ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*敌*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -敌-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[敌, dí, ㄉㄧˊ] enemy, foe, rival; to match; to resist
Radical: , Decomposition:   舌 [shé, ㄕㄜˊ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [pictophonetic] strike, Rank: 523

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dí rén, ㄉㄧˊ ㄖㄣˊ, / ] enemy, #2,075 [Add to Longdo]
[dí, ㄉㄧˊ, / ] enemy; match, #3,248 [Add to Longdo]
[wú dí, ㄨˊ ㄉㄧˊ, / ] unequalled; without rival; a paragon, #6,542 [Add to Longdo]
[dí jūn, ㄉㄧˊ ㄐㄩㄣ, / ] the enemy army, #12,454 [Add to Longdo]
[dí duì, ㄉㄧˊ ㄉㄨㄟˋ, / ] hostile; enemy (factions); combative, #15,274 [Add to Longdo]
[dí fāng, ㄉㄧˊ ㄈㄤ, / ] enemy, #20,176 [Add to Longdo]
[dí jī, ㄉㄧˊ ㄐㄧ, / ] enemy plane, #22,579 [Add to Longdo]
[dí yì, ㄉㄧˊ ㄧˋ, / ] enmity; hostility, #22,948 [Add to Longdo]
[qíng dí, ㄑㄧㄥˊ ㄉㄧˊ, / ] rival in love, #25,921 [Add to Longdo]
[dí shì, ㄉㄧˊ ㄕˋ, / ] hostile; malevolence; antagonism; to view as enemy; to stand against, #27,189 [Add to Longdo]
[dí shǒu, ㄉㄧˊ ㄕㄡˇ, / ] antagonist, #27,657 [Add to Longdo]
[jìng dí, ㄐㄧㄥˋ ㄉㄧˊ, / ] formidable opponent, #30,287 [Add to Longdo]
[duì dí, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄧˊ, / ] to confront; to face the enemy, #30,446 [Add to Longdo]
势均力[shì jūn lì dí, ㄕˋ ㄐㄩㄣ ㄌㄧˋ ㄉㄧˊ, / ] balance of power (成语 saw); evenly matched adversaries, #32,544 [Add to Longdo]
[qīng dí, ㄑㄧㄥ ㄉㄧˊ, / ] to underestimate the enemy, #34,172 [Add to Longdo]
[sǐ dí, ㄙˇ ㄉㄧˊ, / ] mortal enemy; arch-enemy, #35,644 [Add to Longdo]
[chóu dí, ㄔㄡˊ ㄉㄧˊ, / ] enemy, #36,746 [Add to Longdo]
[dí dí wèi, ㄉㄧˊ ㄉㄧˊ ㄨㄟˋ, / ] dichlorvos, #40,302 [Add to Longdo]
[gōng dí, ㄍㄨㄥ ㄉㄧˊ, / ] public enemy, #42,262 [Add to Longdo]
宿[sù dí, ㄙㄨˋ ㄉㄧˊ, 宿 / 宿] old enemy, #45,158 [Add to Longdo]
[dí guó, ㄉㄧˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] enemy country, #45,853 [Add to Longdo]
[zhèng dí, ㄓㄥˋ ㄉㄧˊ, / ] political enemy; opponent, #54,418 [Add to Longdo]
[yù dí, ㄩˋ ㄉㄧˊ, / ] armed enemy of the nation; enemy of the Emperor; fig. championship challenger; contender opposing champion in sporting contest, #66,379 [Add to Longdo]
当前[dà dí dāng qián, ㄉㄚˋ ㄉㄧˊ ㄉㄤ ㄑㄧㄢˊ, / ] confront a powerful enemy, #67,713 [Add to Longdo]
为友[huà dí wéi yǒu, ㄏㄨㄚˋ ㄉㄧˊ ㄨㄟˊ ㄧㄡˇ, / ] to convert an enemy into a friend (成语 saw), #68,522 [Add to Longdo]
[cán dí, ㄘㄢˊ ㄉㄧˊ, / ] defeated enemy, #77,183 [Add to Longdo]
[dí tè, ㄉㄧˊ ㄊㄜˋ, / ] enemy (agents); (class) enemy, #87,354 [Add to Longdo]
[sù dí, ㄙㄨˋ ㄉㄧˊ, / ] old foe; long-standing enemy, #115,404 [Add to Longdo]
对性[dí duì xìng, ㄉㄧˊ ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] hostile; hostility, #141,901 [Add to Longdo]
[duì dí zhě, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄧˊ ㄓㄜˇ, / ] rival, #595,466 [Add to Longdo]
上阵杀[shàng zhèn shā dí, ㄕㄤˋ ㄓㄣˋ ㄕㄚ ㄉㄧˊ, / ] to go into battle and kill the enemy; to fight [Add to Longdo]
[bù dí, ㄅㄨˋ ㄉㄧˊ, / ] no match for; cannot beat [Add to Longdo]
人民公[rén mín gōng dí, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄉㄧˊ, / ] the enemy of the people; the class enemy (Marxism) [Add to Longdo]
[qiáng dí, ㄑㄧㄤˊ ㄉㄧˊ, / ] powerful enemy [Add to Longdo]
怀[huái dí yì, ㄏㄨㄞˊ ㄉㄧˊ ㄧˋ, 怀 / ] hostile [Add to Longdo]
占区[dí zhàn qū, ㄉㄧˊ ㄓㄢˋ ㄑㄩ, / ] enemy occupied territory [Add to Longdo]
[dí dì, ㄉㄧˊ ㄉㄧˋ, / ] enemy territory [Add to Longdo]
[dí jiàng, ㄉㄧˊ ㄐㄧㄤˋ, / ] the enemy general [Add to Longdo]
特分子[dí tè fèn zǐ, ㄉㄧˊ ㄊㄜˋ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] enemy agents in our midst; reds under the beds [Add to Longdo]
[dí zhèn, ㄉㄧˊ ㄓㄣˋ, / ] the enemy ranks [Add to Longdo]
[kuì dí, ㄎㄨㄟˋ ㄉㄧˊ, / ] routed enemy [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions