ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*易*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -易-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[易, yì, ㄧˋ] to change; to exchange, to trade; simple, easy
Radical: , Decomposition:   日 [, ㄖˋ]  勿 [, ㄨˋ]
Etymology: -, Rank: 461
[锡, xī, ㄒㄧ] tin; to bestow, to confer
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  易 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 2058
[赐, cì, ㄘˋ] to give; to bestow a favor; to appoint
Radical: , Decomposition:   贝 [bèi, ㄅㄟˋ]  易 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 2072
[踢, tī, ㄊㄧ] to kick
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  易 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 2444
[惕, tì, ㄊㄧˋ] cautious, careful, alert
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]  易 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 2742
[剔, tī, ㄊㄧ] to pick out; to scrape off; picky
Radical: , Decomposition:   易 [, ㄧˋ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 3156
[蜴, yì, ㄧˋ] lizard
Radical: , Decomposition:   虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]  易 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] worm, Rank: 4597
[裼, tì, ㄊㄧˋ] to take off a top; to divest
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  易 [, ㄧˋ]
Etymology: [ideographic] To change 易 one's top 衤; 易 also provides the pronunciation, Rank: 5743
[埸, yì, ㄧˋ] border, limit, frontier; dike
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  易 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 6702
[錫, xī, ㄒㄧ] tin; to bestow, to confer
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  易 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 7650
[賜, cì, ㄘˋ] to give; to bestow a favor; to appoint
Radical: , Decomposition:   貝 [bèi, ㄅㄟˋ]  易 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 8095
[鬄, dí, ㄉㄧˊ] wig
Radical: , Decomposition:   髟 [biāo, ㄅㄧㄠ]  易 [, ㄧˋ]
Etymology: [ideographic] To exchange 易 hair 髟; 易 also provides the pronunciation, Rank: 9664

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[róng yì, ㄖㄨㄥˊ ㄧˋ, ] easy; likely; liable (to), #702 [Add to Longdo]
[jiāo yì, ㄐㄧㄠ ㄧˋ, ] (business) transaction; business deal, #710 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] change; easy; simple; surname Yi, #1,070 [Add to Longdo]
[mào yì, ㄇㄠˋ ㄧˋ, / 貿] (commercial) trade, #1,405 [Add to Longdo]
[qīng yì, ㄑㄧㄥ ㄧˋ, / ] easily; lightly; rashly, #3,956 [Add to Longdo]
[jiāo yì suǒ, ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄙㄨㄛˇ, ] exchange; stock exchange, #5,709 [Add to Longdo]
[jiāo yì rì, ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄖˋ, ] working day (in banking, share trading), #5,835 [Add to Longdo]
好不容[hǎo bù róng yì, ㄏㄠˇ ㄅㄨˋ ㄖㄨㄥˊ ㄧˋ, ] very difficult; after all the trouble, #7,648 [Add to Longdo]
国际贸[guó jì mào yì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄇㄠˋ ㄧˋ, / 貿] international trade, #10,234 [Add to Longdo]
[Wǎng yì, ㄨㄤˇ ㄧˋ, / ] NetEase, #10,469 [Add to Longdo]
[jiǎn yì, ㄐㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] simple; easy, #11,300 [Add to Longdo]
上海证券交[Shàng hǎi Zhèng quàn Jiāo yì suǒ, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˋ ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄙㄨㄛˇ, / ] Shanghai Stock Exchange, #11,549 [Add to Longdo]
显而[xiǎn ér yì jiàn, ㄒㄧㄢˇ ㄦˊ ㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] clearly and easy to see (成语 saw); obviously; clearly; it goes without saying, #14,254 [Add to Longdo]
证券交[zhèng quàn jiāo yì suǒ, ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˋ ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄙㄨㄛˇ, / ] stock exchange, #16,448 [Add to Longdo]
世界贸组织[shì jiè mào yì zǔ zhī, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / 貿] WTO (World Trade Organization), #17,307 [Add to Longdo]
[jiāo yì yuán, ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄩㄢˊ, / ] dealer; trader, #17,742 [Add to Longdo]
建联[Yī Jiàn lián, ㄧ ㄐㄧㄢˋ ㄌㄧㄢˊ, / ] Yi Jianlian (1987-), Chinese basketball player, moved to Milwaukee US in 2007, #18,322 [Add to Longdo]
轻而[qīng ér yì jǔ, ㄑㄧㄥ ㄦˊ ㄧˋ ㄐㄩˇ, / ] easy; with no difficulty, #18,785 [Add to Longdo]
[mào yì é, ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄜˊ, / 貿] volume of trade (between countries), #19,172 [Add to Longdo]
[zhōu yì, ㄓㄡ ㄧˋ, ] another name for Book of Changes (I Ching) 經|经, #20,139 [Add to Longdo]
[jiāo yì é, ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄜˊ, / ] sum or volume of business transactions; turnover, #21,521 [Add to Longdo]
逆差[mào yì nì chā, ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄋㄧˋ ㄔㄚ, / 貿] trade deficit; adverse trade balance, #24,549 [Add to Longdo]
公司[mào yì gōng sī, ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / 貿] trading company, #26,500 [Add to Longdo]
[yì jīng, ㄧˋ ㄐㄧㄥ, / ] The Book of Changes ("I Ching"), #27,109 [Add to Longdo]
好容[hǎo róng yì, ㄏㄠˇ ㄖㄨㄥˊ ㄧˋ, ] with great difficulty; have a hard time, #28,623 [Add to Longdo]
[Lù yì sī, ㄌㄨˋ ㄧˋ ㄙ, ] Louis or Lewis (name), #29,076 [Add to Longdo]
近人[píng yì jìn rén, ㄆㄧㄥˊ ㄧˋ ㄐㄧㄣˋ ㄖㄣˊ, ] (set phrase) amiable and approachable, modest and unassuming; (of writing) plain and simple, easy to understand, #29,868 [Add to Longdo]
[jiāo yì zhě, ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄓㄜˇ, ] dealer, #32,304 [Add to Longdo]
白居[Bái Jū yì, ㄅㄞˊ ㄐㄩ ㄧˋ, ] Bai Juyi (772-846), Tang dynasty poet, #33,378 [Add to Longdo]
通俗[tōng sú yì dǒng, ㄊㄨㄥ ㄙㄨˊ ㄧˋ ㄉㄨㄥˇ, ] easy to understand, #35,254 [Add to Longdo]
拉罐[yì lā guàn, ㄧˋ ㄌㄚ ㄍㄨㄢˋ, ] pull-top can; easy-open can (with ring-pull), #35,370 [Add to Longdo]
[yì dǒng, ㄧˋ ㄉㄨㄥˇ, ] easy to understand, #35,768 [Add to Longdo]
公平交[gōng píng jiāo yì, ㄍㄨㄥ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄠ ㄧˋ, ] fair dealing, #39,270 [Add to Longdo]
[Lù yì, ㄌㄨˋ ㄧˋ, ] Louis or Lewis (name), #42,707 [Add to Longdo]
斯安那州[Lù yì sī ān nà zhōu, ㄌㄨˋ ㄧˋ ㄙ ㄢ ㄋㄚˋ ㄓㄡ, ] Louisiana (US state), #46,441 [Add to Longdo]
如反掌[yì rú fǎn zhǎng, ㄧˋ ㄖㄨˊ ㄈㄢˇ ㄓㄤˇ, ] easy as a hand's turn (成语 saw); very easy; no effort at all, #47,537 [Add to Longdo]
纽约证券交[Niǔ yuē Zhèng quàn Jiāo yì suǒ, ㄋㄧㄡˇ ㄩㄝ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˋ ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄙㄨㄛˇ, / ] New York Stock Exchange, #48,216 [Add to Longdo]
美国证券交委员会[Měi guó zhèng quàn jiāo yì wěi yuán huì, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˋ ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] US Securities and Exchange Commission (SEC), #50,050 [Add to Longdo]
香港交[xiāng gǎng jiāo yì suǒ, ㄒㄧㄤ ㄍㄤˇ ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄙㄨㄛˇ, ] the Hong Kong stock market, #51,137 [Add to Longdo]
[píng yì, ㄆㄧㄥˊ ㄧˋ, ] amiable (manner); unassuming; written in plain language; easy to take in, #56,929 [Add to Longdo]
圣路[Shèng lù yì sī, ㄕㄥˋ ㄌㄨˋ ㄧˋ ㄙ, / ] St Louis, capital of Missouri, #62,720 [Add to Longdo]
[Yì xiàn, ㄧˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Yi county in Hebei, #65,583 [Add to Longdo]
卜生[Yì bǔ shēng, ㄧˋ ㄅㄨˇ ㄕㄥ, ] Henrik Ibsen (1828-1906), Norwegian dramatist, author of Doll's House 玩偶之家|玩偶之家, #66,718 [Add to Longdo]
香港贸发展局[Xiāng Gǎng Mào yì Fā zhǎn jú, ㄒㄧㄤ ㄍㄤˇ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄐㄩˊ, / 貿] Hong Kong Trade Development Council, #74,847 [Add to Longdo]
守难攻[yì shǒu nán gōng, ㄧˋ ㄕㄡˇ ㄋㄢˊ ㄍㄨㄥ, / ] easily guarded, hard to attack, #76,297 [Add to Longdo]
对外贸经济合作部[duì wài mào yì jīng jì hé zuò bù, ㄉㄨㄟˋ ㄨㄞˋ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄅㄨˋ, / 貿] Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation (MOFTEC), #76,729 [Add to Longdo]
国家经济贸委员会[guó jiā jīng jì mào yì wěi yuán huì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / 貿] State Economic and Trade Commission (SETC), #97,436 [Add to Longdo]
北河[Yì běi hé, ㄧˋ ㄅㄟˇ ㄏㄜˊ, ] Elbe river, #102,364 [Add to Longdo]
[qiǎn yì, ㄑㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] easy; simple; suitable for beginners, #120,158 [Add to Longdo]
[Yì mén, ㄧˋ ㄇㄣˊ, / ] (N) Yimen (place in Yunnan), #137,460 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
しい[やさしい, yasashii] (adj) ง่ายๆ, เรียบง่าย
[かんい, kan'i] (n) เรียบง่าย
自由貿協定[じゆうぼうえききょうてい, jiyuubouekikyoutei] (n) เขตการค้าเสรี (Free Trade Area)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[へきえき, hekieki] เสียวสะดุ้ง
分かり[わかりやすい, wakariyasui] (adj) เข้าใจได้ง่าย

Japanese-English: EDICT Dictionary
サービスの貿に関する一般協定[サービスのぼうえきにかんするいっぱんきょうてい, sa-bisu nobouekinikansuruippankyoutei] (n) General Agreement on Trade in Services; GATS [Add to Longdo]
スイッチ貿[スイッチぼうえき, suicchi boueki] (n) switch trade [Add to Longdo]
[あんい, an'i] (adj-na,n) (1) easy; simple; (2) easy-going; (P) [Add to Longdo]
安全保障貿管理[あんぜんほしょうぼうえきかんり, anzenhoshoubouekikanri] (n) Security Export Control [Add to Longdo]
案ずるより産むがし;案ずるより生むが[あんずるよりうむがやすし, anzuruyoriumugayasushi] (exp) (id) it is easier to do something than worry about it; the anxiety that comes from doing nothing is worse than any danger you might face; fear overruns the danger; an attempt is sometimes easier than expected; it is easier to bear (a child) than to worry about it [Add to Longdo]
[えき, eki] (n) divination; fortune-telling [Add to Longdo]
々;[やすやす, yasuyasu] (adv,adv-to) easily; readily; with ease; without trouble [Add to Longdo]
[やすい, yasui] (adj-i,suf) easy; (P) [Add to Longdo]
しい[やさしい, yasashii] (adj-i) easy; plain; simple; (P) [Add to Longdo]
しい人[やさしいひと, yasashiihito] (exp) promiscuous person [Add to Longdo]
しい文章[やさしいぶんしょう, yasashiibunshou] (n) easy (simple) writing [Add to Longdo]
より難へ進む[いよりなんへすすむ, iyorinanhesusumu] (v5m) to proceed from the easy to the difficult [Add to Longdo]
を見る[えきをみる, ekiwomiru] (exp,v1) to divine [Add to Longdo]
[えきがく, ekigaku] (n) study of divination [Add to Longdo]
感染性[いかんせんせい, ikansensei] (adj-na) compromised [Add to Longdo]
[えききょう, ekikyou] (n) (See 五経) I Ching (Yi Jing) or The Book of Changes - one of the Five Classics [Add to Longdo]
[えきしゃ, ekisha] (n) fortuneteller; diviner [Add to Longdo]
姓革命[えきせいかくめい, ekiseikakumei] (n) revolution (change of dynasty) decreed by Heaven when the incumbent emperor is found lacking in moral virtue (old Chinese political thought) [Add to Longdo]
損品[いそんひん, isonhin] (n) fragile article [Add to Longdo]
[えきだん, ekidan] (n) divination; fortunetelling [Add to Longdo]
動度[いどうど, idoudo] (n) mobility [Add to Longdo]
[えきさく, ekisaku] (n) (hon) (obsc) the death of a scholar [Add to Longdo]
域内貿[いきないぼうえき, ikinaiboueki] (n) regional trade; intra-trade [Add to Longdo]
飲みやすい;飲み[のみやすい, nomiyasui] (adj-i) easy to drink; easy to swallow; quaffable [Add to Longdo]
迂回貿[うかいぼうえき, ukaiboueki] (n) commodity shunting; roundabout trade [Add to Longdo]
遠洋貿[えんようぼうえき, enyouboueki] (n) ocean trade; trade by sea [Add to Longdo]
加工交[かこうこうえき, kakoukoueki] (n) processing trade (importing all or part of raw and auxiliary materials, parts, components, accessories, and packaging materials in bond from a foreign company, and re-exporting the finished products after processing or assembly for distribution and sale by that foreign company) [Add to Longdo]
加工貿[かこうぼうえき, kakouboueki] (n) processing trade [Add to Longdo]
壊れ[こわれやすい, kowareyasui] (adj-i) fragile; break easily [Add to Longdo]
[かいえき, kaieki] (n,vs) change of rank [Add to Longdo]
海外貿[かいがいぼうえき, kaigaiboueki] (n) international trade; foreign trade; overseas trade [Add to Longdo]
外国貿[がいこくぼうえき, gaikokuboueki] (n) foreign trade; external trade [Add to Longdo]
覚え[おぼえやすい, oboeyasui] (adj-i) easy to learn [Add to Longdo]
割れ[われやすい, wareyasui] (adj-i) brittle; fragile; easily cracked; perishable [Add to Longdo]
滑り[すべりやすい, suberiyasui] (adj-i) greasy; slimy; slippery [Add to Longdo]
勘合貿[かんごうぼうえき, kangouboueki] (n) licensed trade [Add to Longdo]
感じやすい;感じ[かんじやすい, kanjiyasui] (adj-i) sensitive; susceptible; impressionable [Add to Longdo]
管理貿[かんりぼうえき, kanriboueki] (n) controlled trade; government-managed trade [Add to Longdo]
[かんい, kan'i] (adj-na,n,adj-no) simplicity; convenience; easiness; quasi-; (P) [Add to Longdo]
ベッド[かんいベッド, kan'i beddo] (n) cot; bunk [Add to Longdo]
[かんいか, kan'ika] (n,vs) simplification [Add to Longdo]
慣用字体[かんいかんようじたい, kan'ikanyoujitai] (n) (See 常用漢字) simplified form (of a kanji); any of 22 simplified non-joyo kanji variants commonly used in print [Add to Longdo]
型携帯電話[かんいがたけいたいでんわ, kan'igatakeitaidenwa] (n) personal handyphone system; PHS [Add to Longdo]
軽便[かんいけいべん, kan'ikeiben] (n,adj-na) simple, easy, and convenient [Add to Longdo]
言語[かんいげんご, kan'igengo] (n) {comp} simplified language [Add to Longdo]
裁判所[かんいさいばんしょ, kan'isaibansho] (n) a summary court [Add to Longdo]
住宅[かんいじゅうたく, kan'ijuutaku] (n) prefab; prefabricated house [Add to Longdo]
食堂[かんいしょくどう, kan'ishokudou] (n) cafeteria; snack bar; lunch counter [Add to Longdo]
生命保険[かんいせいめいほけん, kan'iseimeihoken] (n) postal life insurance; post-office life insurance [Add to Longdo]
端末[かんいたんまつ, kan'itanmatsu] (n) {comp} dumb terminal [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The trade imbalance between two nations should be improved.2国間の貿上のアンバランスを改善しなければならない。
It's no easy matter to maintain a family of six.6人家族を養うのは容なことではない。
That candidate stands for free trade.あの候補者は自由貿の擁護者である。
There is no end in sight to the U.S. trade deficit with Japan.アメリカの対日貿赤字は解決の見通しがありません。
Americans accumulated their trade deficits by living far beyond their means.アメリカ人が貿赤字を累積したのは、限度を超えたぜいたくをしたからですよ。
Albert is engaged in foreign trade and often goes abroad.アルバートは外国貿をしていて、しばしば外国へ行く。
I'm working for a trading firm.ある貿会社に勤めています。
The English entered into the tea trade at that time.イギリス人はそのころ茶の貿を始めた。
Once you have formed a had habit, you cannot get rid of it easily.いったん悪い癖がつくと、容に直すことは出来ない。
I'd stop worrying about it and take some action. The anxiety that comes from doing nothing is worse than any danger you might face.いつまでも思い悩まないで、とりあえず動いてみたら。案ずるより産むがしだよ。
It's not honest being honest all the time.いつも正直であるというのは、容なことではない。
There is nothing to it.いとも容なことだ。
So-called trade friction could be avoided some day.いわゆる貿摩擦はいつの日か避けることができよう。
It is certain that Emmet contrived his 'dyad' style to facilitate the process of architectural design.エメットが建築デザインのプロセスを容にするために「ダイアド」スタイルを考案したことは確実である。
Cancer can be cured easily if it is found in its first phase.ガンは第一段階で発見すれば容に治療できる。
Testing Koko's IQ is not easy.ココの知能指数を調べるのは容ではない。
You can see this easily if you put a straw into a glass of water.このことは水の入ったグラスにストローを入れて見れば容にわかる。
Written, as it is, in easy English, the book is easy to read.このとおり平な英語で書かれているのでその本は読みやすい。
Written as it is plain English, this book is useful for beginners.このように平な英語でかかれているので、この本は初心者の役に立つ。
Written as it is in plain English, the book is useful for beginners.このように平な英語で書かれているので、この本は初心者に役立つ。
It's not easy to come by watermelons at this time of year.この季節にスイカを手に入れるのは容ではない。
The three organizations are the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, and the General Agreement on Tariffs and Trade.この三つの機関とは国際通貨基金、国際復興開発銀行、関税・貿一般協定である。
When you compare this dictionary with that one, you can easily see which is better.この辞書とあの辞書を比べると、どちらがいいか容にわかるだろう。
Written in plain style, as it is his paper is easy to read.この通り、平な文体で書かれているので、彼の論文は読みやすい。
This book is easy to read.この本を読むのは容だ。
Written in simple English this book is easy to read.この本は簡単な英語で書かれているので、読むのは容だ。
This book is easy for you to read.この本は君にはしく読めます。 [M]
This book is easy enough for me to read.この本は私が読めるほどしい。
I appreciate that this is not an easy task for you.これがあなたにとってしい仕事でないことは良く分かる。
This is a difficult problem, and it is not easy for anyone to decide.これは難しい問題で、決定を下すのは誰にとっても容なことではありません。
This is a story written in easy English.これは平な英語でかかれた書物です。
This is a story written in simple English.これは平な英語で書かれた物語です。
Like the great scholar that he was, he answered the question easily.さすがに偉大な学者だけあって、彼はその問いに容に答えた。
The summit nations put free trade at the top of the agenda.サミット参加国は、自由貿問題を協議事項のトップにおいています。
It is not easy to be understood by everybody.すべての人から理解されるのは容ではない。
It is by no means easy to please everybody.すべての人を喜ばせることは決して容ではない。
The company stands for free trade.その会社は自由貿を支持している。
Carrying out the plan was easy.その計画を実行するのは容だった。
The country is trying hard to make up for her trade deficit.その国は貿上の赤字の穴埋めに懸命である。
The job looked quite simple, but It took me a week.その仕事は容に考えていたが一週間かかってしまった。
There are some tools with which to do the job easily.その仕事を容にやれる道具がいくつかある。
The country's foreign trade totally depends on this port.その団の外国貿はこの港に完全に依存している。
The island is easy to reach by boat.その島は船で容に行ける。
To prevent the disease from spreading quickly was not an easy task.その病気が急速に広がるのを防ぐのは容な事ではなかった。
The merchant accumulated a tremendous fortune during the postwar era.その貿商は戦後に莫大な財産を築いた。
I found it easy to answer the question.その問いに答えるのは容だ。
The problems are easier than those I did yesterday.その問題はきのうやったのよりしい。
The problem is far from easy.その問題は決して容ではない。
The question is not so easy that anyone can answer it.その問題は誰でも答えられるほど容ではない。
I found it easy to solve the problem.その問題を解くのはしいとわかった。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[かんい, kan'i] convenience [Add to Longdo]
型携帯電話[たんいがたけいたいでんわ, tan'igatakeitaidenwa] Personal Handyphone System (PHS) [Add to Longdo]
端末[かんいたんまつ, kan'itanmatsu] dumb terminal [Add to Longdo]
認証[かんいにんしょう, kan'ininshou] simple authentication [Add to Longdo]
世界貿機関[せかいぼうえききかん, sekaibouekikikan] World Trade Organization (WTO) [Add to Longdo]
にする[よういにする, youinisuru] to facilitate [Add to Longdo]
連邦貿委員会[れんぼうぼえきいいんかい, renbouboekiiinkai] Federal Trade Commission (FTC) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こうえき, koueki] Handel, Austausch [Add to Longdo]
[ようい, youi] leicht, einfach [Add to Longdo]
日米貿[にちべいぼうえき, nichibeiboueki] Handel_zwischen_Japan_und_USA [Add to Longdo]
[えき, eki] WEISSAGUNG [Add to Longdo]
しい[やさしい, yasashii] leicht [Add to Longdo]
[えきしゃ, ekisha] Wahrsager [Add to Longdo]
自由貿[じゆうぼうえき, jiyuuboueki] Freihandel [Add to Longdo]
貿[ぼうえき, boueki] Handel [Add to Longdo]
貿会社[ぼうえきがいしゃ, bouekigaisha] Handelshaus [Add to Longdo]
貿収支[ぼうえきしゅうし, bouekishuushi] Handelsbilanz [Add to Longdo]
[なんい, nan'i] Schwierigkeit [Add to Longdo]
[なんいど, nan'ido] Schwierigkeitsgrad [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top