ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*扌*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -扌-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[我, wǒ, ㄨㄛˇ] I, me, my; our, us
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  戈 [, ㄍㄜ]
Etymology: [ideographic] A hand 扌 holding a weapon 戈, Rank: 9
[把, bǎ, ㄅㄚˇ] to grasp, to hold; to guard, to take; handle
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  巴 [, ㄅㄚ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 110
[提, tí, ㄊㄧˊ] to hold in the hand; to lift, to raise
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  是 [shì, ㄕˋ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 196
[打, dǎ, ㄉㄚˇ] to attack, to beat, to hit, to strike
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  丁 [dīng, ㄉㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 223
[报, bào, ㄅㄠˋ] to announce, to report; newspaper; payback, revenge
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]    卩 [jié, ㄐㄧㄝˊ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]
Etymology: [ideographic] A hand 扌 cuffing 又 a criminal 卩, representing sentencing, Rank: 234
[才, cái, ㄘㄞˊ] ability, talent, gift; just, only
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  ?
Etymology: [ideographic] A sprout growing in the ground, representing a budding talent, Rank: 235
[接, jiē, ㄐㄧㄝ] to connect, to join; to receive, to meet, to answer the phone
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  妾 [qiè, ㄑㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 247
[指, zhǐ, ㄓˇ] finger, toe; to point, to indicate
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  旨 [zhǐ, ㄓˇ]
Etymology: [ideographic] To point 旨 by hand 扌; 旨 also provides the pronunciation, Rank: 261
[据, jù, ㄐㄩˋ] to possess, to occupy; position; base
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  居 [, ㄐㄩ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 313
[拉, lā, ㄌㄚ] to pull, to drag; to seize, to hold; to lengthen; to play (a violin)
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  立 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 324
[持, chí, ㄔˊ] to hold, to support, to sustain
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  寺 [, ㄙˋ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 357
[技, jì, ㄐㄧˋ] ability, talent; skill, technique
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  支 [zhī, ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 422
[找, zhǎo, ㄓㄠˇ] to search for, to look for, to find; change (as in money)
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  戈 [, ㄍㄜ]
Etymology: [ideographic] To go searching with a spear 戈 in hand 扌, Rank: 466
[推, tuī, ㄊㄨㄟ] to push; to expel; to drive; to decline
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 505
[投, tóu, ㄊㄡˊ] to pitch, to throw; to bid, to invest
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  殳 [shū, ㄕㄨ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 516
[护, hù, ㄏㄨˋ] to defend, to guard, to protect; shelter; endorse
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  户 [, ㄏㄨˋ]
Etymology: [ideographic] Guarding 扌 a home 户; 户 also provides the pronunciation, Rank: 529
[批, pī, ㄆㄧ] comment, criticism; batch, lot; wholesale
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  比 [, ㄅㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 569
[按, àn, ㄢˋ] to check, to control, to push, to restrain
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  安 [ān, ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 573
[举, jǔ, ㄐㄩˇ] to raise; to recommend; to praise
Radical: , Decomposition:   兴 [xìng, ㄒㄧㄥˋ]  扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 586
[排, pái, ㄆㄞˊ] row, rank, file; to eliminate, to remove
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  非 [fēi, ㄈㄟ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 682
[担, dān, ㄉㄢ] to bear, to carry; burden, responsibility
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  旦 [dàn, ㄉㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 720
[挥, huī, ㄏㄨㄟ] to direct; to squander; to wave; to wipe away
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  军 [jūn, ㄐㄩㄣ]
Etymology: [ideographic] To direct an army 军 by hand 扌, Rank: 742
[执, zhí, ㄓˊ] to execute; to grasp, to hold; to keep; to sieze, to detain
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  丸 [wán, ㄨㄢˊ]
Etymology: [ideographic] A hand 扌 clutching a pebble 丸, Rank: 763
[抗, kàng, ㄎㄤˋ] to defy, to fight, to resist
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  亢 [kàng, ㄎㄤˋ]
Etymology: [ideographic] Fighting 亢 with bare hands 扌; 亢 also provides the pronunciation, Rank: 766
[控, kòng, ㄎㄨㄥˋ] to accuse, to charge; to control; to sue
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  空 [kōng, ㄎㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 780
[托, tuō, ㄊㄨㄛ] to raise, to support; to entrust, to rely on
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  乇 [tuō, ㄊㄨㄛ]
Etymology: [ideographic] Using one's hands 扌 for support 乇; 乇 also provides the pronunciation, Rank: 799
[换, huàn, ㄏㄨㄢˋ] to change; to exchange, to swap, to trade
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  奂 [huàn, ㄏㄨㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 824
[掉, diào, ㄉㄧㄠˋ] to drop, to fall, to remove
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  卓 [zhuō, ㄓㄨㄛ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 849
[括, kuò, ㄎㄨㄛˋ] to embrace, to enclose, to include
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  舌 [shé, ㄕㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 850
[损, sǔn, ㄙㄨㄣˇ] to damage, to harm
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  员 [yuán, ㄩㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 911
[探, tàn, ㄊㄢˋ] to find, to locate; to grope for, to search for
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]    ?  木 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 917
[摇, yáo, ㄧㄠˊ] to rock, to shake; to swing, to wave
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  䍃 [yóu, ㄧㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 940
[招, zhāo, ㄓㄠ] to summon; to recruit; to levy
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  召 [zhào, ㄓㄠˋ]
Etymology: [ideographic] A call 召 to arms 扌; 召 also provides the pronunciation, Rank: 941
[择, zé, ㄗㄜˊ] to select, to choose
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  ?
Etymology: -, Rank: 961
[授, shòu, ㄕㄡˋ] to award, to confer, to instruct, to teach
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  受 [shòu, ㄕㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 968
[抓, zhuā, ㄓㄨㄚ] to clutch, to grab, to seize
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  爪 [zhǎo, ㄓㄠˇ]
Etymology: [ideographic] A hand 扌 with claws 爪; 爪 also provides the pronunciation, Rank: 992
[握, wò, ㄨㄛˋ] to grasp, to hold, to take by the hand
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  屋 [, ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 1032
[扩, kuò, ㄎㄨㄛˋ] to expand, to stretch, to magnify
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]
Etymology: [pictophonetic] wide, Rank: 1051
[拥, yōng, ㄩㄥ] to have, to hold; to embrace, to hug; to flock, to throng
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  用 [yòng, ㄩㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 1059
[扬, yáng, ㄧㄤˊ] to flutter, to wave; to hoist, to raise; to praise
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  昜 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 1084
[抵, dǐ, ㄉㄧˇ] to resist; to arrive; mortgage
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  氐 [, ㄉㄧ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 1119
[抱, bào, ㄅㄠˋ] to embrace, to hold in one's arms; to enfold
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  包 [bāo, ㄅㄠ]
Etymology: [ideographic] To wrap 包 in one's arms 扌; 包 also provides the pronunciation, Rank: 1122
[折, zhé, ㄓㄜˊ] to break, to snap; to fold, to bend; to bow; humble
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] A hand 扌 wielding an axe 斤, Rank: 1131
[振, zhèn, ㄓㄣˋ] to arouse, to excite; to rouse, to shake
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  辰 [chén, ㄔㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 1140
[搞, gǎo, ㄍㄠˇ] to do, to fix, to make, to settle
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  高 [gāo, ㄍㄠ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 1146
[措, cuò, ㄘㄨㄛˋ] to arrange; to execute on; to manage
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  昔 [, ㄒㄧ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 1148
[摆, bǎi, ㄅㄞˇ] to arrange, to display; pendulum, swing
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  罢 [, ㄅㄚˋ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 1158
[拍, pāi, ㄆㄞ] to clap, to tap; to hit, to beat, to slap; beat, rhythm
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  白 [bái, ㄅㄞˊ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 1167
[操, cāo, ㄘㄠ] to conduct, to manage, to run
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  喿 [zào, ㄗㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 1173
[抽, chōu, ㄔㄡ] to draw out, to pull out; to sprout
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  由 [yóu, ㄧㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 1178

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top