ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*建*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -建-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[建, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] to build, to erect; to establish, to found
Radical: , Decomposition:   廴 [yǐn, ㄧㄣˇ]  聿 [, ㄩˋ]
Etymology: [pictophonetic] action, Rank: 244
[健, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] strong, robust, healthy; strength
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  建 [jiàn, ㄐㄧㄢˋ]
Etymology: [ideographic] Someone 亻 who can build 建 things; 建 also provides the pronunciation, Rank: 979
[键, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] lock, door bolt; key
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  建 [jiàn, ㄐㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 1471
[腱, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] tendon, sinew
Radical: , Decomposition:     建 [jiàn, ㄐㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] flesh, Rank: 5022
[犍, jiān, ㄐㄧㄢ] bullock; to castrate
Radical: , Decomposition:   牛 [niú, ㄋㄧㄡˊ]  建 [jiàn, ㄐㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] ox, Rank: 5551
[毽, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] a shuttlecock
Radical: , Decomposition:   毛 [máo, ㄇㄠˊ]  建 [jiàn, ㄐㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] feathers, Rank: 6291
[鍵, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] lock, door bolt; key
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  建 [jiàn, ㄐㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 7136
[踺, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] to somersault
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  建 [jiàn, ㄐㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 7945
[楗, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] latch, crossbar
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  建 [jiàn, ㄐㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] wood, Rank: 8305

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiàn shè, ㄐㄧㄢˋ ㄕㄜˋ, / ] to build; to construct; construction; constructive, #169 [Add to Longdo]
[jiàn lì, ㄐㄧㄢˋ ㄌㄧˋ, ] creation; set up; construction; build; establish; set up, #449 [Add to Longdo]
[jiàn yì, ㄐㄧㄢˋ ㄧˋ, / ] to propose; to suggest; to recommend; proposal; suggestion; recommendation, #749 [Add to Longdo]
[jiàn zhù, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˋ, / ] building; to construct, #1,015 [Add to Longdo]
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, ] to establish; to found; to set up; to build; to construct, #1,088 [Add to Longdo]
[jiàn chéng, ㄐㄧㄢˋ ㄔㄥˊ, ] establish; build, #2,323 [Add to Longdo]
[Fú jiàn, ㄈㄨˊ ㄐㄧㄢˋ, ] Fujian province (Fukien) in east China, abbr. 福 or 閩|闽, capital Fuzhou 福州, #3,531 [Add to Longdo]
[gòu jiàn, ㄍㄡˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] to construct (sth abstract), #3,600 [Add to Longdo]
[jiàn zào, ㄐㄧㄢˋ ㄗㄠˋ, ] construct; build, #3,940 [Add to Longdo]
[zǔ jiàn, ㄗㄨˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] organize; set up; establish, #3,969 [Add to Longdo]
[chuàng jiàn, ㄔㄨㄤˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] to found; to establish, #4,054 [Add to Longdo]
[xīn jiàn, ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄢˋ, ] new construction, #4,521 [Add to Longdo]
[Xīn jiàn, ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄢˋ, ] Xinjian county in Nanchang 南昌, Jiangxi, #4,521 [Add to Longdo]
[chóng jiàn, ㄔㄨㄥˊ ㄐㄧㄢˋ, ] reconstruction; rebuilding, #5,586 [Add to Longdo]
[xiū jiàn, ㄒㄧㄡ ㄐㄧㄢˋ, ] to build; to construct, #5,837 [Add to Longdo]
[Fú jiàn shěng, ㄈㄨˊ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄥˇ, ] Fujian province (Fukien) in east China, abbr. 福 or 閩|闽, capital Fuzhou 福州, #7,055 [Add to Longdo]
筑物[jiàn zhù wù, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˋ ㄨˋ, / ] building, #7,375 [Add to Longdo]
[kuò jiàn, ㄎㄨㄛˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] to extend a building, #7,634 [Add to Longdo]
[xīng jiàn, ㄒㄧㄥ ㄐㄧㄢˋ, / ] build; construct, #7,782 [Add to Longdo]
[dā jiàn, ㄉㄚ ㄐㄧㄢˋ, ] to build (esp. with simple materials); to knock together (a temporary shed); to rig up, #8,086 [Add to Longdo]
[fēng jiàn, ㄈㄥ ㄐㄧㄢˋ, ] feudal, #8,269 [Add to Longdo]
[gǎi jiàn, ㄍㄞˇ ㄐㄧㄢˋ, ] to rebuild; to transform (a building); to refurbish, #10,964 [Add to Longdo]
[chóu jiàn, ㄔㄡˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] to prepare to build sth, #12,316 [Add to Longdo]
[jī jiàn, ㄐㄧ ㄐㄧㄢˋ, ] capital construction (project); infrastructure, #13,622 [Add to Longdo]
设性[jiàn shè xìng, ㄐㄧㄢˋ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] constructive; constructiveness, #14,601 [Add to Longdo]
筑业[jiàn zhù yè, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˋ ㄧㄝˋ, / ] building industry, #16,146 [Add to Longdo]
[jiàn gòu, ㄐㄧㄢˋ ㄍㄡˋ, / ] to construct (often sth abstract, such as good relations); to set up; to develop; construction (abstract); architecture, #16,197 [Add to Longdo]
筑师[jiàn zhú shī, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˊ ㄕ, / ] architect, #16,313 [Add to Longdo]
[jiàn jiāo, ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄠ, ] to establish diplomatic relations, #16,823 [Add to Longdo]
[Jiàn yè, ㄐㄧㄢˋ ㄧㄝˋ, / ] an old name for Nanjing, called Jiankang 康 or Jianye during the Eastern Jin (317-420), #17,907 [Add to Longdo]
[Yī Jiàn lián, ㄧ ㄐㄧㄢˋ ㄌㄧㄢˊ, / ] Yi Jianlian (1987-), Chinese basketball player, moved to Milwaukee US in 2007, #18,322 [Add to Longdo]
[jiàn zhì, ㄐㄧㄢˋ ㄓˋ, ] organizational structure, #19,336 [Add to Longdo]
[chéng jiàn, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄢˋ, ] to construct under contract, #21,393 [Add to Longdo]
[jiàn dǎng, ㄐㄧㄢˋ ㄉㄤˇ, / ] party-founding, #22,594 [Add to Longdo]
社会[fēng jiàn shè huì, ㄈㄥ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] feudal society, #23,013 [Add to Longdo]
上层[shàng céng jiàn zhù, ㄕㄤˋ ㄘㄥˊ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˋ, / ] superstructure, #23,115 [Add to Longdo]
[Jiàn ān, ㄐㄧㄢˋ ㄢ, ] reign name (196-219) at the end of the Han dynasty, #28,817 [Add to Longdo]
主义[fēng jiàn zhǔ yì, ㄈㄥ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] feudalism, #29,604 [Add to Longdo]
[dǒng jiàn huá, ㄉㄨㄥˇ ㄐㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˊ, / ] Tung Chee-hwa (Hong Kong chief executive from 1997 to 2005), #33,481 [Add to Longdo]
[Jiàn dé, ㄐㄧㄢˋ ㄉㄜˊ, ] (N) Jiande (city in Zhejiang), #35,180 [Add to Longdo]
功立业[jiàn gōng lì yè, ㄐㄧㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄌㄧˋ ㄧㄝˋ, / ] to found a business, #35,274 [Add to Longdo]
[Jiàn kāng, ㄐㄧㄢˋ ㄎㄤ, ] old name for Nanjing 南京, esp. during Southern dynasties, #38,043 [Add to Longdo]
筑学[jiàn zhù xué, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] architectural; architecture, #42,151 [Add to Longdo]
半封[bàn fēng jiàn, ㄅㄢˋ ㄈㄥ ㄐㄧㄢˋ, ] semi-feudal, #42,550 [Add to Longdo]
[Jiàn píng, ㄐㄧㄢˋ ㄆㄧㄥˊ, ] Jianping county in Chaoyang 朝陽|朝阳, Liaoning, #47,523 [Add to Longdo]
[Wáng Jiàn mín, ㄨㄤˊ ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧㄣˊ, ] Chien-Ming Wang (a Taiwanese starting pitcher for the New York Yankees in Major League Baseball, MLB), #47,975 [Add to Longdo]
[Jiàn níng, ㄐㄧㄢˋ ㄋㄧㄥˊ, / ] (N) Jianning (place in Fujian), #51,553 [Add to Longdo]
制度[fēng jiàn zhì dù, ㄈㄥ ㄐㄧㄢˋ ㄓˋ ㄉㄨˋ, ] feudalism, #52,276 [Add to Longdo]
[jiàn dū, ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨ, ] to build the capital, #54,135 [Add to Longdo]
[Jiàn ōu, ㄐㄧㄢˋ ㄡ, / ] Jian'ou city, county level city in Nanping prefecture 南平, Fujian, #56,539 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[けんせつ, kensetsu] (n) การก่อสร้าง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[けんちく, kenchiku] (n) การก่อสร้าง
[けんちく, kenchiku] (n) สถาปัตยกรรม,วิชาการก่อสร้าง,รูปแบบการก่อสร้าง
[さいこん, saikon] การสร้างใหม่
西洋[せいようけんちく, seiyoukenchiku] (n) สถาปัตยกรรมแบบตะวันตก,รูปแบบการก่อสร้างแบบตะวันตก
物正面[たてものしょうめん, tatemonoshoumen] สิ่งก่อสร้างแนวหน้า
造物[けんぞうぶつ, kenzoubutsu] โครงสร้าง,โครงร่าง,องค์ประกอบ,สิ่งก่อสร้าง
洋風[ようふうけんちく, youfuukenchiku] สถาปัตยกรรม,รูปแบบการก่อสร้างแบบฟรั่ง
一戸[いっこだて, ikkodate] (n) บ้านเดี่ยว
#15 王都、そして公爵邸。 「おお! 見えてきたぞ! 王都じゃ!」  窓から身を乗り出し、叫ぶスゥ。僕も窓越しに遠くを見てみると、大きな滝を背にそびえつ、白い[いっこだて, # 15 ou miyako , soshite koushaku tei . ( oo ! mie tekitazo ! ou miyako ja !) mado kara miwo nori dashi , sakebu suu . boku mo mado koshi ni tooku wo mite miruto , ooki na taki wo se nisobie tatsu , shiroi] (n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
てる[たてる, tateru] TH: สร้าง  EN: to build
[たつ, tatsu] TH: (สร้าง)ขึ้น  EN: to stand
[たつ, tatsu] TH: (อาคาร)ปลูก  EN: to be built

Japanese-English: EDICT Dictionary
うだつが上がらない;卯が上がらない;梲が上がらない(oK)[うだつがあがらない, udatsugaagaranai] (exp) (See うだつの上がらない) no hope of getting ahead [Add to Longdo]
うだつの上がらない;卯のあがらない[うだつのあがらない, udatsunoagaranai] (exp,adj-i) (See うだつが上がらない) lacking potential for advancement; no-hoper [Add to Longdo]
けんちん汁;長汁;巻繊汁[けんちんじる, kenchinjiru] (n) Japanese tofu and vegetable chowder [Add to Longdo]
ゴシック[ゴシックけんちく, goshikku kenchiku] (n) Gothic architecture [Add to Longdo]
ドル[ドルだて, doru date] (n) dollar basis; quotation in dollars [Add to Longdo]
パネル構造[パネルこうぞうけんちく, paneru kouzoukenchiku] (n) panel construction [Add to Longdo]
ビザンチン[ビザンチンけんちく, bizanchin kenchiku] (n) Byzantine architecture [Add to Longdo]
ブロック[ブロックけんちく, burokku kenchiku] (n) concrete-block building [Add to Longdo]
ユーロ[ユーロだて, yu-ro date] (n) denominated in euros [Add to Longdo]
ルーブル[ルーブルだて, ru-buru date] (exp) denominated in Russian roubles [Add to Longdo]
ロマネスク[ロマネスクけんちく, romanesuku kenchiku] (n) Romanesque architecture [Add to Longdo]
一戸て(P);一戸[いっこだて, ikkodate] (n) (separate) house; (P) [Add to Longdo]
一本[いっぽんだて, ippondate] (exp) (a) single standard [Add to Longdo]
一本て為替[いっぽんだてかわせ, ippondatekawase] (n) single rate [Add to Longdo]
一本税率;一本て税率[いっぽんだてぜいりつ, ippondatezeiritsu] (n) single-rate tariff (system) [Add to Longdo]
;宇立;梲(oK)[うだつ, udatsu] (n) (uk) (See うだつが上がらない) short pillar set on a beam to support a ridgepole [Add to Longdo]
円貨;円貨[えんかだて, enkadate] (adj-f) yen-denominated (e.g. bond) [Add to Longdo]
[えんだて, endate] (n) denominated in yen; yen-denominated; yen base; (P) [Add to Longdo]
て外債[えんだてがいさい, endategaisai] (n) yen-denominated loan; samurai bond [Add to Longdo]
家をてる[いえをたてる, iewotateru] (exp,v1) to build a house [Add to Longdo]
;階[かいだて, kaidate] (suf) (See 二階) an N-storey building [Add to Longdo]
外貨[がいかだて, gaikadate] (n) rate in foreign currency [Add to Longdo]
[きょくげん, kyokugen] (n) {comp} office setup; office establishment [Add to Longdo]
掘っ立て;掘って;掘立て;掘[ほったて, hottate] (n) erection of a pillar by sinking it directly into the ground [Add to Longdo]
掘っ立て小屋;掘って小屋;掘て小屋;掘立小屋(io)[ほったてごや, hottategoya] (n) (1) (See 小屋) hut; shanty; hovel; shack; (2) house built directly into the ground with no supporting stones [Add to Longdo]
掘っ立て柱;掘って柱[ほったてばしら, hottatebashira] (n) pillar sunk into the ground [Add to Longdo]
経営再[けいえいさいけん, keieisaiken] (n) management reorganization; management reorganisation [Add to Longdo]
ち絵図[たちえず, tachiezu] (n) building diagram [Add to Longdo]
[たつ, tatsu] (v5t,vi) to be erected; to be built; (P) [Add to Longdo]
[だて, date] (suf) (1) indicates storeys, structures, or materials used in a building; (2) indicates denomination (after a currency) [Add to Longdo]
て;[たて, tate] (n,n-suf,n-pref) contract; commitment [Add to Longdo]
てる[たてる, tateru] (v1,vt) to build; to construct; (P) [Add to Longdo]
て回す[たてまわす, tatemawasu] (v5s) to build around [Add to Longdo]
て掛け[たてかけ, tatekake] (n) under construction [Add to Longdo]
て込む;込む[たてこむ, tatekomu] (v5m,vi) (See 立て込む) to be built up; to be crowded with houses [Add to Longdo]
て前(P);前(P);立て前;立前;点て前;点前[たてまえ(P);てまえ(点前), tatemae (P); temae ( temae )] (n) (1) (て前, 前, 立て前, 立前 only) face; official stance; public position or attitude (as opposed to private thoughts); (2) (て前, 前 only) ceremony for the erection of the framework of a house; (3) (立て前, 立前, 点て前, 点前 only) tea ceremony procedures; tea ceremony etiquette; (P) [Add to Longdo]
て増す[たてます, tatemasu] (v5s,vt) to extend (building); to build on [Add to Longdo]
て替え;替え[たてかえ, tatekae] (n,vs) rebuilding; reconstruction; re-erection [Add to Longdo]
て替える[たてかえる, tatekaeru] (v1,vt) to rebuild; to reconstruct [Add to Longdo]
て直し;直し[たてなおし, tatenaoshi] (n) re-erection; rebuilding [Add to Longdo]
て直す;直す;てなおす[たてなおす, tatenaosu] (v5s,vt) to rebuild; to reconstruct [Add to Longdo]
て坪;[たてつぼ, tatetsubo] (n) floor space [Add to Longdo]
て売り;売り[たてうり, tateuri] (n) constructing and selling a ready-built house [Add to Longdo]
て売り住宅;売り住宅[たてうりじゅうたく, tateurijuutaku] (n) ready-built house or housing [Add to Longdo]
て付け;付け[たてつけ, tatetsuke] (n) build (e.g. of a house) [Add to Longdo]
て網[たてあみ, tateami] (n) fish trap; set net [Add to Longdo]
[けんえい, ken'ei] (n) Ken'ei era (1206.4.27-1207.10.25) [Add to Longdo]
[たてや, tateya] (n) structure for housing heavy machinery [Add to Longdo]
[けんがく, kengaku] (n,vs) foundation of a school [Add to Longdo]
[けんぎ, kengi] (n,vs) proposition; motion; proposal; suggestion; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He said his father was an architect and that he wanted to be one too.「私の父は築家です。そして私も築家になりたいと思います」と彼は言った。
In 1958, the statue was built in the Hiroshima Peace Park.1958年、その記念碑は広島平和公園にてられた。
In 1995, Anode received architecture's most prestigious award.1995年、安藤氏は築におけるもっとも権威ある賞を受賞した。
All of a sudden the thirty-story skyscraper went up in flames.30階の超高層ビルが突然爆発炎上した。
The three boys opened the doors of the building.3人の少年達はその物の扉を開けました。
That building must be on fire.あそこの物が燃えているに違いない。
High-rises are going up all over the place.あたり一帯に超高層ビルがっています。
Your gift will go far towards helping to build the children's hospital.あなたの寄附は小児病院を設する補助として、大いに役立つでしょう。
And you are going to raise it in three days?あなたはそれを、3日でてるのですか。
How many floors does that building have?あのビルは何階てですか。
Look at that smoke. That building must be on fire.あの煙を見なさい。あそこの物が燃えているに違いない。
What is that huge building?あの巨大な物はなんですか。
That architect builds very modern house.あの築家はモダンな家をてる。
Please let me off in front of that building.あの物の前で降ろしてください。
Who is the man standing in front of the building?あの物の前に立っている人は誰ですか。
What's that building?あの物は何ですか。
That building is our school.あの物は私たちの学校です。
Look at that building.あの物を見て。
Look at that building. Is it a temple?あの物を見て。お寺ですか。
Look at that tall building.あの高い物を見てご覧なさい。
Look at that tall building.あの高い物を見なさい。
That castle was built in ancient times.あの城は大昔の時代にてられた。
They have been working on the new building.あの人達は新しいビルの築に従事してきたのです。
Look at that red building.あの赤い物を見なさい。
That building whose roof is brown is a church.あの茶色の屋根の物は教会だ。
The white building was destroyed by the earthquake.あの白い物が地震でこわれた。
That white building is a hospital.あの白い物は病院だ。
They were erected to commemorate a certain event or to tell an ancestral legend.ある出来事を記念したり先祖の伝説を伝えるためにてられたものであった。
Then one fine morning in spring along came the great-great-granddaughter of the man who built the Little House so well.ある春の天気のよい朝、この家をてた人の孫の孫の孫になる人がとおりがかりました。
That is a high building, is not it?あれは高い物ですね。
That is the building where my father works.あれは私の父が働いている物である。
Those houses are 500 years old.あれらの物はててから500年になる。
The architects of the British Empire.イギリス帝国の設者たち。
I wonder when this building was constructed.いったいこの物はいつ設されたのだろう。
When was it built?いつてられたのですか。
It is certain that Emmet contrived his 'dyad' style to facilitate the process of architectural design.エメットが築デザインのプロセスを容易にするために「ダイアド」スタイルを考案したことは確実である。
It is beyond the scope of the present work to describe all the components that comprise Emmet's architectural style.エメットの築スタイルを形成している全ての要素を記述することは、この研究の範囲を超えている。
Each building has a name.おのおのの物のは名前がある。
Once the Japanese built their houses so as to be cool in summer.かつて、日本人は、夏に涼しいように家をてた。
They erected a statue in memory of Gandhi.ガンジーの記念像がてられた。
The area has been built up since I came here.このあたりは私がここにきて以来て込んできた。
When was this temple built?このお寺はいつてられたのですか。
How many floors does this building have?このビルは何階てですか。
This building was laid out by a famous architect.このビルは有名な築家によって設計された。
This hotel was built last year.このホテルは去年てられた。
This house is ten years old, but that house over there is quite new.この家はってから10年になるが向こうにあるあの家は全く新しい。
This monument was erected in February, 1985.この記念碑は1985年の2月にてられた。
This palace was built for the rich king.この宮殿はお金持ちの王様のためにてられた。
This church was built in the 12th century.この教会は12世紀にてられた。
The bridge built two years ago.この橋は二年前にてられた。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[きょくげん, kyokugen] office setup, office establishment [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
二階[にかいだて, nikaidate] zweistoeckig [Add to Longdo]
制度[ほうけんせいど, houkenseido] Feudalsystem [Add to Longdo]
[たつ, tatsu] errichtet_werden [Add to Longdo]
てる[たてる, tateru] bauen [Add to Longdo]
[たてまえ, tatemae] Richtfest, Prinzip, Grundsatz [Add to Longdo]
[たてつぼ, tatetsubo] Bauflaeche, Grundflaeche [Add to Longdo]
[たてもの, tatemono] Gebaeude [Add to Longdo]
[こんりゅう, konryuu] das Errichten, das Bauen [Add to Longdo]
[けんちく, kenchiku] -Bau, Bauwerk, Gebaeude [Add to Longdo]
築家[けんちくか, kenchikuka] Architekt [Add to Longdo]
[けんせつ, kensetsu] Aufbau, -Bau, Errichtung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top