ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*寿*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 寿, -寿-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
寿[寿, shòu, ㄕㄡˋ] old age, longevity; lifespan
Radical: , Decomposition:   丰 [fēng, ㄈㄥ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] Altered form of 老, Rank: 1615
[筹, chóu, ㄔㄡˊ] chip, tally, token; to plan; to raise money
Radical: , Decomposition:   ⺮ [zhú, ㄓㄨˊ]  寿 [shòu, ㄕㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] bamboo, Rank: 1677
[涛, tāo, ㄊㄠ] large waves
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  寿 [shòu, ㄕㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 2054
[祷, dǎo, ㄉㄠˇ] to pray, to entreat, to beg; prayer
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  寿 [shòu, ㄕㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] spirit, Rank: 2483
[铸, zhù, ㄓㄨˋ] to melt, to cast; to mint, to coin
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  寿 [shòu, ㄕㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 2530
[畴, chóu, ㄔㄡˊ] field, farmland; class, category
Radical: , Decomposition:   田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  寿 [shòu, ㄕㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] farm, Rank: 2699
[焘, dào, ㄉㄠˋ] to shine, to illuminate; to cover, to envelop
Radical: , Decomposition:   寿 [shòu, ㄕㄡˋ]  灬 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 3213
[踌, chóu, ㄔㄡˊ] to falter, to hesitate; smug, self-satisfied
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  寿 [shòu, ㄕㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 3302
[俦, chóu, ㄔㄡˊ] companion, mate, colleague
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  寿 [shòu, ㄕㄡˋ]
Etymology: [ideographic] Someone 亻 with you all your life 寿; 寿 also provides the pronunciation, Rank: 4502
[帱, chóu, ㄔㄡˊ] to cover up; curtain
Radical: , Decomposition:   巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]  寿 [shòu, ㄕㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] cloth, Rank: 7770
[梼, táo, ㄊㄠˊ] wood block; idiot, blockhead
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  寿 [shòu, ㄕㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] wood

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
寿[shòu, ㄕㄡˋ, 寿 / ] (long) life, #5,695 [Add to Longdo]
寿[shòu mìng, ㄕㄡˋ ㄇㄧㄥˋ, 寿 / ] life span; life expectancy, #6,283 [Add to Longdo]
寿[cháng shòu, ㄔㄤˊ ㄕㄡˋ, 寿 / ] longevity; ability to live long; long lived, #10,510 [Add to Longdo]
寿[shòu sī, ㄕㄡˋ ㄙ, 寿 / ] sushi, #12,465 [Add to Longdo]
寿[shòu xiǎn, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄢˇ, 寿 / ] life insurance; abbr. for 人壽保險|人寿保险, #13,344 [Add to Longdo]
寿保险[rén shòu bǎo xiǎn, ㄖㄣˊ ㄕㄡˋ ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ, 寿 / ] life insurance, #20,344 [Add to Longdo]
寿[shòu xīng, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄥ, 寿 / ] god of longevity, #25,337 [Add to Longdo]
寿[zhù shòu, ㄓㄨˋ ㄕㄡˋ, 寿 / ] birthday congratulations, #37,893 [Add to Longdo]
延年益寿[yán nián yì shòu, ㄧㄢˊ ㄋㄧㄢˊ ㄧˋ ㄕㄡˋ, 寿] to make life longer; to promise longevity; (this product will) extend your life, #45,736 [Add to Longdo]
寿[shòu chén, ㄕㄡˋ ㄔㄣˊ, 寿 / ] birthday (of an old person), #48,401 [Add to Longdo]
寿[Shòu guāng, ㄕㄡˋ ㄍㄨㄤ, 寿 / ] (N) Shouguang (city in Shandong), #51,636 [Add to Longdo]
寿终正寝[shòu zhōng zhèng qǐn, ㄕㄡˋ ㄓㄨㄥ ㄓㄥˋ ㄑㄧㄣˇ, 寿 / ] to die of old age; to die in one's bed at a ripe old age, #52,602 [Add to Longdo]
寿[Yán shòu, ㄧㄢˊ ㄕㄡˋ, 寿 / ] (N) Yanshou (place in Heilongjiang); to extend life, #53,330 [Add to Longdo]
寿比南山[shòu bǐ Nán shān, ㄕㄡˋ ㄅㄧˇ ㄋㄢˊ ㄕㄢ, 寿 / ] Live as long as Mt Nan! (成语 saw, conventional greeting); We wish you Happy Birthday and many more of them., #60,301 [Add to Longdo]
寿[shòu miàn, ㄕㄡˋ ㄇㄧㄢˋ, 寿 / ] birthday noodles (for longevity), #65,684 [Add to Longdo]
寿[gāo shòu, ㄍㄠ ㄕㄡˋ, 寿 / ] longevity; venerable age; your venerable age?, #66,532 [Add to Longdo]
寿[Shòu yáng, ㄕㄡˋ ㄧㄤˊ, 寿 / ] (N) Shouyang (place in Shanxi), #67,266 [Add to Longdo]
寿[shòu yī, ㄕㄡˋ ㄧ, 寿 / ] burial clothes, #72,614 [Add to Longdo]
寿[Shòu xiàn, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄢˋ, 寿 / ] (N) Shou county (county in Anhui), #74,500 [Add to Longdo]
寿[bài shòu, ㄅㄞˋ ㄕㄡˋ, 寿 / ] congratulate an elderly person on his birthday; offer birthday felicitations, #75,284 [Add to Longdo]
寿[Rén shòu, ㄖㄣˊ ㄕㄡˋ, 寿 / ] (N) Renshou (place in Sichuan), #75,758 [Add to Longdo]
中田英寿[zhōng tián yīng shòu, ㄓㄨㄥ ㄊㄧㄢˊ ㄧㄥ ㄕㄡˋ, 寿 / ] Hidetoshi Nakata, #81,637 [Add to Longdo]
寿[shòu táo, ㄕㄡˋ ㄊㄠˊ, 寿 / ] (myth.) peaches of immortality, kept by Xi Wangmu; fresh or confectionery peaches offered as a birthday gift, #83,520 [Add to Longdo]
寿[Wàn shòu shān, ㄨㄢˋ ㄕㄡˋ ㄕㄢ, 寿 / ] Longevity hill in the Summer Palace 頤和園|颐和园, Beijing, #84,793 [Add to Longdo]
寿[shòu táng, ㄕㄡˋ ㄊㄤˊ, 寿 / ] mourning hall; a hall for a birthday celebration, #88,447 [Add to Longdo]
寿[shòu lǐ, ㄕㄡˋ ㄌㄧˇ, 寿 / ] birthday present (for an old person), #90,188 [Add to Longdo]
寿[Shòu níng, ㄕㄡˋ ㄋㄧㄥˊ, 寿 / ] (N) Shouning (place in Fujian), #93,659 [Add to Longdo]
寿[Hàn shòu, ㄏㄢˋ ㄕㄡˋ, 寿 / ] (N) Hanshou (place in Hunan), #100,068 [Add to Longdo]
寿[yáng shòu, ㄧㄤˊ ㄕㄡˋ, 寿 / ] predestined life-span, #107,107 [Add to Longdo]
寿[Líng shòu, ㄌㄧㄥˊ ㄕㄡˋ, 寿 / ] (N) Lingshou (place in Hebei), #108,853 [Add to Longdo]
寿[Yǒng shòu, ㄩㄥˇ ㄕㄡˋ, 寿 / ] (N) Yongshou (place in Shaanxi), #122,616 [Add to Longdo]
寿[shòu xiàn, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄢˋ, 寿 / ] lifetime; length of life, #126,189 [Add to Longdo]
寿[Chén Shòu, ㄔㄣˊ ㄕㄡˋ, 寿 / ] Western Jin dynasty 西晋 historian, author of History of the Three Kingdoms 三國志|三国志, #135,239 [Add to Longdo]
寿[shòu shù, ㄕㄡˋ ㄕㄨˋ, 寿 / ] predestined length of life, #148,251 [Add to Longdo]
李延寿[Lǐ Yán shòu, ㄌㄧˇ ㄧㄢˊ ㄕㄡˋ, 寿 / ] Li Yanshou (fl. 650), compiler of History of the Southern 南史 and Northern Dynasties 北史, #166,102 [Add to Longdo]
寿[shòu cái, ㄕㄡˋ ㄘㄞˊ, 寿 / ] coffin, #182,067 [Add to Longdo]
寿年丰[rén shòu nián fēng, ㄖㄣˊ ㄕㄡˋ ㄋㄧㄢˊ ㄈㄥ, 寿 / ] long-lived people, rich harvests (成语 saw); stable and affluent society; prosperity, #192,024 [Add to Longdo]
寿王坟[Shòu wáng fén, ㄕㄡˋ ㄨㄤˊ ㄈㄣˊ, 寿 / ] (N) Shouwangfen (place in Hebei), #560,362 [Add to Longdo]
寿丰乡[Shòu fēng xiāng, ㄕㄡˋ ㄈㄥ ㄒㄧㄤ, 寿 / ] (N) Shoufeng (village in Taiwan), #587,106 [Add to Longdo]
寿数已尽[shòu shù yǐ jǐn, ㄕㄡˋ ㄕㄨˋ ㄧˇ ㄐㄧㄣˇ, 寿 / ] to die (when one's predestined life span is up), #762,930 [Add to Longdo]
寿桃包[shòu táo bāo, ㄕㄡˋ ㄊㄠˊ ㄅㄠ, 寿 / ] longevity peach bun; birthday peach bun [Add to Longdo]
平均寿[píng jūn shòu mìng, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄕㄡˋ ㄇㄧㄥˋ, 寿 / ] life expectancy [Add to Longdo]
无量寿[Wú liàng shòu, ㄨˊ ㄌㄧㄤˋ ㄕㄡˋ, 寿 / ] boundless life (expression of good wishes); Amitayus, the Buddha of measureless life, good fortune and wisdom [Add to Longdo]
寿[fú shòu luó, ㄈㄨˊ ㄕㄡˋ ㄌㄨㄛˊ, 寿 / ] giant Amazon snail (Ampullaria gigas spix), that has devastated rice paddies in China since its introduction in the 1980s [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
寿[じゅみょう, jumyou] (n) อายุขัย
平均寿[へいきんじゅみょう, heikinjumyou] (n) อายุโดยเฉลี่ย

Japanese-English: EDICT Dictionary
すき焼き(P);すき焼(P);鋤焼き;鋤焼;剥焼;寿喜焼[すきやき, sukiyaki] (n) {food} thin slices of beef, cooked with various vegetables in a table-top cast-iron pan; sukiyaki; (P) [Add to Longdo]
すし詰め;鮨詰め;寿司詰め;鮨詰[すしづめ, sushidume] (n) jam-packed; packed in like sushi (like sardines) [Add to Longdo]
なれ鮨;熟れ鮨;熟鮨;馴鮨;熟寿司;馴れ寿司;熟れ寿[なれずし, narezushi] (n) (uk) old-style fermented sushi (pickled in brine rather than vinegar) [Add to Longdo]
ばら寿司;ばら鮨[ばらずし, barazushi] (n) (ksb [Add to Longdo]
握り寿司(P);握り鮨;握鮨;握りずし[にぎりずし, nigirizushi] (n) {food} nigirizushi; hand-formed sushi with a topping of seafood, etc.; (P) [Add to Longdo]
寿墨;伊須墨[いすずみ;イスズミ, isuzumi ; isuzumi] (n) (uk) brassy chub (Kyphosus vaigiensis) [Add to Longdo]
稲荷寿司;稲荷鮨;稲荷ずし[いなりずし, inarizushi] (n) {food} sushi wrapped in fried tofu [Add to Longdo]
寿[えいじゅ, eiju] (n) long life; longevity [Add to Longdo]
寿[えんじゅ, enju] (n) longevity; prolongation of life [Add to Longdo]
押し鮨;押し寿[おしずし, oshizushi] (n) {food} (See 箱寿司,大阪鮨) sushi rice and other ingredients pressed in box or mould (mold) [Add to Longdo]
回転寿司;回転ずし[かいてんずし, kaitenzushi] (n) "conveyor belt" sushi bar; sushi-go-round; sushi train; kaiten-zushi [Add to Longdo]
巻き寿司;巻寿司;巻鮨;巻き鮨[まきずし, makizushi] (n) {food} makizushi; sushi made rolled in nori seaweed with a core of filling [Add to Longdo]
観無量寿[かんむりょうじゅきょう, kanmuryoujukyou] (n) (See 浄土三部経) Amitayurdhyana Sutra [Add to Longdo]
寿[きじゅ, kiju] (n) 77th birthday; (P) [Add to Longdo]
寿[きゅうじゅ, kyuuju] (n) Kyuuju era (1154.10.28-1156.4.27) [Add to Longdo]
恵比寿(P);恵比須;戎;夷;蛭子[えびす(P);ゑびす(恵比寿;恵比須);えべす(恵比須);ひるこ(蛭子), ebisu (P); ebisu ( ebisu ; ebisu ); ebesu ( ebisu ); hiruko ( ebisu )] (n) (See 七福神) Ebisu (god of fishing and commerce); (P) [Add to Longdo]
恵比寿[えびすがお, ebisugao] (n) smiling face [Add to Longdo]
恵比須講;恵比寿[えびすこう, ebisukou] (n) fete in honor (honour) of Ebisu [Add to Longdo]
五目鮨;五目寿[ごもくずし, gomokuzushi] (n) (See 寿司) sushi with several ingredients mixed in or sprinkled on top [Add to Longdo]
江戸前寿司;江戸前鮨;江戸前ずし;江戸前鮓[えどまえずし, edomaezushi] (n) {food} (See 握り寿司・にぎりずし) Edo-style sushi (usu. nigirizushi) [Add to Longdo]
寿[こうじゅ, kouju] (n) 111th birthday [Add to Longdo]
祭り寿司;祭り鮓[まつりずし, matsurizushi] (n) (See ばら寿司) popular type of sushi bento, differing by regions; brand of sushi bento [Add to Longdo]
寿[さんじゅ, sanju] (n) 80th birthday [Add to Longdo]
散らし鮨;散らし寿司;ちらし寿司;散らしずし[ちらしずし, chirashizushi] (n) {food} (See ばら寿司・ばらずし,五目鮨・ごもくずし) sushi rice in a box or bowl with a variety of ingredients sprinkled on top [Add to Longdo]
手巻き寿司;手巻寿司;手巻き鮨;手巻鮨[てまきずし, temakizushi] (n) {food} sushi wrapped in nori [Add to Longdo]
寿[ことぶき, kotobuki] (n) congratulations!; long life!; (P) [Add to Longdo]
寿[ことぶく, kotobuku] (v5k,vt) to congratulate; to wish one well [Add to Longdo]
寿ぐ;言祝ぐ[ことほぐ, kotohogu] (v5g,vt) to congratulate; to wish one well [Add to Longdo]
寿[じゅえい, juei] (n) Juei era (1182.5.27-1184.4.16) [Add to Longdo]
寿[じゅが, juga] (n) long-life celebrations, particularly the 61st, 77th and 88th birthdays [Add to Longdo]
寿教室[ことぶききょうしつ, kotobukikyoushitsu] (n) culture courses for the aged [Add to Longdo]
寿司(ateji)(P);鮓;鮨[すし, sushi] (n) {food} (See 巻き寿司) sushi; anything made with vinegared rice (may also contain vegetables, spices, fish, or other delicacies); (P) [Add to Longdo]
寿司の具[すしのぐ, sushinogu] (n) {food} ingredients for sushi [Add to Longdo]
寿司を握る[すしをにぎる, sushiwonigiru] (exp,v5r) {food} to make hand-rolled sushi [Add to Longdo]
寿司屋;鮨屋[すしや, sushiya] (n) sushi shop; sushi restaurant [Add to Longdo]
寿司飯;鮨飯[すしめし, sushimeshi] (n) {food} rice seasoned with vinegar, sugar and salt, used for preparing sushi; sushi rice [Add to Longdo]
寿星桃[じゅせいとう;ジュセイトウ, juseitou ; juseitou] (n) (uk) (See 唐桃) Prunus persica var. densa (Chinese variety of peach) [Add to Longdo]
寿[じゅぞう, juzou] (n) statue (of a living person) [Add to Longdo]
寿退社[ことぶきたいしゃ, kotobukitaisha] (n) resignation from a company on marriage [Add to Longdo]
寿[じゅはい, juhai] (n) toasting; drinking to someone's health [Add to Longdo]
寿[じゅふく, jufuku] (n) long life and happiness [Add to Longdo]
寿[じゅみょう, jumyou] (n) life span; (P) [Add to Longdo]
寿命を延ばす[じゅみょうをのばす, jumyouwonobasu] (exp,v5s) to prolong one's life [Add to Longdo]
寿命を縮める[じゅみょうをちぢめる, jumyouwochidimeru] (exp,v1) (See 命を縮める) to shorten one's life [Add to Longdo]
寿[じゅれい, jurei] (n) long life; age; life [Add to Longdo]
寿老人[じゅろうじん, juroujin] (n) god of longevity [Add to Longdo]
寿[じょうじゅ, jouju] (n) 100th birthday [Add to Longdo]
新年の寿[しんねんのことぶき, shinnennokotobuki] (n) New Years greetings [Add to Longdo]
寿[じんじゅ, jinju] (n) man's life span [Add to Longdo]
寿[にんじゅ, ninju] (n) Ninju era (851.4.28-854.11.30) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Few people live to be one hundred years old.100歳の長寿をまっとうする人は少ない。
Seventy or eighty years is the normal span of a man's life.70年もしくは80年が人間の普通の寿命期間である。
You ate sushi yesterday, didn't you?あなたは昨日寿司を食べましたね。
Which do you like better sushi or tempura?あなたは寿司と天ぷら、どっちが好き。
Let's have sushi.寿司を食べましょう。
Not a few Americans like sushi.かなり多くのアメリカ人が寿司を好む。
The sushi at this shop tastes good.この店の寿司はおいしい。
Thanks to these discoveries, man's life span has become twice as long as before.これらの発見のおかげで人間の寿命が以前の2倍になった。
It's on its last legs.もう寿命なんです。
Do you want to have sushi tonight?今夜、寿司を食べに行きませんか。
According to a recent study, the average life span of the Japanese is still increasing.最近の研究によれば、日本人の平均寿命はまだ伸びているそうだ。
High operating temperatures shorten lubricant life.作動温度が高いと、潤滑剤の寿命は短くなる。
I ordered sushi, and John tempura.私は寿司を注文し、ジョンはてんぷらを注文した。
Do you like sushi?寿司は好きですか。
I don't like sushi.寿司が嫌いです。
I don't feel like eating sushi.寿司は食べる気がしない。
I'll treat you to sushi.寿司をご馳走します。
How about trying some sushi?寿司を食べてみませんか。
Here's to a long and happy life!寿とご幸福を祝して、乾杯。
He lived to a ripe old age.寿を全うする。
What is the average life span in Japan?日本での平均寿命はどれだけですか。
The average life span of the Japanese has lengthened to a great extent.日本人の平均寿命は大いに伸びた。
His sands are running out.彼の寿命は終わろうとしている。
His days as a politician are numbered.彼の政治寿命はもうない。
She doesn't care for sushi.彼女は寿司が好きではありません。
What's your favourite type of sushi?寿司で一番好きなネタは何ですか?
A qilin with a king too has no limit on its lifespan, but this illness alone admits of no remedy.王を得た麒麟もまた寿命を持たない生き物だが、この病ばかりは治癒の方法がない。 [Manga]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
寿[きじゅ, kiju] der_77.Geburtstag [Add to Longdo]
寿[てんじゅ, tenju] natuerliche_Lebensdauer [Add to Longdo]
寿[ことぶき, kotobuki] Glueckwunsch, langes_Leben [Add to Longdo]
寿[すし, sushi] mit_Fisch_belegte_Reisbaellchen [Add to Longdo]
寿[じゅみょう, jumyou] (natuerliche) Lebensdauer, das_Leben [Add to Longdo]
寿[ちょうじゅ, chouju] langes_Leben [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top