ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*曷*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -曷-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[喝, hē, ㄏㄜ] to drink; to shout, to call out
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  曷 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 983
[揭, jiē, ㄐㄧㄝ] to lift off a cover; to reveal, to divulge; surname
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  曷 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 1666
[歇, xiē, ㄒㄧㄝ] to stop, to rest, to lodge
Radical: , Decomposition:   曷 [, ㄏㄜˊ]  欠 [qiàn, ㄑㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] yawn, Rank: 1828
[葛, gé, ㄍㄜˊ] an edible bean; vine; surname
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  曷 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] plant, Rank: 1919
[渴, kě, ㄎㄜˇ] thirsty, parched; to yearn, to pine for
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  曷 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 1972
[竭, jié, ㄐㄧㄝˊ] to exhaust; to put forth great effort
Radical: , Decomposition:   立 [, ㄌㄧˋ]  曷 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] stand, Rank: 1987
[褐, hè, ㄏㄜˋ] coarse wool; dull, brown
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  曷 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] cloth, Rank: 2654
[遏, è, ㄜˋ] to curb, to check, to stop, to suppress
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  曷 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 2701
[谒, yè, ㄧㄝˋ] to visit, to pay respects
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  曷 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 3389
[蝎, xiē, ㄒㄧㄝ] scorpion
Radical: , Decomposition:   虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]  曷 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] insect, Rank: 3929
[偈, jì, ㄐㄧˋ] brave; martial; hasty; scudding
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  曷 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: -, Rank: 4283
[碣, jié, ㄐㄧㄝˊ] stone tablet
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  曷 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] stone, Rank: 4779
[羯, jié, ㄐㄧㄝˊ] wether, castrated ram; deer skin
Radical: , Decomposition:   羊 [yáng, ㄧㄤˊ]  曷 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] sheep, Rank: 4952
[曷, hé, ㄏㄜˊ] what, why, where, which, how
Radical: , Decomposition:   日 [, ㄖˋ]  ?
Etymology: [ideographic] Variant of 何, Rank: 5256
[猲, xiē, ㄒㄧㄝ] frightened, terrified; snub-nosed dog
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  曷 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] dog
[藒, qiè, ㄑㄧㄝˋ] an aromatic herb
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]    禾 [, ㄏㄜˊ]  曷 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] herb
[謁, yè, ㄧㄝˋ] to visit, to pay respects
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  曷 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] speech

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hé, ㄏㄜˊ, ] why; how; when; what; where, #67,897 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top