ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*昜*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -昜-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[杨, yáng, ㄧㄤˊ] willow, poplar, aspen; surname
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  昜 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] tree, Rank: 1062
[扬, yáng, ㄧㄤˊ] to flutter, to wave; to hoist, to raise; to praise
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  昜 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 1084
[汤, tāng, ㄊㄤ] soup, gravy, broth; hot water
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  昜 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 1618
[肠, cháng, ㄔㄤˊ] intestines; emotions; sausage
Radical: , Decomposition:     昜 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] flesh, Rank: 1921
[畅, chàng, ㄔㄤˋ] freely, smoothly; unrestrained
Radical: , Decomposition:   申 [shēn, ㄕㄣ]  昜 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] open, Rank: 2122
[疡, yáng, ㄧㄤˊ] sore, ulcer; infection
Radical: , Decomposition:   疒 [, ㄋㄜˋ]  昜 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] sickness, Rank: 3372
[炀, yáng, ㄧㄤˊ] to scorch, to roast, to melt
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  昜 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 4395
[陽, yáng, ㄧㄤˊ] the male principle; bright, sunny; clear, lit, open
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]  昜 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [ideographic] The place 阝 of the sun 昜; compare 阴, Rank: 4561
[饧, táng, ㄊㄤˊ] syrup, molasses, malt sugar; sticky
Radical: , Decomposition:   饣 [shí, ㄕˊ]  昜 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] food, Rank: 5006
[觞, shāng, ㄕㄤ] wine cup; to propose a toast; feast
Radical: , Decomposition:   角 [jiǎo, ㄐㄧㄠˇ]    ?  昜 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] horn, Rank: 5139
[腸, cháng, ㄔㄤˊ] intestines; emotions; sausage
Radical: , Decomposition:     昜 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] flesh, Rank: 5168
[殇, shāng, ㄕㄤ] to die young; national mourning
Radical: , Decomposition:   歹 [dǎi, ㄉㄞˇ]    ?  昜 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] death, Rank: 5198
[砀, dàng, ㄉㄤˋ] a stone veined with brilliant colors
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  昜 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [ideographic] A bright 昜 stone 石; 昜 also provides the pronunciation, Rank: 5826
[傷, shāng, ㄕㄤ] to injure, to harm; wound, injury; to fall ill
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]    ?  昜 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: -
[場, chǎng, ㄔㄤˇ] field, open space; market, square; stage
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  昜 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] earth
[塲, cháng, ㄔㄤˊ] field, market, open space
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]    ?  昜 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] earth
[揚, yáng, ㄧㄤˊ] to flutter, to wave; to hoist, to raise; to praise
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  昜 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] hand
[昜, yáng, ㄧㄤˊ] bright, glorious; to expand, to open up
Radical: , Decomposition:   旦 [dàn, ㄉㄢˋ]  勿 [, ㄨˋ]
Etymology: [ideographic] Bright and open, like the dawn 旦
[暢, chàng, ㄔㄤˋ] freely, smoothly; unrestrained
Radical: , Decomposition:   申 [shēn, ㄕㄣ]  昜 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] open
[楊, yáng, ㄧㄤˊ] willow, poplar, aspen; surname
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  昜 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] tree
[殤, shāng, ㄕㄤ] to die young; national mourning
Radical: , Decomposition:   歹 [dǎi, ㄉㄞˇ]    ?  昜 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] death
[湯, tāng, ㄊㄤ] soup, gravy, broth; hot water
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  昜 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] water
[煬, yáng, ㄧㄤˊ] to scorch, to roast, to melt
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  昜 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] fire
[觴, shāng, ㄕㄤ] wine cup; to propose a toast; feast
Radical: , Decomposition:   角 [jiǎo, ㄐㄧㄠˇ]    ?  昜 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] horn

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yáng, ㄧㄤˊ, ] to open out, to expand; bright, glorious, #377,317 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top