ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*數*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -數-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[擻, sǒu, ㄙㄡˇ] to tremble, to shake, to quake, to flutter
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  數 [shù, ㄕㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] hand
[數, shù, ㄕㄨˋ] count, number, several
Radical: , Decomposition:   婁 [lóu, ㄌㄡˊ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [pictophonetic] script
[藪, sǒu, ㄙㄡˇ] swamp, marsh; wild country
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  數 [shù, ㄕㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] grass

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shǔ, ㄕㄨˇ, / ] to count, #607 [Add to Longdo]
[shù, ㄕㄨˋ, / ] number; figure; to count; to calculate; several, #607 [Add to Longdo]
[shuò, ㄕㄨㄛˋ, / ] frequently; repeatedly, #607 [Add to Longdo]
数据[shù jù, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ, / ] data; numbers; digital; also written 據|数据, #804 [Add to Longdo]
数据[shù jù, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ, / ] data; numbers; digital, #804 [Add to Longdo]
数量[shù liàng, ㄕㄨˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] amount; quantity, #1,285 [Add to Longdo]
指数[zhǐ shù, ㄓˇ ㄕㄨˋ, / ] (numerical, statistical) index, #1,434 [Add to Longdo]
数字[shù zì, ㄕㄨˋ ㄗˋ, / ] numeral; digit; number; figure; amount; digital (electronics etc), #1,510 [Add to Longdo]
人数[rén shù, ㄖㄣˊ ㄕㄨˋ, / ] number of people, #1,918 [Add to Longdo]
大多数[dà duō shù, ㄉㄚˋ ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ, / ] (great) majority, #2,309 [Add to Longdo]
无数[wú shù, ㄨˊ ㄕㄨˋ, / ] countless; numberless; innumerable, #3,013 [Add to Longdo]
数学[shù xué, ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] mathematics; mathematical, #3,019 [Add to Longdo]
多数[duō shù, ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ, / ] majority; most, #3,030 [Add to Longdo]
数码[shù mǎ, ㄕㄨˋ ㄇㄚˇ, / ] number; numerals; figures; digital; amount; numerical code, #3,169 [Add to Longdo]
总数[zǒng shù, ㄗㄨㄥˇ ㄕㄨˋ, / ] a total; a sum, #3,707 [Add to Longdo]
少数[shǎo shù, ㄕㄠˇ ㄕㄨˋ, / ] small number; few; minority, #3,786 [Add to Longdo]
参数[cān shù, ㄘㄢ ㄕㄨˋ, / ] a parameter, #4,913 [Add to Longdo]
少数民族[shǎo shù mín zú, ㄕㄠˇ ㄕㄨˋ ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ, / ] national minority; ethnic group, #5,075 [Add to Longdo]
绝大多数[jué dà duō shù, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄚˋ ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ, / ] absolute majority; overwhelming majority, #5,096 [Add to Longdo]
次数[cì shù, ㄘˋ ㄕㄨˋ, / ] frequency; number of times; ordinal number, #5,689 [Add to Longdo]
系数[xì shù, ㄒㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] coefficient, #5,696 [Add to Longdo]
数百[shù bǎi, ㄕㄨˋ ㄅㄞˇ, / ] several hundred, #6,653 [Add to Longdo]
数据库[shù jù kù, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄎㄨˋ, / ] database, #6,660 [Add to Longdo]
分数[fēn shù, ㄈㄣ ㄕㄨˋ, / ] fraction; score, #6,753 [Add to Longdo]
数额[shù é, ㄕㄨˋ ㄜˊ, / ] amount; sum of money; fixed number, #7,023 [Add to Longdo]
数目[shù mù, ㄕㄨˋ ㄇㄨˋ, / ] amount; number, #7,766 [Add to Longdo]
倒数[dào shǔ, ㄉㄠˋ ㄕㄨˇ, / ] to count backwards (from 10 down to 0); to count down; from the bottom (lines on a page); from the back (rows of seats), #7,964 [Add to Longdo]
倒数[dào shù, ㄉㄠˋ ㄕㄨˋ, / ] (math.) reciprocal, #7,964 [Add to Longdo]
函数[hán shù, ㄏㄢˊ ㄕㄨˋ, / ] function, #9,010 [Add to Longdo]
数值[shù zhí, ㄕㄨˋ ㄓˊ, / ] numerical, #11,021 [Add to Longdo]
数字化[shù zì huà, ㄕㄨˋ ㄗˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] to digitalize; digital, #11,473 [Add to Longdo]
基数[jī shù, ㄐㄧ ㄕㄨˋ, / ] cardinal number, #11,495 [Add to Longdo]
半数[bàn shù, ㄅㄢˋ ㄕㄨˋ, / ] half the number; half, #11,992 [Add to Longdo]
计数[jì shù, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] to count; reckoning, #12,841 [Add to Longdo]
物价指数[wù jià zhǐ shù, ㄨˋ ㄐㄧㄚˋ ㄓˇ ㄕㄨˋ, / ] price index, #16,250 [Add to Longdo]
变数[biàn shù, ㄅㄧㄢˋ ㄕㄨˋ, / ] variable, #16,391 [Add to Longdo]
数百万[shù bǎi wàn, ㄕㄨˋ ㄅㄞˇ ㄨㄢˋ, / ] several million, #17,681 [Add to Longdo]
整数[zhěng shù, ㄓㄥˇ ㄕㄨˋ, / ] whole number; integer (math.), #18,820 [Add to Longdo]
未知数[wèi zhī shù, ㄨㄟˋ ㄓ ㄕㄨˋ, / ] unknown quantity, #20,961 [Add to Longdo]
倍数[bèi shù, ㄅㄟˋ ㄕㄨˋ, / ] multiple, #21,806 [Add to Longdo]
岁数[suì shu, ㄙㄨㄟˋ ㄕㄨ˙, / ] age (number of years old), #21,964 [Add to Longdo]
点数[diǎn shù, ㄉㄧㄢˇ ㄕㄨˋ, / ] to count heads; to check numbers, #22,365 [Add to Longdo]
算数[suàn shù, ㄙㄨㄢˋ ㄕㄨˋ, / ] (do) arithmetic, #23,071 [Add to Longdo]
常数[cháng shù, ㄔㄤˊ ㄕㄨˋ, / ] a constant (math.), #23,321 [Add to Longdo]
数据传输[shù jù chuán shū, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ, / ] data transmission, #23,740 [Add to Longdo]
数不清[shǔ bù qīng, ㄕㄨˇ ㄅㄨˋ ㄑㄧㄥ, / ] countless, #24,197 [Add to Longdo]
数学家[shù xué jiā, ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] mathematician, #24,738 [Add to Longdo]
心中有数[xīn zhōng yǒu shù, ㄒㄧㄣ ㄓㄨㄥ ㄧㄡˇ ㄕㄨˋ, / ] to know what's going on, #26,481 [Add to Longdo]
套数[tào shù, ㄊㄠˋ ㄕㄨˋ, / ] a song cycle in Chinese opera; fig. a series of tricks; polite remarks, #26,511 [Add to Longdo]
屈指可数[qū zhǐ kě shǔ, ㄑㄩ ㄓˇ ㄎㄜˇ ㄕㄨˇ, / ] handful; small number; can be counted on the fingers of one hand, #27,736 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
員数(P);員(oK)[いんずう(P);いんず;いんじゅ(ok), inzuu (P); inzu ; inju (ok)] (n) numbers of members (things, people); (P) [Add to Longdo]
数度;度(oK)[すうど, suudo] (n) (1) several times; (2) several degrees [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top