ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*朝*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -朝-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[朝, cháo, ㄔㄠˊ] to face; direct, facing; dynasty; morning
Radical: , Decomposition:   龺 [gān, ㄍㄢ]  月 [yuè, ㄩㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] moon, Rank: 593
[潮, cháo, ㄔㄠˊ] tide, current; damp, moist, wet
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  朝 [cháo, ㄔㄠˊ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 1302
[嘲, cháo, ㄔㄠˊ] to deride, to jeer at, to ridicule, to scorn
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  朝 [cháo, ㄔㄠˊ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 2325
[廟, miào, ㄇㄧㄠˋ] temple, shrine; imperial court
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]  朝 [cháo, ㄔㄠˊ]
Etymology: [ideographic] A building 广 containing an altar 朝

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cháo, ㄔㄠˊ, ] to face; towards; facing; direct; a dynasty; the imperial court; (abbr.) Korea, esp. N. Korea, #1,450 [Add to Longdo]
[zhāo, ㄓㄠ, ] morning, #1,450 [Add to Longdo]
[Cháo xiǎn, ㄔㄠˊ ㄒㄧㄢˇ, / ] Korea; North Korea; geographic term for Korea, #1,919 [Add to Longdo]
[cháo tíng, ㄔㄠˊ ㄊㄧㄥˊ, ] court; imperial household; dynasty, #6,772 [Add to Longdo]
[wáng cháo, ㄨㄤˊ ㄔㄠˊ, ] dynasty, #9,918 [Add to Longdo]
[Cháo yáng, ㄔㄠˊ ㄧㄤˊ, / ] Chaoyang district in east and northeast Beijing, a county level district of Beijing municipality; Chaoyang prefecture level city in Liaoning province 遼寧省|辽宁省 in northeast China; Chaoyang district of Changchun city 長春市|长春市, Jilin; Chaoyang county in Chaoya, #11,524 [Add to Longdo]
[cháo yáng, ㄔㄠˊ ㄧㄤˊ, / ] exposed to the sun; (a position) facing the sun, #11,524 [Add to Longdo]
[zhāo yáng, ㄓㄠ ㄧㄤˊ, / ] the morning sun, #11,524 [Add to Longdo]
阳区[Cháo yáng qū, ㄔㄠˊ ㄧㄤˊ ㄑㄩ, / ] Chaoyang district in east and northeast Beijing, a county level district of Beijing municipality; Chaoyang district of Changchun city 長春市|长春市, Jilin, #12,565 [Add to Longdo]
[Míng cháo, ㄇㄧㄥˊ ㄔㄠˊ, ] Ming Dynasty (1368-1644), #12,984 [Add to Longdo]
[míng zháo, ㄇㄧㄥˊ ㄓㄠˊ, ] tomorrow morning; the following morning, #12,984 [Add to Longdo]
鲜半岛[Cháo xiǎn bàn dǎo, ㄔㄠˊ ㄒㄧㄢˇ ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ, / ] Korean peninsula, #13,256 [Add to Longdo]
[Qīng cháo, ㄑㄧㄥ ㄔㄠˊ, ] Ch'ing or Qing dynasty (1644-1911), #13,262 [Add to Longdo]
[Táng cháo, ㄊㄤˊ ㄔㄠˊ, ] Tang dynasty (618-907), #15,468 [Add to Longdo]
抗美援[kàng Měi yuán Cháo, ㄎㄤˋ ㄇㄟˇ ㄩㄢˊ ㄔㄠˊ, ] Resist US, help North Korea (1950s slogan), #15,718 [Add to Longdo]
[Nán cháo xiǎn, ㄋㄢˊ ㄔㄠˊ ㄒㄧㄢˇ, / ] South Korea, #18,627 [Add to Longdo]
[cháo xiàng, ㄔㄠˊ ㄒㄧㄤˋ, ] toward, #19,417 [Add to Longdo]
[jīn zhāo, ㄐㄧㄣ ㄓㄠ, ] at the present; now, #19,734 [Add to Longdo]
[Sòng cháo, ㄙㄨㄥˋ ㄔㄠˊ, ] Song Dynasty (960-1279); also Song of Southern dynasties 南宋 (420-479), #22,319 [Add to Longdo]
[zhāo qì, ㄓㄠ ㄑㄧˋ, / ] vitality; dynamism, #23,333 [Add to Longdo]
[cháo yě, ㄔㄠˊ ㄧㄝˇ, ] all levels of society; the imperial court and the ordinary people, #25,166 [Add to Longdo]
一日[yǒu zhāo yī rì, ㄧㄡˇ ㄓㄠ ㄧ ㄖˋ, ] one day; sometime in the future, #26,619 [Add to Longdo]
[cháo dài, ㄔㄠˊ ㄉㄞˋ, ] dynasty; reign (of a king), #27,110 [Add to Longdo]
气蓬勃[zhāo qì péng bó, ㄓㄠ ㄑㄧˋ ㄆㄥˊ ㄅㄛˊ, / ] full of youthful energy (成语 saw); vigorous; energetic; a bright spark, #28,327 [Add to Longdo]
[Hàn cháo, ㄏㄢˋ ㄔㄠˊ, / ] Han Dynasty (206 BC-220 AD), #28,972 [Add to Longdo]
[Yuán cháo, ㄩㄢˊ ㄔㄠˊ, ] Yuan or Mongol dynasty (1279-1368), #32,796 [Add to Longdo]
南北[Nán běi cháo, ㄋㄢˊ ㄅㄟˇ ㄔㄠˊ, ] Northern and Southern dynasties (420-589), #33,609 [Add to Longdo]
[liù cháo, ㄌㄧㄡˋ ㄔㄠˊ, ] the six southern dynasties (317-589), namely Wu 吳|吴, Eastern Jin 東晉|东晋, Song 宋|宋, Qi 齊|齐, Liang 梁, Chen 陳|陈, #34,710 [Add to Longdo]
[zhāo xī, ㄓㄠ ㄒㄧ, ] morning and night; all the time, #34,778 [Add to Longdo]
鲜族[Cháo xiān zú, ㄔㄠˊ ㄒㄧㄢ ㄗㄨˊ, / ] Koreans, #34,887 [Add to Longdo]
日新闻[Cháo rì Xīn wén, ㄔㄠˊ ㄖˋ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ, / ] Asahi Shimbun (Japanese newspaper), #35,675 [Add to Longdo]
[nán cháo, ㄋㄢˊ ㄔㄠˊ, ] southern dynasty; the six southern dynasties (317-589), namely Wu 吳|吴, Eastern Jin 東晉|东晋, Song 宋|宋, Qi 齊|齐, Liang 梁, Chen 陳|陈; common term for Southern Song, Qi, Liang and Chen dynasties of 5th and 6th century, #36,632 [Add to Longdo]
[cháo shèng, ㄔㄠˊ ㄕㄥˋ, / ] to make a pilgrimage; a pilgrimage to a holy mountain, #38,531 [Add to Longdo]
[Cháo rì, ㄔㄠˊ ㄖˋ, ] Asahi, Japanese media company, #38,698 [Add to Longdo]
[Qín cháo, ㄑㄧㄣˊ ㄔㄠˊ, ] Qin Dynasty (221-207 BC), #43,647 [Add to Longdo]
[huáng cháo, ㄏㄨㄤˊ ㄔㄠˊ, ] the imperial court; the government in imperial times, #43,958 [Add to Longdo]
[qián cháo, ㄑㄧㄢˊ ㄔㄠˊ, ] the previous dynasty, #44,996 [Add to Longdo]
[Měi Cháo, ㄇㄟˇ ㄔㄠˊ, ] US and North Korea, #46,160 [Add to Longdo]
[Suí cháo, ㄙㄨㄟˊ ㄔㄠˊ, ] Sui dynasty (581-617), #48,906 [Add to Longdo]
[běn cháo, ㄅㄣˇ ㄔㄠˊ, ] the current dynasty, #49,670 [Add to Longdo]
[cháo jǐn, ㄔㄠˊ ㄐㄧㄣˇ, / ] to give audience (of emperor); retainers' duty to pay respect to sovereign; Hajj (muslim's duty of pilgrimage to Mecca), #51,236 [Add to Longdo]
中社[cháo zhōng shè, ㄔㄠˊ ㄓㄨㄥ ㄕㄜˋ, ] KCNA; (North) Korean Central News Agency, #52,600 [Add to Longdo]
鲜中央通讯社[Cháo xiān Zhōng yāng Tōng xùn shè, ㄔㄠˊ ㄒㄧㄢ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄊㄨㄥ ㄒㄩㄣˋ ㄕㄜˋ, / ] Korean Central News Agency, #53,189 [Add to Longdo]
换代[gǎi cháo huàn dài, ㄍㄞˇ ㄔㄠˊ ㄏㄨㄢˋ ㄉㄞˋ, / ] transition period between dynasties; an interregnum, #54,119 [Add to Longdo]
[Běi cháo, ㄅㄟˇ ㄔㄠˊ, ] the Northern Dynasties 386-581, #55,183 [Add to Longdo]
[Rì Cháo, ㄖˋ ㄔㄠˊ, ] Japan and Korea (esp. North Korea), #55,207 [Add to Longdo]
鲜日报[Cháo xiǎn rì bào, ㄔㄠˊ ㄒㄧㄢˇ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Chosun Ilbo, a South Korean newspaper, #56,358 [Add to Longdo]
[Zhōu cháo, ㄓㄡ ㄔㄠˊ, ] Zhou Dynasty; Eastern Zhou 東周|东周 (1046-771 BC) and Western Zhou 西周 (770-221 BC), #57,021 [Add to Longdo]
四脚[sì jiǎo cháo tiān, ㄙˋ ㄐㄧㄠˇ ㄔㄠˊ ㄊㄧㄢ, / ] four legs facing the sky (成语 saw); flat on one's back), #58,588 [Add to Longdo]
阳市[Cháo yáng shì, ㄔㄠˊ ㄧㄤˊ ㄕˋ, / ] Chaoyang prefecture level city in Liaoning province 遼寧省|辽宁省 in northeast China, #66,820 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[きたちょうせん, kitachousen] (n, name) ประเทศเกาหลีเหนือ
[ちょうしょく, choushoku] (n) อาหารเช้า
[ちょうせん, chousen] (n, name) เกาหลี
鮮人民共和国[ちょうせんじんみんきょうわこく, chousenjinminkyouwakoku] (n, name) สาธารณรัฐประชาชนเกาหลี (หมายถึง เกาหลีเหนือ)
[おうちょう, ouchou] (n) ราชวงศ์, See also: dynasty
[ほうちょう, houchou] (vt) เดินทางเยือนเกาหลีเหนือ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
日新聞[あさひしんぶん, asahishinbun] (n, name, org, uniq) ชื่อของหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่น
[あさひ, asahi] (n) อาทิตย์ในยามเช้า
[ちょうかい, choukai] (n) การประชุมเช้า
[あさ, asa, asa , asa] (n, abbrev) ตอนเช้า
[まいあさ, maiasa, maiasa , maiasa] (n, adv) ทุกเช้า
ごはん[あさごはん, asagohan, asagohan , asagohan] (n, adv) อาหารเช้า

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[けさ, kesa] TH: เช้าวันนี้  EN: this morning
[あさ, asa] TH: เวลาเช้าของวันอื่นที่ไม่ใช่วันนี้  EN: morning
[あさね, asane] TH: นอนตื่นสาย  EN: sleeping late in the morning

Japanese-English: EDICT Dictionary
時代[〜ちょうじだい, ~ choujidai] (exp) the era of the ... dynasty; the ... reign [Add to Longdo]
オスマン[オスマンちょう, osuman chou] (n) Ottoman (Osmanli) dynasty [Add to Longdo]
クシャーナ[クシャーナちょう, kusha-na chou] (n) Kushan dynasty (of India, approx. 60-375 CE) [Add to Longdo]
クシャン[クシャンちょう, kushan chou] (n) Kushan dynasty (of India, approx. 60-375 CE) [Add to Longdo]
グプタ[グプタちょう, guputa chou] (n) Gupta dynasty (of India, approx. 320-600 CE) [Add to Longdo]
ゴール;グール[ゴールちょう(ゴール朝);グールちょう(グール朝), go-ru chou ( go-ru asa ); gu-ru chou ( gu-ru asa )] (n) Ghurid Dynasty (of south Asia, approx. 1148-1215 CE) [Add to Longdo]
サイイド[サイイドちょう, saiido chou] (n) Sayyid Dynasty (of India, 1414-1451 CE) [Add to Longdo]
チューダー王[チューダーおうちょう, chu-da-ouchou] (n) Tudor dynasty (of England; 1485-1603) [Add to Longdo]
チューダー[チューダーちょう, chu-da-chou] (n) Tudor dynasty (of England; 1485-1603) [Add to Longdo]
チョーラ[チョーラちょう, cho-ra chou] (n) Chola Dynasty (of India, approx. 848-1279 CE) [Add to Longdo]
デリースルタン[デリースルタンちょう, deri-surutan chou] (n) Delhi Sultanate (1206-1527 CE) [Add to Longdo]
デリー王[デリーおうちょう, deri-ouchou] (n) (See デリースルタン) Delhi Dynasties; the Mamluk, Khilji, Tughlaq, Sayyid, and Lodi dynasties of India [Add to Longdo]
トゥグルク;ツグルク[トゥグルクちょう(トゥグルク朝);ツグルクちょう(ツグルク朝), touguruku chou ( touguruku asa ); tsuguruku chou ( tsuguruku asa )] (n) Tughluq Dynasty (of India, 1320-1413 CE) [Add to Longdo]
ハルジー[ハルジーちょう, haruji-chou] (n) Khalji Dynasty (of India, 1290-1320 CE); Khilji Dynasty [Add to Longdo]
パッラヴァ[パッラヴァちょう, parrava chou] (n) Pallava Dynasty (of India, 7th to 9th century CE) [Add to Longdo]
プトレマイオス[プトレマイオスちょう, putoremaiosu chou] (n) Ptolemaic Dynasty [Add to Longdo]
マウリヤ[マウリヤちょう, mauriya chou] (n) Maurya Dynasty (of India, approx. 317-186 BCE) [Add to Longdo]
ロディー[ロディーちょう, rodei-chou] (n) Lodi Dynasty (of India, 1451-1526) [Add to Longdo]
ヴァルダナ[ヴァルダナちょう, varudana chou] (n) Vardhana dynasty (of India, 606-647 CE); Vardhan dynasty [Add to Longdo]
ヴィクトリア;ビクトリア[ヴィクトリアちょう(ヴィクトリア朝);ビクトリアちょう(ビクトリア朝), vikutoria chou ( vikutoria asa ); bikutoria chou ( bikutoria asa )] (n) Victorian era [Add to Longdo]
ヴィジャヤナガル[ヴィジャヤナガルちょう, vijayanagaru chou] (n) Vijayanagar Dynasty (of India, 1336-1649 CE) [Add to Longdo]
[いちょう, ichou] (n) foreign court; foreign country [Add to Longdo]
衣々;衣衣;後[きぬぎぬ;こうちょう(後朝);ごちょう(後朝), kinuginu ; kouchou ( nochi asa ); gochou ( nochi asa )] (n) (1) (arch) the morning after a couple have slept together; parting ways the morning after having slept together; (2) (こうちょう, ごちょう only) (arch) the next morning [Add to Longdo]
[いっちょう, icchou] (n-adv,n-t) temporarily; short period; once; one morning [Add to Longdo]
一夕[いっちょういっせき, icchouisseki] (n) in a day; in a brief space of time [Add to Longdo]
一夕に[いっちょういっせきに, icchouissekini] (adv) in a day; in a brief interval [Add to Longdo]
有事[いっちょうゆうじ, icchouyuuji] (exp) (when) the time of need arises; should an emergency occur [Add to Longdo]
[おうちょう, ouchou] (n) dynasty; (P) [Add to Longdo]
時代[おうちょうじだい, ouchoujidai] (n) (See 武家時代) Dynastic period (the Nara period and esp. the Heian period, characterized by the rule of the emperor as opposed to shogunate) [Add to Longdo]
[かんちょう, kanchou] (n) Han Dynasty [Add to Longdo]
丸葉[まるばあさがお;マルバアサガオ, marubaasagao ; marubaasagao] (n) (uk) common morning glory (Ipomoea purpurea) [Add to Longdo]
[きちょう, kichou] (n,vs) returning from abroad; coming back to one's country (Japan) [Add to Longdo]
貴霜[きそうちょう, kisouchou] (n) (See クシャン) Kushan dynasty (of India, approx. 60-375 CE) [Add to Longdo]
吉野時代[よしのちょうじだい, yoshinochoujidai] (n) (obsc) (See 南北時代) Yoshino period (Japan's Northern and Southern Courts period, esp. from the viewpoint of the legitimacy of the Southern Court, 1336-1392 CE) [Add to Longdo]
空色[そらいろあさがお;ソライロアサガオ, sorairoasagao ; sorairoasagao] (n) (uk) grannyvine (species of morning glory, Ipomoea tricolor) [Add to Longdo]
[げんちょう, genchou] (n) New Year's morning [Add to Longdo]
[げんちょう, genchou] (n) Yuan Dynasty; Mongol Dynasty [Add to Longdo]
後の[のちのあした;のちのあさ, nochinoashita ; nochinoasa] (n) (arch) the morning after (having slept together) [Add to Longdo]
十二銭[こうちょうじゅうにせん, kouchoujuunisen] (n) twelve coinages minted in Japan during the Nara and Heian periods [Add to Longdo]
[けさ(P);こんちょう, kesa (P); konchou] (n-t) this morning; (P) [Add to Longdo]
[けさがた, kesagata] (n-t) this morning [Add to Longdo]
[ざいちょう, zaichou] (n) (obsc) (ant [Add to Longdo]
[さくちょう, sakuchou] (n-adv,n-t) yesterday morning [Add to Longdo]
[さんちょう, sanchou] (n,vs) visiting the palace [Add to Longdo]
衝羽根[つくばねあさがお;ツクバネアサガオ, tsukubaneasagao ; tsukubaneasagao] (n) (uk) (See ペチュニア) petunia [Add to Longdo]
人生[じんせいちょうろ, jinseichouro] (exp) Man's life vanishes like a dew; A person's life is as fleeting as a morning dew [Add to Longdo]
政治王[せいじおうちょう, seijiouchou] (n) (obsc) political dynasty [Add to Longdo]
[せいちょう, seichou] (n) legitimate dynasty [Add to Longdo]
[しんちょう, shinchou] (n) Qing Dynasty; Ch'ing Dynasty; Manchu Dynasty [Add to Longdo]
[せいちょうたい, seichoutai] (n) typeprint which resembles brush-stroke forms of characters [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"How are you feeling this morning?" "Pretty good, thanks."「今は調子かいかがですか」「かなりいいですよ、ありがとう」
Breakfast will not be served after ten o'clock.10時以降に食は出されないだろう。
One October morning in 1987, Stephen Hawking sat before his computer.1987年10月のある、ステイブン・ホーキングは自分のコンピューターの前に座っていた。
The alarm was heard ringing at an early hour on the second floor.2階で早い時間に警報器が鳴っているのが聞こえた。
Could you bring my breakfast to room 305?305号室に食をお願いできますか。
It is a cold morning for June.6月にしては寒いだ。
I'd like breakfast in my room at 8 sharp.8時きっかりに、自分の部屋で食を食べたいんだ。
Unfortunately I hit the morning rush hour.あいにくの通勤ラッシュにぶつかった。
Iris, what do you usually eat for breakfast?アイリス、君は普段食は何を食べているの? [M]
Do not oversleep tomorrow morning.あしたのは寝過ごさないようにしなさい。
I'll call for you at 8 tomorrow morning.あした8時に誘いに来るよ。
I'll do that first thing in the morning.あすのまっさきにそれを片付けます。
By tomorrow morning all the world will have been covered with snow.あすのまでには一面の銀世界になっているだろう。
Let's leave tomorrow morning.あすの出発しよう。
Do you always have coffee with your breakfast?あなたはいつも食にコーヒーを飲みますか。
Why did you come here this morning?あなたはどうして今ここにきたのか。
Do you usually have tea for breakfast?あなたはふつう食に紅茶を飲みますか。
Have you finished breakfast yet?あなたはもう食を済ませましたか。
What time did you get up this morning?あなたは今何時に起きましたか。
What time do you leave home in the morning?あなたは何時に家を出ますか。
What time do you wake up in the morning?あなたは何時に目覚めますか。
Would you say you're a morning person?あなたは型?
What do you do before breakfast?あなたは食の前になにをしますか。
You don't have to get up early.あなたは早く起きる必要がない。
You get up at 5 o'clock every morning.あなたは毎5時に起きます。
What time do you usually get up every morning?あなたは毎たいてい何時に起きましたか。
What time do you get up every morning?あなたは毎何時に起きますか。
You will have to get up early tomorrow morning.あなたは明日の早く起きなくてはいけません。
On a rainy morning he left his house early so as to be in time for school.ある雨の、彼は学校に遅れないよう早く家を出た。
One rainy morning I woke up to find myself famous.ある雨降りの、目が覚めてみると有名になっていた。
Then one fine morning in spring along came the great-great-granddaughter of the man who built the Little House so well.ある春の天気のよい、この家を建てた人の孫の孫の孫になる人がとおりがかりました。
One morning at breakfast we children were informed to our utter dismay that we could no longer be permitted to run absolutely wild.ある、食事のときに、私たち子どもは、もうこれからはしたい放題のことをして暮らすことは許されなくなると知らされて、すっかり落胆した。
One morning he saw a pretty girl.ある、彼はかわいい女の子を見た。
It happened one morning that she met him on the street.ある突然、彼女は通りで彼に会った。
One morning he went for a walk.ある彼は散歩に出かけた。
I awoke one morning to find myself famous.ある目がさめたら私は有名になっていた。
I awoke one morning and found myself famous.ある目覚めたらば、私は有名になっていた。
One winter morning I met him.ある冬の私は彼に会った。
One Sunday morning George burst into the living room and said.ある日曜日の、ジョージは自宅の居間に乱入するやいなやこう言った。
You need not have come so early in the morning.あんなに早くから来なくてもよかったのに。
Ann was in a hurry this morning.アンは今慌てていた。
As is usual, Bob came to school late this morning.いつものことだが今もボブは学校に遅刻した。
As usual he got up early in the morning and jogged.いつものように彼は早く起き、ジョギングをした。
What time do you usually have breakfast?いつも何時に飯を食べますか。
Amy walks to the station every morning.エイミーは毎駅まで歩いていく。
Mrs. West is busy getting breakfast ready.ウエスト夫人は食の用意で忙しい。
We have breakfast in the kitchen.うちでは食は台所で食べる。
When it comes to my supervisor he's very inconsistent so we never get any work done.うちの上司ときたら、令暮改なんだから、仕事がちっとも進まないよ。
We take the Asahi and Yomiuri.うちは日新聞と読売新聞を購読しています。
My uncle said that he jogs every morning.おじは毎ジョギングしていると言った。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こんちょう, konchou] heute_morgen [Add to Longdo]
[こんちょう, konchou] heute_morgen [Add to Longdo]
平安[へいあんちょう, heianchou] Heian_Zeit (794-1185) [Add to Longdo]
[ちょう, chou] Morgen [Add to Longdo]
[ちょう, chou] MORGEN, DYNASTIE [Add to Longdo]
寝坊[あさねぼう, asanebou] spaet_aufstehen [Add to Longdo]
[あさひ, asahi] Morgensonne [Add to Longdo]
[あさばん, asaban] morgens_und_abends [Add to Longdo]
[あさぎり, asagiri] Morgennebel [Add to Longdo]
[あさつゆ, asatsuyu] Morgentau [Add to Longdo]
[ちょうしょく, choushoku] Fruehstueck [Add to Longdo]
[ちょうせん, chousen] Korea [Add to Longdo]
[まいあさ, maiasa] jeden_Morgen [Add to Longdo]
[よくちょう, yokuchou] am_naechsten_Morgen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top