ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*婁*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -婁-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[縷, lǚ, ㄌㄩˇ] strand, thread; detailed, precise
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  婁 [lóu, ㄌㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 8612
[瞜, lōu, ㄌㄡ] to see; to look at; to observe
Radical: , Decomposition:   目 [, ㄇㄨˋ]  婁 [lóu, ㄌㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] eye, Rank: 8923
[褸, lǚ, ㄌㄩˇ] lapel, collar; tattered, threadbare
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  婁 [lóu, ㄌㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] cloth, Rank: 9272
[僂, lóu, ㄌㄡˊ] humpback; surname
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  婁 [lóu, ㄌㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] person
[婁, lóu, ㄌㄡˊ] a constellation; to wear; surname
Radical: , Decomposition:   母 [, ㄇㄨˇ]  女 [, ㄋㄩˇ]
Etymology: [ideographic] A daughter 女 looking up at her mother 母
[屢, lǚ, ㄌㄩˇ] frequently, often, again and again
Radical: , Decomposition:   尸 [shī, ]  婁 [lóu, ㄌㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] body
[摟, lǒu, ㄌㄡˇ] to embrace, to hug; to drag, to pull
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  婁 [lóu, ㄌㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] hand
[數, shù, ㄕㄨˋ] count, number, several
Radical: , Decomposition:   婁 [lóu, ㄌㄡˊ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [pictophonetic] script
[樓, lóu, ㄌㄡˊ] multi-story building; floor
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  婁 [lóu, ㄌㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] wood
[螻, lóu, ㄌㄡˊ] mole cricket; Gryllotalpa africana
Radical: , Decomposition:   虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]  婁 [lóu, ㄌㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] insect

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Lóu, ㄌㄡˊ, / ] (star); surname Lou, #30,711 [Add to Longdo]
娄底[Lóu dǐ, ㄌㄡˊ ㄉㄧˇ, / ] Loudi prefecture level city in Hunan, #42,536 [Add to Longdo]
娄底市[Lóu dǐ shì, ㄌㄡˊ ㄉㄧˇ ㄕˋ, / ] Loudi prefecture level city in Hunan, #56,892 [Add to Longdo]
娄烦[Lóu fán, ㄌㄡˊ ㄈㄢˊ, / ] (N) Loufan (place in Shanxi), #161,330 [Add to Longdo]
娄底地区[Lóu dǐ dì qū, ㄌㄡˊ ㄉㄧˇ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] (N) Loudi district (district in Hunan), #265,462 [Add to Longdo]
克娄巴特拉[Kè lóu bā tè lā, ㄎㄜˋ ㄌㄡˊ ㄅㄚ ㄊㄜˋ ㄌㄚ, / ] Cleopatra (name); Cleopatra VII Thea Philopator (69-30BC), the last Egyptian pharoah [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たたら星;宿[たたらぼし, tataraboshi] (n) (See ) Chinese "Bond" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
入満(ateji);伊留満(ateji);由漫(ateji)[イルマン, iruman] (n) (arch) (uk) non-ordained Christian monk (por [Add to Longdo]
の明[りろうのめい, rirounomei] (n) (arch) (id) keen eyesight; the eyesight of Lilou (character with superior eyesight in ancient Chinese folklore) [Add to Longdo]
[ろう, rou] (n) (See 二十八宿) Chinese "Bond" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top