ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*戈*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -戈-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[我, wǒ, ㄨㄛˇ] I, me, my; our, us
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  戈 [, ㄍㄜ]
Etymology: [ideographic] A hand 扌 holding a weapon 戈, Rank: 9
[成, chéng, ㄔㄥˊ] to accomplish; to become; to complete, to finish; to succeed
Radical: , Decomposition:   丁 [dīng, ㄉㄧㄥ]  戈 [, ㄍㄜ]
Etymology: -, Rank: 59
[民, mín, ㄇㄧㄣˊ] citizens, subjects; a nation's people
Radical: , Decomposition:   巳 [, ㄙˋ]  戈 [, ㄍㄜ]
Etymology: [ideographic] An eye 巳 pierced by a dagger 戈, an old mark of slavery, Rank: 113
[战, zhàn, ㄓㄢˋ] war, fighting, battle
Radical: , Decomposition:   占 [zhàn, ㄓㄢˋ]  戈 [, ㄍㄜ]
Etymology: [pictophonetic] spear, Rank: 145
[或, huò, ㄏㄨㄛˋ] or, either, else; maybe, perhaps, possibly
Radical: , Decomposition:   戈 [, ㄍㄜ]    口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  一 [, ]
Etymology: [ideographic] To defend yourself 口 with a spear 戈; "or else", Rank: 160
[找, zhǎo, ㄓㄠˇ] to search for, to look for, to find; change (as in money)
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  戈 [, ㄍㄜ]
Etymology: [ideographic] To go searching with a spear 戈 in hand 扌, Rank: 466
[划, huà, ㄏㄨㄚˋ] to row or paddle a boat; to scratch; to plan; profitable
Radical: , Decomposition:   戈 [, ㄍㄜ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: -, Rank: 522
[载, zài, ㄗㄞˋ] load; to carry, to convey, to transport
Radical: , Decomposition:   哉 [zāi, ㄗㄞ]  车 [chē, ㄔㄜ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 977
[戏, xì, ㄒㄧˋ] play, show, theater
Radical: , Decomposition:   又 [yòu, ㄧㄡˋ]  戈 [, ㄍㄜ]
Etymology: [ideographic] A hand 又 doing tricks with a spear 戈, Rank: 1033
[裁, cái, ㄘㄞˊ] to trim, to reduce, to cut; judgment
Radical: , Decomposition:     十 [shí, ㄕˊ]  戈 [, ㄍㄜ]  衣 [, ]
Etymology: [ideographic] To cut 戈 cloth 衣, Rank: 1203
[戴, dài, ㄉㄞˋ] to support; to respect; to put on, to wear; surname
Radical: , Decomposition:     十 [shí, ㄕˊ]  異 [, ㄧˋ]  戈 [, ㄍㄜ]
Etymology: -, Rank: 1228
[截, jié, ㄐㄧㄝˊ] to cut off, to obstruct, to stop; segment; intersection
Radical: , Decomposition:     十 [shí, ㄕˊ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]  戈 [, ㄍㄜ]
Etymology: [ideographic] A bird 隹 cut off from its nest 十 by a weapon 戈, Rank: 1552
[戒, jiè, ㄐㄧㄝˋ] to warn, to admonish; to swear off, to avoid
Radical: , Decomposition:   戈 [, ㄍㄜ]  廾 [gǒng, ㄍㄨㄥˇ]
Etymology: [ideographic] Two hands 廾 brandishing a spear 戈, Rank: 1566
[戈, gē, ㄍㄜ] spear, lance, halberd
Radical: , Decomposition:
Etymology: [pictographic] A spear pointing to the bottom-right, Rank: 1695
[伐, fá, ㄈㄚˊ] cut down, subjugate, attack
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  戈 [, ㄍㄜ]
Etymology: [ideographic] A person 亻 attacked 戈, Rank: 1810
[戚, qī, ㄑㄧ] ashamed, grieving; related to; relative
Radical: , Decomposition:   戊 [, ㄨˋ]  尗 [shū, ㄕㄨ]
Etymology: [ideographic] A younger brother 尗 killed in a war 戈, Rank: 2316
[栽, zāi, ㄗㄞ] to cultivate, to plant, to tend
Radical: , Decomposition:   戈 [, ㄍㄜ]  木 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] tree, Rank: 2401
[戳, chuō, ㄔㄨㄛ] to pierce, to prick, to stab; stamp, seal
Radical: , Decomposition:   翟 [, ㄉㄧˊ]  戈 [, ㄍㄜ]
Etymology: [pictophonetic] spear, Rank: 2944
[戎, róng, ㄖㄨㄥˊ] arms, armaments; military affairs
Radical: , Decomposition:   戈 [, ㄍㄜ]  ?
Etymology: [ideographic] A hand holding a lance 戈, Rank: 3205
[尧, yáo, ㄧㄠˊ] a legendary ancient emperor-sage
Radical: , Decomposition:   戈 [, ㄍㄜ]  兀 [, ㄨˋ]
Etymology: -, Rank: 3264
[戮, lù, ㄌㄨˋ] to kill, to massacre; to oppress
Radical: , Decomposition:   翏 [liù, ㄌㄧㄡˋ]  戈 [, ㄍㄜ]
Etymology: [pictophonetic] spear, Rank: 3318
[戊, wù, ㄨˋ] 5th heavenly stem
Radical: , Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  戈 [, ㄍㄜ]
Etymology: -, Rank: 3689
[戟, jǐ, ㄐㄧˇ] a double-bladed axe
Radical: , Decomposition:   龺 [gān, ㄍㄢ]  戈 [, ㄍㄜ]
Etymology: [ideographic] An axe 戈 with blades on both sides 龺, Rank: 3726
[戍, shù, ㄕㄨˋ] to garrison, to defend the border
Radical: , Decomposition:   戊 [, ㄨˋ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]
Etymology: [ideographic] Arms 戈 surrounding the country 丶, Rank: 3767
[戌, xū, ㄒㄩ] 11th terrestrial branch
Radical: , Decomposition:   戊 [, ㄨˋ]  一 [, ]
Etymology: -, Rank: 3921
[羲, xī, ㄒㄧ] an ancient emperor; breath, vapor
Radical: , Decomposition:   羊 [yáng, ㄧㄤˊ]      禾 [, ㄏㄜˊ]  戈 [, ㄍㄜ]  丂 [kǎo, ㄎㄠˇ]
Etymology: -, Rank: 3942
[畿, jī, ㄐㄧ] imperial domain; area near the capital
Radical: , Decomposition:     ?  戈 [, ㄍㄜ]  田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] land, Rank: 4401
[戛, jiá, ㄐㄧㄚˊ] lance; to lightly tap or strike
Radical: , Decomposition:   一 [, ]  自 [, ㄗˋ]  戈 [, ㄍㄜ]
Etymology: [ideographic] To strike 戈 someone on the nose 自, Rank: 4503
[戡, kān, ㄎㄢ] to subjugate, to subdue, to quell, to kill
Radical: , Decomposition:   甚 [shén, ㄕㄣˊ]  戈 [, ㄍㄜ]
Etymology: [pictophonetic] spear, Rank: 4817
[戕, qiāng, ㄑㄧㄤ] to kill, to slay; to wound, to injure
Radical: , Decomposition:   爿 [qiáng, ㄑㄧㄤˊ]  戈 [, ㄍㄜ]
Etymology: [pictophonetic] spear, Rank: 4825
[戬, jiǎn, ㄐㄧㄢˇ] to exterminate, to destroy; blessing
Radical: , Decomposition:   晋 [jìn, ㄐㄧㄣˋ]  戈 [, ㄍㄜ]
Etymology: [pictophonetic] spear, Rank: 5096
[戗, qiāng, ㄑㄧㄤ] to support
Radical: , Decomposition:   仓 [cāng, ㄘㄤ]  戈 [, ㄍㄜ]
Etymology: [pictophonetic] spear, Rank: 5957
[戥, děng, ㄉㄥˇ] a steelyard balance for weighing money
Radical: , Decomposition:   星 [xīng, ㄒㄧㄥ]  戈 [, ㄍㄜ]
Etymology: [pictophonetic] spear, Rank: 5977
[戢, jí, ㄐㄧˊ] to collect oneself; to put away, to store
Radical: , Decomposition:   咠 [, ㄑㄧˋ]  戈 [, ㄍㄜ]
Etymology: [pictophonetic] spear, Rank: 6205
[戋, jiān, ㄐㄧㄢ] small, narrow; tiny, little
Radical: , Decomposition:   戈 [, ㄍㄜ]  一 [, ]
Etymology: -, Rank: 6653
[戤, gài, ㄍㄞˋ] to infringe upon a trademark
Radical: , Decomposition:   盈 [yíng, ㄧㄥˊ]  戈 [, ㄍㄜ]
Etymology: [pictophonetic] overflow, Rank: 7747
[韱, xiān, ㄒㄧㄢ] wild onions or leeks
Radical: , Decomposition:   从 [cóng, ㄘㄨㄥˊ]    戈 [, ㄍㄜ]  韭 [jiǔ, ㄐㄧㄡˇ]
Etymology: [ideographic] Harvesting 戈 scallions 韭, Rank: 8189
[戉, yuè, ㄩㄝˋ] halberd, battle-axe
Radical: , Decomposition:   ?  戈 [, ㄍㄜ]
Etymology: [pictographic] An axe swinging to the left
[戔, jiān, ㄐㄧㄢ] small, narrow; tiny, little
Radical: , Decomposition:   戈 [, ㄍㄜ]  戈 [, ㄍㄜ]
Etymology: [ideographic] The narrow space between two blades 戈
[戜, dié, ㄉㄧㄝˊ] to scrape; advantageous
Radical: , Decomposition:   戈 [, ㄍㄜ]  呈 [chéng, ㄔㄥˊ]
Etymology: -
[戠, zhī, ] sword; potter's clay; to gather
Radical: , Decomposition:   音 [yīn, ㄧㄣ]  戈 [, ㄍㄜ]
Etymology: [pictophonetic] spear
[戧, qiāng, ㄑㄧㄤ] to support
Radical: , Decomposition:   倉 [cāng, ㄘㄤ]  戈 [, ㄍㄜ]
Etymology: [pictophonetic] spear
[戰, zhàn, ㄓㄢˋ] war, fighting, battle
Radical: , Decomposition:   單 [dān, ㄉㄢ]  戈 [, ㄍㄜ]
Etymology: [pictophonetic] spear
[戲, xì, ㄒㄧˋ] play, show, theater
Radical: , Decomposition:     虍 [, ㄏㄨ]  豆 [dòu, ㄉㄡˋ]  戈 [, ㄍㄜ]
Etymology: -

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gē, ㄍㄜ, ] spear; surname Ge, #9,704 [Add to Longdo]
[Gē bì, ㄍㄜ ㄅㄧˋ, ] Gobi (desert), #23,615 [Add to Longdo]
尔巴乔夫[Gē ěr bā qiáo fū, ㄍㄜ ㄦˇ ㄅㄚ ㄑㄧㄠˊ ㄈㄨ, / ] Gorbachev; Mikhail Sergeyevich Gorbachev (1931-), last president of the Soviet Union 1991-1995, #30,785 [Add to Longdo]
[Gē ěr, ㄍㄜ ㄦˇ, / ] Gore (name); Al Gore (1948-), US vice-president 1993-2001 under Bill Clinton, subsequently environmental campaigner and Nobel Peace laureate, #37,482 [Add to Longdo]
[dǎo gē, ㄉㄠˇ ㄍㄜ, ] to change sides in a war; turncoat, #39,788 [Add to Longdo]
[tàn gē, ㄊㄢˋ ㄍㄜ, ] tango (dance), #42,764 [Add to Longdo]
壁滩[gē bì tān, ㄍㄜ ㄅㄧˋ ㄊㄢ, / ] Gobi desert, #52,026 [Add to Longdo]
萨拉[Sà lā gē sà, ㄙㄚˋ ㄌㄚ ㄍㄜ ㄙㄚˋ, / ] Zaragoza, Spain, #64,916 [Add to Longdo]
兰高地[Gē lán Gāo dì, ㄍㄜ ㄌㄢˊ ㄍㄠ ㄉㄧˋ, / ] Golan Heights, #66,596 [Add to Longdo]
壁沙漠[gē bì shā mò, ㄍㄜ ㄅㄧˋ ㄕㄚ ㄇㄛˋ, ] Gobi desert, #72,417 [Add to Longdo]
[Yī gē ěr, ㄧ ㄍㄜ ㄦˇ, / ] Igor, #87,879 [Add to Longdo]
[bīng gē, ㄅㄧㄥ ㄍㄜ, ] weapons; arms; fighting; war, #96,906 [Add to Longdo]
[huī gē, ㄏㄨㄟ ㄍㄜ, / ] to brandish a spear, #100,379 [Add to Longdo]
[Bān gē, ㄅㄢ ㄍㄜ, ] (N) Bange (place in Tibet), #114,018 [Add to Longdo]
里峰[Qiáo gē lǐ fēng, ㄑㄧㄠˊ ㄍㄜ ㄌㄧˇ ㄈㄥ, / ] K2, Mt Qogir or Chogori in Karakorum section of Himalayas, #140,743 [Add to Longdo]
加拉帕斯群岛[Jiā lā pà gē sī qún dǎo, ㄐㄧㄚ ㄌㄚ ㄆㄚˋ ㄍㄜ ㄙ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ, / ] the Galapagos Islands (Ecuador), #165,376 [Add to Longdo]
斯群岛[Chá gē sī qún dǎo, ㄔㄚˊ ㄍㄜ ㄙ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ, / ] Chagos Archipelago, coral archipelago in tropical Indian Ocean, with Diego Garcia 迪·加西亞島|迪·加西亚岛 as largest island, #373,494 [Add to Longdo]
斯拉尔[Gē sī lā ěr, ㄍㄜ ㄙ ㄌㄚ ㄦˇ, / ] Goslar, Germany, #663,405 [Add to Longdo]
卸甲[dǎo gē xiè jiǎ, ㄉㄠˇ ㄍㄜ ㄒㄧㄝˋ ㄐㄧㄚˇ, ] to lay down arms [Add to Longdo]
壁荒滩[Gē bì huāng tān, ㄍㄜ ㄅㄧˋ ㄏㄨㄤ ㄊㄢ, / ] barren sands of the Gobi desert [Add to Longdo]
拉特斯[Suǒ gē lā tè sī, ㄙㄨㄛˇ ㄍㄜ ㄌㄚ ㄊㄜˋ ㄙ, ] Socrates (name); Jose Socrates, prime minister of Portugal from 2005 [Add to Longdo]
圣迭[Shèng dié gē, ㄕㄥˋ ㄉㄧㄝˊ ㄍㄜ, / ] San Diego [Add to Longdo]
・加西亚岛[Dí gē· Jia1 xi1 ya4 dao3, ㄉㄧˊ ㄍㄜ· Jiā xī yà dǎo, ㄐㄧㄚ ㄒㄧ ㄧㄚˋ ㄉㄠˇ, 西 / 西] Diego Garcia tropical island and US military base in the Indian Ocean, main island of Chago archipelago 查斯群島|查斯群岛 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かんか, kanka] (n) shield and halberd; fighting; war [Add to Longdo]
を交える[かんかをまじえる, kankawomajieru] (exp,v1) (obs) to open hostilities; to be at war [Add to Longdo]
[どうか, douka] (n) (See ・ほこ) bronze dagger-axe [Add to Longdo]
[へいか, heika] (n) swords; arms; warfare [Add to Longdo]
矛(P);鉾;;鋒;戟;桙;槍[ほこ(P);とかり(鋒), hoko (P); tokari ( hou )] (n) (1) long-handled Chinese spear; lance; pike; (2) (ほこ only) weapon; arms; (3) (ほこ only) grip of a bow; (P) [Add to Longdo]
[か, ka] (n) ge (ancient Chinese dagger-axe) [Add to Longdo]
を収める[ほこをおさめる, hokowoosameru] (exp,v1) to sheathe one's sword; to lay down arms [Add to Longdo]
構え[ほこがまえ, hokogamae] (n) kanji "spear" radical at right [Add to Longdo]
[ほこづくり, hokodukuri] (n) (See 構え) kanji "spear" radical at right [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top