ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*巢*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -巢-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[巢, cháo, ㄔㄠˊ] nest, living quarters in tree
Radical: , Decomposition:   巛 [chuān, ㄔㄨㄢ]  果 [guǒ, ㄍㄨㄛˇ]
Etymology: [ideographic] A nest 巛田 built in a tree 木, Rank: 2298
[剿, jiǎo, ㄐㄧㄠˇ] to annihilate, to destroy, to exterminate
Radical: , Decomposition:   巢 [cháo, ㄔㄠˊ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 2632
[缫, sāo, ㄙㄠ] to draw, to reel in
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  巢 [cháo, ㄔㄠˊ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 4547
[勦, chāo, ㄔㄠ] to annihilate, to destroy, to exterminate
Radical: , Decomposition:   巢 [cháo, ㄔㄠˊ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] strength

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cháo, ㄔㄠˊ, ] nest, #8,280 [Add to Longdo]
[luǎn cháo, ㄌㄨㄢˇ ㄔㄠˊ, ] ovary, #10,995 [Add to Longdo]
[niǎo cháo, ㄋㄧㄠˇ ㄔㄠˊ, / ] bird's nest, #22,817 [Add to Longdo]
[Cháo hú, ㄔㄠˊ ㄏㄨˊ, ] Chaohu prefecture level city in Anhui; Chaohu lake, #34,752 [Add to Longdo]
[cháo xué, ㄔㄠˊ ㄒㄩㄝˊ, ] lair; nest; den; hideout, #42,439 [Add to Longdo]
[fēng cháo, ㄈㄥ ㄔㄠˊ, ] beehive; wasp's nest; honeycomb; fig. honeycomb figure, #43,298 [Add to Longdo]
湖市[Cháo hú shì, ㄔㄠˊ ㄏㄨˊ ㄕˋ, ] Chaohu prefecture level city in Anhui, #54,815 [Add to Longdo]
而出[qīng cháo ér chū, ㄑㄧㄥ ㄔㄠˊ ㄦˊ ㄔㄨ, / ] the whole nest came out (成语 saw); to turn out in full strength, #68,431 [Add to Longdo]
[qīng cháo, ㄑㄧㄥ ㄔㄠˊ, / ] lit. the whole nest came out (to fight us); a turn-out in full force (of a gang of villains), #112,487 [Add to Longdo]
[jīng cháo, ㄐㄧㄥ ㄔㄠˊ, ] testes, #142,347 [Add to Longdo]
起义[Huáng Cháo qǐ yì, ㄏㄨㄤˊ ㄔㄠˊ ㄑㄧˇ ㄧˋ, / ] Huang Chao peasant uprising 875-884 in late Tang, led by Huang Chao, #151,690 [Add to Longdo]
[yíng cháo, ㄧㄥˊ ㄔㄠˊ, / ] to nest, #157,343 [Add to Longdo]
湖地区[Cháo hú dì qū, ㄔㄠˊ ㄏㄨˊ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] (N) Chaohu district (district in Anhui), #217,020 [Add to Longdo]
[luǎn cháo wō, ㄌㄨㄢˇ ㄔㄠˊ ㄨㄛ, / ] ovary [Add to Longdo]
卵精[luǎn jīng cháo, ㄌㄨㄢˇ ㄐㄧㄥ ㄔㄠˊ, ] ovaries and testes [Add to Longdo]
[Yàn cháo xiāng, ㄧㄢˋ ㄔㄠˊ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Yanchao (village in Taiwan) [Add to Longdo]
[wō cháo, ㄨㄛ ㄔㄠˊ, / ] nest [Add to Longdo]
[fēng cháo wèi, ㄈㄥ ㄔㄠˊ ㄨㄟˋ, ] reticulum (second stomach of ruminants, with honeycomb pattern); tripe [Add to Longdo]
[Què cháo, ㄑㄩㄝˋ ㄔㄠˊ, ] Nestlé [Add to Longdo]
[xiāng cháo, ㄒㄧㄤ ㄔㄠˊ, ] a love nest; a place of secret cohabitation (also derogatory) [Add to Longdo]
[Huáng Cháo, ㄏㄨㄤˊ ㄔㄠˊ, / ] Huang Chao (-884), leader of peasant uprising 875-884 in late Tang [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top