ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*戔*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -戔-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[錢, qián, ㄑㄧㄢˊ] money, currency, coins
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  戔 [jiān, ㄐㄧㄢ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 5503
[踐, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] to trample, to tread on, to walk over
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  戔 [jiān, ㄐㄧㄢ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 7487
[盞, zhǎn, ㄓㄢˇ] small cup or container
Radical: , Decomposition:   戔 [jiān, ㄐㄧㄢ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [ideographic] A small 戔 dish 皿; 戔 also provides the pronunciation, Rank: 8441
[箋, jiān, ㄐㄧㄢ] note, memo, letter; stationery; comments
Radical: , Decomposition:   ⺮ [zhú, ㄓㄨˊ]  戔 [jiān, ㄐㄧㄢ]
Etymology: [pictophonetic] bamboo, Rank: 9895
[戔, jiān, ㄐㄧㄢ] small, narrow; tiny, little
Radical: , Decomposition:   戈 [, ㄍㄜ]  戈 [, ㄍㄜ]
Etymology: [ideographic] The narrow space between two blades 戈
[棧, zhàn, ㄓㄢˋ] warehouse; tavern, inn
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  戔 [jiān, ㄐㄧㄢ]
Etymology: [pictophonetic] wood
[殘, cán, ㄘㄢˊ] to injure, to ruin, to spoil; cruel, oppressive, savage; disabled, incomplete
Radical: , Decomposition:   歹 [dǎi, ㄉㄞˇ]  戔 [jiān, ㄐㄧㄢ]
Etymology: [pictophonetic] death
[淺, qiǎn, ㄑㄧㄢˇ] shallow, superficial
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  戔 [jiān, ㄐㄧㄢ]
Etymology: [pictophonetic] water
[賤, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] cheap, low, mean, worthless
Radical: , Decomposition:   貝 [bèi, ㄅㄟˋ]  戔 [jiān, ㄐㄧㄢ]
Etymology: [ideographic] Costing little 戔 money 貝; 戔 also provides the pronunciation
[餞, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] to send off; farewell dinner; preserves
Radical: , Decomposition:   飠 [shí, ㄕˊ]  戔 [jiān, ㄐㄧㄢ]
Etymology: [pictophonetic] food

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiān, ㄐㄧㄢ, / ] narrow; small, #134,156 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top