ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*心*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -心-
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
口是[kǒu sh ìxīn fēi, ㄎㄡˇ ㄕ˙ ˋ ㄈㄟ, ] (idiom) ปากกับใจไม่ตรงกัน,ปากว่าตาขยิบ

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[心, xīn, ㄒㄧㄣ] heart; mind; soul
Radical: , Decomposition:
Etymology: [pictographic] A heart, Rank: 90
[想, xiǎng, ㄒㄧㄤˇ] to believe, to wish for; to consider, to plan, to think
Radical: , Decomposition:   相 [xiāng, ㄒㄧㄤ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] mind, Rank: 99
[意, yì, ㄧˋ] thought, idea, opinion; desire, wish; meaning, intention
Radical: , Decomposition:   音 [yīn, ㄧㄣ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 104
[总, zǒng, ㄗㄨㄥˇ] to gather, to collect; overall, altogether
Radical: , Decomposition:   丷 [ha, ㄏㄚ˙]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] Many mouths 口 speaking with one mind 心, Rank: 228
[感, gǎn, ㄍㄢˇ] to affect, to move, to touch; to perceive, to sense
Radical: , Decomposition:   咸 [xián, ㄒㄧㄢˊ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] Two hearts 心 beating together 咸, Rank: 243
[必, bì, ㄅㄧˋ] surely, certainly; must; will
Radical: , Decomposition:   心 [xīn, ㄒㄧㄣ]  丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]
Etymology: -, Rank: 248
[德, dé, ㄉㄜˊ] ethics, morality; compassion, kindness
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]      十 [shí, ㄕˊ]  罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]    一 [, ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 256
[思, sī, ] to think, to ponder, to consider; final particle
Radical: , Decomposition:   田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] Weighing something with your mind 囟 (altered) and heart 心, Rank: 298
[怎, zěn, ㄗㄣˇ] what? why? how?
Radical: , Decomposition:   乍 [zhà, ㄓㄚˋ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 382
[息, xī, ㄒㄧ] to end, to cease, to put a stop to; pause, breath, rest; news
Radical: , Decomposition:   自 [, ㄗˋ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] To breathe (life, 心) through one's nose 自; 心 also provides the pronunciation, Rank: 428
[念, niàn, ㄋㄧㄢˋ] to think of, to recall; to study
Radical: , Decomposition:   今 [jīn, ㄐㄧㄣ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] To keep the present 今 in mind 心, Rank: 477
[态, tài, ㄊㄞˋ] manner, bearing, attitude
Radical: , Decomposition:   太 [tài, ㄊㄞˋ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 528
[志, zhì, ㄓˋ] determination, will; mark, sign; to record, to write
Radical: , Decomposition:   士 [shì, ㄕˋ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] The mind 心 of a scholar 士; 士 also provides the pronunciation, Rank: 542
[愿, yuàn, ㄩㄢˋ] desire, wish; honest, virtuous; ready, willing
Radical: , Decomposition:   原 [yuán, ㄩㄢˊ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 598
[急, jí, ㄐㄧˊ] anxious, worried; hasty, quick; pressing, urgent
Radical: , Decomposition:   刍 [chú, ㄔㄨˊ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 657
[您, nín, ㄋㄧㄣˊ] honorific for 'you'
Radical: , Decomposition:   你 [, ㄋㄧˇ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] You 你 said with affection 心, Rank: 726
[恶, è, ㄜˋ] bad, evil, wicked; to hate, to loathe; foul, nauseating
Radical: , Decomposition:   亚 [, ㄧㄚˋ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 792
[恩, ēn, ] kindness, mercy, charity
Radical: , Decomposition:   因 [yīn, ㄧㄣ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 888
[恐, kǒng, ㄎㄨㄥˇ] fearful, apprehensive; to fear, to dread
Radical: , Decomposition:   巩 [gǒng, ㄍㄨㄥˇ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 891
[虑, lǜ, ㄌㄩˋ] anxious, concerned, worried
Radical: , Decomposition:   虍 [, ㄏㄨ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] A tiger 虍 striking fear into the heart 心, Rank: 901
[忽, hū, ㄏㄨ] suddenly, abruptly; to neglect
Radical: , Decomposition:   勿 [, ㄨˋ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 912
[忘, wàng, ㄨㄤˋ] to forget, to miss, to neglect, to overlook
Radical: , Decomposition:   亡 [wáng, ㄨㄤˊ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 1056
[忍, rěn, ㄖㄣˇ] to endure, to bear, to suffer, to tolerate
Radical: , Decomposition:   刃 [rèn, ㄖㄣˋ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] A knife 刃 piercing the heart 心; 刃 also provides the pronunciation, Rank: 1127
[怒, nù, ㄋㄨˋ] anger, passion, rage
Radical: , Decomposition:   奴 [, ㄋㄨˊ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 1143
[悲, bēi, ㄅㄟ] sorrow, sadness, grief; to be sorry
Radical: , Decomposition:   非 [fēi, ㄈㄟ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 1166
[患, huàn, ㄏㄨㄢˋ] suffering; misfortune; trouble; to suffer
Radical: , Decomposition:   串 [chuàn, ㄔㄨㄢˋ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 1249
[愈, yù, ㄩˋ] to recover, to heal; more and more
Radical: , Decomposition:   俞 [, ㄩˊ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 1301
[忠, zhōng, ㄓㄨㄥ] loyalty, devotion, fidelity
Radical: , Decomposition:   中 [zhōng, ㄓㄨㄥ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 1322
[悉, xī, ㄒㄧ] to know, to learn about, to comprehend
Radical: , Decomposition:   釆 [biàn, ㄅㄧㄢˋ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] mind, Rank: 1428
[恋, liàn, ㄌㄧㄢˋ] love; to yearn for, to long for
Radical: , Decomposition:   亦 [, ㄧˋ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 1464
[慈, cí, ㄘˊ] gentle, humane, kind, merciful
Radical: , Decomposition:   兹 [, ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 1487
[慧, huì, ㄏㄨㄟˋ] bright, intelligent; intelligence
Radical: , Decomposition:   彗 [huì, ㄏㄨㄟˋ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] mind, Rank: 1505
[惠, huì, ㄏㄨㄟˋ] favor, benefit, blessing, kindness
Radical: , Decomposition:   ?  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 1524
[惑, huò, ㄏㄨㄛˋ] to confuse, to mislead; to doubt
Radical: , Decomposition:   或 [huò, ㄏㄨㄛˋ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] An uncertain 或 heart 心; 或 also provides the pronunciation, Rank: 1600
[慰, wèi, ㄨㄟˋ] to calm, to comfort, to reassure
Radical: , Decomposition:   尉 [wèi, ㄨㄟˋ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 1632
[怨, yuàn, ㄩㄢˋ] to blame, to complain, to hate; enmity, resentment
Radical: , Decomposition:   夗 [yuàn, ㄩㄢˋ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 1637
[惩, chéng, ㄔㄥˊ] to discipline, to punish, to reprimand, to warn
Radical: , Decomposition:   征 [zhēng, ㄓㄥ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 1821
[闷, mèn, ㄇㄣˋ] gloomy, depressed, melancholy
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 1830
[悬, xuán, ㄒㄩㄢˊ] to hang, to hoist, to suspend; hung
Radical: , Decomposition:   县 [xiàn, ㄒㄧㄢˋ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] Pride 心  in one's country 县, expressed by a flag; 县 also provides the pronunciation, Rank: 1879
[愚, yú, ㄩˊ] stupid, foolish
Radical: , Decomposition:   禺 [, ㄩˊ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 1895
[忌, jì, ㄐㄧˋ] jealous, envious; to fear; to shun
Radical: , Decomposition:   己 [, ㄐㄧˇ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 1922
[悠, yōu, ㄧㄡ] distant, remote; long, far; carefree
Radical: , Decomposition:   攸 [yōu, ㄧㄡ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 2055
[愁, chóu, ㄔㄡˊ] anxious, worried
Radical: , Decomposition:   秋 [qiū, ㄑㄧㄡ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 2113
[恳, kěn, ㄎㄣˇ] sincere, earnest, cordial
Radical: , Decomposition:   艮 [gěn, ㄍㄣˇ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 2265
[惹, rě, ㄖㄜˇ] to incite, to irritate, to offend, to vex
Radical: , Decomposition:   若 [ruò, ㄖㄨㄛˋ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 2272
[恕, shù, ㄕㄨˋ] to excuse, to forgive, to show mercy
Radical: , Decomposition:   如 [, ㄖㄨˊ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 2314
[芯, xīn, ㄒㄧㄣ] core, pith; the pith of a rush (Juncus effusus)
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] The heart 心 of a plant 艹; 心 also provides the pronunciation, Rank: 2539
[懿, yì, ㄧˋ] admirable, esteemed, virtuous
Radical: , Decomposition:   壹 [, ]  恣 [, ㄗˋ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 2932
[怠, dài, ㄉㄞˋ] idle; negligent, remiss; to neglect
Radical: , Decomposition:   台 [tái, ㄊㄞˊ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] mind, Rank: 3024
[沁, qìn, ㄑㄧㄣˋ] to soak, to seep in, to percolate
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 3025

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xīn, ㄒㄧㄣ, ] heart; mind, #199 [Add to Longdo]
[zhōng xīn, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, ] center; heart; core, #389 [Add to Longdo]
[kāi xīn, ㄎㄞ ㄒㄧㄣ, / ] to feel happy; to rejoice; to have a great time; to make fun of sb, #790 [Add to Longdo]
[xīn li, ㄒㄧㄣ ㄌㄧ˙, / ] in ones heart and mind, #906 [Add to Longdo]
[xīn li, ㄒㄧㄣ ㄌㄧ˙, ] in one's heart and mind, #906 [Add to Longdo]
[xīn qíng, ㄒㄧㄣ ㄑㄧㄥˊ, ] mood; frame of mind, #930 [Add to Longdo]
[xīn lǐ, ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ, ] mental; psychological, #997 [Add to Longdo]
[xīn zhōng, ㄒㄧㄣ ㄓㄨㄥ, ] central point; in one's thoughts; in one's heart, #1,314 [Add to Longdo]
[hé xīn, ㄏㄜˊ ㄒㄧㄣ, ] core; nucleus, #1,384 [Add to Longdo]
[guān xīn, ㄍㄨㄢ ㄒㄧㄣ, / ] to care for sth; caring; concerned, #1,590 [Add to Longdo]
[zhēn xīn, ㄓㄣ ㄒㄧㄣ, ] sincere; heartfelt, #1,942 [Add to Longdo]
[nèi xīn, ㄋㄟˋ ㄒㄧㄣ, / ] heart; innermost being, #2,134 [Add to Longdo]
[xiǎo xīn, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄣ, ] to be careful; to take care, #2,346 [Add to Longdo]
[xìn xīn, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧㄣ, ] confidence; faith (in sb or sth), #2,499 [Add to Longdo]
[fàng xīn, ㄈㄤˋ ㄒㄧㄣ, ] to set one's mind at rest; to be at ease; to rest, #2,738 [Add to Longdo]
[xīn tài, ㄒㄧㄣ ㄊㄞˋ, / ] attitude (of the heart); state of one's psyche; way of thinking; mentality, #2,808 [Add to Longdo]
[ài xīn, ㄞˋ ㄒㄧㄣ, / ] compassion, #3,372 [Add to Longdo]
[xīn líng, ㄒㄧㄣ ㄌㄧㄥˊ, / ] bright; smart; quick-witted; heart; thoughts; spirit, #3,417 [Add to Longdo]
[jué xīn, ㄐㄩㄝˊ ㄒㄧㄣ, / ] determination; resolution; determined; firm and resolute; to make up one's mind, #3,446 [Add to Longdo]
[shāng xīn, ㄕㄤ ㄒㄧㄣ, / ] to grieve; broken-hearted, #3,492 [Add to Longdo]
[xīn zàng, ㄒㄧㄣ ㄗㄤˋ, / ] heart, #3,824 [Add to Longdo]
[ě xīn, ㄜˇ ㄒㄧㄣ, / ] nausea; to feel sick; disgust; nauseating, #3,869 [Add to Longdo]
[è xīn, ㄜˋ ㄒㄧㄣ, / ] bad habit; vicious habit; vice, #3,869 [Add to Longdo]
[jīng xīn, ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄣ, ] with utmost care; fine; meticulous; detailed, #4,317 [Add to Longdo]
[nài xīn, ㄋㄞˋ ㄒㄧㄣ, ] patient (adjective), #5,114 [Add to Longdo]
[yòng xīn, ㄩㄥˋ ㄒㄧㄣ, ] motive; intention; diligently; attentively, #5,234 [Add to Longdo]
[rén xīn, ㄖㄣˊ ㄒㄧㄣ, ] popular feeling; the will of the people, #5,772 [Add to Longdo]
[xīn si, ㄒㄧㄣ ㄙ˙, ] thought; idea; to think hard about sth; inclination; mood, #5,774 [Add to Longdo]
[xīn mù, ㄒㄧㄣ ㄇㄨˋ, ] mentality; mental attitude; viewpoint, #5,792 [Add to Longdo]
[xīn téng, ㄒㄧㄣ ㄊㄥˊ, ] to love dearly; the pain of love, #5,816 [Add to Longdo]
[xīn yuàn, ㄒㄧㄣ ㄩㄢˋ, / ] cherished desire; dream; craving; wish; aspiration, #6,019 [Add to Longdo]
[xīn jī, ㄒㄧㄣ ㄐㄧ, ] myocardium (muscles of the heart), #6,315 [Add to Longdo]
[xīn dǐ, ㄒㄧㄣ ㄉㄧˇ, ] bottom of one's heart, #6,564 [Add to Longdo]
[ān xīn, ㄢ ㄒㄧㄣ, ] at ease; to feel relieved; to set one's mind at rest; to keep one's mind on sth, #6,569 [Add to Longdo]
[xīn dé, ㄒㄧㄣ ㄉㄜˊ, ] knowledge gained, #6,896 [Add to Longdo]
市中[shì zhōng xīn, ㄕˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, ] city center; downtown, #6,914 [Add to Longdo]
[rè xīn, ㄖㄜˋ ㄒㄧㄣ, / ] enthusiasm; zeal; zealous; zest; enthusiastic; ardent; warmhearted, #7,270 [Add to Longdo]
[xīn tòng, ㄒㄧㄣ ㄊㄨㄥˋ, ] heart pain, #7,631 [Add to Longdo]
服务中[fú wù zhōng xīn, ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, / ] service center, #7,695 [Add to Longdo]
[xīn xiǎng, ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄤˇ, ] to think; to assume, #7,802 [Add to Longdo]
[xīn tiào, ㄒㄧㄣ ㄊㄧㄠˋ, ] heartbeat; pulse, #7,909 [Add to Longdo]
[xì xīn, ㄒㄧˋ ㄒㄧㄣ, / ] careful; attentive, #7,963 [Add to Longdo]
[xīn ài, ㄒㄧㄣ ㄞˋ, / ] beloved, #8,062 [Add to Longdo]
理学[xīn lǐ xué, ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] psychology, #8,466 [Add to Longdo]
脏病[xīn zàng bìng, ㄒㄧㄣ ㄗㄤˋ ㄅㄧㄥˋ, / ] heart disease, #8,699 [Add to Longdo]
[liáng xīn, ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄣ, ] conscience, #8,812 [Add to Longdo]
[yī xīn, ㄧ ㄒㄧㄣ, ] wholeheartedly; heart and soul, #8,886 [Add to Longdo]
[zhòng xīn, ㄓㄨㄥˋ ㄒㄧㄣ, ] center of gravity; central core; main part, #8,946 [Add to Longdo]
[xīn yì, ㄒㄧㄣ ㄧˋ, ] regard; kindly feelings; intention, #8,993 [Add to Longdo]
血管[xīn xuè guǎn, ㄒㄧㄣ ㄒㄩㄝˋ ㄍㄨㄢˇ, ] cardiovascular, #9,533 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ちゅうしん, chuushin] (n) ศูนย์กลาง
[あんしん, anshin] (n, adj) ผ่อนคลาย, สบายใจ, สงบจิตสงบใจ
する[せんしんする, senshinsuru] (vi) พร้อมใจกันทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
[しんぞう, shinzou] (n) หัวใจ, See also:
[ようじん, youjin] (n) ระมัดระวัง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
する[ようじん, senshin suru] การตรวจสุขภาพประจำปี
[かんしん, kanshin] (vt) สนอกสนใจ
地好い[ここちよい, kokochiyoi] สบายๆ , ทำให้อารมณ์ดี
認識する、に刻む[ここちよい, ninshiki suru , kokoro ni kizamu] ตระหนัก
好奇[こうきしん, koukishin] (n) ความอยากรู้อยากเห็น
[いっしん, isshin] ใจดวงเดียวกัน , จิตใจมุ่งมั่น
臓病[しんぞうびょう, shinzoubyou] (n, name) โรคหัวใจ
[じゅうしん, juushin] (n) จุดศูนย์ถ่วง
自尊[じそんしん, jisonshin] ความหยิ่งในศักดิ์ศรี
無関[むかんしん, mukanshin] (adj) (แอพพะเธท'ทิค) adj. มีหรือแสดงอารมณ์เล็กน้อยหรือไม่มีอารมณ์,สนใจหรือมีความเป็นห่วงน้อย., S. unfeeling,indifferent ###A. concerned, caring, moving)
[しんぱい, shinpai] (n) (เวอ'รี) vi.,vt.,n. (ทำให้) (ความ) เป็นห่วง,กังวล,หนักใจ,เป็นทุกข์,รบกวน,กัด,ฉีก,ทำให้เปลี่ยนตำแหน่ง,ลาก,ดึง,สาเหตุที่ทำให้ลำบากใจหรือกังวล -Phr. (worry along,worry through ก้าวหน้าหรือประสบความสำเร็จด้วยความพยายามแม้จะลำบาก), S. . worrier n.
[しんきん, shinkin] (n) กล้ามเนื้อหัวใจ, See also: R. cardiac muscle
筋炎[しんきんえん, shinkin'en] (n) กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ, See also: R. myocarditis
質量中[しつりょうちゅうしん, shitsuryouchuushin] (n) จุดศูนย์กลางมวล (ฟิสิกส์), See also: R. center of mass CM
[しんり, shinri] (n) จิตใจ
を和ませる[こころをなごませる, kokorowonagomaseru] (vt) ทำให้จิตใจอ่อนโยนลง
闘争[とうそうしん, tousoushin] (exp) จิตใจห้าวหาญ, ใจทระนง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[こころ, kokoro] TH: ความในใจ
[こころ, kokoro] TH: ความจริงใจ
[こころ, kokoro] TH: จิตใจ
[りょうしん, ryoushin] TH: สำนึกที่ดี  EN: conscience

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっ血性不全[うっけつせいしんふぜん, ukketsuseishinfuzen] (n) congestive heart failure; CHF [Add to Longdo]
うら恥ずかしい;恥かしい[うらはずかしい, urahazukashii] (adj-i) slightly ashamed; rather shy [Add to Longdo]
この先の持ち[このさきのこころもち, konosakinokokoromochi] (exp) feelings from this point on [Add to Longdo]
配なく;御配なく[ごしんぱいなく, goshinpainaku] (exp) don't worry; never mind [Add to Longdo]
たこつぼ型筋症[たこつぼがたしんきんしょう, takotsubogatashinkinshou] (n) (See たこつぼ筋症) takotsubo cardiomyopathy [Add to Longdo]
たこつぼ筋症[たこつぼしんきんしょう, takotsuboshinkinshou] (n) (See たこつぼ型筋症) takotsubo cardiomyopathy [Add to Longdo]
ゲシュタルト理学[ゲシュタルトしんりがく, geshutaruto shinrigaku] (n) Gestalt psychology [Add to Longdo]
スポーツ[スポーツしんぞう, supo-tsu shinzou] (n) athlete's heart [Add to Longdo]
トランスパーソナル理学[トランスパーソナルしんりがく, toransupa-sonaru shinrigaku] (n) transpersonal psychology [Add to Longdo]
フェライト磁[フェライトじしん, feraito jishin] (n) {comp} ferrite core [Add to Longdo]
愛郷[あいきょうしん, aikyoushin] (n) love of one's hometown [Add to Longdo]
愛校[あいこうしん, aikoushin] (n) love for one's old school or alma mater [Add to Longdo]
愛国[あいこくしん, aikokushin] (n) patriotic feelings; patriotism [Add to Longdo]
愛党[あいとうしん, aitoushin] (n) party loyalty [Add to Longdo]
[おしん, oshin] (n) (See おしん) evil thought; malicious motive [Add to Longdo]
[おしん, oshin] (n) (See あくしん) nausea; urge to vomit [Add to Longdo]
圧粉磁[あっぷんじしん, appunjishin] (n) dust core [Add to Longdo]
[あんじん, anjin] (n) {Buddh} obtaining peace of mind through faith or ascetic practice (practise) [Add to Longdo]
(P);安神[あんしん, anshin] (adj-na,n,vs) relief; peace of mind; (P) [Add to Longdo]
安全[あんしんあんぜん, anshin'anzen] (adj-na,n) safe and secure [Add to Longdo]
[あんしんかん, anshinkan] (n) sense of security; (P) [Add to Longdo]
立命[あんしんりつめい;あんじんりゅうめい;あんじんりゅうみょう;あんじんりつめい, anshinritsumei ; anjinryuumei ; anjinryuumyou ; anjinritsumei] (n,vs) spiritual peace and enlightenment; keeping an unperturbed mind through faith [Add to Longdo]
[いしんでんしん, ishindenshin] (n,adj-no) telepathy; tacit understanding; communion of mind with mind; sympathy [Add to Longdo]
依頼[いらいしん, iraishin] (n) spirit of dependence [Add to Longdo]
意馬[いばしんえん, ibashin'en] (n) (being unable to control) one's worldly desires and passions [Add to Longdo]
異常理学[いじょうしんりがく, ijoushinrigaku] (n) abnormal psychology [Add to Longdo]
[いしん, ishin] (n) treachery; intrigue [Add to Longdo]
異体同[いたいどうしん, itaidoushin] (n) being of one mind; acting in one accord; behaving in perfect harmony [Add to Longdo]
[いしん, ishin] (n) treacherous designs [Add to Longdo]
一つ[ひとつこころ, hitotsukokoro] (n) one mind; the whole heart; wholeheartedness [Add to Longdo]
一安;ひと安[ひとあんしん, hitoanshin] (n,vs) feeling of relief [Add to Longdo]
一意専[いちいせんしん, ichiisenshin] (n-adv,adj-no) single-mindedly; wholeheartedly; with one's heart and soul [Add to Longdo]
一家[いっかしんじゅう, ikkashinjuu] (n) family suicide [Add to Longdo]
[いっしん, isshin] (adv,n) (1) one mind; (2) (See 一に) wholeheartedness; one's whole heart; (P) [Add to Longdo]
[いっしんに, isshinni] (adv) (See 一) wholeheartedly; single-mindedly; fervently; intently; (P) [Add to Longdo]
三観[いっしんさんがん, isshinsangan] (n) {Buddh} (See 三諦) simultaneous contemplation of the threefold truth (form of Tendai meditation) [Add to Longdo]
同体[いっしんどうたい, isshindoutai] (n) being one in body and soul; of one flesh; two hearts beating as one [Add to Longdo]
不乱[いっしんふらん, isshinfuran] (adj-na,n) wholeheartedly; with heart and soul; intently; with undivided attention; with intense concentration; single-mindedly [Add to Longdo]
一大決[いちだいけっしん, ichidaikesshin] (n,vs) momentous (crucial) decision [Add to Longdo]
一味同[いちみどうしん, ichimidoushin] (n) (people) working together with one mind [Add to Longdo]
[いんしん, inshin] (n) sexual passion [Add to Longdo]
右胸[うきょうしん, ukyoushin] (n) dextrocardia [Add to Longdo]
[うしんしつ, ushinshitsu] (n) right ventricle [Add to Longdo]
[うしんぼう, ushinbou] (n) right atrium [Add to Longdo]
[えんしん, enshin] (n) centre of circle; center of circle [Add to Longdo]
[えんしん, enshin] (adj-na,n,vs,adj-no) centrifuge [Add to Longdo]
花序[えんしんかじょ, enshinkajo] (n) centrifugal inflorescence [Add to Longdo]
[えんしんき, enshinki] (n) centrifuge [Add to Longdo]
[えんしんせい, enshinsei] (adj-no) efferent; centrifugal [Add to Longdo]
性神経[えんしんせいしんけい, enshinseishinkei] (n) (See 求性神経) efferent neuron; efferent nerve; efferent [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"I want that book", he said to himself.「あの本がほしい」と彼はの中で思いました。
"How do you find your washing-machine?" "Not so bad."「その洗濯機の使い地はどうですか」「まあまあです」 [F]
"Does the story have a happy ending?" "Well, a warm one, anyway."「その話の結末はハッピー・エンドですか」「まあ、とにかく、温まる結末ではありました」
I said to myself, "That's a good idea."「それはいい考えだ」と、私はの中で思った。
"I must get well," Sadako said to herself.「元気にならなくっちゃ」禎子はの中で思った。
Maria said to herself, "I am very lucky."「私はとても幸運だわ」とマリアはの中で思った。 [F]
She said to herself, "I am very happy."「私はとても幸運だわ」と彼女はの中で思った。 [F]
"I am happy," she said to herself.「私は幸福だわ」と彼女はの中で思った。 [F]
Forming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.「情報スーパーハイウェイ」の真のインパクトは、情報インフラの構築により経済が従来のハードやモノづくり中の実体経済から知識、情報、ソフトを主体とした経済に移行し、そこから生まれる新しい産業や経済活動にある。
Our train leaves at 9. Don't worry. We'll make it.「電車は9時出発だよ」「配するな。間に合うさ」
"She'll make it, I'm sure." "I'm just worried."「彼女はうまくやるよ、きっと」「本当に配だわ」 [F]
"How pretty she is!" said Ben to himself.「彼女はなんてきれいなんだろう」とベンはの中で思った。
She did not decide to be a singer until she reached the age of twenty.20才になって初めて、彼女は歌手になろうと決した。
The two people were shaking hands heartily as if they had not seen each other for years.2人は何年ぶりかで会ったように、をこめて握手していた。
Bear in mind that half one's life is lived after forty.40にして人生はまだ半分残っていることをに留めよ。
You can trust him with any job.あいつに仕事を任せておけば安だ。
That guy is always asking his parents for money.あいつはいつも親に金を無している。
He should have worked harder.あいつはもっと熱に頑張るべきだったのに。
I'm afraid it will rain tomorrow.あした雨が降るんじゃないかと配だ。
You will find a hearty welcome here whenever you call.あなたがいつ訪ねてもここではから歓迎されるでしょう。
I express my cordial thanks for what you have done for this city.あなたがこの町にしてくれた事に対してからの感謝を表明します。
You will save your father a lot of worry if you simply write him a letter.あなたがただ手紙を書くだけで、あなたの父親は多くのことを配しなくて済むだろう。
I don't agree with you smoking.あなたがタバコを吸うのは感しない。
I think it a pity that you do not study harder.あなたがもっと熱に勉強しないのは残念だと思う。
I've been looking forward to hearing from you for weeks.あなたからの便りを何週間も待ちにしていました。
No matter what you may say, I will not change my mind.あなたが何をいおうと私は決を変えるつもりはない。
What I can't make out is why you have changed your mind.あなたが決を変えた理由が私にはわからない。
I had a fear that you had failed.あなたが失敗したのではないかと配した。
It has dawned upon my mind that you are in the right.あなたが正しいということが私のにわかりはじめた。
I am looking forward to seeing you in this town.あなたにこの町でお目にかかることをからお待ちしています。
You have a sense of humor.あなたにはユーモアを解するがある。
I'm worried whether your house was involved or not.あなたのお宅は大丈夫でしたか。配です。
Your house has a very cozy atmosphere.あなたの家はとても居地のよい雰囲気ですね。
Zeal for your house will consume me. [Bible]あなたの家を思う熱が、わたしを食い尽くす。
There are few but admire your resolution.あなたの決を賞賛しないようなものはほとんどいない。
I am anxious about your health.あなたの健康が配です。
I cannot help admiring your new car.あなたの新車に感しないではいられない。
I'll treasure your kind words.あなたの親切な言葉は大事にに刻みつけておきます。
We're very grateful for your hospitality.あなたの親切な持て成しに私達はから感謝します。
One of the greatest dangers in your human relations is self centeredness.あなたの人間関係における最も大きな危険の一つは自己中的になることです。
Tell me your story. I am all ears.あなたの話をして下さい。熱に聞きますから。
You have to study Japanese harder.あなたはもっと熱に日本語を勉強しなければなりません。
What are you interested in?あなたは何に関が有るのですか。
What are you worrying about?あなたは何を配しているのですか。
You must make up your mind, and that at once.あなたは決しなければならない。
Do you take me for a complete beginner?あなたは私をまったくの初者と思っているのか。
You should act according to your conscience.あなたは自分の良に従って行動すべきだ。
You are a good tennis player, as beginners go.あなたは初者としてはテニスがうまい。
You must bear it in mind.あなたはに銘記してもらいたい。
You only have to work hard.あなたは熱に勉強しさえすればよいのです。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フェライト磁[フェライトじしん, feraito jishin] ferrite core [Add to Longdo]
領域[かんしんりょういき, kanshinryouiki] region of interest [Add to Longdo]
[じしん, jishin] (magnetic) core [Add to Longdo]
[ちゅうしんてき, chuushinteki] mainline (an) [Add to Longdo]
波長[ちゅうしんはちょう, chuushinhachou] centre wavelength [Add to Longdo]
極限定理[ちゅうしんきょくげんていり, chuushinkyokugenteiri] central limit theorem [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[いっしん, isshin] von_ganzem_Herzen, eifrig [Add to Longdo]
[ちゅうしん, chuushin] Zentrum, Mittelpunkt [Add to Longdo]
住み[すみごこち, sumigokochi] Wohnlichkeit [Add to Longdo]
[ないしん, naishin] Innerstes, wahre_Meinung [Add to Longdo]
を買う[かんしんをかう, kanshinwokau] sich_bei_jemanden_einschmeicheln [Add to Longdo]
[ゆいしんろん, yuishinron] Idealismus, Spiritualismus [Add to Longdo]
[しゅうしん, shuushin] Anhaenglichkeit, Ergebenheit [Add to Longdo]
好奇[こうきしん, koukishin] Neugier, Neugierde [Add to Longdo]
[むすめごころ, musumegokoro] (unschuldige) Gefuehle_eines_Maedchens, (unschuldige) Seele_eines_Maedchens [Add to Longdo]
[あんしん, anshin] sich_beruhigen, erleichtert_sein [Add to Longdo]
[おさなごころ, osanagokoro] kindliches_Gemuet, Kinderseele [Add to Longdo]
[こころ, kokoro] Herz, Gemuet [Add to Longdo]
がけ[こころがけ, kokorogake] Absicht, Gesinnung, Aufmerksamkeit [Add to Longdo]
の琴線[こころのきんせん, kokoronokinsen] innerste_Seele [Add to Longdo]
の糧[こころのかて, kokoronokate] geistige_Nahrung [Add to Longdo]
[しんろう, shinrou] Kummer, Sorge [Add to Longdo]
得る[こころえる, kokoroeru] wissen, kennen, verstehen [Add to Longdo]
[しんぷく, shinpuku] Bewunderung_und_Hingabe, Ergebenheit [Add to Longdo]
[しんぼう, shinbou] -Achse, -Welle [Add to Longdo]
構え[こころがまえ, kokorogamae] geistige_Haltung, Vorbereitung [Add to Longdo]
理学[しんりがく, shinrigaku] Psychologie [Add to Longdo]
理描写[しんりびょうしゃ, shinribyousha] psychologische_Schilderung [Add to Longdo]
神耗弱[しんしんもうじゃく, shinshinmoujaku] Geistesschwaeche [Add to Longdo]
神耗弱者[しんしんもうじゃくしゃ, shinshinmoujakusha] Geistesschwacher [Add to Longdo]
[しんぞう, shinzou] -Herz [Add to Longdo]
[しんしん, shinshin] Koerper_und_Geist, Leib_und_Seele [Add to Longdo]
遣い[こころづかい, kokorodukai] Sorge, Angst [Add to Longdo]
[しんぱい, shinpai] Angst, Sorge [Add to Longdo]
[しんすい, shinsui] schwaermen (fuer), bewundern [Add to Longdo]
[しんずい, shinzui] -Kern, -Wesen, -Geist [Add to Longdo]
[こいごころ, koigokoro] Liebe, erwachende_Liebe [Add to Longdo]
[こうしん, koushin] Standhaftigkeit, Bestaendigkeit [Add to Longdo]
愛国[あいこくしん, aikokushin] Vaterlandsliebe, Patriotismus [Add to Longdo]
[かんしん, kanshin] bewundern [Add to Longdo]
[ほんしん, honshin] im_Herzen, wahre_Absicht [Add to Longdo]
[かくしん, kakushin] -Kern [Add to Longdo]
[けっしん, kesshin] Entschluss [Add to Longdo]
[ねっしん, nesshin] Eifer, Begeisterung [Add to Longdo]
[きょうしんしょう, kyoushinshou] Herzkrampf, Angina_pectoris [Add to Longdo]
[どうしん, doushin] die_Gefuehle_eines_Kindes [Add to Longdo]
[かんじん, kanjin] wesentlich, -wichtig [Add to Longdo]
[ふしん, fushin] sich_um_etwas_bemuehen, sich_einsetzen [Add to Longdo]
自尊[じそんしん, jisonshin] Selbstachtung [Add to Longdo]
自己中[じこちゅうしん, jikochuushin] egozentrisch [Add to Longdo]
[りょうしん, ryoushin] Gewissen [Add to Longdo]
[くしん, kushin] Muehe, Anstrengung [Add to Longdo]
[きょしん, kyoshin] Eitelkeit [Add to Longdo]
[ちゅうしん, chuushin] Herzensgrund, Innere_des_Herzens [Add to Longdo]
誠意[せいしんせいい, seishinseii] Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit [Add to Longdo]
[えんしんりょく, enshinryoku] Zentrifugalkraft [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top