ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*彳*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -彳-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[得, dé, ㄉㄜˊ] to obtain, to get, to acquire; suitable, proper; ready
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]    旦 [dàn, ㄉㄢˋ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] A hand 寸 grabbing a shell 旦, Rank: 39
[行, xíng, ㄒㄧㄥˊ] to go, to walk, to move; professional
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]  亍 [chù, ㄔㄨˋ]
Etymology: [ideographic] To take small steps 亍 with one's feet 彳, Rank: 53
[很, hěn, ㄏㄣˇ] very, quite, much
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]  艮 [gěn, ㄍㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] step, Rank: 138
[德, dé, ㄉㄜˊ] ethics, morality; compassion, kindness
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]      十 [shí, ㄕˊ]  罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]    一 [, ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 256
[往, wǎng, ㄨㄤˇ] to go, to depart; past, former
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]    ?  王 [wáng, ㄨㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] step, Rank: 369
[律, lǜ, ㄌㄩˋ] statute, principle, regulation
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]  聿 [, ㄩˋ]
Etymology: [ideographic] To walk 彳 as required by law 聿, Rank: 526
[微, wēi, ㄨㄟ] small, tiny, trifling; micro-
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]    山 [shān, ㄕㄢ]  兀 [, ㄨˋ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: -, Rank: 653
[待, dài, ㄉㄞˋ] to entertain, to receive, to treat; to delay, to wait
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]  寺 [, ㄙˋ]
Etymology: [ideographic] To welcome someone arriving 彳 at the royal court 寺, Rank: 673
[征, zhēng, ㄓㄥ] to summon, to recruit; levy, tax; journey; invasion
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]  正 [zhèng, ㄓㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] step, Rank: 739
[徒, tú, ㄊㄨˊ] disciple, follower; only, merely; in vain
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]  走 [zǒu, ㄗㄡˇ]
Etymology: [ideographic] To walk 走 in someone's footsteps 彳, Rank: 1060
[彻, chè, ㄔㄜˋ] penetrating, pervasive; to penetrate, to pass through
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]  切 [qiè, ㄑㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] cut, Rank: 1240
[役, yì, ㄧˋ] servant, laborer; service; to serve
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]  殳 [shū, ㄕㄨ]
Etymology: [ideographic] A person walking over 彳 with food in hand 殳, Rank: 1245
[彼, bǐ, ㄅㄧˇ] that, those, the other
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]  皮 [, ㄆㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] step, Rank: 1256
[径, jìng, ㄐㄧㄥˋ] path, diameter; straight, direct
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]    又 [yòu, ㄧㄡˋ]  工 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] step, Rank: 1307
[徐, xú, ㄒㄩˊ] slowly, quietly, calmly; dignified, composed
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]  余 [, ㄩˊ]
Etymology: [pictophonetic] step, Rank: 1313
[御, yù, ㄩˋ] chariot; to drive, to ride; to manage
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]  卸 [xiè, ㄒㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] step, Rank: 1381
[循, xún, ㄒㄩㄣˊ] to obey, to follow, to comply with
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]  盾 [dùn, ㄉㄨㄣˋ]
Etymology: [pictophonetic] step, Rank: 1744
[後, hòu, ㄏㄡˋ] after; behind, rear; descendants
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]    幺 [yāo, ㄧㄠ]  夂 [zhǐ, ㄓˇ]
Etymology: [ideographic] One step 彳 coming behind another 夂; 幺 provides the pronunciation, Rank: 2131
[徽, huī, ㄏㄨㄟ] badge, crest, logo, insignia
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]    山 [shān, ㄕㄢ]  系 [, ㄒㄧˋ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: -, Rank: 2277
[衔, xián, ㄒㄧㄢˊ] rank, title; to bite, to hold in the mouth
Radical: , Decomposition:   行 [xíng, ㄒㄧㄥˊ]  钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 2328
[徊, huái, ㄏㄨㄞˊ] to linger, to pace; irresolute
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]  回 [huí, ㄏㄨㄟˊ]
Etymology: [ideographic] To pace 彳 back and forth 回; 回 also provides the pronunciation, Rank: 3003
[徘, pái, ㄆㄞˊ] to dither, to pace; hesitant
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]  非 [fēi, ㄈㄟ]
Etymology: [pictophonetic] step, Rank: 3084
[徙, xǐ, ㄒㄧˇ] to move, to shift; to migrate
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]  歨 [, ㄅㄨˋ]
Etymology: [ideographic] To step 彳 out on a long journey 歨, Rank: 3411
[彷, fǎng, ㄈㄤˇ] similar, alike; to resemble
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]  方 [fāng, ㄈㄤ]
Etymology: [pictophonetic] step, Rank: 3487
[徇, xùn, ㄒㄩㄣˋ] to follow, to comply with; to display
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]  旬 [xún, ㄒㄩㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] step, Rank: 4085
[徵, zhēng, ㄓㄥ] to summon, to recruit; levy, tax; journey; invasion
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]    山 [shān, ㄕㄢ]    一 [, ]  王 [wáng, ㄨㄤˊ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [pictophonetic] step, Rank: 4086
[徨, huáng, ㄏㄨㄤˊ] doubtful, irresolute, vacillating
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]  皇 [huáng, ㄏㄨㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] step, Rank: 4133
[徕, lái, ㄌㄞˊ] to entice, to solicit; to encourage customers to come
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]  来 [lái, ㄌㄞˊ]
Etymology: [pictophonetic] step, Rank: 4781
[徭, yáo, ㄧㄠˊ] conscripted labor
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]  䍃 [yóu, ㄧㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] step, Rank: 4959
[屐, jī, ㄐㄧ] wooden clogs
Radical: , Decomposition:   尸 [shī, ]    彳 [chì, ㄔˋ]  支 [zhī, ]
Etymology: [pictophonetic] step, Rank: 4991
[徉, yáng, ㄧㄤˊ] to wander, to stray, to roam; to hesitate
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]  羊 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] step, Rank: 5495
[徜, cháng, ㄔㄤˊ] to linger, to walk back and forth
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]  尚 [shàng, ㄕㄤˋ]
Etymology: [pictophonetic] step, Rank: 5620
[徼, jiǎo, ㄐㄧㄠˇ] border, frontier; to inspect, to patrol
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]  敫 [jiǎo, ㄐㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] step, Rank: 6219
[徂, cú, ㄘㄨˊ] to advance, to go; to; die
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]  且 [qiě, ㄑㄧㄝˇ]
Etymology: [pictophonetic] step, Rank: 6500
[屦, jù, ㄐㄩˋ] straw sandals; to tread on
Radical: , Decomposition:   尸 [shī, ]    彳 [chì, ㄔˋ]  娄 [lóu, ㄌㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] step, Rank: 6987
[屜, tì, ㄊㄧˋ] drawer, tier; pad, screen, tray
Radical: , Decomposition:   尸 [shī, ]    彳 [chì, ㄔˋ]  世 [shì, ㄕˋ]
Etymology: -
[彳, chì, ㄔˋ] to step with the left foot
Radical: , Decomposition:   ?  丨 [shù, ㄕㄨˋ]
Etymology: -
[彸, zhōng, ㄓㄨㄥ] agitated, restless
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]  公 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] step
彿[彿, fú, ㄈㄨˊ] similar, alike; Buddhist
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]  弗 [, ㄈㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] step
[徑, jìng, ㄐㄧㄥˋ] path, diameter; straight, direct
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]  巠 [jīng, ㄐㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] step
[從, cóng, ㄘㄨㄥˊ] from, by, since, whence, through
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]    从 [cóng, ㄘㄨㄥˊ]  足 [, ㄗㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] step
[徠, lái, ㄌㄞˊ] to entice, to solicit; to encourage customers to come
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]  來 [lái, ㄌㄞˊ]
Etymology: [pictophonetic] step
[復, fù, ㄈㄨˋ] again, repeatedly; copy, duplicate; to restore, to return
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]  复 [, ㄈㄨˋ]
Etymology: [ideographic] Older form of 复; see that character for the etymology
[徯, xī, ㄒㄧ] to await, to expect, to hope
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]  奚 [, ㄒㄧ]
Etymology: [pictophonetic] step
[徴, zhēng, ㄓㄥ] to summon
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]    山 [shān, ㄕㄢ]  王 [wáng, ㄨㄤˊ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [ideographic] To march 彳 on the king's 王 orders 攵
[徹, chè, ㄔㄜˋ] penetrating, pervasive; to penetrate, to pass through
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]  育 [, ㄩˋ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [pictophonetic] cut

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chì, ㄔˋ, ] step with left foot, #82,629 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
佇む(P);[たたずむ, tatazumu] (v5m,vi) (uk) to stand (still) a while; to loiter; to stop; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top