ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*恭*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -恭-
Longdo Dictionary จีน (ZH) - ไทย (TH)
[gōng xǐ, ㄍㄨㄥ ㄒㄧˇ, ] (vi) แสดงความยินดี
喜发财[gōng xǐ fā cái, ㄍㄨㄥ ㄒㄧˇ ㄈㄚ ㄘㄞˊ, ] สวัสดีปีใหม่

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[恭, gōng, ㄍㄨㄥ] polite, respectful, reverent
Radical: , Decomposition:   共 [gòng, ㄍㄨㄥˋ]  
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 1742

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gōng xǐ, ㄍㄨㄥ ㄒㄧˇ, ] congratulations; greetings, #3,980 [Add to Longdo]
[gōng, ㄍㄨㄥ, ] respectful, #12,590 [Add to Longdo]
喜发财[gōng xǐ fā cái, ㄍㄨㄥ ㄒㄧˇ ㄈㄚ ㄘㄞˊ, / ] Wishing you a prosperous New Year! (traditional New Year greeting); Congratulations and best wishes for a prosperous New Year!; Happy New Year!, #16,464 [Add to Longdo]
[gōng jìng, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄥˋ, ] deferential; with respect, #18,055 [Add to Longdo]
[gōng wéi, ㄍㄨㄥ ㄨㄟˊ, / ] to flatter or give a compliment, #20,692 [Add to Longdo]
[gōng hòu, ㄍㄨㄥ ㄏㄡˋ, ] to look forward to sth; to wait respectfully, #35,171 [Add to Longdo]
[qiān gōng, ㄑㄧㄢ ㄍㄨㄥ, / ] polite and modest, #40,308 [Add to Longdo]
玩世不[wán shì bù gōng, ㄨㄢˊ ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ, ] to trifle without respect (成语 saw); to despise worldly conventions; frivolous, #46,340 [Add to Longdo]
毕敬[bì gōng bì jìng, ㄅㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄅㄧˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] reverent and respectful; extremely deferential, #51,801 [Add to Longdo]
洗耳[xǐ ěr gōng tīng, ㄒㄧˇ ㄦˇ ㄍㄨㄥ ㄊㄧㄥ, / ] to listen with respectful attention; (a polite request to sb to speak); we are all ears, #59,321 [Add to Longdo]
[gōng shùn, ㄍㄨㄥ ㄕㄨㄣˋ, / ] deferent, #64,005 [Add to Longdo]
尉迟[Wèi Chí gōng, ㄨㄟˋ ㄔˊ ㄍㄨㄥ, / ] General Wei Chigong (585-658), famous military man instrumental in founding the Tang dynasty, #76,577 [Add to Longdo]
敬不如从命[gōng jìng bù rú cōng mìng, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄥˋ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥˋ, / ] deference is no substitute for obedience (成语 saw); to follow sb's precepts is the sincerest form of respect, #83,066 [Add to Longdo]
贺新禧[gōng hè xīn xǐ, ㄍㄨㄥ ㄏㄜˋ ㄒㄧㄣ ㄒㄧˇ, / ] Happy New Year, #97,921 [Add to Longdo]
[Gōng chéng, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, ] (N) Gongchen (place in Guangxi), #99,042 [Add to Longdo]
却之不[què zhī bù gōng, ㄑㄩㄝˋ ㄓ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ, / ] to refuse would be impolite, #118,613 [Add to Longdo]
[Chén Gōng yǐn, ㄔㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄧㄣˇ, / ] Chen Gongyin (1631-1700), early Qing dynasty poet, #359,286 [Add to Longdo]
[bù gōng, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ, ] disrespectful [Add to Longdo]
亲王[Gōng qīn wáng, ㄍㄨㄥ ㄑㄧㄣ ㄨㄤˊ, / ] Grand Prince (Qing title) [Add to Longdo]
亲王奕䜣[Gōng qīn wáng Yì xīn, ㄍㄨㄥ ㄑㄧㄣ ㄨㄤˊ ㄧˋ ㄒㄧㄣ, / ] Grand Prince Yixin (1833-1898), sixth son of Emperor Daoguang, prominent politician, diplomat and moderniser in late Qing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[いんきょう, inkyou] (n) courtesy; sincerity [Add to Longdo]
しい[うやうやしい, uyauyashii] (adj-i) respectful; reverent [Add to Longdo]
しく[うやうやしく, uyauyashiku] (adv) reverentially; respectfully [Add to Longdo]
[きょうが, kyouga] (n) respectful congratulations [Add to Longdo]
賀新年[きょうがしんねん, kyougashinnen] (exp,n) Happy New Year! [Add to Longdo]
[きょうけい, kyoukei] (n) respect; reverence; veneration [Add to Longdo]
[きょうけん, kyouken] (adj-na,n) respectfulness and modesty; deference [Add to Longdo]
[きょうけん, kyouken] (adj-na,n) (uk) modesty; humility [Add to Longdo]
[きょうじゅん, kyoujun] (n,vs) allegiance [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Kyouko went away, humming a song.子は鼻歌を歌いながら行ってしまった。
You see, Kyohei, this question ... it's about saline solution but ...あのさ平、この問題・・・食塩水のやつなんだけど・・・。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
しい[うやうやしい, uyauyashii] respektvoll, ehrerbietig [Add to Longdo]
[きょうけい, kyoukei] Ehrerbietigkeit, Respekt [Add to Longdo]
[きょうけん, kyouken] ehrerbietig, demuetig [Add to Longdo]
賀新年[きょうがしんねん, kyougashinnen] Ein_glueckliches_Neues_Jahr! [Add to Longdo]
[きょうじゅん, kyoujun] Untertanentreue, Ergebenheit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top