); (2) tabernacle (Catholicism) [Add to Longdo]
[いしびつ;せきひつ, ishibitsu ; sekihitsu] (n) box-shaped funerary urn made of stone [Add to Longdo]
[からびつ, karabitsu] (n) six-legged Chinese-style chest [Add to Longdo]
[めしびつ, meshibitsu] (n) round, wooden container for cooked rice [Add to Longdo]
;米びつ[こめびつ, komebitsu] (n) rice bin; breadwinner [Add to Longdo]
[ひつ, hitsu] (n) (1) (uk) chest; coffer; (2) (See 御) round, wooden container for cooked rice [Add to Longdo]
まぶし[ひつまぶし, hitsumabushi] (n) eel fillets cooked over charcoal with soy flavoured sauce, cut in small pieces and serve on rice [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top