ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*小学校*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 小学校, -小学校-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
小学校[しょうがっこう, shougakkou] (n) โรงเรียนประถม

Japanese-English: EDICT Dictionary
小学校[しょうがっこう, shougakkou] (n) primary school; elementary school; grade school; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Do you go to an elementary school?あなたは小学校に通っているの。
That primary school has strong soccer team.あの小学校はサッカーが強い。
There used to be an elementary school here.ここにもとは小学校があった。
I went to elementary school in Nagoya.私は名古屋の小学校に通った。
Since elementary school.小学校の時からです。
I miss my elementary school teachers.小学校の先生達のことが懐かしい。
The other day I attended a class reunion of my elementary school.先日小学校のクラス会に出席したが、みんなすっかり変わってしまっていた。
My little brother goes to an elementary school.弟は小学校へ通っています。
In Japan, attendance at elementary and junior high school is compulsory.日本では小学校と中学校に通うことは義務となっている。
He is a primary school teacher, so he is used to dealing with children.彼は小学校の教師だ。だから子どもの扱い方になれている。
He is not so much a professor as a school teacher.彼は大学教授というよりむしろ小学校の教師である。
I saw one, a mermaid, when I was a primary schooler. But it wasn't that sort of fairy-tale atmosphere of a story.俺は小学校の時見たんだ、人魚。でもそんなメルヘンチックな話じゃなくて。 [M]
At Kuroda Primary School we assemble at a prearranged time and go to school as a group.黒田小学校では決められた時こくに集まって、集団登校します。
Since primary school we've been checking for the qualities known as acidity and alkalinity with litmus paper.小学校のときから、酸性・アルカリ性という性質をリトマス紙で調べたりしてきていますね。
My fifth-year junior school son has transferred into a school in Nagoya from Shizuoka.小学5年の息子が静岡から名古屋の小学校に転入しました。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
小学校[しょうがっこう, shougakkou] Grundschule [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top