ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*憐*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -憐-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[憐, lián, ㄌㄧㄢˊ] to pity, to sympathize with
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]  粦 [lín, ㄌㄧㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] heart

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可怜[kě lián, ㄎㄜˇ ㄌㄧㄢˊ, / ] pitiful; pathetic, #2,983 [Add to Longdo]
[lián, ㄌㄧㄢˊ, / ] to pity, #13,241 [Add to Longdo]
怜悯[lián mǐn, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄧㄣˇ, / ] pity, #19,906 [Add to Longdo]
怜惜[lián xī, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧ, / ] to take pity on; to feel tenderness toward, #29,527 [Add to Longdo]
爱怜[ài lián, ㄞˋ ㄌㄧㄢˊ, / ] show tender affection for, #43,567 [Add to Longdo]
同病相怜[tóng bìng xiāng lián, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄤ ㄌㄧㄢˊ, / ] fellow sufferers empathize with each other (成语 saw); misery loves company, #48,625 [Add to Longdo]
哀怜[āi lián, ㄞ ㄌㄧㄢˊ, / ] feel compassion for; pity, #102,167 [Add to Longdo]
乞怜[qǐ lián, ㄑㄧˇ ㄌㄧㄢˊ, / ] to beg for pity, #104,567 [Add to Longdo]
求怜经[qiú lián jīng, ㄑㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄥ, / ] Kyrie Eleison (section of Catholic mass); Miserere nobis; Lord have mercy upon us [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
哀れ(P);れ;憫れ[あわれ, aware] (n) (1) pity; sorrow; grief; misery; compassion; pathos; (adj-na) (2) pitiable; pitiful; pathetic; miserable; (int) (3) alack; alas; (P) [Add to Longdo]
哀れみ;れみ[あわれみ, awaremi] (n) pity; compassion [Add to Longdo]
哀れむ(P);れむ;閔れむ(oK)[あわれむ, awaremu] (v5m,vt) (1) to commiserate; to pity; to have mercy on; to sympathize with; to sympathise with; (2) (哀れむ only) (arch) to enjoy the beauty of; to appreciate (e.g. the moon, flowers); (P) [Add to Longdo]
[あいれん, airen] (n,vs) pity; compassion [Add to Longdo]
[あいれん, airen] (n,vs) sympathy [Add to Longdo]
[かれん, karen] (adj-na,n) poor; pitiful; cute; sweet; lovely [Add to Longdo]
紅顔可[こうがんかれん, kougankaren] (n,adj-na) youthful and endearing; rosy-cheeked and sweet [Add to Longdo]
自己[じこれんびん, jikorenbin] (n) self-pity [Add to Longdo]
純情可[じゅんじょうかれん, junjoukaren] (n) pure of heart and beautiful [Add to Longdo]
純真可[じゅんしんかれん, junshinkaren] (n,adj-na) pure of heart and beautiful; innocent and beautiful [Add to Longdo]
同病相れむ;同病相哀れむ[どうびょうあいあわれむ, doubyouaiawaremu] (exp,v5m) fellow sufferers pity each other [Add to Longdo]
[れんじょう, renjou] (n) compassion; pity [Add to Longdo]
憫;[れんびん, renbin] (n) pity; compassion; mercy [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Misery loves company. [Proverb]同病相れむ。 [Proverb]
I don't want your pity.お前らのれみなんぞ願い下げだ。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top