ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*户*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -户-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[所, suǒ, ㄙㄨㄛˇ] place, location; "that which", a particle introducing a passive clause
Radical: , Decomposition:   户 [, ㄏㄨˋ]  斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] An axe 斤 swung at a door 户, Rank: 54
[房, fáng, ㄈㄤˊ] building, house, room
Radical: , Decomposition:   户 [, ㄏㄨˋ]  方 [fāng, ㄈㄤ]
Etymology: [pictophonetic] door, Rank: 512
[护, hù, ㄏㄨˋ] to defend, to guard, to protect; shelter; endorse
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  户 [, ㄏㄨˋ]
Etymology: [ideographic] Guarding 扌 a home 户; 户 also provides the pronunciation, Rank: 529
[居, jū, ㄐㄩ] to live, to reside; to dwell; to sit
Radical: , Decomposition:   户 [, ㄏㄨˋ]  古 [, ㄍㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] door, Rank: 678
[户, hù, ㄏㄨˋ] door; family
Radical: , Decomposition:   丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]  尸 [shī, ]
Etymology: [pictographic] Simplified form of 戶; a door swinging on its hinge, Rank: 801
[启, qǐ, ㄑㄧˇ] to open; to begin, to commence; to explain
Radical: , Decomposition:   户 [, ㄏㄨˋ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] A door 户 being opened 口, Rank: 1320
[肩, jiān, ㄐㄧㄢ] shoulders; to shoulder, to bear
Radical: , Decomposition:   户 [, ㄏㄨˋ]  
Etymology: [ideographic] A man bringing home meat ⺼ for the family 户, Rank: 1415
[扁, biǎn, ㄅㄧㄢˇ] flat; board, sign, tablet
Radical: , Decomposition:   户 [, ㄏㄨˋ]  ?
Etymology: -, Rank: 1737
[雇, gù, ㄍㄨˋ] employment; to hire, to employ
Radical: , Decomposition:   户 [, ㄏㄨˋ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 1817
[屏, píng, ㄆㄧㄥˊ] screen, shield; to put aside, to reject; to hold
Radical: , Decomposition:   户 [, ㄏㄨˋ]  并 [bìng, ㄅㄧㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] door, Rank: 1891
[炉, lú, ㄌㄨˊ] fireplace, furnace, oven, stove
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  户 [, ㄏㄨˋ]
Etymology: [ideographic] A fire 火 in one's home 户, Rank: 1980
[扇, shàn, ㄕㄢˋ] fan; panel; to flap
Radical: , Decomposition:   户 [, ㄏㄨˋ]  羽 [, ㄩˇ]
Etymology: [ideographic] A feathered 羽 fan in the shape of a folding door 户, Rank: 1993
[芦, lú, ㄌㄨˊ] rushes, reeds
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  户 [, ㄏㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] grass, Rank: 2477
[驴, lǘ, ㄌㄩˊ] donkey, ass
Radical: , Decomposition:   马 [, ㄇㄚˇ]  户 [, ㄏㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] horse, Rank: 2543
[妒, dù, ㄉㄨˋ] jealous, envious
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  户 [, ㄏㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 2598
[沪, hù, ㄏㄨˋ] Shanghai; the Shanghai river
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  户 [, ㄏㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 2734
[庐, lú, ㄌㄨˊ] hut, cottage; the name of a mountain
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]  户 [, ㄏㄨˋ]
Etymology: [ideographic] A house 广 with an open door 户; 户 also provides the pronunciation, Rank: 2927
[肇, zhào, ㄓㄠˋ] to begin, to start; to originate
Radical: , Decomposition:     户 [, ㄏㄨˋ]  攵 [, ㄆㄨ]  聿 [, ㄩˋ]
Etymology: -, Rank: 3206
[扈, hù, ㄏㄨˋ] escort, retinue; insolent
Radical: , Decomposition:   户 [, ㄏㄨˋ]  邑 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] city, Rank: 3917
[扉, fēi, ㄈㄟ] door panel
Radical: , Decomposition:   户 [, ㄏㄨˋ]  非 [fēi, ㄈㄟ]
Etymology: [pictophonetic] door, Rank: 4034
[戾, lì, ㄌㄧˋ] perverse, rebellious, recalcitrant
Radical: , Decomposition:   户 [, ㄏㄨˋ]  犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]
Etymology: [ideographic] A dog 犬 that won't come indoors 户, Rank: 4232
[牖, yǒu, ㄧㄡˇ] window; to enlighten
Radical: , Decomposition:   片 [piàn, ㄆㄧㄢˋ]    户 [, ㄏㄨˋ]  甫 [, ㄈㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] door, Rank: 5368
[戽, hù, ㄏㄨˋ] to bale out; to irrigate
Radical: , Decomposition:   户 [, ㄏㄨˋ]  斗 [dòu, ㄉㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] bucket, Rank: 6351
[扃, jiōng, ㄐㄩㄥ] door latch, crossbar
Radical: , Decomposition:   户 [, ㄏㄨˋ]  冋 [jiōng, ㄐㄩㄥ]
Etymology: [pictophonetic] door, Rank: 6457
[綮, qǐ, ㄑㄧˇ] embroidered banner
Radical: , Decomposition:     户 [, ㄏㄨˋ]  攵 [, ㄆㄨ]  糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [ideographic] A silk 糸 banner over a door 户, Rank: 6685
[倉, cāng, ㄘㄤ] granary, barn; cabin, berth
Radical: , Decomposition:   人 [rén, ㄖㄣˊ]    户 [, ㄏㄨˋ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] A granary with a roof 人, door 户, and foundation 口
[啓, qǐ, ㄑㄧˇ] to open; to explain; to begin
Radical: , Decomposition:     户 [, ㄏㄨˋ]  攵 [, ㄆㄨ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] To knock 攵 at the door 户
[戶, hù, ㄏㄨˋ] door; family
Radical: , Decomposition:   ?  尸 [shī, ]
Etymology: [pictographic] A door swinging on its hinge
[扂, diàn, ㄉㄧㄢˋ] door latch
Radical: , Decomposition:   户 [, ㄏㄨˋ]  占 [zhàn, ㄓㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] door
[扆, yǐ, ㄧˇ] screen door
Radical: , Decomposition:   户 [, ㄏㄨˋ]  衣 [, ]
Etymology: [ideographic] A cloth 衣 door 户; 衣 also provides the pronunciation

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yòng hù, ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ, / ] user, #823 [Add to Longdo]
[kè hù, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ, / ] client; customer, #874 [Add to Longdo]
[hù, ㄏㄨˋ, / ] a household; door; family, #972 [Add to Longdo]
[zhàng hù, ㄓㄤˋ ㄏㄨˋ, / ] a bank account, #3,522 [Add to Longdo]
[nóng hù, ㄋㄨㄥˊ ㄏㄨˋ, / ] peasant household, #5,929 [Add to Longdo]
[chuāng hu, ㄔㄨㄤ ㄏㄨ˙, / ] window, #6,366 [Add to Longdo]
[hù kǒu, ㄏㄨˋ ㄎㄡˇ, / ] population (counted as number of households for census or taxation); registered residence, #6,502 [Add to Longdo]
[hù wài, ㄏㄨˋ ㄨㄞˋ, / ] outdoor, #7,274 [Add to Longdo]
[mén hù, ㄇㄣˊ ㄏㄨˋ, / ] door; strategic gateway; portal; faction; sect; family status; family; web portal, #7,957 [Add to Longdo]
[zhù hù, ㄓㄨˋ ㄏㄨˋ, / ] inhabitant; householder, #8,292 [Add to Longdo]
[dà hù, ㄉㄚˋ ㄏㄨˋ, / ] great family; rich family; large landlord; conspicuous spender or consumer, #9,062 [Add to Longdo]
[hù jí, ㄏㄨˋ ㄐㄧˊ, / ] census register; household register, #9,602 [Add to Longdo]
[kāi hù, ㄎㄞ ㄏㄨˋ, / ] to open an account (bank etc), #9,870 [Add to Longdo]
[shāng hù, ㄕㄤ ㄏㄨˋ, / ] merchant; trader; businessman; firm, #10,930 [Add to Longdo]
[sǎn hù, ㄙㄢˇ ㄏㄨˋ, / ] individual (shareholder); the small investor, #15,176 [Add to Longdo]
个体[gè tǐ hù, ㄍㄜˋ ㄊㄧˇ ㄏㄨˋ, / ] self-employed; a private firm (PRC usage), #18,209 [Add to Longdo]
专业[zhuān yè hù, ㄓㄨㄢ ㄧㄝˋ ㄏㄨˋ, / ] family firm producing a special product; cottage industry, #18,253 [Add to Longdo]
家喻[jiā yù hù xiǎo, ㄐㄧㄚ ㄩˋ ㄏㄨˋ ㄒㄧㄠˇ, / ] understood by everyone (成语 saw); well known; a household name, #19,414 [Add to Longdo]
千家万[qiān jiā wàn hù, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄚ ㄨㄢˋ ㄏㄨˋ, / ] (saying) every family, #21,136 [Add to Longdo]
[hù jūn, ㄏㄨˋ ㄐㄩㄣ, / ] household average, #27,413 [Add to Longdo]
[hù zhǔ, ㄏㄨˋ ㄓㄨˇ, / ] head of the household, #28,971 [Add to Longdo]
口簿[hù kǒu bù, ㄏㄨˋ ㄎㄡˇ ㄅㄨˋ, 簿 / 簿] household register, #29,332 [Add to Longdo]
[hù bù, ㄏㄨˋ ㄅㄨˋ, / ] feudal Chinese Ministry of Revenue, #29,616 [Add to Longdo]
挨家挨[āi jiā āi hù, ㄞ ㄐㄧㄚ ㄞ ㄏㄨˋ, / ] to go from house to house; house-to-house (search), #34,275 [Add to Longdo]
[dìng hù, ㄉㄧㄥˋ ㄏㄨˋ, / ] subscriber (to a newspaper or periodical), #40,105 [Add to Longdo]
门当[mén dāng hù duì, ㄇㄣˊ ㄉㄤ ㄏㄨˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] (saying) social position and economic status be in harmony, #42,371 [Add to Longdo]
[Shén hù, ㄕㄣˊ ㄏㄨˋ, / ] Kobe, major Japanese port near Osaka, #43,027 [Add to Longdo]
[hù tóu, ㄏㄨˋ ㄊㄡˊ, / ] bank account, #43,596 [Add to Longdo]
安家落[ān jiā luò hù, ㄢ ㄐㄧㄚ ㄌㄨㄛˋ ㄏㄨˋ, / ] make one's home in a place; settle, #46,863 [Add to Longdo]
包产到[bāo chǎn dào hù, ㄅㄠ ㄔㄢˇ ㄉㄠˋ ㄏㄨˋ, / ] fixing of farm output quotas for each household, #52,658 [Add to Longdo]
[Hù xiàn, ㄏㄨˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Hu county in Shaanxi, #56,598 [Add to Longdo]
[fù hù, ㄈㄨˋ ㄏㄨˋ, / ] rich family; large landlord, #61,441 [Add to Longdo]
[tú hù, ㄊㄨˊ ㄏㄨˋ, / ] butcher, #62,827 [Add to Longdo]
万元[wàn yuán hù, ㄨㄢˋ ㄩㄢˊ ㄏㄨˋ, / ] household with savings or annual income of 10,000 yuan or more (considered a large amount in the 1970s, when the term became established), #63,131 [Add to Longdo]
多用[duō yòng hù, ㄉㄨㄛ ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ, / ] multiuser, #65,009 [Add to Longdo]
[Liè hù zuò, ㄌㄧㄝˋ ㄏㄨˋ ㄗㄨㄛˋ, / ] Orion (constellation), #65,649 [Add to Longdo]
吃大[chī dà hù, ㄔ ㄉㄚˋ ㄏㄨˋ, / ] mass seizure of food from landlords during famines before liberation, #67,858 [Add to Longdo]
[cún hù, ㄘㄨㄣˊ ㄏㄨˋ, / ] depositor (in bank or shares), #90,135 [Add to Longdo]
开放[mén hù kāi fàng, ㄇㄣˊ ㄏㄨˋ ㄎㄞ ㄈㄤˋ, / ] open door policy; Egyptian President Sadat's infitah policy towards investment and relations with Israel, #95,084 [Add to Longdo]
集体[jí tǐ hù, ㄐㄧˊ ㄊㄧˇ ㄏㄨˋ, / ] collective; joint household, #100,120 [Add to Longdo]
夜不闭[yè bù bì hù, ㄧㄝˋ ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ ㄏㄨˋ, / ] lit. doors not locked at night (成语 saw); fig. stable society, #105,214 [Add to Longdo]
[yīn hù, ㄧㄣ ㄏㄨˋ, / ] vagina, #106,166 [Add to Longdo]
[Wàn Hù hòu, ㄨㄢˋ ㄏㄨˋ ㄏㄡˋ, / ] Marquis (highest Han dynasty ducal title meaning lord of 10,000 households); high nobles, #112,527 [Add to Longdo]
[pù hù, ㄆㄨˋ ㄏㄨˋ, / ] store; shop, #141,395 [Add to Longdo]
[hù xiàn, ㄏㄨˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] threshold, #155,986 [Add to Longdo]
[huā hù, ㄏㄨㄚ ㄏㄨˋ, / ] registered occupants of a house, #213,762 [Add to Longdo]
枢不蠹[hù shū bù dù, ㄏㄨˋ ㄕㄨ ㄅㄨˋ ㄉㄨˋ, / ] lit. a door hinge never rusts (成语 saw); constant activity prevents decay, #293,226 [Add to Longdo]
[Jiāng hù, ㄐㄧㄤ ㄏㄨˋ, ] Edo (old name of Tokyo), #420,558 [Add to Longdo]
傍人门[bàng rén mén hù, ㄅㄤˋ ㄖㄣˊ ㄇㄣˊ ㄏㄨˋ, / ] to be dependent upon sb, #912,676 [Add to Longdo]
蓬门荜[péng mén bì hù, ㄆㄥˊ ㄇㄣˊ ㄅㄧˋ ㄏㄨˋ, / ] overgrown gate, wicker windows (成语 saw); poor person's house; humble home, #968,674 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top