ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*巾*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -巾-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[制, zhì, ㄓˋ] system; to establish; to manufacture; to overpower
Radical: , Decomposition:     ?  巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 163
[常, cháng, ㄔㄤˊ] common, general, normal; always, frequently, regularly
Radical: , Decomposition:   尚 [shàng, ㄕㄤˋ]  巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] cloth, Rank: 187
[市, shì, ㄕˋ] city, town; market, fair; to trade
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: -, Rank: 254
[师, shī, ] teacher, professional, master
Radical: , Decomposition:   刂 [dāo, ㄉㄠ]  帀 [, ㄗㄚ]
Etymology: [ideographic] To skillfully wield 帀 a knife 刂, Rank: 333
[带, dài, ㄉㄞˋ] belt, strap; band, ribbon; area, zone; to carry, to raise, to wear
Radical: , Decomposition:   卅 [, ㄙㄚˋ]    冖 [, ㄇㄧˋ]  巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] A belt, creasing one's robe above 卅 but not below 巾, Rank: 342
[布, bù, ㄅㄨˋ] cotton, linen, textiles; to announce, to declare; to spread
Radical: , Decomposition:   ?  巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] Cloth 巾 held in a hand, Rank: 380
[希, xī, ㄒㄧ] rare; to hope for, to strive for; to expect
Radical: , Decomposition:   乂 [, ㄧˋ]  布 [, ㄅㄨˋ]
Etymology: -, Rank: 508
[帝, dì, ㄉㄧˋ] supreme ruler, emperor; god
Radical: , Decomposition:   立 [, ㄌㄧˋ]  巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [pictographic] An altar on which a sacrifice is being made, Rank: 612
[帮, bāng, ㄅㄤ] to help, to assist; to support, to defend; party; gang
Radical: , Decomposition:   邦 [bāng, ㄅㄤ]  巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] A nation's 邦 flag 巾; 邦 also provides the pronunciation, Rank: 769
[席, xí, ㄒㄧˊ] seat, place; mat; banquet; to take a seat
Radical: , Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]    廿 [niàn, ㄋㄧㄢˋ]  巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] A cloth 巾 or straw 艹 mat in the house 广, Rank: 894
[币, bì, ㄅㄧˋ] currency, coins, legal tender
Radical: , Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] Bills written on silk 巾, Rank: 1188
[幕, mù, ㄇㄨˋ] curtain, screen, tent; measure word for plays and shows
Radical: , Decomposition:   莫 [, ㄇㄛˋ]  巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] curtain, Rank: 1315
[幅, fú, ㄈㄨˊ] piece, roll, strip; breadth, width; measure word for textiles
Radical: , Decomposition:   巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]  畐 [, ㄈㄨˊ]
Etymology: [ideographic] A roll 畐 of cloth 巾; 畐 also provides the pronunciation, Rank: 1444
[佩, pèi, ㄆㄟˋ] belt ornament, pendant; wear at waist, tie to the belt; respect
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]    凡 [fán, ㄈㄢˊ]  巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] Common 凡 cloth 巾 ornaments worn by people 亻, Rank: 1507
[帕, pà, ㄆㄚˋ] scarf, turban, veil, wrap
Radical: , Decomposition:   巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]  白 [bái, ㄅㄞˊ]
Etymology: [ideographic] A scarf 巾 used to maintain a girl's purity 巾, Rank: 1519
[帐, zhàng, ㄓㄤˋ] tent, screen, mosquito net; debt, credit, account
Radical: , Decomposition:   巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]  长 [zhǎng, ㄓㄤˇ]
Etymology: [pictophonetic] curtain, Rank: 1603
[饰, shì, ㄕˋ] to decorate, to adorn; ornament
Radical: , Decomposition:   饣 [shí, ㄕˊ]    ?  巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] cloth, Rank: 1604
[帽, mào, ㄇㄠˋ] hat, cap
Radical: , Decomposition:   巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]  冒 [mào, ㄇㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] towel, Rank: 1750
[刷, shuā, ㄕㄨㄚ] brush; to clean, to scrub
Radical: , Decomposition:     尸 [shī, ]  巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [ideographic] A person bent over 尸 with a towel 巾, Rank: 1824
[帅, shuài, ㄕㄨㄞˋ] commander; commander-in-chief; handsome, smart
Radical: , Decomposition:   刂 [dāo, ㄉㄠ]  巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] An army officer carrying a weapon 刂 and a flag 巾, Rank: 1888
[吊, diào, ㄉㄧㄠˋ] to condole, to mourn, to pity; to hang
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: -, Rank: 2050
[巾, jīn, ㄐㄧㄣ] cloth, curtain, handkerchief, towel
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  丨 [shù, ㄕㄨˋ]
Etymology: [pictographic] A curtain or towel hanging from a rack, Rank: 2281
[帘, lián, ㄌㄧㄢˊ] the flag-sign of a tavern
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] A curtain 巾 at the entrance to a cave 穴, Rank: 2458
[帆, fān, ㄈㄢ] boat; to sail
Radical: , Decomposition:   巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]  凡 [fán, ㄈㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] cloth, Rank: 2459
[幢, chuáng, ㄔㄨㄤˊ] carriage curtain; sun screen; tent; measure word for buildings
Radical: , Decomposition:   巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]  童 [tóng, ㄊㄨㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] curtain, Rank: 2566
[帜, zhì, ㄓˋ] flag, pennant, sign; to fasten
Radical: , Decomposition:   巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]  只 [zhī, ]
Etymology: [pictophonetic] curtain, Rank: 2813
[帖, tiē, ㄊㄧㄝ] card, invite, notice; to fit snugly
Radical: , Decomposition:   巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]  占 [zhàn, ㄓㄢˋ]
Etymology: [ideographic] Writing on a cloth 巾, Rank: 2892
[幌, huǎng, ㄏㄨㄤˇ] curtain, cloth screen, signboard
Radical: , Decomposition:   巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]  晃 [huǎng, ㄏㄨㄤˇ]
Etymology: [pictophonetic] curtain, Rank: 3243
[幡, fān, ㄈㄢ] pennant, banner, streamer, flag
Radical: , Decomposition:   巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]  番 [fān, ㄈㄢ]
Etymology: [pictophonetic] cloth, Rank: 3437
[帷, wéi, ㄨㄟˊ] curtain, screen, tent
Radical: , Decomposition:   巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] curtain, Rank: 3448
[幔, màn, ㄇㄢˋ] curtain, screen, tent
Radical: , Decomposition:   巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]  曼 [màn, ㄇㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] cloth, Rank: 3538
[帧, zhèng, ㄓㄥˋ] picture, scroll; one of a pair
Radical: , Decomposition:   巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]  贞 [zhēn, ㄓㄣ]
Etymology: [pictophonetic] cloth, Rank: 3563
[帚, zhǒu, ㄓㄡˇ] broom, broomstick
Radical: , Decomposition:   彐 [, ㄐㄧˋ]    冖 [, ㄇㄧˋ]  巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [pictographic] A hand 巾 holding a broom with the head 彐 held up, Rank: 3630
[帛, bó, ㄅㄛˊ] silk, fabric; wealth, property
Radical: , Decomposition:   白 [bái, ㄅㄞˊ]  巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] cloth, Rank: 3682
[匝, zā, ㄗㄚ] full circle; to encircle
Radical: , Decomposition:   匚 [fāng, ㄈㄤ]  巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: -, Rank: 4170
[帼, guó, ㄍㄨㄛˊ] women's headgear; mourning cap
Radical: , Decomposition:   巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]  国 [guó, ㄍㄨㄛˊ]
Etymology: [pictophonetic] cloth, Rank: 4778
[幄, wò, ㄨㄛˋ] tent; mosquito net
Radical: , Decomposition:   巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]  屋 [, ]
Etymology: [ideographic] A room 屋 made of cloth 巾; 屋 also provides the pronunciation, Rank: 4823
[帙, zhì, ㄓˋ] book jacket; satchel, bag
Radical: , Decomposition:   巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]  失 [shī, ]
Etymology: [pictophonetic] curtain, Rank: 5374
[幂, mì, ㄇㄧˋ] cover-cloth; exponent, power
Radical: , Decomposition:   冖 [, ㄇㄧˋ]    旲 [tái, ㄊㄞˊ]  巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] A cover 冖 cloth 巾; 冖 also provides the pronunciation, Rank: 5384
[帑, tǎng, ㄊㄤˇ] treasury; public funds
Radical: , Decomposition:   奴 [, ㄋㄨˊ]  巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] Records kept on cloth 巾 by servants 奴, Rank: 5546
[帔, pèi, ㄆㄟˋ] cape, robe, skirt
Radical: , Decomposition:   巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]  皮 [, ㄆㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] cloth, Rank: 5722
[帏, wéi, ㄨㄟˊ] a curtain that forms a wall
Radical: , Decomposition:   巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]  韦 [wéi, ㄨㄟˊ]
Etymology: [pictophonetic] curtain, Rank: 5809
[幛, zhàng, ㄓㄤˋ] a cloth or silken hanging scroll
Radical: , Decomposition:   巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]  章 [zhāng, ㄓㄤ]
Etymology: [ideographic] Writing 章 on cloth 巾; 章 also provides the pronunciation, Rank: 5932
[帻, zé, ㄗㄜˊ] turban; conical cap
Radical: , Decomposition:   巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]  责 [, ㄗㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] towel, Rank: 6563
[幞, fú, ㄈㄨˊ] turban
Radical: , Decomposition:   巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]  菐 [, ㄆㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] towel, Rank: 6709
[帱, chóu, ㄔㄡˊ] to cover up; curtain
Radical: , Decomposition:   巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]  寿 [shòu, ㄕㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] cloth, Rank: 7770
[飾, shì, ㄕˋ] to decorate, to adorn; ornament
Radical: , Decomposition:   飠 [shí, ㄕˊ]    ?  巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] cloth, Rank: 9640
[㒼, mán, ㄇㄢˊ] average; equivalent
Radical: , Decomposition:   廿 [niàn, ㄋㄧㄢˋ]    巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]    入 [, ㄖㄨˋ]  入 [, ㄖㄨˋ]
Etymology: [ideographic] To weights 入 balanced on a scale 巾
[兩, liǎng, ㄌㄧㄤˇ] two, both, pair, couple; ounce
Radical: , Decomposition:   一 [, ]    巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]    入 [, ㄖㄨˋ]  入 [, ㄖㄨˋ]
Etymology: [ideographic] Two people 入 together in a cart
[冘, yín, ㄧㄣˊ] to move on; doubtful
Radical: , Decomposition:   巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]  乚 [gōu, ㄍㄡ]
Etymology: [pictophonetic] towel

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wéi jīn, ㄨㄟˊ ㄐㄧㄣ, / ] scarf; shawl, #7,097 [Add to Longdo]
[máo jīn, ㄇㄠˊ ㄐㄧㄣ, ] towel, #8,878 [Add to Longdo]
[jīn, ㄐㄧㄣ, ] towel; kerchief; turban, #10,928 [Add to Longdo]
[zhǐ jīn, ㄓˇ ㄐㄧㄣ, / ] paper napkin, #14,427 [Add to Longdo]
卫生[wèi shēng jīn, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄐㄧㄣ, / ] sanitary towel, #22,112 [Add to Longdo]
[sī jīn, ㄙ ㄐㄧㄣ, / ] headscarf; kerchief; silk neckband, #23,503 [Add to Longdo]
红领[hóng lǐng jīn, ㄏㄨㄥˊ ㄌㄧㄥˇ ㄐㄧㄣ, / ] red neckscarf; by extension, a member of the Young Pioneers, #26,287 [Add to Longdo]
[tóu jīn, ㄊㄡˊ ㄐㄧㄣ, / ] head-covering (for men in ancient clothes); kerchief; scarf; turban, #29,428 [Add to Longdo]
[cān jīn, ㄘㄢ ㄐㄧㄣ, ] napkin, #32,303 [Add to Longdo]
[yù jīn, ㄩˋ ㄐㄧㄣ, ] bath towel, #35,172 [Add to Longdo]
[miàn jīn, ㄇㄧㄢˋ ㄐㄧㄣ, ] face flannel or towel; shroud (over the face of a corpse), #46,541 [Add to Longdo]
[shǒu jīn, ㄕㄡˇ ㄐㄧㄣ, ] hand towel, #55,463 [Add to Longdo]
[lǐng jīn, ㄌㄧㄥˇ ㄐㄧㄣ, / ] neckcloth; neckerchief, #65,705 [Add to Longdo]
起义[huáng jīn qǐ yì, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ ㄑㄧˇ ㄧˋ, / ] Yellow Turbans peasant uprising at the end of later Han (from 184), #131,779 [Add to Longdo]
[bāo jīn, ㄅㄠ ㄐㄧㄣ, ] headscarf; turban, #148,530 [Add to Longdo]
[gé jīn, ㄍㄜˊ ㄐㄧㄣ, ] hemp headcloth, #220,181 [Add to Longdo]
绿头[lǜ tóu jīn, ㄌㄩˋ ㄊㄡˊ ㄐㄧㄣ, 绿 / ] green headband (to visit a Yuan dynasty brothel); cuckold, #223,985 [Add to Longdo]
戴绿头[dài lǜ tóu jīn, ㄉㄞˋ ㄌㄩˋ ㄊㄡˊ ㄐㄧㄣ, 绿 / ] lit. to wear green headband (to visit a Yuan dynasty brothel); cuckold [Add to Longdo]
[hóng jīn jūn, ㄏㄨㄥˊ ㄐㄧㄣ ㄐㄩㄣ, / ] the Red Turbans, peasant rebellion at the end of the Yuan dynasty [Add to Longdo]
[shì jīn, ㄕˋ ㄐㄧㄣ, / ] kerchief as head ornament [Add to Longdo]
[cān jīn zhǐ, ㄘㄢ ㄐㄧㄣ ㄓˇ, / ] paper napkin; serviette [Add to Longdo]
[huáng jīn, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ, / ] refers to the Yellow Turbans peasant uprising at the end of later Han (from 184) [Add to Longdo]
之乱[huáng jīn zhī luàn, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ ㄓ ㄌㄨㄢˋ, / ] the Yellow Turbans peasant uprising at the end of later Han (from 184) [Add to Longdo]
民变[huáng jīn mín biàn, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ ㄇㄧㄣˊ ㄅㄧㄢˋ, / ] the Yellow Turbans peasant uprising at the end of later Han (from 184) [Add to Longdo]
[huáng jīn jūn, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ ㄐㄩㄣ, / ] the army of Yellow Turbans, a peasant uprising at the end of later Han (from 184) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ぞうきん, zoukin] (n) ผ้าเช็ดโต๊ะ,ผ้าถูพื้น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
着切り[きんちゃくきり, kinchakukiri] (n) นักล้วงกระเป๋า
[ふきん, fukin] (n) ผ้าเช็ดจานชาม(หลังล้าง)
台布[だいぶきん, daibukin] (n) ผ้าเช็ดทำความสะอาดในครัว

Japanese-English: EDICT Dictionary
着;菟葵[いそぎんちゃく;イソギンチャク, isoginchaku ; isoginchaku] (n) (uk) sea anemone [Add to Longdo]
の乱[こうきんのらん, koukinnoran] (n) Yellow Turban Rebellion (China, 184 CE) [Add to Longdo]
兜頭[かぶとずきん, kabutozukin] (n) helmet-shaped hood [Add to Longdo]
[きん, kin] (n) napkin; cloth [Add to Longdo]
が出る;幅が出る[はばがでる, habagaderu] (exp,v1) to become wider [Add to Longdo]
[きんたん, kintan] (adj-na) unipotent [Add to Longdo]
[きんちゃく, kinchaku] (n) (1) pouch; hanger-on; purse; handbag; (2) (See 御田・おでん) pouch of fried tofu stuffed with var. ingredients, used in oden [Add to Longdo]
着切り[きんちゃくきり, kinchakukiri] (n) pickpocket [Add to Longdo]
着草[きんちゃくそう;キンチャクソウ, kinchakusou ; kinchakusou] (n) (uk) (See カルセオラリア) pocketbook plant (any plant of genus Calceolaria) [Add to Longdo]
着袋;きんちゃく袋[きんちゃくぶくろ, kinchakubukuro] (n) (See 着・1) pouch; purse [Add to Longdo]
[はばへん;きんべん, habahen ; kinben] (n) (uk) kanji "cloth" radical at left [Add to Longdo]
[きんれい, kinrei] (adj-na) nilpotent [Add to Longdo]
零元[きんれいげん, kinreigen] (n) {math} nilpotent element [Add to Longdo]
[かなきん;カナキン, kanakin ; kanakin] (n) canequim (por [Add to Longdo]
[ひれ, hire] (n) (arch) shawl (on shoulder of woman's dress) [Add to Longdo]
御高祖頭;お高祖頭[おこそずきん, okosozukin] (n) kerchief worn by women in former times in Japan in cold weather, covering the whole head (except eyes) [Add to Longdo]
ったい[くちはばったい, kuchihabattai] (n) acting smart; bragging [Add to Longdo]
の乱[こうきんのらん, koukinnoran] (n) Red Turban Rebellion (China, 1351-1366 CE) [Add to Longdo]
黒頭[くろずきん, kurozukin] (n) black hood [Add to Longdo]
着;腰ぎんちゃく[こしぎんちゃく, koshiginchaku] (n) (1) hanger-on; follower; flunky; sycophant; (2) purse strapped round one's waist [Add to Longdo]
(P);雑布(iK)[ぞうきん, zoukin] (n) house-cloth; dust cloth; (P) [Add to Longdo]
掛け;雑がけ[ぞうきんがけ;ぞうきんかけ(雑巾掛け), zoukingake ; zoukinkake ( zoukin kake )] (n) mopping the floor [Add to Longdo]
[ぞうきんずり, zoukinzuri] (n) finishing board nailed where the floor boards meet the wall; (similar to) skirting, baseboards [Add to Longdo]
三角;三角布(iK)[さんかくきん, sankakukin] (n) triangle bandage [Add to Longdo]
捨て頭;捨頭[すてずきん, sutezukin] (n) hood made useless by the warmer weather of spring [Add to Longdo]
[しゅきん, shukin] (n) (1) (hand) towel; (2) handkerchief [Add to Longdo]
(oK);身幅[みはば, mihaba] (n) width of a garment [Add to Longdo]
台布[だいぶきん;だいふきん, daibukin ; daifukin] (n) kitchen cloth; wipecloth [Add to Longdo]
値幅;値[ねはば, nehaba] (n) price range or fluctuation [Add to Longdo]
;茶きん[ちゃきん, chakin] (n) tea cloth; tea napkin [Add to Longdo]
寿司;茶ずし;茶寿し;茶[ちゃきんずし, chakinzushi] (n) gomokuzushi wrapped in a thin layer of fried egg [Add to Longdo]
[ずきん, zukin] (n) hood; kerchief [Add to Longdo]
海豹[ずきんあざらし;ズキンアザラシ, zukin'azarashi ; zukin'azarashi] (n) (uk) hooded seal (Cystophora cristata) [Add to Longdo]
濡れ雑[ぬれぞうきん, nurezoukin] (n) wet cloth; damp rag [Add to Longdo]
半幅;半[はんはば, hanhaba] (n) half-width cloth (approx. 18 cm) [Add to Longdo]
[ふきん, fukin] (n) tea-towel; dish cloth; (P) [Add to Longdo]
幅(P);[はば, haba] (n) width; breadth; (P) [Add to Longdo]
幅を利かせる;を利かせる[はばをきかせる, habawokikaseru] (exp,v1) to throw one's weight around; to exercise one's authority; to make one's presence felt [Add to Longdo]
幅木;[はばき, habaki] (n) baseboard; skirting board [Add to Longdo]
並み幅;並幅;並[なみはば, namihaba] (n) standard-width cloth (approx. 36 cm) [Add to Longdo]
防空頭[ぼうくうずきん, boukuuzukin] (n) air-raid hood [Add to Longdo]
防災頭[ぼうさいずきん, bousaizukin] (n) disaster hood; protective hood worn during earthquakes and other disasters (e.g. to protect from falling objects) [Add to Longdo]
冪;羃;[べき, beki] (n) {math} a power [Add to Longdo]
[はばき, habaki] (n) leggings [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The hooded clouds, like friars, tell their beads in drops of rain.修道士のように頭をかぶった雲は、ポツリポツリと落ちる雨を数珠のようにつまぐっている。
5. When the reaction is over, place the test-tube on a damp cloth.5.反応が終わったら、濡れ雑の上に試験管をおく。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top