ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*柬*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -柬-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[练, liàn, ㄌㄧㄢˋ] to drill, to exercise; to practice, to train
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  柬 [jiǎn, ㄐㄧㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 1005
[炼, liàn, ㄌㄧㄢˋ] to smelt, to refine; to distill, to condense
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  柬 [jiǎn, ㄐㄧㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 1763
[拣, jiǎn, ㄐㄧㄢˇ] to choose, to select; to gather, to pick up
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  柬 [jiǎn, ㄐㄧㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 2965
[柬, jiǎn, ㄐㄧㄢˇ] card, letter, invitation, note
Radical: , Decomposition:   束 [shù, ㄕㄨˋ]  八 [, ㄅㄚ]
Etymology: [ideographic] A bound 束 package, Rank: 3047
[谏, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] to admonish, to remonstrate
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  柬 [jiǎn, ㄐㄧㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 3050
[阑, lán, ㄌㄢˊ] screen door, railing, fence
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  柬 [jiǎn, ㄐㄧㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] door, Rank: 3716
[楝, liàn, ㄌㄧㄢˋ] Melia japonica
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  柬 [jiǎn, ㄐㄧㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] tree, Rank: 5723
[練, liàn, ㄌㄧㄢˋ] to drill, to exercise; to practice, to train
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  柬 [jiǎn, ㄐㄧㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 6257
[鍊, liàn, ㄌㄧㄢˋ] smelt metals, forge; refine
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  柬 [jiǎn, ㄐㄧㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 7691
[闌, lán, ㄌㄢˊ] screen door, railing, fence
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  柬 [jiǎn, ㄐㄧㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] door, Rank: 9620
[揀, jiǎn, ㄐㄧㄢˇ] to choose, to select; to gather, to pick up
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  柬 [jiǎn, ㄐㄧㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] hand
[煉, liàn, ㄌㄧㄢˋ] to smelt, to refine; to distill, to condense
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  柬 [jiǎn, ㄐㄧㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] fire
[諫, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] to admonish, to remonstrate
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  柬 [jiǎn, ㄐㄧㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] speech

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
埔寨[Jiǎn pǔ zhài, ㄐㄧㄢˇ ㄆㄨˇ ㄓㄞˋ, ] Kampuchea (Cambodia), #7,616 [Add to Longdo]
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, ] card; note; letter, #21,727 [Add to Longdo]
[qǐng jiǎn, ㄑㄧㄥˇ ㄐㄧㄢˇ, / ] invitation card; written invitation, #32,488 [Add to Longdo]
吴哥王朝[Jiǎn wú gē wáng cháo, ㄐㄧㄢˇ ㄨˊ ㄍㄜ ㄨㄤˊ ㄔㄠˊ, / ] the Ankor Dynasty of Cambodia, 802-1431 [Add to Longdo]
埔寨人民党[Jiǎn bù zhài Rén mín dǎng, ㄐㄧㄢˇ ㄅㄨˋ ㄓㄞˋ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄤˇ, / ] Cambodian People's Party [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
埔寨(ateji);蒲寨(iK)[かんぼじあ;カンボジア, kanbojia ; kanbojia] (n) (uk) Cambodia [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top