ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*录*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -录-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[录, lù, ㄌㄨˋ] to copy, to record, to write down
Radical: , Decomposition:   彐 [, ㄐㄧˋ]  氺 [shui, ㄕㄨㄟ˙]
Etymology: [pictographic] A brush used to record stories, Rank: 919
绿[绿, lǜ, ㄌㄩˋ] green; chlorine
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  录 [, ㄌㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 1088
[剥, bō, ㄅㄛ] to peel, to skin; to exploit
Radical: , Decomposition:   录 [, ㄌㄨˋ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 1959
[禄, lù, ㄌㄨˋ] blessing, happiness, prosperity
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  录 [, ㄌㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] spirit, Rank: 2381
[碌, lù, ㄌㄨˋ] rocky, rough, uneven; mediocre
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  录 [, ㄌㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] rock, Rank: 2548
[氯, lǜ, ㄌㄩˋ] chlorine
Radical: , Decomposition:   气 [, ㄑㄧˋ]  录 [, ㄌㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] gas, Rank: 3013
[箓, lù, ㄌㄨˋ] book, record; book of prophecy
Radical: , Decomposition:   ⺮ [zhú, ㄓㄨˊ]  录 [, ㄌㄨˋ]
Etymology: [ideographic] A bamboo ⺮ record 录; 录 also provides the pronunciation, Rank: 3864
[渌, lù, ㄌㄨˋ] to strain
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  录 [, ㄌㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 4814
[逯, lù, ㄌㄨˋ] to leave without a reason; surname
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  录 [, ㄌㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 5855
[録, lù, ㄌㄨˋ] to copy
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  录 [, ㄌㄨˋ]
Etymology: [ideographic] To carve 釒 a record 录; 录 also provides the pronunciation, Rank: 8426

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jì lù, ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ, / ] record, #1,904 [Add to Longdo]
[lù, ㄌㄨˋ, / ] diary; record; to hit; to copy; surname Lu, #2,827 [Add to Longdo]
[lù qǔ, ㄌㄨˋ ㄑㄩˇ, / ] to recruit; to enroll, #3,950 [Add to Longdo]
[jì lù, ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ, / ] record, #4,112 [Add to Longdo]
[dēng lù, ㄉㄥ ㄌㄨˋ, / ] login; register, #5,617 [Add to Longdo]
[lù xiàng, ㄌㄨˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] video tape; video recording, #6,048 [Add to Longdo]
[lù yīn, ㄌㄨˋ ㄧㄣ, / ] (sound) recording, #7,442 [Add to Longdo]
[mù lù, ㄇㄨˋ ㄌㄨˋ, / ] catalog; table of contents; directory (on computer hard drive); list; contents, #7,457 [Add to Longdo]
世界纪[shì jiè jì lù, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ, / ] world record, #10,703 [Add to Longdo]
[jì lù piàn, ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ ㄆㄧㄢˋ, / ] newsreel; documentary (film or TV program), #11,088 [Add to Longdo]
[yǔ lù, ㄩˇ ㄌㄨˋ, / ] quotation, #11,203 [Add to Longdo]
[lù yòng, ㄌㄨˋ ㄩㄥˋ, / ] to hire (employee), #13,126 [Add to Longdo]
备忘[bèi wàng lù, ㄅㄟˋ ㄨㄤˋ ㄌㄨˋ, / ] memorandum; aide-memoire; memorandum book, #13,184 [Add to Longdo]
[shōu lù, ㄕㄡ ㄌㄨˋ, / ] to include; included in; to record, #13,247 [Add to Longdo]
像带[lù xiàng dài, ㄌㄨˋ ㄒㄧㄤˋ ㄉㄞˋ, / ] video cassette, #17,377 [Add to Longdo]
[míng lù, ㄇㄧㄥˊ ㄌㄨˋ, / ] directory, #20,925 [Add to Longdo]
[bǐ lù, ㄅㄧˇ ㄌㄨˋ, / ] put down (in writing); take down; notes; record, #21,401 [Add to Longdo]
回忆[huí yì lù, ㄏㄨㄟˊ ㄧˋ ㄌㄨˋ, / ] memoir, #22,520 [Add to Longdo]
[zhuǎn lù, ㄓㄨㄢˇ ㄌㄨˋ, / ] transcription, #22,575 [Add to Longdo]
创纪[chuàng jì lù, ㄔㄨㄤˋ ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ, / ] record-breaking, #22,775 [Add to Longdo]
通讯[tōng xùn lù, ㄊㄨㄥ ㄒㄩㄣˋ ㄌㄨˋ, / ] address book; directory, #29,358 [Add to Longdo]
音机[lù yīn jī, ㄌㄨˋ ㄧㄣ ㄐㄧ, / ] (tape) recording machine; tape recorder, #29,609 [Add to Longdo]
音带[lù yīn dài, ㄌㄨˋ ㄧㄣ ㄉㄞˋ, / ] audio tape, #30,666 [Add to Longdo]
[fù lù, ㄈㄨˋ ㄌㄨˋ, / ] appendix, #32,186 [Add to Longdo]
像机[lù xiàng jī, ㄌㄨˋ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧ, / ] video recorder; VCR, #33,228 [Add to Longdo]
[zhāi lù, ㄓㄞ ㄌㄨˋ, / ] to extract; to excerpt, #33,392 [Add to Longdo]
[jì lù piàn, ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ ㄆㄧㄢˋ, / ] documentary movie or TV program, #43,454 [Add to Longdo]
影带[lù yǐng dài, ㄌㄨˋ ㄧㄥˇ ㄉㄞˋ, / ] videotape (Taiwan usage), #45,959 [Add to Longdo]
[chāo lù, ㄔㄠ ㄌㄨˋ, / ] to make a copy of, #46,316 [Add to Longdo]
[zhù lù, ㄓㄨˋ ㄌㄨˋ, / ] to record; to put down in writing, #46,771 [Add to Longdo]
创记[chuàng jì lù, ㄔㄨㄤˋ ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ, / ] to set a record, #53,131 [Add to Longdo]
反转[fǎn zhuǎn lù, ㄈㄢˇ ㄓㄨㄢˇ ㄌㄨˋ, / ] reverse transcription, #78,863 [Add to Longdo]
[jì lù qì, ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ ㄑㄧˋ, / ] recorder, #84,305 [Add to Longdo]
名人[míng rén lù, ㄇㄧㄥˊ ㄖㄣˊ ㄌㄨˋ, / ] record of famous men; anthology of biographies, #87,202 [Add to Longdo]
[xuǎn lù, ㄒㄩㄢˇ ㄌㄨˋ, / ] an excerpt; a digest, #91,813 [Add to Longdo]
[jì lù yuán, ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ ㄩㄢˊ, / ] recorder, #95,785 [Add to Longdo]
[mù lù xué, ㄇㄨˋ ㄌㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] bibliography, #97,300 [Add to Longdo]
[jiǎn lù, ㄐㄧㄢˇ ㄌㄨˋ, / ] roll-call (e.g. at athletics event); check the record, #104,802 [Add to Longdo]
[cǎi lù, ㄘㄞˇ ㄌㄨˋ, / ] collect and record, #116,619 [Add to Longdo]
影机[lù yǐng jī, ㄌㄨˋ ㄧㄥˇ ㄐㄧ, / ] videocassette recorder (in Taiwan), #135,925 [Add to Longdo]
[biān lù, ㄅㄧㄢ ㄌㄨˋ, / ] to select and edict; to edit extracts, #138,105 [Add to Longdo]
量才[liàng cái lù yòng, ㄌㄧㄤˋ ㄘㄞˊ ㄌㄨˋ ㄩㄥˋ, / ] to assess sb's capabilities and employ him accordingly (成语 saw); to employ sb competent for the task, #160,796 [Add to Longdo]
[lù gòng, ㄌㄨˋ ㄍㄨㄥˋ, / ] to take down a confession, #326,018 [Add to Longdo]
[kè lù, ㄎㄜˋ ㄌㄨˋ, / ] to record on a CD or DVD; to burn a disk [Add to Longdo]
反转病毒[fǎn zhuǎn lù bìng dú, ㄈㄢˇ ㄓㄨㄢˇ ㄌㄨˋ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, / ] retrovirus [Add to Longdo]
服务[míng lù fú wù, ㄇㄧㄥˊ ㄌㄨˋ ㄈㄨˊ ㄨˋ, / ] name service [Add to Longdo]
启示[Qǐ shì lù, ㄑㄧˇ ㄕˋ ㄌㄨˋ, / ] the Revelation of St John the divine; the Apocalypse [Add to Longdo]
对不起,请先登[duì bu qǐ, qing3 xian1 deng1 lu4, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄨ˙ ㄑㄧˇ, qǐng xiān dēng lù, ㄑㄧㄥˇ ㄒㄧㄢ ㄉㄥ ㄌㄨˋ, / ] Sorry, please register first [Add to Longdo]
[Bā lù, ㄅㄚ ㄌㄨˋ, / ] Baruch (name); Baruch, disciple of Jeremiah; book of Baruch in the Apocrypha [Add to Longdo]
日知[Rì zhī lù, ㄖˋ ㄓ ㄌㄨˋ, / ] Rizhilu or Record of daily study, by early Confucian philosopher Gu Yanwu 顧炎武|顾炎武 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top