ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*昌*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -昌-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[唱, chàng, ㄔㄤˋ] to sing, to chant, to call; ditty, song
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  昌 [chāng, ㄔㄤ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 1252
[昌, chāng, ㄔㄤ] sunlight; good, proper; prosperous
Radical: , Decomposition:   日 [, ㄖˋ]  曰 [yuē, ㄩㄝ]
Etymology: [ideographic] Speaking 曰 in the daytime 日, Rank: 1606
[倡, chàng, ㄔㄤˋ] guide, leader; lead, introduce
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  昌 [chāng, ㄔㄤ]
Etymology: [ideographic] Someone 亻 who lights the way 昌; 昌 also provides the pronunciation, Rank: 2185
[猖, chāng, ㄔㄤ] mad, wild; reckless, unruly
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  昌 [chāng, ㄔㄤ]
Etymology: [pictophonetic] dog, Rank: 3392
[娼, chāng, ㄔㄤ] prostitute, harlot
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  昌 [chāng, ㄔㄤ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 3578
[菖, chāng, ㄔㄤ] iris, sweet flag, Calamus
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  昌 [chāng, ㄔㄤ]
Etymology: [pictophonetic] grass, Rank: 5212
[阊, chāng, ㄔㄤ] the gates of heaven; the main gate of a palace
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  昌 [chāng, ㄔㄤ]
Etymology: [ideographic] A heavenly 昌 gate 门; 昌 also provides the pronunciation, Rank: 5926
[鲳, chāng, ㄔㄤ] silvery pomfret, Stromateoides argenteus
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  昌 [chāng, ㄔㄤ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 6372
[閶, chāng, ㄔㄤ] the gates of heaven; the main gate of a palace
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  昌 [chāng, ㄔㄤ]
Etymology: [ideographic] A heavenly 昌 gate 門; 昌 also provides the pronunciation, Rank: 7521
[鯧, chāng, ㄔㄤ] silvery pomfret, Stromateoides argenteus
Radical: , Decomposition:   魚 [, ㄩˊ]  昌 [chāng, ㄔㄤ]
Etymology: [pictophonetic] fish

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Nán chāng, ㄋㄢˊ ㄔㄤ, ] Nanchang prefecture level city and capital of Jiangxi province 江西省 in southeast China; also Nanchang county, #6,999 [Add to Longdo]
[chāng, ㄔㄤ, ] prosperous; flourish; surname Chang, #9,476 [Add to Longdo]
[Nán chāng shì, ㄋㄢˊ ㄔㄤ ㄕˋ, ] Nanchang prefecture level city and capital of Jiangxi province 江西省 in southeast China, #14,474 [Add to Longdo]
[Wǔ chāng, ㄨˇ ㄔㄤ, ] (N) Wuchang (place in Hubei), #15,766 [Add to Longdo]
[Lǐ Chāng hào, ㄌㄧˇ ㄔㄤ ㄏㄠˋ, / ] Lee Chang-ho, #16,360 [Add to Longdo]
[Yí chāng, ㄧˊ ㄔㄤ, ] Yichang prefecture level city in Hubei, #18,720 [Add to Longdo]
苏贞[Sū Zhēn chāng, ㄙㄨ ㄓㄣ ㄔㄤ, / ] Su Tseng-chang (1947-), Taiwanese DPP politician, #22,511 [Add to Longdo]
[Chāng píng, ㄔㄤ ㄆㄧㄥˊ, ] Changping town in Beijing municipality, #27,132 [Add to Longdo]
西[xī chāng, ㄒㄧ ㄔㄤ, 西] Xichang (cosmodrome in south-west China), #27,894 [Add to Longdo]
[Wén chāng, ㄨㄣˊ ㄔㄤ, ] (N) Wenchang (place in Hainan), #31,415 [Add to Longdo]
[Xǔ chāng, ㄒㄩˇ ㄔㄤ, / ] Xuchang prefecture level city in north Henan, on the Beijing-Guangzhou railway line, #32,242 [Add to Longdo]
平区[Chāng píng qū, ㄔㄤ ㄆㄧㄥˊ ㄑㄩ, / ] Changping county level district of Beijing municipality, formerly Changping county, #37,424 [Add to Longdo]
[Yí chāng shì, ㄧˊ ㄔㄤ ㄕˋ, ] Yichang prefecture level city in Hubei, #41,841 [Add to Longdo]
[chāng shèng, ㄔㄤ ㄕㄥˋ, ] prosperous, #43,014 [Add to Longdo]
[Xīn chāng, ㄒㄧㄣ ㄔㄤ, ] (N) Xinchang (place in Zhejiang), #47,057 [Add to Longdo]
[Nán chāng xiàn, ㄋㄢˊ ㄔㄤ ㄒㄧㄢˋ, / ] Nanchang county in Nanchang 南, Jiangxi, #52,052 [Add to Longdo]
[Wǔ chāng qū, ㄨˇ ㄔㄤ ㄑㄩ, / ] Wuchang, #52,768 [Add to Longdo]
[Yǒng chāng, ㄩㄥˇ ㄔㄤ, ] (N) Yongchang (place in Gansu), #56,794 [Add to Longdo]
[Róng chāng, ㄖㄨㄥˊ ㄔㄤ, / ] (N) Rongchang (place in Sichuan), #57,043 [Add to Longdo]
[Xǔ chāng shì, ㄒㄩˇ ㄔㄤ ㄕˋ, / ] Xuchang prefecture level city in north Henan, on the Beijing-Guangzhou railway line, #58,218 [Add to Longdo]
[Lè chāng, ㄌㄜˋ ㄔㄤ, / ] Lechang county level city in Shaoguan 韶关, Guangdong, #59,881 [Add to Longdo]
[Chāng dū, ㄔㄤ ㄉㄨ, ] Kham or Chamdo, historic capital of Kham province of Tibet (Chinese Qamdo or Changdu), #60,714 [Add to Longdo]
[Chāng jí, ㄔㄤ ㄐㄧˊ, ] (N) Changji (city in Xinjiang), #62,479 [Add to Longdo]
[Jīn chāng, ㄐㄧㄣ ㄔㄤ, ] Jinchang prefecture level city in Gansu, #62,696 [Add to Longdo]
[Ruì chāng, ㄖㄨㄟˋ ㄔㄤ, ] Ruichang county level city in Jiujiang 九江, Jiangxi, #63,614 [Add to Longdo]
[Chāng lí, ㄔㄤ ㄌㄧˊ, ] (N) Changli (place in Hebei), #64,690 [Add to Longdo]
[Ruì chāng shì, ㄖㄨㄟˋ ㄔㄤ ㄕˋ, ] Ruichang county level city in Jiujiang 九江, Jiangxi, #71,184 [Add to Longdo]
[Dū chāng xiàn, ㄉㄨ ㄔㄤ ㄒㄧㄢˋ, / ] Duchang county in Jiujiang 九江, Jiangxi, #73,042 [Add to Longdo]
广[Guǎng chāng, ㄍㄨㄤˇ ㄔㄤ, 广 / ] Guangchang county in Fuzhou 撫州|抚州, Jiangxi, #73,538 [Add to Longdo]
[Shùn chāng, ㄕㄨㄣˋ ㄔㄤ, / ] (N) Shunchang (place in Fujian), #74,506 [Add to Longdo]
[Huì chāng, ㄏㄨㄟˋ ㄔㄤ, / ] Huichang county in Ganzhou 贛州|赣州, Jiangxi, #74,601 [Add to Longdo]
徐世[Xú Shì chāng, ㄒㄩˊ ㄕˋ ㄔㄤ, ] Xu Shichang (1855-1939), politician associated with the Northern Warlords, president of China in 1921, #75,327 [Add to Longdo]
[Chāng jiāng, ㄔㄤ ㄐㄧㄤ, ] Changjiang district of Jingdezhen city 景德鎮市|景德镇市, Jiangxi, #75,476 [Add to Longdo]
[Chāng yì, ㄔㄤ ㄧˋ, ] Changyi district of Jilin city 吉林市, Jilin province, #75,729 [Add to Longdo]
[Jiàn chāng, ㄐㄧㄢˋ ㄔㄤ, ] Jianchang county in Huludao 葫蘆島|葫芦岛, Liaoning, #77,241 [Add to Longdo]
起义[Wǔ chāng qǐ yì, ㄨˇ ㄔㄤ ㄑㄧˇ ㄧˋ, / ] the Wuchang Uprising of 10th October 1911 that led to Sun Yat-sen's Xinhai revolution and the fall of the Qing dynasty, #78,880 [Add to Longdo]
[Dū chāng, ㄉㄨ ㄔㄤ, ] Duchang county in Jiujiang 九江, Jiangxi, #79,087 [Add to Longdo]
都地区[Chāng dū dì qū, ㄔㄤ ㄉㄨ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] Kham or Chamdo district in Tibet (Chinese Qamdo or Changdu), #82,823 [Add to Longdo]
[Dé chāng, ㄉㄜˊ ㄔㄤ, ] (N) Dechang (place in Sichuan), #82,869 [Add to Longdo]
[Lóng chāng, ㄌㄨㄥˊ ㄔㄤ, ] (N) Longchang (place in Sichuan), #88,220 [Add to Longdo]
[Suì chāng, ㄙㄨㄟˋ ㄔㄤ, ] (N) Suichang (place in Zhejiang), #88,813 [Add to Longdo]
[Lè chāng shì, ㄌㄜˋ ㄔㄤ ㄕˋ, / ] Lechang county level city in Shaoguan 韶关, Guangdong, #89,675 [Add to Longdo]
[Píng chāng, ㄆㄧㄥˊ ㄔㄤ, ] (N) Pingchang (place in Sichuan), #90,638 [Add to Longdo]
邓世[Dèng Shì chāng, ㄉㄥˋ ㄕˋ ㄔㄤ, / ] Deng Shichang, #92,922 [Add to Longdo]
[Dōng chāng, ㄉㄨㄥ ㄔㄤ, / ] Dongchang district of Tonghua city 通化市, Jilin, #93,867 [Add to Longdo]
丁汝[Dīng Rǔ chāng, ㄉㄧㄥ ㄖㄨˇ ㄔㄤ, ] Ding Ruchang (1836-1895), commander of the Qing North China Navy, #95,505 [Add to Longdo]
[Chāng lè, ㄔㄤ ㄌㄜˋ, / ] (N) Changle (place in Shandong), #98,227 [Add to Longdo]
广[Guǎng chāng xiàn, ㄍㄨㄤˇ ㄔㄤ ㄒㄧㄢˋ, 广 / ] Guangchang county in Fuzhou 撫州|抚州, Jiangxi, #100,345 [Add to Longdo]
[Huì chāng xiàn, ㄏㄨㄟˋ ㄔㄤ ㄒㄧㄢˋ, / ] Huichang county in Ganzhou 贛州|赣州, Jiangxi, #102,781 [Add to Longdo]
[Tún chāng, ㄊㄨㄣˊ ㄔㄤ, ] (N) Tunchang (place in Hainan), #103,204 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[げんしょうせき, genshouseki] (n) type of slate (from Miyagi pref.) [Add to Longdo]
[しょううん, shouun] (n) (arch) prosperity; fortune [Add to Longdo]
[しょうたい, shoutai] (n) Shoutai era (898.4.26-901.7.15) [Add to Longdo]
[しょうへい, shouhei] (n) peace; tranquility; tranquillity [Add to Longdo]
繁盛(P);繁[はんじょう, hanjou] (n,vs) prosperity; flourishing; thriving; (P) [Add to Longdo]
[りゅうしょう, ryuushou] (n) prosperity [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
First thrive and then wife.まず商売を繁させてから妻をめとれ。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top