ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*护*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -护-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[护, hù, ㄏㄨˋ] to defend, to guard, to protect; shelter; endorse
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  户 [, ㄏㄨˋ]
Etymology: [ideographic] Guarding 扌 a home 户; 户 also provides the pronunciation, Rank: 529

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bǎo hù, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ, / ] to defend; to protect; to safeguard, #605 [Add to Longdo]
[wéi hù, ㄨㄟˊ ㄏㄨˋ, / ] to defend; to safeguard; to protect; to uphold; to maintain, #1,672 [Add to Longdo]
[hù, ㄏㄨˋ, / ] protect, #2,783 [Add to Longdo]
[hù lǐ, ㄏㄨˋ ㄌㄧˇ, / ] to nurse; to tend and protect, #4,398 [Add to Longdo]
[hù shi, ㄏㄨˋ ㄕ˙, / ] nurse, #5,666 [Add to Longdo]
环境保[huán jìng bǎo hù, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ, / ] environmental protection, #6,238 [Add to Longdo]
[fáng hù, ㄈㄤˊ ㄏㄨˋ, / ] to defend; to protect, #7,046 [Add to Longdo]
[bǎo hù qū, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄑㄩ, / ] conservation district, #8,234 [Add to Longdo]
[ài hù, ㄞˋ ㄏㄨˋ, / ] cherish; treasure; take good care of, #8,679 [Add to Longdo]
[biàn hù, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨˋ, / ] to speak in defense of; to argue in favor of; to defend; to plead, #8,999 [Add to Longdo]
[yōng hù, ㄩㄥ ㄏㄨˋ, / ] to endorse; to support, #9,011 [Add to Longdo]
[hē hù, ㄏㄜ ㄏㄨˋ, ] to bless; to cherish; to take good care of; to conserve, #9,820 [Add to Longdo]
[yī hù, ㄧ ㄏㄨˋ, / ] doctors and nurses; medic; medical (personnel), #10,218 [Add to Longdo]
[hù zhào, ㄏㄨˋ ㄓㄠˋ, / ] passport, #10,657 [Add to Longdo]
[yǎn hù, ㄧㄢˇ ㄏㄨˋ, / ] screen; shield; cover, #11,722 [Add to Longdo]
[jiān hù, ㄐㄧㄢ ㄏㄨˋ, / ] to act as a guardian, #13,224 [Add to Longdo]
[jiù hù chē, ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨˋ ㄔㄜ, / ] ambulance, #13,510 [Add to Longdo]
[hù sòng, ㄏㄨˋ ㄙㄨㄥˋ, / ] to escort; to accompany, #14,786 [Add to Longdo]
[hù wèi, ㄏㄨˋ ㄨㄟˋ, / ] an escort; a guard; to convoy, #14,792 [Add to Longdo]
[jiù hù, ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨˋ, / ] rescue; administer first-aid, #15,950 [Add to Longdo]
[hù háng, ㄏㄨˋ ㄏㄤˊ, / ] a naval escort; to convoy, #19,516 [Add to Longdo]
[jiān hù rén, ㄐㄧㄢ ㄏㄨˋ ㄖㄣˊ, / ] guardian, #22,640 [Add to Longdo]
[bì hù, ㄅㄧˋ ㄏㄨˋ, / ] shelter; shield; put under one's protection; take under one's wing; asylum, #23,133 [Add to Longdo]
[biàn hù rén, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨˋ ㄖㄣˊ, / ] defender; defending counsel, #30,999 [Add to Longdo]
卫舰[hù wèi jiàn, ㄏㄨˋ ㄨㄟˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] corvette, #32,209 [Add to Longdo]
城河[hù chéng hé, ㄏㄨˋ ㄔㄥˊ ㄏㄜˊ, / ] moat, #34,779 [Add to Longdo]
身符[hù shēn fú, ㄏㄨˋ ㄕㄣ ㄈㄨˊ, ] a protecting talisman, #37,830 [Add to Longdo]
[shǒu hù shén, ㄕㄡˇ ㄏㄨˋ ㄕㄣˊ, / ] protector God; patron saint, #42,515 [Add to Longdo]
[tǎn hù, ㄊㄢˇ ㄏㄨˋ, / ] to cover up; to take sb's side; unprincipled support, #45,458 [Add to Longdo]
[tè hù, ㄊㄜˋ ㄏㄨˋ, / ] special nursing; intensive care; abbr. of 特殊護理|特殊理, #48,776 [Add to Longdo]
[yōng hù zhě, ㄩㄥ ㄏㄨˋ ㄓㄜˇ, / ] supporter (person), #50,098 [Add to Longdo]
[hù duǎn, ㄏㄨˋ ㄉㄨㄢˇ, / ] to shield (one's shortcoming); to cover up (errors), #53,732 [Add to Longdo]
[bǎo hù zhě, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄓㄜˇ, / ] protector, #53,816 [Add to Longdo]
[bǎo hù jì, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄐㄧˋ, / ] protective agent, #56,450 [Add to Longdo]
[bǎo hù rén, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄖㄣˊ, / ] guardian; carer; patron, #65,015 [Add to Longdo]
[bǎo hù sè, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄙㄜˋ, / ] protective coloration; camouflage, #65,284 [Add to Longdo]
[bǎo hù guó, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] protectorate, #69,950 [Add to Longdo]
官官相[guān guān xiāng hù, ㄍㄨㄢ ㄍㄨㄢ ㄒㄧㄤ ㄏㄨˋ, / ] officials shield one another (成语 saw); a cover-up, #78,621 [Add to Longdo]
[wèi hù, ㄨㄟˋ ㄏㄨˋ, / ] to guard; to protect, #83,213 [Add to Longdo]
[yòu hù, ㄧㄡˋ ㄏㄨˋ, / ] blessing, #87,290 [Add to Longdo]
[zhào hù, ㄓㄠˋ ㄏㄨˋ, / ] care; treatment (e.g. nursing care); to look after, #90,326 [Add to Longdo]
国军[hù guó jūn, ㄏㄨˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄩㄣ, / ] National protection army of 1915 (in rebellion against Yuan Shikai), #92,609 [Add to Longdo]
[biàn hù shì, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨˋ ㄕˋ, / ] defender; apologist, #139,177 [Add to Longdo]
国运动[hù guó yùn dòng, ㄏㄨˋ ㄍㄨㄛˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] Campaign to defend the republic (1915) or National protection war, a rebellion against the installation of Yuan Shikai as emperor, #163,699 [Add to Longdo]
送者[hù sòng zhě, ㄏㄨˋ ㄙㄨㄥˋ ㄓㄜˇ, / ] to escort, #268,430 [Add to Longdo]
一类保动物[yī lèi bǎo hù dòng wù, ㄧ ㄌㄟˋ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ, / ] class A protected animal [Add to Longdo]
中国国家环境保总局[zhōng guó guó jiā huán jìng bǎo hù zǒng jú, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄗㄨㄥˇ ㄐㄩˊ, / ] PRC State Environmental Protection Administration (SEPA) [Add to Longdo]
伊通自然保[Yī tōng zì rán bǎo hù qū, ㄧ ㄊㄨㄥ ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄑㄩ, / ] Yitong nature reserve in Yitong Manchurian autonomous county 伊通滿族自治縣|伊通满族自治县, Siping, Jilin [Add to Longdo]
主义[bǎo hù zhǔ yì, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] protectionism [Add to Longdo]
模式[bǎo hù mó shì, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄇㄛˊ ㄕˋ, / ] protected mode [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top