ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*数える*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 数える, -数える-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
数える[かぞえる, kazoeru] (vt) นับจำนวน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
数える[かぞえる, kazoeru] TH: นับ  EN: to count

Japanese-English: EDICT Dictionary
指折り数える[ゆびおりかぞえる, yubiorikazoeru] (v1) to count on one's fingers [Add to Longdo]
死んだ子の年を数える[しんだこのとしをかぞえる, shindakonotoshiwokazoeru] (exp) (id) It is no use crying over spilt milk [Add to Longdo]
数える(P);算える[かぞえる, kazoeru] (v1,vt) to count; to enumerate; (P) [Add to Longdo]
鼻毛を数える[はなげをかぞえる, hanagewokazoeru] (exp,v1) (See 鼻毛を読む) to lead (a man) around by the nose [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He counts up to six.6までの数を数えることができる。
He can count up to ten with his fingers.その子供は指で10まで数えることが出来る。
Don't count your chickens.ひなを数えるな。
Don't count your chickens before they are hatched. [Proverb]ひよこがかえらぬうちにその数を数えるな。
You could count to ten when you were two.君は2才の時に10まで数える事ができた。 [M]
You could count to ten when you are two.君は二歳のときに10まで数えることができた。 [M]
You could count to ten when you were two.君は二歳の時に十まで数えることができた。 [M]
Wait till I count ten.私が10数えるまで待ちなさい。
Early man used his fingers and toes to count the animals he owned, or the measures of grain he had stored.初期の人間は、自分が所有する動物や蓄えている穀物の量を数えるのに、手足の指を使った。
A man who angers easily should learn to count to ten - it calms trouble like pouring oil on troubled waters.怒りっぽい人は10まで数えるようにすべきだ。そうすれば油が風波をしずめるように、むしゃくしゃした気持ちはおさまる。
Don't count your chickens before they are hatched.卵がかえる前にひよこの数を数えるな。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
数える[かぞえる, kazoeru] to count, to enumerate [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
数える[かぞえる, kazoeru] zaehlen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top