ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*局*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -局-
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[shuì jú, ㄕㄨㄟˋ ㄐㄩˊ, ] (n) กรมสรรพากร, หน่วยงานด้านภาษี
[jié jú, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄩˊ, ] (n) บทสรุป, ตอนจบ

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[局, jú, ㄐㄩˊ] bureau, office; circumstance, game, situation
Radical: , Decomposition:   尺 [chǐ, ㄔˇ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] A place where measures 尺 are discussed 口, Rank: 483
[锔, jū, ㄐㄩ] curium
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  局 [, ㄐㄩˊ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 6157
[侷, jú, ㄐㄩˊ] narrow, cramped, confined
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  局 [, ㄐㄩˊ]
Etymology: [pictophonetic] person
[焗, jú, ㄐㄩˊ] to bake, to roast; to suffocate; stuffy
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  局 [, ㄐㄩˊ]
Etymology: [pictophonetic] fire
[鋦, jū, ㄐㄩ] curium
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  局 [, ㄐㄩˊ]
Etymology: [pictophonetic] metal

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jú, ㄐㄩˊ, / ] narrow, #599 [Add to Longdo]
[jú, ㄐㄩˊ, ] office; situation; classifier for games: match, set, round etc, #599 [Add to Longdo]
[jú miàn, ㄐㄩˊ ㄇㄧㄢˋ, ] aspect; phase; situation, #2,614 [Add to Longdo]
[jú zhǎng, ㄐㄩˊ ㄓㄤˇ, / ] the chief of a bureau, #3,270 [Add to Longdo]
[jú bù, ㄐㄩˊ ㄅㄨˋ, ] part; local, #3,299 [Add to Longdo]
[zǒng jú, ㄗㄨㄥˇ ㄐㄩˊ, / ] head office; general office; central office, #3,469 [Add to Longdo]
[gé jú, ㄍㄜˊ ㄐㄩˊ, ] structure; pattern; layout, #3,516 [Add to Longdo]
[bù jú, ㄅㄨˋ ㄐㄩˊ, / ] arrangement; composition; layout, #4,149 [Add to Longdo]
[jié jú, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄩˊ, / ] conclusion; ending, #4,150 [Add to Longdo]
[dāng jú, ㄉㄤ ㄐㄩˊ, / ] authorities, #4,242 [Add to Longdo]
[jú shì, ㄐㄩˊ ㄕˋ, / ] situation; state (of affairs), #4,888 [Add to Longdo]
公安[gōng ān jú, ㄍㄨㄥ ㄢ ㄐㄩˊ, ] Public Security Bureau, #7,022 [Add to Longdo]
[quán jú, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄩˊ, ] overall situation, #7,160 [Add to Longdo]
[dà jú, ㄉㄚˋ ㄐㄩˊ, ] general situation; present conditions, #7,341 [Add to Longdo]
[fēn jú, ㄈㄣ ㄐㄩˊ, ] sub-bureau, #7,587 [Add to Longdo]
[jú xiàn, ㄐㄩˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] limit, #8,237 [Add to Longdo]
[jú xiàn, ㄐㄩˊ ㄒㄧㄢˋ, ] to limit; to confine; to restrict sth within set boundaries, #8,237 [Add to Longdo]
[chū jú, ㄔㄨ ㄐㄩˊ, ] to send off (player for a foul); to knock out (i.e. to beat in a knock-out tournament); to eliminate; to call out; to kill off; to pull out of (a competition); to retire (a runner in baseball); out (i.e. man out in baseball), #9,932 [Add to Longdo]
[píng jú, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩˊ, ] a draw (in competition); a tie, #13,395 [Add to Longdo]
[jiāng jú, ㄐㄧㄤ ㄐㄩˊ, ] impasse; deadlock, #14,041 [Add to Longdo]
限性[jú xiàn xìng, ㄐㄩˊ ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, ] limitations, #14,255 [Add to Longdo]
[yóu jú, ㄧㄡˊ ㄐㄩˊ, / ] post office, #14,817 [Add to Longdo]
政治[zhèng zhì jú, ㄓㄥˋ ㄓˋ ㄐㄩˊ, ] politburo, #15,081 [Add to Longdo]
宇航[yǔ háng jú, ㄩˇ ㄏㄤˊ ㄐㄩˊ, ] space agency, #15,795 [Add to Longdo]
[piàn jú, ㄆㄧㄢˋ ㄐㄩˊ, / ] a swindle; a trap; a racket; a scam, #16,215 [Add to Longdo]
警察[jǐng chá jú, ㄐㄧㄥˇ ㄔㄚˊ ㄐㄩˊ, ] police department, #16,837 [Add to Longdo]
药监[yào jiān jú, ㄧㄠˋ ㄐㄧㄢ ㄐㄩˊ, / ] PRC State food and drug administration; abbr. for 國家食品藥品監督管理|国家食品药品监督管理, #17,061 [Add to Longdo]
域网[jú yù wǎng, ㄐㄩˊ ㄩˋ ㄨㄤˇ, / ] local area network (LAN), #17,148 [Add to Longdo]
[fàn jú, ㄈㄢˋ ㄐㄩˊ, / ] dinner party; banquet, #17,884 [Add to Longdo]
气象[qì xiàng jú, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄩˊ, / ] weather bureau; meteorological office, #17,926 [Add to Longdo]
[zhèng jú, ㄓㄥˋ ㄐㄩˊ, ] political situation, #19,554 [Add to Longdo]
中情[Zhōng Qíng Jú, ㄓㄨㄥ ㄑㄧㄥˊ ㄐㄩˊ, ] Central Intelligence Agency (abbr.), #19,796 [Add to Longdo]
[dìng jú, ㄉㄧㄥˋ ㄐㄩˊ, ] foregone, #22,467 [Add to Longdo]
邮政[yóu zhèng jú, ㄧㄡˊ ㄓㄥˋ ㄐㄩˊ, / ] (China) postal bureau, #23,291 [Add to Longdo]
中央情报[Zhōng yāng Qíng bào jú, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄑㄧㄥˊ ㄅㄠˋ ㄐㄩˊ, / ] Central Intelligence Agency; CIA, #26,014 [Add to Longdo]
税务[shuì wù jú, ㄕㄨㄟˋ ㄨˋ ㄐㄩˊ, / ] Inland Revenue Department (Hong Kong), #28,135 [Add to Longdo]
联邦调查[lián bāng diào chá jú, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ ㄐㄩˊ, / 調] FBI (Federal Bureau of Investigation), #28,711 [Add to Longdo]
[duì jú, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄩˊ, / ] opposing sides (in chess etc); position (of opposing forces), #31,613 [Add to Longdo]
[quán jú xìng, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄩˊ ㄒㄧㄥˋ, ] global, #32,167 [Add to Longdo]
顾全大[gù quán dà jú, ㄍㄨˋ ㄑㄩㄢˊ ㄉㄚˋ ㄐㄩˊ, / ] to take the big picture into consideration (成语 saw); to work for the benefits of all, #33,857 [Add to Longdo]
移民[yí mín jú, ㄧˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄩˊ, ] immigration office, #35,872 [Add to Longdo]
[bài jú, ㄅㄞˋ ㄐㄩˊ, / ] lost game; losing battle, #37,770 [Add to Longdo]
[jú cù, ㄐㄩˊ ㄘㄨˋ, ] narrow (surrounding); short (of time), #39,506 [Add to Longdo]
电信[diàn xìn jú, ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄣˋ ㄐㄩˊ, / ] central office; telecommunications office, #43,522 [Add to Longdo]
[biàn jú, ㄅㄧㄢˋ ㄐㄩˊ, / ] turbulent situation; changing (face, scene, situation, world of, etc.), #45,636 [Add to Longdo]
[cán jú, ㄘㄢˊ ㄐㄩˊ, / ] endgame (in chess); desperate situation; aftermath (of a failure), #47,716 [Add to Longdo]
矿务[kuàng wù jú, ㄎㄨㄤˋ ㄨˋ ㄐㄩˊ, / ] mining affairs bureau, #48,452 [Add to Longdo]
[shū jú, ㄕㄨ ㄐㄩˊ, / ] book store; publishing house, #50,240 [Add to Longdo]
[wēi jú, ㄨㄟ ㄐㄩˊ, ] perilous situation, #57,026 [Add to Longdo]
部性[jú bù xìng, ㄐㄩˊ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˋ, ] local, #58,042 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
宇宙[うちゅうきょく, uchuukyoku] (n) สถานีอวกาศ
土地[とちきょく, tochikyoku] กรมที่ดิน
入国管理[にゅうこくかんりきょく, nyuukokukanrikyoku] (n) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, กองตรวจคนเข้าเมือง
[けっきょく, kekkyoku] ในที่สุด ท้ายที่สุด ผลสุดท้าย(เป็นอันว่า)
郵便[ゆうびんきょく, yuubinkyoku, yuubinkyoku , yuubinkyoku] (n) ที่ทำการไปรษณีย์
国税[こくぜいきょく, kokuzeikyoku] กรมสรรพากร
税務[ぜいむきょく, zeimukyoku] (n) กรมสรรพากร

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ほんきょく, honkyoku] TH: สำนักงานกลาง  EN: main office

Japanese-English: EDICT Dictionary
2次[にじきょく, nijikyoku] (n) {comp} secondary station [Add to Longdo]
とぐろを巻く;塒を巻く;蜷を巻く[とぐろをまく, togurowomaku] (exp,v5k) (1) to coil itself (e.g. a snake); (2) to loaf around [Add to Longdo]
アマチュア無線[アマチュアむせんきょく, amachua musenkyoku] (n) amateur radio station [Add to Longdo]
アメリカ国防情報[アメリカこくぼうじょうほうきょく, amerika kokuboujouhoukyoku] (n) Defense Intelligence Agency (USA) [Add to Longdo]
アメリカ中央情報[アメリカちゅうおうじょうほうきょく, amerika chuuoujouhoukyoku] (n) (See シーアイエー) Central Intelligence Agency; CIA [Add to Longdo]
キー[キーきょく, ki-kyoku] (n) key station [Add to Longdo]
テキスト所座標系[テキストきょくしょざひょうけい, tekisuto kyokushozahyoukei] (n) {comp} text local coordinate system [Add to Longdo]
テレビ[テレビきょく, terebi kyoku] (n) television station [Add to Longdo]
データ[データきょく, de-ta kyoku] (n) {comp} data station [Add to Longdo]
ブースター[ブースターきょく, bu-suta-kyoku] (n) booster station [Add to Longdo]
ラジオ[ラジオきょく, rajio kyoku] (n) radio station [Add to Longdo]
移動[いどうきょく, idoukyoku] (n) {comp} mobile terminal [Add to Longdo]
移民[いみんきょく, iminkyoku] (n) immigration office [Add to Longdo]
[いきょく, ikyoku] (n) medical office; dispensary; (P) [Add to Longdo]
[いっきょく, ikkyoku] (n) one game (checkers, etc.); (P) [Add to Longdo]
[いちきょくぶ, ichikyokubu] (n) one part [Add to Longdo]
一次[いちじきょく, ichijikyoku] (n) {comp} primary station [Add to Longdo]
一次又は二次[いちじまたはにじきょく, ichijimatahanijikyoku] (n) {comp} primary; secondary [Add to Longdo]
宇宙[うちゅうきょく, uchuukyoku] (n) space station [Add to Longdo]
営林[えいりんきょく, eirinkyoku] (n) regional forestry office [Add to Longdo]
衛星地球[えいせいちきゅうきょく, eiseichikyuukyoku] (n) (satellite) earth station [Add to Longdo]
駅逓[えきていきょく, ekiteikyoku] (n) (obs) post office [Add to Longdo]
仮想[かそうきょく, kasoukyoku] (n) {comp} virtual (switching) office [Add to Longdo]
仮想的交換[かそうてきこうかんきょく, kasoutekikoukankyoku] (n) {comp} virtual (switching) office [Add to Longdo]
[かいきょく, kaikyoku] (n,vs) opening of post-office or telephone exchange; (P) [Add to Longdo]
[がいきょく, gaikyoku] (n) external bureau [Add to Longdo]
監視[かんしきょく, kanshikyoku] (n) {comp} monitor [Add to Longdo]
管理[かんりきょく, kanrikyoku] (n) administration bureau [Add to Longdo]
簡易郵便[かんいゆうびんきょく, kan'iyuubinkyoku] (n) simple post office [Add to Longdo]
観光[かんこうきょく, kankoukyoku] (n) (national) tourist bureau [Add to Longdo]
関係当[かんけいとうきょく, kankeitoukyoku] (n) the authorities concerned; the competent authorities [Add to Longdo]
関税[かんぜいきょく, kanzeikyoku] (n) customs office [Add to Longdo]
[ききょく, kikyoku] (n) crisis [Add to Longdo]
基地[きちきょく, kichikyoku] (n) base station [Add to Longdo]
;棊[ききょく, kikyoku] (n) (1) go or shogi board; (2) position of a game of go or shogi [Add to Longdo]
共産党政治[きょうさんとうせいじきょく, kyousantouseijikyoku] (n) Politburo [Add to Longdo]
[つぼね, tsubone] (n,n-suf) (1) channel (i.e. TV or radio); station; department; (2) affair; situation; (P) [Add to Longdo]
[つぼね, tsubone] (n) (1) court lady; lady-in-waiting (Heian period); (2) (See 曹司・1) separate room in a palace (esp. for a lady) (Heian period); (3) room for a very low class prostitute; (4) (See 女郎) very low class prostitute [Add to Longdo]
に当たる[きょくにあたる, kyokuniataru] (exp,v5r) to deal with a situation; to take charge of an affair [Add to Longdo]
コード[きょくコード, kyoku ko-do] (n) {comp} office code [Add to Longdo]
データ[きょくデータ, kyoku de-ta] (n) {comp} office data [Add to Longdo]
[きょくいん, kyokuin] (n) clerk; (bureau, post-office) staff; (P) [Add to Longdo]
[きょくがい, kyokugai] (n,adj-no) the outside [Add to Longdo]
外者[きょくがいしゃ, kyokugaisha] (n) outsider [Add to Longdo]
外中立[きょくがいちゅうりつ, kyokugaichuuritsu] (n) neutrality [Add to Longdo]
管理[きょくかんり, kyokukanri] (n) {comp} SMT; Station Management [Add to Longdo]
間回線[きょくかんかいせん, kyokukankaisen] (n) {comp} trunk; inter-office line [Add to Longdo]
[きょくげん, kyokugen] (n) {comp} office setup; office establishment [Add to Longdo]
[きょくげん, kyokugen] (n,vs) limit; localize; localise [Add to Longdo]
[きょくし, kyokushi] (n) Japanese vellum [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You want the Number 11. It stops in front of the post office.11番にお乗りにならないと、郵便の前に止まりますから。
Follow the street for about 50 meters, and you will see a post office.50メートルくらい行くと、郵便があります。
You can spend your time in any way you want; it's your time, after all.あなたの好きなように時間は使えばいいのです。結あなたの時間なのですから)。
But for your help I could not have got over the hardship.あなたの助けがなければ、私はその難を乗り越えることができなかったでしょう。
Thanks to your advice, I got over the hardship.あなたの忠告のおかげで、私は難を乗り越えることが出来た。
Did you inform the post office of the change of your address?あなたは住所の変更を郵便に通知したか。
Uh..., where's the post office?あの〜郵便はどちらでしょうか。
That TV station is on the air 24 hours a day.あのテレビは1日24時間放送中だ。
That TV station broadcasts only movies.あのテレビは映画だけを放送している。
How can I get to the nearest post office?いちばん近い郵便にはどうやって行ったらいいですか。
Once a thing is posted, it is in the care of the Post Office.いったんポストに入れたものは、郵便の所轄になる。
Once a thing is posted, it is in the care of the Post Office.いったんポストに入れたものは、郵便の所管となる。
The rumor, after all, turned out untrue.うわさは結うそだと分かった。
Where's the nearest pharmacy?ここから一番近い薬はどこですか。
The post office is a good five kilometers away from here.ここから郵便はゆうに5キロあります。
Teach the way from the here to post office.ここから郵便への道を教えて下さい。
The post office is a good five kilometers away from here.ここから郵便まではゆうに5キロあります。
This is the TV station where my uncle works as an announcer.ここは私の叔父がアナウンサーとして働いているテレビです。
Is there a post office around here?このあたりに郵便はありますか。
This straight road will lead you to the post office.このまっすぐの道を行けば郵便へ行けますよ。
I wonder if you could tell me if there is a post office in this area.この近くに郵便があったら教えてくださらないかしら。 [F]
Is there a post office near here?この近くに郵便はありますか。
It is necessary to obtain the sanction of the authorities to enter this building.この建物に入るには当の許可を得る必要がある。
Please take this parcel to the post-office.この小包を郵便へもっていってください。
This policy resulted in a great rise in prices.この政策は結物価の高騰を引き起こした。
Who is ultimately responsible for this?この責任は結だれにあるのか。
We can get three stations in this area.この地区では三受信できます。
Go along this street and you'll come to the post of office on the left.この通りをいくと郵便は左側にあります。
This city has a big TV station.この都市には大きなテレビがある。
This road will take you to the post-office.この道を行くと郵便があります。
You've got to take the bull by the horns!.この難に立ち向かえ。
Getting rid of garbage has become a major headache for the authorities.ゴミ処理は当の主な頭痛の種となっている。
This is a post office and that is a bank.これが郵便で、あれが銀行です。
You go with this to the post-office.これをもって郵便へ行ってくれますね。
Jane didn't buy it after all.ジェーンは結それを買わなかった。
Sounds like a pretty good idea, after all.じゃ、結いいアイデアだってことだ。
Excuse me, could you tell me the way to the post office?すいません、郵便までの道のりを教えてください。
There is a post office close by.すぐ近くに郵便がある。
All comes to the same thing.すべては結同じよ。
Excuse me, but could you tell me where the post office is?すみませんが、郵便はどこでしょうか。
Excuse me, but would you please tell me the way to the post office?すみませんが、郵便へ行く道を教えてくれませんか。
Excuse me, but would you please tell me the way to the post office?すみませんが郵便へ行く道を教えていたいただけませんか。
The rumor turned out to be false.そのうわさは結嘘だった。
The news turned out false.そのニュースは結うそだと分かった。
The bout turned out rough and neither boxer was going to win hands down.そのボクシングの試合は、どうかと思ったら、結、荒れもようになった。
Such secrets are always eventually revealed.そのような内緒事はいつも結は暴露される。
The rumor turned out to be true.その噂は結事実であることが解った。
That plan will probably fail in the long run.その計画は結おそらく失敗するだろう。
The day turned out wet.その日は結、雨降りだった。
I cannot help feeling that the attempt has turned out to be a failure.その試みは結失敗であったとかんじないではいられない。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2次[にじきょく, nijikyoku] secondary station [Add to Longdo]
テキスト所座標系[テキストきょくしょざひょうけい, tekisuto kyokushozahyoukei] text local coordinate system [Add to Longdo]
データ[データきょく, de-ta kyoku] data station [Add to Longdo]
一次[いちじきょく, ichijikyoku] primary station [Add to Longdo]
一次又は二次[いちじまたはにじきょく, ichijimatahanijikyoku] primary, secondary [Add to Longdo]
宇宙[うちゅうきょく, uchuukyoku] space station [Add to Longdo]
衛星地球[えいせいちきゅうきょく, eiseichikyuukyoku] (satellite) earth station [Add to Longdo]
仮想[かそうきょく, kasoukyoku] virtual (switching) office [Add to Longdo]
仮想的交換[かそうてきこうかんきょく, kasoutekikoukankyoku] virtual (switching) office [Add to Longdo]
監視[かんしきょく, kanshikyoku] monitor [Add to Longdo]
[きょく, kyoku] station [Add to Longdo]
コード[きょくコード, kyoku ko-do] office code [Add to Longdo]
データ[きょくデータ, kyoku de-ta] office data [Add to Longdo]
管理[きょくかんり, kyokukanri] SMT, Station Management [Add to Longdo]
間回線[きょくかんかいせん, kyokukankaisen] trunk, inter-office line [Add to Longdo]
[きょくげん, kyokugen] office setup, office establishment [Add to Longdo]
[きょくしゃ, kyokusha] (central) office building [Add to Longdo]
[きょくしょ, kyokusho] local (a-no) [Add to Longdo]
所アドレス管理[きょくしょアドレスかんり, kyokusho adoresu kanri] local address administration [Add to Longdo]
所モデリング変換[きょくしょモデリングへんかん, kyokusho moderingu henkan] local modelling transformation [Add to Longdo]
所レベル[きょくしょレベル, kyokusho reberu] local level [Add to Longdo]
所線形計画法[きょくしょせんけいけいかくほう, kyokushosenkeikeikakuhou] local linear programming [Add to Longdo]
所的[きょくしょてき, kyokushoteki] local [Add to Longdo]
所的試験法[きょくしょてきしけんほう, kyokushotekishikenhou] local test methods [Add to Longdo]
所変数[きょくしょうへんすう, kyokushouhensuu] local variable [Add to Longdo]
所名[きょくしょめい, kyokushomei] local name [Add to Longdo]
所要素[きょくしょようそ, kyokushoyouso] local entity [Add to Longdo]
内クロストーク[きょくないクロストーク, kyokunai kurosuto-ku] local crosstalk [Add to Longdo]
[きょくめい, kyokumei] office name [Add to Longdo]
留め[きょくどめ, kyokudome] counter collection, PD PR [Add to Longdo]
留めアドレス[きょくどめアドレス, kyokudome adoresu] poste restante address [Add to Longdo]
交換[こうかんきょく, koukankyoku] (telephone) exchange [Add to Longdo]
[こきょく, kokyoku] slave station [Add to Longdo]
市外[しがいきょくばん, shigaikyokuban] toll number, long-distance number [Add to Longdo]
市内[しないきょくばん, shinaikyokuban] local office number [Add to Longdo]
[しゅきょく, shukyoku] master station [Add to Longdo]
受動[じゅどうきょく, judoukyoku] passive station [Add to Longdo]
終着[しゅうちゃくきょく, shuuchakukyoku] end office, terminating office [Add to Longdo]
集中[しゅうちゅうきょく, shuuchuukyoku] Toll Center [Add to Longdo]
集中区域[しゅうちゅうきょくくいき, shuuchuukyokukuiki] Toll Area [Add to Longdo]
[じゅうきょく, juukyoku] slave station [Add to Longdo]
従属[じゅうぞくきょく, juuzokukyoku] tributary station [Add to Longdo]
信号[しんごうきょく, shingoukyoku] signalling office [Add to Longdo]
信号コード[しんごうきょくコード, shingoukyoku ko-do] signalling office code [Add to Longdo]
[おやきょく, oyakyoku] master station [Add to Longdo]
制御[せいぎょきょく, seigyokyoku] control station [Add to Longdo]
単一接続[たんいつせつぞくきょく, tan'itsusetsuzokukyoku] single attachment station [Add to Longdo]
地球[ちきゅうきょく, chikyuukyoku] earth station (for a satellite) [Add to Longdo]
通知付き留め[つうちつききょくどめ, tsuuchitsukikyokudome] counter collection with advice, PD PR [Add to Longdo]
電話交換[でんわこうかんきょく, denwakoukankyoku] telephone exchange [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きょく, kyoku] -Amt, Behoerde [Add to Longdo]
[きょく, kyoku] AMT, BEHOERDE [Add to Longdo]
[きょく, kyoku] Amt, Behoerde [Add to Longdo]
[きょくいん, kyokuin] (Post- usw.) Beamter [Add to Longdo]
外者[きょくがいしゃ, kyokugaisha] Aussenstehender, Aussenseiter [Add to Longdo]
[きょくど, kyokudo] postlagernd, siehe auch kyokudo (me) [Add to Longdo]
留め[きょくどめ, kyokudome] postlagernd [Add to Longdo]
[きょくばん, kyokuban] Vorwaehlnummer [Add to Longdo]
[きょくちょう, kyokuchou] Ministerialdirektor, Abteilungsleiter [Add to Longdo]
[とうきょく, toukyoku] die_zustaendige_Behoerde [Add to Longdo]
[せいきょく, seikyoku] politische_Lage [Add to Longdo]
[じきょく, jikyoku] Lage, Situation [Add to Longdo]
[はきょく, hakyoku] Katastrophe [Add to Longdo]
[やっきょく, yakkyoku] Apotheke [Add to Longdo]
造幣[ぞうへいきょく, zouheikyoku] -Muenze, Muenzstaette [Add to Longdo]
郵便[ゆうびんきょく, yuubinkyoku] Postamt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top