ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*枼*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -枼-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[蝶, dié, ㄉㄧㄝˊ] butterfly
Radical: , Decomposition:   虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]  枼 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] insect, Rank: 2306
[谍, dié, ㄉㄧㄝˊ] to spy; an intelligence report
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  枼 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 2391
[碟, dié, ㄉㄧㄝˊ] plate, small dish
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  枼 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [ideographic] A flat 枼 stone 石, Rank: 2835
[喋, dié, ㄉㄧㄝˊ] to nag; babble, chatter
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  枼 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 3633
[牒, dié, ㄉㄧㄝˊ] documents, records; to dispatch
Radical: , Decomposition:   片 [piàn, ㄆㄧㄢˋ]  枼 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [ideographic] Flat 片 pages 片 of wood, Rank: 4122
[堞, dié, ㄉㄧㄝˊ] battlement; plate
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  枼 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [ideographic] A flat 枼 earthen 土, Rank: 5850
[蹀, dié, ㄉㄧㄝˊ] to skip, to dance; to put a foot down
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  枼 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 6027
[渫, xiè, ㄒㄧㄝˋ] to scatter, to disperse; high tide
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  枼 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 6200
[葉, yè, ㄧㄝˋ] leaf, page; surname
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  枼 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [ideographic] A flat 枼 leaf 艹; 枼 also provides the pronunciation, Rank: 6504
[鲽, dié, ㄉㄧㄝˊ] flatfish; flounder; sole
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  枼 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 6555
[揲, dié, ㄉㄧㄝˊ] to sort out divining stalks
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  枼 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 7461
[枼, yè, ㄧㄝˋ] table; flat pieces of wood; a slip, a leaf
Radical: , Decomposition:   世 [shì, ㄕˋ]  木 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] wood
[諜, dié, ㄉㄧㄝˊ] to spy; an intelligence report
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  枼 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] speech
[鰈, dié, ㄉㄧㄝˊ] flatfish; flounder; sole
Radical: , Decomposition:   魚 [, ㄩˊ]  枼 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] fish

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top