ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*宿泊*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 宿泊, -宿泊-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
宿泊[しゅくはく, shukuhaku] (n) ที่พัก

Japanese-English: EDICT Dictionary
宿泊[しゅくはく, shukuhaku] (n,vs) lodging; (P) [Add to Longdo]
宿泊[しゅくはくきゃく, shukuhakukyaku] (n) guest (esp. hotel) [Add to Longdo]
宿泊[しゅくはくしゃ, shukuhakusha] (n) guest (esp. hotel); lodger [Add to Longdo]
宿泊[しゅくはくじょ, shukuhakujo] (n) lodgings; quarters [Add to Longdo]
宿泊[しゅくはくにん, shukuhakunin] (n) lodger; boarder; paying guest [Add to Longdo]
宿泊[しゅくはくすう, shukuhakusuu] (n) number of nights staying in accommodation [Add to Longdo]
宿泊設備[しゅくはくせつび, shukuhakusetsubi] (n) accommodation [Add to Longdo]
宿泊[しゅくはくさき, shukuhakusaki] (n) lodging host; lodging place [Add to Longdo]
宿泊[しゅくはくひ, shukuhakuhi] (n) hotel charge; lodging expense [Add to Longdo]
宿泊[しゅくはくりょう, shukuhakuryou] (n) hotel charges [Add to Longdo]
宿泊料金[しゅくはくりょうきん, shukuhakuryoukin] (n) accommodation charge; lodging charges; lodging fees [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We need accommodation for six.6人宿泊させて欲しい。
As the attendees of the DTA General Meeting will be offered the block rate, when you reserve Marriott Hotel for me, please notify them that I will attend it.DTA総会の出席者は特別料金で宿泊できるので、マリオットホテルを予約する際は、私が会議出席者だと伝えて下さい。
I'd like to talk to one of your guests.ここに宿泊している人と話をしたいのですが。
What are the charges in this hotel?このホテルの宿泊料はいくらですか。
What are the charges in this hotel?このホテルの宿泊料金はいくらですか。
I hope you can join us at these very important July DCA meetings and complement your stay by exploring some of the many affordable charms of Tokyo.この重要な7月のDCA会議にご出席いただき、さらにご宿泊中に東京の多様な魅力もお楽しみくださるよう希望しています。
Fill up this registration card, please.この宿泊カードに記入して下さい。
Sue checked in at the Royal Hotel.スーはロイヤルホテルで宿泊手続きをした。
Did you book accommodation at the hotel?そのホテル(の宿泊)を予約しましたか。
The rates cover all the meals at the hotel.そのホテルの宿泊料金は三食付きの値段です。
The hotel can accommodate 500 guests.そのホテルは500人宿泊できる。
The hotel can accommodate fifty guests.そのホテルは50人の客を宿泊させることができる。
The motel can accommodate as many as 400 guests.そのモーテルは400人もの宿泊客を泊められる。
Mr White said that because of the convention, there were no rooms available.ホワイト氏は大会が開かれているため宿泊できる部屋はないといいました。
Mr White said to them, "The room will be $30. $10 for each man." Each man gave him $10 and went up to the room.ホワイト氏は彼らに「お部屋の宿泊料は30ドルですから、お一人様10ドルとなります。」と言いました。男性達はそれぞれ10ドルずつ支払い、部屋に上がりました。
We put up at a lakeside hotel for the night.我々はその夜湖畔のホテルに宿泊した。
The hotel room where we stayed was shabby.私たちが宿泊したホテルの部屋はみすぼらしかった。
I'd like to stay at your hotel.宿泊したいのですが。
Can I extend my stay one more night?宿泊をもう一晩延長できますか。
Could you please sign the register?宿泊者名簿に記入していただけますか。
Let me know where you are staying.宿泊先を教えてください。
Does the price include accommodation?宿泊費込みの値段ですか。
The Toyo Hotel has a free transportation service from the airport to the hotel for their guests.東洋ホテルは空港からホテルまで、宿泊客の無料送迎をしています。
Please enjoy your stay at this hotel.当ホテルでの御宿泊をごゆっくり御楽しみください。
He called a hotel for accommodations.彼はホテルに電話で宿泊を頼んだ。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
宿泊[しゅくはく, shukuhaku] Uebernachtung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top