ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*寸*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -寸-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[时, shí, ㄕˊ] time, season; period, era, age
Radical: , Decomposition:   日 [, ㄖˋ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [pictophonetic] day, Rank: 25
[对, duì, ㄉㄨㄟˋ] correct, right; facing, opposed
Radical: , Decomposition:   又 [yòu, ㄧㄡˋ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] A pair 又 of hands 寸, Rank: 33
[得, dé, ㄉㄜˊ] to obtain, to get, to acquire; suitable, proper; ready
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]    旦 [dàn, ㄉㄢˋ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] A hand 寸 grabbing a shell 旦, Rank: 39
[过, guò, ㄍㄨㄛˋ] pass; to go across, to pass through
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 46
[将, jiāng, ㄐㄧㄤ] the future, what will be; ready, prepared; a general
Radical: , Decomposition:   丬 [qiáng, ㄑㄧㄤˊ]    夕 [, ㄒㄧ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] Going to bed 丬 at night 夕, a predictable future, Rank: 132
[导, dǎo, ㄉㄠˇ] to direct, to guide, to lead, to conduct
Radical: , Decomposition:   巳 [, ㄙˋ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] A hand 寸 pointing the way to someplace 巳, Rank: 343
[射, shè, ㄕㄜˋ] to shoot, to eject, to emit
Radical: , Decomposition:   身 [shēn, ㄕㄣ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [pictographic] A bow 身 being drawn by a hand 寸, Rank: 703
[村, cūn, ㄘㄨㄣ] village, hamlet; vulgar, uncouth
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [pictophonetic] tree, Rank: 712
[守, shǒu, ㄕㄡˇ] to defend, to guard, to protect; to conserve; to wait
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] Keeping something 寸 within one's walls 宀, Rank: 796
[付, fù, ㄈㄨˋ] give, deliver, pay, hand over; entrust
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] To hand 寸 something over to someone 亻 , Rank: 820
[讨, tǎo, ㄊㄠˇ] to haggle, to discuss; to demand, to ask for
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] To ask 讠 for something 寸, Rank: 833
[封, fēng, ㄈㄥ] envelope, letter; to confer, to grant; feudal
Radical: , Decomposition:   圭 [guī, ㄍㄨㄟ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] To seal 寸 something with a handful of mortar 土, Rank: 871
[寻, xún, ㄒㄩㄣˊ] to seek; to search for, to look for; ancient
Radical: , Decomposition:   彐 [, ㄐㄧˋ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [pictophonetic] snout, Rank: 962
[尊, zūn, ㄗㄨㄣ] to honor, to respect, to venerate
Radical: , Decomposition:   酋 [qiú, ㄑㄧㄡˊ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] A hand 寸 making an offering of wine 酋, Rank: 1134
[夺, duó, ㄉㄨㄛˊ] to rob, to snatch, to take by force
Radical: , Decomposition:   大 [, ㄉㄚˋ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] A man 大 grasping something 寸, Rank: 1199
[耐, nài, ㄋㄞˋ] to resist, to bear; patient, enduring
Radical: , Decomposition:   而 [ér, ㄦˊ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: -, Rank: 1409
寿[寿, shòu, ㄕㄡˋ] old age, longevity; lifespan
Radical: , Decomposition:   丰 [fēng, ㄈㄥ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] Altered form of 老, Rank: 1615
[冠, guān, ㄍㄨㄢ] cap, crown, headgear
Radical: , Decomposition:   冖 [, ㄇㄧˋ]    元 [yuán, ㄩㄢˊ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] A man 元 puts on a cap 冖 with his hand 寸, Rank: 1713
[祭, jì, ㄐㄧˋ] to sacrifice to, to worship
Radical: , Decomposition:       寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]  示 [shì, ㄕˋ]
Etymology: [ideographic] Hand 寸 holding meat ⺼ over an altar 示, Rank: 1782
[寺, sì, ㄙˋ] court, office; temple, monastery
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] An offering 土 in your hand 寸, Rank: 1892
[寸, cùn, ㄘㄨㄣˋ] inch; small, tiny
Radical: , Decomposition:
Etymology: [ideographic] A hand with a dot indicating where the pulse can be felt, about an inch up the wrist, Rank: 1904
[辱, rǔ, ㄖㄨˇ] to insult, to humiliate, to abuse
Radical: , Decomposition:   辰 [chén, ㄔㄣˊ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: -, Rank: 1907
[爵, jué, ㄐㄩㄝˊ] noble; a feudal rank or title
Radical: , Decomposition:   爫 [zhǎo, ㄓㄠˇ]    罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]    良 [liáng, ㄌㄧㄤˊ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] A hand 寸 holding a goblet 良 of wine 罒, Rank: 1925
[尉, wèi, ㄨㄟˋ] officer, military rank
Radical: , Decomposition:     尸 [shī, ]  示 [shì, ㄕˋ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: -, Rank: 2126
[厨, chú, ㄔㄨˊ] kitchen; closet, cupboard
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]    豆 [dòu, ㄉㄡˋ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [pictophonetic] building, Rank: 2132
[衬, chèn, ㄔㄣˋ] underwear, lining; in contrast
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [pictophonetic] clothes, Rank: 2502
[忖, cǔn, ㄘㄨㄣˇ] to guess, to ponder, to suppose
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [pictophonetic] mind, Rank: 3000
[肘, zhǒu, ㄓㄡˇ] elbow, shoulder; to help someone carry a load
Radical: , Decomposition:     寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [pictographic] A arm carrying an object 寸 at the side of the body ⺼, Rank: 3010
[纣, zhòu, ㄓㄡˋ] saddle strap, harness; an emperor
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 4329
[討, tǎo, ㄊㄠˇ] to haggle, to discuss; to demand, to ask for
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] To ask 言 for something 寸, Rank: 6547
[酎, zhòu, ㄓㄡˋ] double-fermented wine, vintage wine
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [pictophonetic] wine, Rank: 7582
[紂, zhòu, ㄓㄡˋ] saddle strap, harness; an emperor
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 9231
[㝵, dé, ㄉㄜˊ] to obtain, to get, to acquire; ancient form of 得
Radical: , Decomposition:   旦 [dàn, ㄉㄢˋ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] A hand 寸 grabbing a shell 旦
[吋, cùn, ㄘㄨㄣˋ] English inch (unlike , which could be the English or the Chinese inch)
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] A foreign 口 inch 寸; 寸 also provides the pronunciation
[奪, duó, ㄉㄨㄛˊ] to rob, to snatch, to take by force
Radical: , Decomposition:   大 [, ㄉㄚˋ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] A man 大 grasping 寸 a bird 隹
[寽, lǜ, ㄌㄩˋ] a handful; a pinch
Radical: , Decomposition:   爫 [zhǎo, ㄓㄠˇ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] A small object 寸 clutched in one's hand 爫
[尃, fū, ㄈㄨ] to announce, to state
Radical: , Decomposition:   甫 [, ㄈㄨˇ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [pictophonetic]
[將, jiāng, ㄐㄧㄤ] the future, what will be; ready, prepared; a general
Radical: , Decomposition:   爿 [qiáng, ㄑㄧㄤˊ]    夕 [, ㄒㄧ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] Going to bed 爿 at night 夕, a predictable future
[專, zhuān, ㄓㄨㄢ] concentrated, specialized; to monopolize
Radical: , Decomposition:   叀 [zhuān, ㄓㄨㄢ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [pictophonetic] small
[尋, xún, ㄒㄩㄣˊ] to seek; to search for, to look for; ancient
Radical: , Decomposition:   彐 [, ㄐㄧˋ]    工 [gōng, ㄍㄨㄥ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] A hand 彐 looking 工 for an item 口; 寸 provides the pronunciation
[尌, shù, ㄕㄨˋ] to prop up; to stand something up
Radical: , Decomposition:   壴 [zhù, ㄓㄨˋ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [pictophonetic] inch
[對, duì, ㄉㄨㄟˋ] correct, right; facing, opposed
Radical: , Decomposition:     业 [, ㄧㄝˋ]  羊 [yáng, ㄧㄤˊ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] A hand 寸 holding a lit 业 candelabrum 羊
[導, dǎo, ㄉㄠˇ] to direct, to guide, to lead, to conduct
Radical: , Decomposition:   道 [dào, ㄉㄠˋ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] A hand 寸 pointing the way to someplace 道

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cùn, ㄘㄨㄣˋ, ] a unit of length; inch; thumb, #3,895 [Add to Longdo]
[yīng cùn, ㄧㄥ ㄘㄨㄣˋ, ] inch (unit of length equal to 2.54 cm.), #3,970 [Add to Longdo]
[chǐ cun, ㄔˇ ㄘㄨㄣ˙, ] size; dimension; measurement, #5,323 [Add to Longdo]
[tóu cùn, ㄊㄡˊ ㄘㄨㄣˋ, / ] money market, #14,269 [Add to Longdo]
[fēn cùn, ㄈㄣ ㄘㄨㄣˋ, ] propriety; appropriate behavior; proper speech or action; within the norms, #26,449 [Add to Longdo]
进尺[dé cùn jìn chǐ, ㄉㄜˊ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣˋ ㄔˇ, / ] lit. win an inch, want a foot; fig. not satisfied with small gains; give him an inch, and he'll want a mile, #42,538 [Add to Longdo]
手无[shǒu wú cùn tiě, ㄕㄡˇ ㄨˊ ㄘㄨㄣˋ ㄊㄧㄝˇ, / ] unarmed and defenceless, #47,141 [Add to Longdo]
肝肠[gān cháng cùn duàn, ㄍㄢ ㄔㄤˊ ㄘㄨㄣˋ ㄉㄨㄢˋ, / ] lit. liver and guts cut to pieces (成语 saw); broken hearted; all cut up, #56,846 [Add to Longdo]
草不生[cùn cǎo bù shēng, ㄘㄨㄣˋ ㄘㄠˇ ㄅㄨˋ ㄕㄥ, ] "not even a blade of grass grows", #64,440 [Add to Longdo]
鼠目[shǔ mù cùn guāng, ㄕㄨˇ ㄇㄨˋ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ, ] short-sighted, #78,214 [Add to Longdo]
量尺[liáng chǐ cùn, ㄌㄧㄤˊ ㄔˇ ㄘㄨㄣˋ, ] to measure sb's height, #116,028 [Add to Longdo]
光阴一[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧㄣ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, / ] An interval of time is worth an ounce of gold (俗谚 common saying); free time is to be treasured, #119,440 [Add to Longdo]
[cùn kǒu, ㄘㄨㄣˋ ㄎㄡˇ, ] location on wrist over the radial artery where pulse is taken in traditional Chinese medicine, #125,210 [Add to Longdo]
[gōng cùn, ㄍㄨㄥ ㄘㄨㄣˋ, ] decimeter, #160,732 [Add to Longdo]
金难买光阴[cùn jīn nán mǎi cùn guāng yīn, ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ ㄋㄢˊ ㄇㄞˇ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧㄣ, / ] An ounce of gold can't buy you an interval of time (俗谚 common saying); Money can't buy you time.; Time is precious., #165,019 [Add to Longdo]
光阴一金,金难买光阴[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, cun4 jin1 nan2 mai3 cun4 guang1 yin1, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧㄣ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, cùn jīn nán mǎi cùn guāng yīn, ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ ㄋㄢˊ ㄇㄞˇ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧㄣ, / ] An interval of time is worth an ounce of gold, money can't buy you time (俗谚 common saying); Time is precious and must be treasured. [Add to Longdo]
口脉[cùn kǒu mài, ㄘㄨㄣˋ ㄎㄡˇ ㄇㄞˋ, / ] pulse taken at the wrist (in traditional Chinese medicine) [Add to Longdo]
[cùn mài, ㄘㄨㄣˋ ㄇㄞˋ, / ] pulse taken at the wrist (in traditional Chinese medicine) [Add to Longdo]
标准尺[biāo zhǔn chǐ cùn, ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄔˇ ㄘㄨㄣˋ, / ] gauge [Add to Longdo]
没分[méi fēn cùn, ㄇㄟˊ ㄈㄣ ㄘㄨㄣˋ, / ] inappropriate; bad-mannered [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[すんどう, sundou] (n) inching, See also: S. インチング, R. インチング
[すんどう, sun tsuchi] (exp) ทุกตารางนิ้ว

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちょっと見;一[ちょっとみ, chottomi] (n) a look or glance [Add to Longdo]
デザイン[デザインすんぽう, dezain sunpou] (n) {comp} design size [Add to Longdo]
フォント[フォントすんぽう, fonto sunpou] (n) {comp} font size [Add to Longdo]
[いっすん, issun] (n) (1) (See ) one sun (approx. 3.03 cm); (2) a little bit (of time, distance, etc.) [Add to Longdo]
(P);鳥渡(ateji)[ちょっと(P);ちょと;ちょいと, chotto (P); choto ; choito] (adv) (1) (uk) just a minute; short time; just a little; (2) somewhat; easily; readily; rather; (3) (before a verb in negative form) (will not) easily; (int) (4) hey!; (P) [Add to Longdo]
した[ちょっとした, chottoshita] (adj-pn) (1) (uk) (See 一・ちょっと・1) trifling; petty; (2) (See 一・ちょっと・2) quite a bit; somewhat; quite [Add to Longdo]
の光陰軽んずべからず;一の光陰軽んず可からず[いっすんのこういんかろんずべからず, issunnokouinkaronzubekarazu] (exp) (id) (arch) There isn't a moment to be wasted; Every moment is precious; make hay while the sun shines [Add to Longdo]
の虫にも五分の魂[いっすんのむしにもごぶのたましい, issunnomushinimogobunotamashii] (exp) (id) Tread on a worm and it will turn [Add to Longdo]
やそっと[ちょっとやそっと, chottoyasotto] (n) (uk) (followed by a word in negative form) (not) merely; (not) simply [Add to Longdo]
宜しい[ちょっとよろしい, chottoyoroshii] (int) (uk) (can you) spare a little time (to speak)?; (do you) have a moment (to speak)? [Add to Longdo]
[いっすんさき, issunsaki] (n) an inch ahead; the immediate future [Add to Longdo]
先は闇[いっすんさきはやみ, issunsakihayami] (exp) No one knows what the future holds; The future is a closed book [Add to Longdo]
逃れ[いっすんのがれ, issunnogare] (n) quibbling; prevarication [Add to Longdo]
法師[いっすんぼうし, issunboushi] (n) (1) dwarf; midget; elf; Tom Thumb; Jack Sprat; (2) Issun-boshi (Japanese fairytale) [Add to Longdo]
餓死[がしすんぜん, gashisunzen] (n) being on the verge of starvation; being about to starve [Add to Longdo]
外形[がいけいすんぽう, gaikeisunpou] (n) {comp} external dimensions [Add to Longdo]
[がいすん, gaisun] (n) {comp} external dimensions [Add to Longdo]
[いみき, imiki] (n) (arch) (See 八色の姓) Imiki (fourth highest of the eight hereditary titles) [Add to Longdo]
法集合体[ぎすんぽうしゅうごうたい, gisunpoushuugoutai] (n) {comp} assumed-size aggregate [Add to Longdo]
胸三[むねさんずん;むなさんずん, munesanzun ; munasanzun] (n) heart; mind; feelings [Add to Longdo]
胸先三[むなさきさんずん, munasakisanzun] (n) one's mind; one's inner feelings; (a decision hinging on) how someone feels about it [Add to Longdo]
五分[くすんごぶ, kusungobu] (n) dagger [Add to Longdo]
[げんすん, gensun] (n,adj-no) actual size; full size [Add to Longdo]
[げんすんだい, gensundai] (n) actual size; full size [Add to Longdo]
釘;五くぎ[ごすんくぎ, gosunkugi] (n) long nail; spike [Add to Longdo]
[さいすん, saisun] (n,vs) taking measurements [Add to Longdo]
[さんずん, sanzun] (n,adj-no) eloquent [Add to Longdo]
の舌[さんずんのした, sanzunnoshita] (n) eloquent tongue [Add to Longdo]
[しゃくすん;せきすん, shakusun ; sekisun] (n) (something) tiny; trifle [Add to Longdo]
真澄鏡;真十鏡;十[まそかがみ(真澄鏡;真十鏡);ますかがみ(真澄鏡;十寸鏡);まそみかがみ(真澄鏡), masokagami ( masumi kagami ; makoto juu kagami ); masukagami ( masumi kagami ; juu ] (exp) (arch) (See 真澄の鏡) perfectly clear mirror [Add to Longdo]
人物[じんぶつすんびょう, jinbutsusunbyou] (n) thumb-nail sketch [Add to Longdo]
[すん, sun] (n) sun (approx. 3.03 cm) [Add to Longdo]
が足りない[すんがたりない, sungatarinai] (adj-i) (obsc) too short [Add to Longdo]
[すんか, sunka] (n) moment's leisure; free minute; (P) [Add to Longdo]
詰まり[すんづまり, sundumari] (adj-na,n) a little short; sawed-off (pants) [Add to Longdo]
[すんげき, sungeki] (n) short play; skit [Add to Longdo]
[すんげき, sungeki] (n) (1) spare time; spare moment; (2) small opening; small crack [Add to Longdo]
[すんげん, sungen] (n) pithy or short and witty remark; wisecrack [Add to Longdo]
[すんこく, sunkoku] (n) moment [Add to Longdo]
[すんし, sunshi] (n) small present; small token of appreciation [Add to Longdo]
止め[すんどめ, sundome] (n) stopping just before [Add to Longdo]
[すんじ, sunji] (n) moment; very short time [Add to Longdo]
[すんしゃく, sunshaku] (n,vs) small loan [Add to Longdo]
借詐欺[すんしゃくさぎ, sunshakusagi] (n) petty swindling; petty swindler [Add to Longdo]
進尺退[すんしんしゃくたい, sunshinshakutai] (n,vs) one step forward, many steps backward; little to gain and much to lose [Add to Longdo]
;[ずたずた;ずだずだ, zutazuta ; zudazuda] (adv,adj-na) (uk) to pieces; into shreds [Add to Longdo]
[すんぜん, sunzen] (n,suf) on the verge; on the brink; just in front of; just before; (P) [Add to Longdo]
善尺魔[すんぜんしゃくま, sunzenshakuma] (exp) in evil, there is odds; there is more evil than good in this world; one good thing tends to cause many bad things to happen [Add to Longdo]
足らず[すんたらず, suntarazu] (adj-na,n) a little too short [Add to Longdo]
[すんだん, sundan] (n,vs) cut (tear) to pieces; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Please allow me to measure you.あなたの法を計るのを許して下さい。
Our firm is on the verge of bankruptcy, I'm ashamed to say.うちの会社は倒産前です。お恥ずかしい話ですが。
The poor child was on the verge of starvation.かわいそうにその子供は餓死前だった。
The poor cat was on the verge of starvation.かわいそうにその猫は餓死前だった。
These measurements conform to the blueprints.これらの法は設計図に一致する。
Cut this into very fine pieces.これを断してくれ。
Sam got a raw deal when he was laid off just before his job would have become permanent.サムは不当にも正式採用となる前で、解雇されてしまった。
It's necessary to take correct measurements when you are tailoring a suit.スーツをつくる時は正確に法を測る必要があります。
The skit was presented by fifth grade students.その劇は5年生全員によって上演された。
A worm will turn. [Proverb]の虫にも五分の魂。
Who can read the future?先は闇。
May I take your size, madam?奥様、法をお測りしましょう。
When we were on the brink of starvation, they saved our lives.餓死前でいるところを、彼らは私達の命を救ってくれた。
My promotion hangs on his decision.私の昇進は彼の胸三である。
The obsolete regime is about to collapse.時代遅れのその政権は崩壊前だ。
The tongue stings. [Proverb]鉄人を殺す。 [Proverb]
Look exactly alike.分違わぬくらいよく似ている。
Give him an inch and he will take a yard.を与えれば尺を望む。
Let us hope the world will never be on the brink of a nuclear war.世界が核戦争前にならないよう願いましょう。
What are the measurements of the shelf?棚の法はいくらあるか。
The hikers were all but frozen when they were found.発見された時、ハイカーたちは凍死前だった。
He was so healthy up to the minute of his sudden death. You really never know what might happen next.彼あんなに元気だったのに。突然亡くなるなんて。一先は闇だね。
His old car is on its last legs.彼の古い車はポンコツ前。
They knew to an inch where the rocket would land.彼らはロケットがどこに着陸するか分違わず知っていた。
They knew to an inch where the rocket would land.彼らはロケットがどこに着陸するのか分違わず知っていた。
A good idea came across her mind at the last moment.彼女に良い考えが前のところで浮かんだ。
She knew to an inch where everything should be.彼女はあらゆるもののあるべき場所を分違わず知っていた。
She almost passed out.彼女は気絶前だった。
She was on the border of killing herself.彼女は自殺前だった。
She was nearly frozen to death in the snow.彼女は雪の中で凍死前だった。
The plane turned sharply to the right just before it crashed.飛行機は墜落前に右に旋回した。
The plane was about to take off.飛行機は離陸前だった。
My father's company is on the verge of bankruptcy.父の会社は破産前である。
The mist was so dense that I could not see even an inch ahead.霧がとても濃かったので、一先も見えなかった。
#B: 一(ちょっと){ちょっと} 形式的{形式的に} 遣る{やる} 丈(だけ){だけ} だから
4. Just before bringing it to the boil, set to a low flame and remove the scum again.4.煮え立たせる前で弱火にして、もう一度灰汁を取り除きます。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デザイン[でざいんすんぽう, dezainsunpou] design size [Add to Longdo]
フォント[フォントすんぽう, fonto sunpou] font size [Add to Longdo]
外形[がいけいすんぼう, gaikeisunbou] external dimensions [Add to Longdo]
[がいすん, gaisun] external dimensions [Add to Longdo]
法集合体[ぎすんぽうしゅうごうたい, gisunpoushuugoutai] assumed-size aggregate [Add to Longdo]
[すんぽう, sunpou] extent [Add to Longdo]
法記入[すんぽうきにゅう, sunpoukinyuu] dimensioning [Add to Longdo]
整合法集合体[せいごうすんぽうしゅうごうたい, seigousunpoushuugoutai] adjustable-size aggregate [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[すん, sun] (Laengenmass, ca.3 cm) [Add to Longdo]
[すんぜん, sunzen] unmittelbar_vor [Add to Longdo]
[すんだん, sundan] in_Stuecke_hauen, in_Stuecke_reissen [Add to Longdo]
[すんか, sunka] freier_Augenblick, freie_Minute [Add to Longdo]
[すんぽう, sunpou] -Mass, -Groesse, -Plan [Add to Longdo]
[すんぴょう, sunpyou] kurze_Kritik [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top