ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*居住*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 居住, -居住-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
居住[jū zhù, ㄐㄩ ㄓㄨˋ, ] to reside; to dwell; to live in a place; resident in, #2,806 [Add to Longdo]
居住[jū zhù zhe, ㄐㄩ ㄓㄨˋ ㄓㄜ˙, ] inhabitant, #45,843 [Add to Longdo]
居住[jū zhù dì, ㄐㄩ ㄓㄨˋ ㄉㄧˋ, ] current address; place of residence [Add to Longdo]
居住[jū zhù yú, ㄐㄩ ㄓㄨˋ ㄩˊ, / ] inhabit [Add to Longdo]
居住[jū zhù zhèng, ㄐㄩ ㄓㄨˋ ㄓㄥˋ, / ] residence permit [Add to Longdo]
监视居住[jiān shì jū zhù, ㄐㄧㄢ ㄕˋ ㄐㄩ ㄓㄨˋ, / ] residential surveillance, a form of noncustodial house arrest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
居住[きょじゅう, kyojuu] (n,vs,adj-no) residence; (P) [Add to Longdo]
居住い;居住まい[いずまい, izumai] (n) one's seated posture [Add to Longdo]
居住許可[きょじゅうきょか, kyojuukyoka] (n) (abbr) (See 居住許可書) residence permit [Add to Longdo]
居住許可書[きょじゅうきょかしょ, kyojuukyokasho] (n) residence permit [Add to Longdo]
居住[きょじゅうく, kyojuuku] (n) residential area; quarter; neighbourhood; neighborhood [Add to Longdo]
居住[きょじゅうけん, kyojuuken] (n) right of residence (i.e. right to go on leasing a house, etc.) [Add to Longdo]
居住[きょじゅうしゃ, kyojuusha] (n) resident; inhabitant; (P) [Add to Longdo]
居住証明書[きょじゅうしょうめいしょ, kyojuushoumeisho] (n) certificate of residence [Add to Longdo]
居住水準[きょじゅうすいじゅん, kyojuusuijun] (n) housing standards [Add to Longdo]
居住[きょじゅうせい, kyojuusei] (n) liveability; livability [Add to Longdo]
居住[きょじゅうち, kyojuuchi] (n) residence; address [Add to Longdo]
居住地区[きょじゅうちく, kyojuuchiku] (n) (See 居住区) residential area; quarter; neighbourhood; neighborhood [Add to Longdo]
郊外居住[こうがいきょじゅうしゃ, kougaikyojuusha] (n) suburbanite; suburban resident [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
What does "resident alien" mean?居住外国人」とは、どういう意味ですか。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
居住[きょじゅうち, kyojuuchi] Wohnort, Wohnsitz [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top