ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*文*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -文-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[这, zhè, ㄓㄜˋ] this, these; such; here
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  文 [wén, ㄨㄣˊ]
Etymology: -, Rank: 11
[文, wén, ㄨㄣˊ] culture, literature, writing
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  乂 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictographic] A tattooed chest, representing writing, Rank: 148
[刘, liú, ㄌㄧㄡˊ] to kill, to destroy; surname
Radical: , Decomposition:   文 [wén, ㄨㄣˊ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 751
[齐, qí, ㄑㄧˊ] even, uniform, of equal length
Radical: , Decomposition:   文 [wén, ㄨㄣˊ]  ?
Etymology: -, Rank: 1063
[纹, wén, ㄨㄣˊ] line, stripe; pattern, decoration; wrinkle
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  文 [wén, ㄨㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 1768
[斑, bān, ㄅㄢ] freckled, mottled, spotted, striped
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  文 [wén, ㄨㄣˊ]  王 [wáng, ㄨㄤˊ]
Etymology: [ideographic] Markings 文 in jade 王, Rank: 2053
[坟, fén, ㄈㄣˊ] grave, mound, bulge; bulging
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  文 [wén, ㄨㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 2370
[斋, zhāi, ㄓㄞ] to fast, to abstain; a vegetarian diet
Radical: , Decomposition:   文 [wén, ㄨㄣˊ]  而 [ér, ㄦˊ]
Etymology: [pictophonetic] culture, Rank: 2404
[斌, bīn, ㄅㄧㄣ] ornamental, refined
Radical: , Decomposition:   文 [wén, ㄨㄣˊ]  武 [, ㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] culture, Rank: 2442
[虔, qián, ㄑㄧㄢˊ] reverent, devout
Radical: , Decomposition:   虍 [, ㄏㄨ]  文 [wén, ㄨㄣˊ]
Etymology: -, Rank: 2832
[蚊, wén, ㄨㄣˊ] mosquito, gnat
Radical: , Decomposition:   虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]  文 [wén, ㄨㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] insect, Rank: 2940
[雯, wén, ㄨㄣˊ] cloud patterns; storm clouds
Radical: , Decomposition:   雨 [, ㄩˇ]  文 [wén, ㄨㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] rain, Rank: 2957
[斐, fěi, ㄈㄟˇ] graceful, elegant, beautiful
Radical: , Decomposition:   非 [fēi, ㄈㄟ]  文 [wén, ㄨㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] culture, Rank: 2972
[紊, wěn, ㄨㄣˇ] tangled; confused, disordered
Radical: , Decomposition:   文 [wén, ㄨㄣˊ]  糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 3113
[吝, lìn, ㄌㄧㄣˋ] stingy, miserly; parsimonious
Radical: , Decomposition:   文 [wén, ㄨㄣˊ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: -, Rank: 3507
[闵, mǐn, ㄇㄧㄣˇ] to mourn, to grieve; to incite, to urge on
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  文 [wén, ㄨㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] culture, Rank: 3643
[汶, wèn, ㄨㄣˋ] a river in Shandong province
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  文 [wén, ㄨㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 3719
[斓, lán, ㄌㄢˊ] multicolored
Radical: , Decomposition:   文 [wén, ㄨㄣˊ]  阑 [lán, ㄌㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] script, Rank: 3994
[玟, wén, ㄨㄣˊ] gem, jade-like stone
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  文 [wén, ㄨㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] jade, Rank: 6534
[紋, wén, ㄨㄣˊ] line, stripe; pattern, decoration; wrinkle
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  文 [wén, ㄨㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 8608
[閔, mǐn, ㄇㄧㄣˇ] to mourn, to grieve; to incite, to urge on
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  文 [wén, ㄨㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] culture, Rank: 9176
[彥, yàn, ㄧㄢˋ] elegant
Radical: , Decomposition:   文 [wén, ㄨㄣˊ]    厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  彡 [shān, ㄕㄢ]
Etymology: [pictophonetic] hair
[忞, mín, ㄇㄧㄣˊ] to psych up; to steel one's nerves
Radical: , Decomposition:   文 [wén, ㄨㄣˊ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart
[斕, lán, ㄌㄢˊ] multicolored
Radical: , Decomposition:   文 [wén, ㄨㄣˊ]  闌 [lán, ㄌㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] script
[炆, wén, ㄨㄣˊ] to simmer, to cook over a slow fire
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  文 [wén, ㄨㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] fire
[產, chǎn, ㄔㄢˇ] to give birth, to bring forth, to produce
Radical: , Decomposition:   文 [wén, ㄨㄣˊ]    厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  生 [shēng, ㄕㄥ]
Etymology: [pictophonetic] birth

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wén huà, ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, ] culture; civilization; cultural, #296 [Add to Longdo]
[wén, ㄨㄣˊ, ] language; culture; writing; formal; literary; gentle; surname Wen, #534 [Add to Longdo]
[wén jiàn, ㄨㄣˊ ㄐㄧㄢˋ, ] document; file, #1,583 [Add to Longdo]
[wén zhāng, ㄨㄣˊ ㄓㄤ, ] article; essay, #1,695 [Add to Longdo]
[wén míng, ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ, ] civilized; civilization; culture, #1,811 [Add to Longdo]
[wén xué, ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] literature, #2,474 [Add to Longdo]
[wén yì, ㄨㄣˊ ㄧˋ, / ] literature and art, #2,627 [Add to Longdo]
[wén zì, ㄨㄣˊ ㄗˋ, ] character; script; writing; written language; writing style; phraseology, #2,744 [Add to Longdo]
[Zhōng wén, ㄓㄨㄥ ㄨㄣˊ, ] Chinese language, #3,482 [Add to Longdo]
[běn wén, ㄅㄣˇ ㄨㄣˊ, ] this text; article; the main body of a book, #3,543 [Add to Longdo]
[wén wù, ㄨㄣˊ ㄨˋ, ] cultural relic; historical relic, #3,803 [Add to Longdo]
[yuán wén, ㄩㄢˊ ㄨㄣˊ, ] original text, #3,826 [Add to Longdo]
[lùn wén, ㄌㄨㄣˋ ㄨㄣˊ, / ] paper; treatise; thesis, #4,126 [Add to Longdo]
[wén xiàn, ㄨㄣˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] document, #4,164 [Add to Longdo]
[yǔ wén, ㄩˇ ㄨㄣˊ, / ] literature and language, #4,723 [Add to Longdo]
[rén wén, ㄖㄣˊ ㄨㄣˊ, ] humanities; human affairs, #4,819 [Add to Longdo]
[zuò wén, ㄗㄨㄛˋ ㄨㄣˊ, ] composition, #6,691 [Add to Longdo]
化大革命[Wén huà Dà gé mìng, ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ ㄉㄚˋ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, ] Cultural Revolution (1966-1976), #7,111 [Add to Longdo]
[Yīng wén, ㄧㄥ ㄨㄣˊ, ] English (language), #8,478 [Add to Longdo]
[quán wén, ㄑㄩㄢˊ ㄨㄣˊ, ] entire text, #8,896 [Add to Longdo]
[wén běn, ㄨㄣˊ ㄅㄣˇ, ] version; text, #9,575 [Add to Longdo]
[wén gé, ㄨㄣˊ ㄍㄜˊ, ] abbr. for the Cultural Revolution (1966-76), #10,148 [Add to Longdo]
[sǎn wén, ㄙㄢˇ ㄨㄣˊ, ] prose; essay, #12,268 [Add to Longdo]
[wén shū, ㄨㄣˊ ㄕㄨ, / ] document; official correspondence; secretary; secretariat, #12,689 [Add to Longdo]
[zhuàn wén, ㄓㄨㄢˋ ㄨㄣˊ, ] article (in publication), #12,717 [Add to Longdo]
[wén kē, ㄨㄣˊ ㄎㄜ, ] liberal arts; humanities, #12,749 [Add to Longdo]
[wén píng, ㄨㄣˊ ㄆㄧㄥˊ, / ] diploma, #12,981 [Add to Longdo]
[wén dàng, ㄨㄣˊ ㄉㄤˋ, / ] (computer) file, #13,323 [Add to Longdo]
[wén rén, ㄨㄣˊ ㄖㄣˊ, ] scholar; literati, #13,739 [Add to Longdo]
[kè wén, ㄎㄜˋ ㄨㄣˊ, / ] text, #13,747 [Add to Longdo]
[zhèng wén, ㄓㄥˋ ㄨㄣˊ, ] main text (as opposed to footnotes); main body (of a book), #15,029 [Add to Longdo]
[tiān wén, ㄊㄧㄢ ㄨㄣˊ, ] astronomy, #15,253 [Add to Longdo]
[wén máng, ㄨㄣˊ ㄇㄤˊ, ] illiterate, #16,949 [Add to Longdo]
[míng wén, ㄇㄧㄥˊ ㄨㄣˊ, ] to state in writing (laws, rules etc), #17,680 [Add to Longdo]
[Ōu wén, ㄡ ㄨㄣˊ, / ] Owen (name); Erwin (name), #17,848 [Add to Longdo]
[Zhōng wén bǎn, ㄓㄨㄥ ㄨㄣˊ ㄅㄢˇ, ] Chinese (language) version, #18,177 [Add to Longdo]
件夹[wén jiàn jiā, ㄨㄣˊ ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄚ, / ] folder; file (paper), #18,629 [Add to Longdo]
甲骨[jiǎ gǔ wén, ㄐㄧㄚˇ ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ, ] oracle script; oracle bone inscriptions (an early form of Chinese script), #19,105 [Add to Longdo]
[sī wén, ㄙ ㄨㄣˊ, ] refined; educate; cultured; intellectual; polite; gentle, #19,228 [Add to Longdo]
[shuǐ wén, ㄕㄨㄟˇ ㄨㄣˊ, ] spam; hydrology, #19,345 [Add to Longdo]
[wén jù, ㄨㄣˊ ㄐㄩˋ, ] stationery; item of stationery (pen, pencil, eraser, pencil sharpener etc), #19,466 [Add to Longdo]
[gōng wén, ㄍㄨㄥ ㄨㄣˊ, ] document, #19,562 [Add to Longdo]
[Rì wén, ㄖˋ ㄨㄣˊ, ] Japanese (language), #19,660 [Add to Longdo]
[wén lián, ㄨㄣˊ ㄌㄧㄢˊ, / ] abbr. for 中國學藝術界聯合會|中国学艺术界联合会, China Federation of Literary and Art Circles (CFLAC), #19,806 [Add to Longdo]
[tiáo wén, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄣˊ, / ] clause; explanatory section in a document, #20,343 [Add to Longdo]
潘基[Pān Jī wén, ㄆㄢ ㄐㄧ ㄨㄣˊ, ] Ban Ki Moon (1944-), Korean diplomat, UN secretary general from 2006, #20,438 [Add to Longdo]
[wén jí, ㄨㄣˊ ㄐㄧˊ, ] collected works, #21,577 [Add to Longdo]
[yì wén, ㄧˋ ㄨㄣˊ, / ] translated text, #21,688 [Add to Longdo]
[wén tán, ㄨㄣˊ ㄊㄢˊ, / ] literary circles, #22,040 [Add to Longdo]
学史[wén xué shǐ, ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ ㄕˇ, / ] history of literature, #22,773 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[じゅもん, jumon] (n) เวทมนต์, คาถา
[わぶん, wabun] (n) เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่น
[ぶんぐ, bungu] (n) เครื่องเขียน
句を言う[もんくをいう, monkuwoiu] (vi, vt) ต่อว่า, ตำหนิ, บ่น
[ぶんがく, bungaku] การประพันธ์, การเขียนหนังสือ, การแต่งหนังสือ
[ぶんぽう, bunpou] (n) ไวยากรณ์
[ちゅうもん, chuumon] (n) รายการที่จะสั่ง เช่นในร้านอาหาร บริกรอาจจะถามว่า ご注は? หมายถึงว่า จะรับอะไรดีใคร
[えいぶん, eibun] (n) เขียนเป็นภาษาอังกฤษ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[もんく, monku] (n) - ถ้อยคำ, วลี - คำติ, คำต่อว่า, See also: R. 文句を言う
学部[じんぶんがくぶ, jinbungakubu] (n) คณะมนุษยศาสตร์
部省[もんぶしょう, monbushou] (n) กระทรวงศึกษาธิการ
博士論[はくしろんぶん, hakushironbun] (n) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
[ひらぶん, hirabun] (n) ข้อมูลที่ไม่ถูกเข้ารหัส
[てんもんだい, tenmondai] หอดูดาว
[ぶんあん, bun'an] (n) ฉบับร่าง (ของบทความต่างๆ)
[ぶんい, bun'i] ใจความสำคัญ (ของประโยคหรือบทความ)
[ぶんい, bun'i] ใจความสำคัญ (ของประโยคหรือบทความ)
化交流[ぶんかこうりゅう, bunkakouryuu] (n) การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
[ぶんたん, buntan] (n) ส้มโอ
[てんもん, tenmon] ดาราศาสตร์
[ぶんか, bunka] (n) วัฒนธรรม
化遺産[ぶんか, bunka isan] มรดกทางวัฒนธรรม
[ろんぶん, ronbun] (n) วิทยานิพนธ์ สารานิพนธ์ งานเขียน
[しゅぶん, shubun] (n) เนื้อหาหลัก
書番号[ぶんしょばんごう, bunshobangou] (n) เลขที่หนังสือ
象形[しょうけいもじ, shoukeimoji] (n) อักษรภาพ
指示[しじもじ, shijimoji] (n) อักษรสัญลักษณ์
字通り[もじどおり, mojidoori] (exp) ตามตัวอักษร

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[もじ, moji] TH: ตัวอักษร  EN: letter (of alphabet)
[ぶんご, bungo] TH: ภาษาเขียน  EN: written language
[ぶんご, bungo] TH: ภาษาในวรรณกรรม  EN: literary language
[こくぶん, kokubun] TH: วรรณคดีของชาติ  EN: national literature
[ぶんか, bunka] TH: วัฒนธรรม  EN: culture
[ぶんか, bunka] TH: อารยธรรม  EN: civilization

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳;き鳳[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
ご注[ごちゅうもん, gochuumon] (n,vs) order; request [Add to Longdo]
アクセント付き[アクセントつきもじ, akusento tsukimoji] (n) {comp} accented character [Add to Longdo]
アマルナ[アマルナぶんしょ, amaruna bunsho] (n) Amarna letters (archive of Egyptian correspondence, recorded on clay tablets) [Add to Longdo]
アメリカ[アメリカぶんか, amerika bunka] (n) American culture [Add to Longdo]
アラビア[アラビアもじ, arabia moji] (n) Arabic script [Add to Longdo]
アラム[アラムもじ, aramu moji] (n) Aramaic letter [Add to Longdo]
アンガージュマンの[アンガージュマンのぶんがく, anga-juman nobungaku] (n) (See アンガージュマン) literature politically or morally comitted to a cause [Add to Longdo]
イギリス[イギリスぶんがく, igirisu bungaku] (n) (See 英学) English literature [Add to Longdo]
イスラム[イスラムぶんか, isuramu bunka] (n) Islamic culture [Add to Longdo]
インダス[インダスぶんめい, indasu bunmei] (n) Indus (valley) civilization (civilisation) [Add to Longdo]
エーゲ[エーゲぶんめい, e-ge bunmei] (n) Aegean civilization [Add to Longdo]
エジプト[エジプトもじ, ejiputo moji] (n) Egyptian script (i.e. hieroglyphs, hieratic, and demotic) [Add to Longdo]
エジプト[エジプトぶんめい, ejiputo bunmei] (n) Egyptian civilization [Add to Longdo]
エスケープ[エスケープもじ, esuke-pu moji] (n) {comp} escape character; ESC [Add to Longdo]
エトルリア[エトルリアもじ, etoruria moji] (n) Etruscan character; Etruscan alphabet [Add to Longdo]
キリル[キリルもじ, kiriru moji] (n) Cyrillic character [Add to Longdo]
ギャル[ギャルもじ, gyaru moji] (n) obfuscated style of Japanese text, used particularly by young women in keitai emails [Add to Longdo]
ギリシャ字;ギリシア[ギリシャもじ(ギリシャ文字);ギリシアもじ(ギリシア文字), girisha moji ( girisha moji ); girishia moji ( girishia moji )] (n) Greek character; Greek characters [Add to Longdo]
グラフィック[グラフィックもじ, gurafikku moji] (n) {comp} graphics character [Add to Longdo]
コード化字集合[コードかもじしゅうごう, ko-do kamojishuugou] (n) {comp} coded character set [Add to Longdo]
コード拡張[コードかくちょうもじ, ko-do kakuchoumoji] (n) {comp} code extension character [Add to Longdo]
サーチ字列[サーチもじれつ, sa-chi mojiretsu] (n) {comp} search string [Add to Longdo]
システム字集合[システムもじしゅうごう, shisutemu mojishuugou] (n) {comp} system character set [Add to Longdo]
システム[システムぶんしょ, shisutemu bunsho] (n) {comp} system documentation [Add to Longdo]
シンハラ[シンハラもじ, shinhara moji] (n) Sinhala alphabet [Add to Longdo]
ストローク字発生器[ストロークもじはっせいき, sutoro-ku mojihasseiki] (n) {comp} stroke character generator [Add to Longdo]
タブ[タブもじ, tabu moji] (n) {comp} tab character [Add to Longdo]
チベット[チベットもじ, chibetto moji] (n) Tibetan character [Add to Longdo]
チモール[チモールぶんちょう, chimo-ru bunchou] (n) Timor dusky sparrow (Lonchura fuscata, Padda fuscata) [Add to Longdo]
データ専用[データせんようもじ, de-ta senyoumoji] (n) {comp} dedicated data character [Add to Longdo]
データ[データもじ, de-ta moji] (n) {comp} data character [Add to Longdo]
デーヴァナーガリー字;デーバナーガリー[デーヴァナーガリーもじ(デーヴァナーガリー文字);デーバナーガリーもじ(デーバナーガリー文字), de-vana-gari-moji ( de-vana-gari-moji ); de-bana-gari-moji ( de-bana-gari-moji )] (n) Devanagari character [Add to Longdo]
トンパ[トンパもじ, tonpa moji] (n) Dongba script (used by the Naxi People in southern China) (also Tomba, Tompa) [Add to Longdo]
ドイツ[ドイツぶんか, doitsu bunka] (n) German culture [Add to Longdo]
ドットマトリックス字発生器[ドットマトリックスもじはっせいき, dottomatorikkusu mojihasseiki] (n) {comp} dot matrix character generator [Add to Longdo]
ドライブ[ドライブもじ, doraibu moji] (n) {comp} drive letter [Add to Longdo]
ナル字列[ナルもじれつ, naru mojiretsu] (n) {comp} null string [Add to Longdo]
ニュートリノ天[ニュートリノてんもんがく, nyu-torino tenmongaku] (n) neutrino astronomy [Add to Longdo]
ヌル[ヌルもじ, nuru moji] (n) {comp} null character [Add to Longdo]
ヌル字列[ヌルもじれつ, nuru mojiretsu] (n) {comp} null character string [Add to Longdo]
ノーベル学賞[ノーベルぶんがくしょう, no-beru bungakushou] (n) Nobel Prize in Literature [Add to Longdo]
ハイパメディア[ハイパメディアぶんしょ, haipamedeia bunsho] (n) {comp} hypermedia document [Add to Longdo]
ハイパ[ハイパぶんしょ, haipa bunsho] (n) {comp} hyperdocument [Add to Longdo]
バッチ見出し[バッチみだしぶんしょ, bacchi midashibunsho] (n) {comp} batch-header document [Add to Longdo]
フィールド分離[フィールドぶんりもじ, fi-rudo bunrimoji] (n) {comp} field-separator character [Add to Longdo]
フィラー[フィラーもじ, fira-moji] (n) {comp} fill character [Add to Longdo]
フェニキア[フェニキアもじ, fenikia moji] (n) Phoenician alphabet; Phoenician character [Add to Longdo]
フランス[フランスぶんがく, furansu bungaku] (n) French literature [Add to Longdo]
ブラーフミー[ブラーフミーもじ, bura-fumi-moji] (n) Brahmi script [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The mark "&" stands for "and".&のマークはandの字を表す。
"I did that," she complained, "but there was no water in it!"「そうしたわよ」彼女は句を言った。「でも水なんかなかったわよ」 [F]
The purpose of a conclusion is to sum up the main points of the essay.「結論」の目的は論の主要な論点を要約することだ。
Mary received an award for her composition called "secret love".「秘めた恋」という題の作で、メアリーは賞をもらった。
What do you mean by cultural relativism?化相対主義」とはどういう意味ですか。
Write an essay on "Friendship".「友情」という題で作を書きなさい。
"Is the essay ready?" "No, I'm sorry. I haven't finished writing it yet."「論できましたか」「いや、残念ですが、まだ書き終えていません」
The nineteenth century was the age of the white men's civilization.19世紀は白人明の時代だった。
It is cheaper to order by the dozen.1ダースいくらで注したほうが安い。
Except for a few mistakes, his composition is perfect.2、3の誤りがあるのを除いては彼の作は申し分ありません。
Apart from a few minor mistakes, your composition was excellent.2、3の小さな誤りを別にすれば、君の作は優秀だった。 [M]
Sum up the passage within 200 words.200語以内でその章を要約してください。
If we place an order for more than 20 units, might you reduce the price?20ユニット以上注したら、値引きしていただけますか。
For quantities of 20 or more, we can allow you a special discount of 10% on the prices quoted.20以上の注につきましては、見積りより10%引きの特別価格でご提供します。
There doesn't seem any difference of meaning between the two constructions.2つの構には意味の違いは何も無いようだ。
There does not seem to be any difference of meaning between the two constructions.2つの構の間に意味の相違はないように思われる。
The second sentence was just as long.2番目のもちょうど同じくらいの長さだった。
The two roads cut across the street from us.2本の道が十字に交差している。
If I have to wait 30 minutes, I'll order later.30分も待つのなら、後で注します。
We ordered 40 minutes ago.40分前に注したのですが。
In the 6th century the Anglo-Saxons adopted Roman characters.6世紀にアングロ・サクソン族はローマ字を採用した。
The letters ASEAN stand for the Association of Southeast Asian Nations.ASEANという字は東南アジア諸国連合を表します。
A is the first letter of the alphabet.Aはアルファベットの最初の字だ。
What do the letters P.S. stand for?P.S.という字は何を表していますか。
The letters STEP stand for the Society for Testing English Proficiency.STEPという字は日本英語検定協会を表している。
The initials USA stand for the United States of America.USAと言う頭字はアメリカ合衆国を意味する。
What do the letters WHO stand for?WHOと言う字は何の略字ですか。
He is complaining about something or other all the time.あいつはいつもぐずぐず句ばかり言っている。
I'll order that later.あとで注します。
I look forward to corresponding with you.あなたと通することを楽しみにしています。
Your order is ready.あなたのご注なさった商品が届きました。
I've ordered you some dessert.あなたのためにデザートを注した。
Your English composition leaves almost nothing to be desired.あなたの英作はほとんど完璧に近い出来ばえです。
Your English composition leaves nothing to be desired.あなたの英作は申し分がありません。
There are few, if any, errors in your composition.あなたの作には誤りが、もしあるにしてもほとんどない。
Your composition is far from perfect.あなたの作は決して完全ではない。
Your composition is not altogether bad.あなたの作は全然だめだというわけではない。
That sister of yours is always complaining of her husband.あなたの妹はいつも自分の夫のことで句ばかり言っている。
Your summary leaves nothing to be desired.あなたの要約は句の付けようが無い。
You should turn in your paper by next Saturday.あなたは、来週の土曜日までに論を提出すべきです。
You're always complaining!あなたはいつも句ばかり言っている!
By whom did you get this English composition corrected?あなたはこの英作を誰に直してもらったのですか。
You must study grammar more.あなたはもっと法を勉強しなくてはいけない。
You don't have to write your composition out fair.あなたは自分の作を清書する必要がない。
The amateur singer won first in the talent show hands down.あのシロウト歌手は句なくタレントショーで一位となった。
The writer has an excellent style.あの作家の体は優れている。
That translation is said to be true to the original.あの翻訳は原に忠実だそうだ。
There are so-called primitive cultures in the jungles of the Amazon and on the island of New Guinea, and there are so-called advanced cultures in Europe, Asia, and Africa; but the languages of these cultures are all equally advanced and complex.アマゾンのジャングルやニューギニア島には、いわゆる原始的な化があり、ヨーロッパやアジアやアフリカにはいわゆる進歩した化がある。しかし、このいずれの化の言語も同じように進歩しており、複雑なのである。
We have received many orders from the U.S.アメリカからたくさん注がきている。
The American culture had been transplanted from Europe.アメリカの化はヨーロッパから移植されたものだ。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセント付き[アクセントつきもじ, akusento tsukimoji] accented character [Add to Longdo]
エスケープ[エスケープもじ, esuke-pu moji] escape character (ESC) [Add to Longdo]
ギリシア[ぎりしあもじ, girishiamoji] Greek character(s) [Add to Longdo]
コード化字集合[コードかもじしゅうごう, ko-do kamojishuugou] coded character set [Add to Longdo]
コード拡張[コードかくちょうもじ, ko-do kakuchoumoji] code extension character [Add to Longdo]
サーチ字列[サーチもじれつ, sa-chi mojiretsu] search string [Add to Longdo]
システム字集合[システムもじしゅうごう, shisutemu mojishuugou] system character set [Add to Longdo]
システム[システムぶんしょ, shisutemu bunsho] system documentation [Add to Longdo]
ストローク字発生器[ストロークもじはっせいき, sutoro-ku mojihasseiki] stroke character generator [Add to Longdo]
タブ[タブもじ, tabu moji] tab character [Add to Longdo]
データ専用[データせんようもじ, de-ta senyoumoji] dedicated data character [Add to Longdo]
データ[データもじ, de-ta moji] data character [Add to Longdo]
ドットマトリックス字発生器[どっとまとりっくすもじはっせいき, dottomatorikkusumojihasseiki] dot matrix character generator [Add to Longdo]
ナル字列[なるもじれつ, narumojiretsu] null string [Add to Longdo]
ヌル[ヌルもじ, nuru moji] null character [Add to Longdo]
ヌル字列[ヌルもじれつ, nuru mojiretsu] null character string [Add to Longdo]
ハイパメディア[ハイパメディアぶんしょ, haipamedeia bunsho] hypermedia document [Add to Longdo]
ハイパ[はいぱぶんしょ, haipabunsho] hyperdocument [Add to Longdo]
バッチ見出し[ばっちみだしぶんしょ, bacchimidashibunsho] batch-header document [Add to Longdo]
フィールド分離[フィールドぶんりもじ, fi-rudo bunrimoji] field-separator character [Add to Longdo]
フィラー[フィラーもじ, fira-moji] fill character [Add to Longdo]
ブロックチェック[ブロックチェックもじ, burokkuchiekku moji] block check character (BCC) [Add to Longdo]
ポインタ代入[ポインタだいにゅうぶん, pointa dainyuubun] pointer assignment statement [Add to Longdo]
マーク認知開始[マークにんちかいしもじ, ma-ku ninchikaishimoji] markup-scan-in characters [Add to Longdo]
マーク認知終了[マークにんちしゅうりょうもじ, ma-ku ninchishuuryoumoji] markup-scan-out characters [Add to Longdo]
マーク認知抑止[マークにんちよくしもじ, ma-ku ninchiyokushimoji] markup-scan-suppress characters [Add to Longdo]
マーク[マークもじ, ma-ku moji] markup character [Add to Longdo]
メタ[めたもじ, metamoji] metacharacter [Add to Longdo]
ライセンス[ライセンスぶんしょ, raisensu bunsho] license document [Add to Longdo]
ロシア[ろしあもじ, roshiamoji] Russian character(s) [Add to Longdo]
暗号[あんごうぶん, angoubun] cipher text [Add to Longdo]
一次[いちじぶんけん, ichijibunken] primary document [Add to Longdo]
引用字列[いんようもじれつ, inyoumojiretsu] quoted (character) string [Add to Longdo]
英小[えいこもじ, eikomoji] lower-case letters [Add to Longdo]
英数[えいすうもじ, eisuumoji] alphanumeric (a-no), alphameric [Add to Longdo]
英大[えいおおもじ, eioomoji] upper-case letters [Add to Longdo]
[えいもじ, eimoji] letter [Add to Longdo]
ピッチ処理[おうぶんピッチしょり, oubun picchi shori] proportional spacing [Add to Longdo]
仮原[かりげんぶん, karigenbun] pseudo-text [Add to Longdo]
仮原区切り記号[かりげんぶんくぎりきごう, karigenbunkugirikigou] pseudo-text delimiter [Add to Longdo]
仮想字集合[かそうもじしゅうごう, kasoumojishuugou] virtual character set [Add to Longdo]
仮名漢字変換形日本入力装置[かなかんじへんかんがたにほんぶんにゅうりょくそうち, kanakanjihenkangatanihonbunnyuuryokusouchi] kana-to-kanji conversion Japanese input method [Add to Longdo]
回避[かいひもじ, kaihimoji] shunned character [Add to Longdo]
改行[かいぎょうもじ, kaigyoumoji] newline character [Add to Longdo]
外部書クラス[がいぶぶんしょクラス, gaibubunsho kurasu] external document class [Add to Longdo]
概念[がいねんぶんしょ, gainenbunsho] conceptual-document [Add to Longdo]
核具象構[かくぐしょうこうぶん, kakugushoukoubun] core concrete syntax [Add to Longdo]
学位論[がくいろんぶん, gakuironbun] thesis, dissertation [Add to Longdo]
学術論[がくじつろんぶ, gakujitsuronbu] scientific, technical paper [Add to Longdo]
活性書型[かっせいぶんしょがた, kasseibunshogata] active document type [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふぶんりつ, fubunritsu] ungeschriebenes_Gesetz [Add to Longdo]
[げんぶん, genbun] Text, Original [Add to Longdo]
[こぶん, kobun] klass.Literatur, klass.Stil [Add to Longdo]
[わぶん, wabun] japanische_Schrift [Add to Longdo]
大衆[たいしゅうぶんがく, taishuubungaku] Unterhaltungsliteratur [Add to Longdo]
[てんもんだい, tenmondai] Sternwarte, Observatorium [Add to Longdo]
[てんもんがく, tenmongaku] Astronomie [Add to Longdo]
[じょぶん, jobun] Vorwort [Add to Longdo]
[こいぶみ, koibumi] Liebesbrief [Add to Longdo]
[さんぶん, sanbun] Prosa [Add to Longdo]
[もん, mon] Brief [Add to Longdo]
[もん, mon] LITERATUR, TEXT, SATZ [Add to Longdo]
[もん, mon] Literatur, Text, -Satz [Add to Longdo]
[もん, mon] LITERATUR, TEXT, SATZ [Add to Longdo]
[ぶんか, bunka] Kultur [Add to Longdo]
化祭[ぶんかさい, bunkasai] Kulturfest (an Universitaeten) [Add to Longdo]
化財[ぶんかざい, bunkazai] Kulturgut, Kulturdenkmal [Add to Longdo]
[もんく, monku] Worte, Ausdruck, Bemerkung, Klage [Add to Longdo]
[ぶんだん, bundan] literarische_Welt, literarische_Kreise [Add to Longdo]
[もじ, moji] Buchstabe [Add to Longdo]
[ぶんがく, bungaku] Literatur [Add to Longdo]
学史[ぶんがくし, bungakushi] Literaturgeschichte [Add to Longdo]
学賞[ぶんがくしょう, bungakushou] Literaturpreis [Add to Longdo]
庫本[ぶんこぼん, bunkobon] kleines_und_billiges_Taschenbuch [Add to Longdo]
房具[ぶんぼうぐ, bunbougu] Schreibwaren [Add to Longdo]
[ぶんめい, bunmei] Zivilisation [Add to Longdo]
[ぶんしょ, bunsho] Schriftstueck, Dokument [Add to Longdo]
[ぶんらく, bunraku] japanisches_Puppenspiel [Add to Longdo]
[ぶんぽう, bunpou] Grammatik [Add to Longdo]
[ぶんけん, bunken] Literatur, Dokumente [Add to Longdo]
[もんもう, monmou] Analphabetentum [Add to Longdo]
[ぶんしょう, bunshou] Satz, Aufsatz [Add to Longdo]
[ぶんぴつ, bunpitsu] Schriftstellerei [Add to Longdo]
[ぶんみゃく, bunmyaku] Kontext, Zusammenhang, Gedankengang [Add to Longdo]
[ぶんげい, bungei] (schoene) Literatur, Kunst_und_Literatur [Add to Longdo]
芸批評[ぶんげいひひょう, bungeihihyou] Literaturkritik [Add to Longdo]
[ぶんご, bungo] Schriftsprache [Add to Longdo]
[ぶんつう, buntsuu] Schriftverkehr, Briefwechsel [Add to Longdo]
部省[もんぶしょう, monbushou] Kultusministerium [Add to Longdo]
[ほんもん, honmon] Text, Wortlaut [Add to Longdo]
[ほんもん, honmon] Text, Wortlaut [Add to Longdo]
[じょうぶん, joubun] Text, Wortlaut [Add to Longdo]
機械[きかいぶんめい, kikaibunmei] technische_Zivilisation [Add to Longdo]
比較[ひかくぶんがく, hikakubungaku] vergleichende_Literaturwissenschaft [Add to Longdo]
[ちゅうもん, chuumon] Bestellung, Auftrag [Add to Longdo]
[かんぶん, kanbun] chinesischer_Text, chinesische (klass.) Literatur [Add to Longdo]
[ひぶん, hibun] Inschrift, Grabschrift [Add to Longdo]
紀行[きこうぶん, kikoubun] Reisbeschreibung, Reisebericht [Add to Longdo]
[じゅんぶんがく, junbungaku] schoene_Literatur, Belletristik [Add to Longdo]
[じょうもん, joumon] (altjapanisches) Strohseil-Muster [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top