ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*廾*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -廾-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[开, kāi, ㄎㄞ] to open; to start, to initiate, to begin
Radical: , Decomposition:   一 [, ]  廾 [gǒng, ㄍㄨㄥˇ]
Etymology: [ideographic] Simplified form of 開; hands 廾 lifting the latch 一 of a door, Rank: 94
[共, gòng, ㄍㄨㄥˋ] all, total; together; to share
Radical: , Decomposition:   廾 [gǒng, ㄍㄨㄥˇ]  一 [, ]  八 [, ㄅㄚ]
Etymology: [ideographic] Two hands 八 holding one object 廾, Rank: 330
[异, yì, ㄧˋ] different, strange, unusual; foreign; surprising
Radical: , Decomposition:   巳 [, ㄙˋ]  廾 [gǒng, ㄍㄨㄥˇ]
Etymology: [ideographic] Simplified form of 異; a person 共 with a scary face田, Rank: 709
[弄, nòng, ㄋㄨㄥˋ] to do; to mock, to tease; to play with
Radical: , Decomposition:   玉 [, ㄩˋ]  廾 [gǒng, ㄍㄨㄥˇ]
Etymology: [ideographic] Two hands 廾 playing with a piece of jade 玉; 廾 also provides the pronunciation, Rank: 1053
[弃, qì, ㄑㄧˋ] to abandon, to discard, to reject; to desert; to forget
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  厶 [, ]  廾 [gǒng, ㄍㄨㄥˇ]
Etymology: [ideographic] Two hands 廾 discarding a dead, swaddled baby 亠厶, Rank: 1105
[戒, jiè, ㄐㄧㄝˋ] to warn, to admonish; to swear off, to avoid
Radical: , Decomposition:   戈 [, ㄍㄜ]  廾 [gǒng, ㄍㄨㄥˇ]
Etymology: [ideographic] Two hands 廾 brandishing a spear 戈, Rank: 1566
[葬, zàng, ㄗㄤˋ] to bury, to inter
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]    死 [, ㄙˇ]  廾 [gǒng, ㄍㄨㄥˇ]
Etymology: [ideographic] A corpse 死 laid 廾 to rest under the grass 艹, Rank: 2060
[弊, bì, ㄅㄧˋ] evil, bad, wrong; fraud, harm
Radical: , Decomposition:   敝 [, ㄅㄧˋ]  廾 [gǒng, ㄍㄨㄥˇ]
Etymology: [ideographic] Two hands 廾 breaking something 敝; 敝 also provides the pronunciation, Rank: 2348
[莽, mǎng, ㄇㄤˇ] thicket, underbrush; rude, impertinent
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]    犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  廾 [gǒng, ㄍㄨㄥˇ]
Etymology: [ideographic] A dog 犬 surrounded by weeds 艹, 廾, Rank: 2714
廿[廿, niàn, ㄋㄧㄢˋ] twenty, twentieth
Radical: , Decomposition:   廾 [gǒng, ㄍㄨㄥˇ]  一 [, ]
Etymology: [ideographic] Two tens 十 side by side, Rank: 3383
[彝, yí, ㄧˊ] the Yi tribe; tripod; rule, nature
Radical: , Decomposition:   彑 [, ㄐㄧˋ]      米 [, ㄇㄧˇ]  糸 [, ㄇㄧˋ]  廾 [gǒng, ㄍㄨㄥˇ]
Etymology: -, Rank: 3554
[弈, yì, ㄧˋ] Chinese chess
Radical: , Decomposition:   亦 [, ㄧˋ]  廾 [gǒng, ㄍㄨㄥˇ]
Etymology: [pictophonetic] hands, Rank: 4421
[弁, biàn, ㄅㄧㄢˋ] conical cap worn during the Zhou dynasty
Radical: , Decomposition:   厶 [, ]  廾 [gǒng, ㄍㄨㄥˇ]
Etymology: [pictographic] Two hands 廾 putting the cap 厶 on someone's head, Rank: 4544
羿[羿, yì, ㄧˋ] a legendary archer
Radical: , Decomposition:   羽 [, ㄩˇ]  廾 [gǒng, ㄍㄨㄥˇ]
Etymology: [ideographic] A man drawing 廾 an arrow 羽, Rank: 4860
[舁, yú, ㄩˊ] to lift, to raise, to carry on one's shoulder
Radical: , Decomposition:   臼 [jiù, ㄐㄧㄡˋ]  廾 [gǒng, ㄍㄨㄥˇ]
Etymology: [ideographic] Two hands 廾 lifting a mortar 臼, Rank: 6672
[廾, gǒng, ㄍㄨㄥˇ] two hands
Radical: , Decomposition:
Etymology: [ideographic] Two hands 十 side by side
[弇, yǎn, ㄧㄢˇ] to trap; to hide, to cover; narrow-necked
Radical: , Decomposition:   合 [, ㄏㄜˊ]  廾 [gǒng, ㄍㄨㄥˇ]
Etymology: -
[彞, yí, ㄧˊ] the Yi tribe; tripod; rule, nature
Radical: , Decomposition:   彐 [, ㄐㄧˋ]      米 [, ㄇㄧˇ]  糸 [, ㄇㄧˋ]  廾 [gǒng, ㄍㄨㄥˇ]
Etymology: -
[棄, qì, ㄑㄧˋ] to abandon, to discard, to reject; to desert; to forget
Radical: , Decomposition:     亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  厶 [, ]  廾 [gǒng, ㄍㄨㄥˇ]  木 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: -

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gǒng, ㄍㄨㄥˇ, ] hands joined, #81,894 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top