ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*娄*

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -娄-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[数, shù, ㄕㄨˋ] count, number, several
Radical: , Decomposition:   娄 [lóu, ㄌㄡˊ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [pictophonetic] script, Rank: 231
[楼, lóu, ㄌㄡˊ] multi-story building; floor
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  娄 [lóu, ㄌㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] wood, Rank: 876
[屡, lǚ, ㄌㄩˇ] frequently, often, again and again
Radical: , Decomposition:   尸 [shī, ]  娄 [lóu, ㄌㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] body, Rank: 2450
[搂, lǒu, ㄌㄡˇ] to embrace, to hug; to drag, to pull
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  娄 [lóu, ㄌㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 2795
[缕, lǚ, ㄌㄩˇ] strand, thread; detailed, precise
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  娄 [lóu, ㄌㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 2894
[喽, lóu, ㄌㄡˊ] used in onomatopoetic expressions
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  娄 [lóu, ㄌㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 3220
[髅, lóu, ㄌㄡˊ] skull, skeleton
Radical: , Decomposition:   骨 [, ㄍㄨˇ]  娄 [lóu, ㄌㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] bone, Rank: 3761
[篓, lǒu, ㄌㄡˇ] bamboo basket
Radical: , Decomposition:   ⺮ [zhú, ㄓㄨˊ]  娄 [lóu, ㄌㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] bamboo, Rank: 4012
[娄, lóu, ㄌㄡˊ] a constellation; to wear; surname
Radical: , Decomposition:   米 [, ㄇㄧˇ]  女 [, ㄋㄩˇ]
Etymology: [ideographic] A woman 女 looking up at a star 米, Rank: 4052
[褛, lǚ, ㄌㄩˇ] lapel, collar; tattered, threadbare
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  娄 [lóu, ㄌㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] cloth, Rank: 4250
[镂, lòu, ㄌㄡˋ] to inlay; to engrave, to carve; tattoo
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  娄 [lóu, ㄌㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 4301
[偻, lóu, ㄌㄡˊ] humpback; surname
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  娄 [lóu, ㄌㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] person, Rank: 4573
[瘘, lòu, ㄌㄡˋ] fistula; goiter, sore, ulcer
Radical: , Decomposition:   疒 [, ㄋㄜˋ]  娄 [lóu, ㄌㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] sickness, Rank: 5324
[蝼, lóu, ㄌㄡˊ] mole cricket; Gryllotalpa africana
Radical: , Decomposition:   虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]  娄 [lóu, ㄌㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] insect, Rank: 5523
[嵝, lǒu, ㄌㄡˇ] the Goulou mountain in Hunan
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  娄 [lóu, ㄌㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] mountain, Rank: 5814
[窭, jù, ㄐㄩˋ] poor; rustic
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  娄 [lóu, ㄌㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] hole, Rank: 5870
[蒌, lóu, ㄌㄡˊ] Artemisia stelleriana
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  娄 [lóu, ㄌㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] grass, Rank: 5887
[屦, jù, ㄐㄩˋ] straw sandals; to tread on
Radical: , Decomposition:   尸 [shī, ]    彳 [chì, ㄔˋ]  娄 [lóu, ㄌㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] step, Rank: 6987
[耧, lóu, ㄌㄡˊ] a drill for sowing grain
Radical: , Decomposition:   耒 [lěi, ㄌㄟˇ]  娄 [lóu, ㄌㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] plow, Rank: 7069

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Lóu, ㄌㄡˊ, / ] (star); surname Lou, #30,711 [Add to Longdo]
[Lóu dǐ, ㄌㄡˊ ㄉㄧˇ, / ] Loudi prefecture level city in Hunan, #42,536 [Add to Longdo]
底市[Lóu dǐ shì, ㄌㄡˊ ㄉㄧˇ ㄕˋ, / ] Loudi prefecture level city in Hunan, #56,892 [Add to Longdo]
[Lóu fán, ㄌㄡˊ ㄈㄢˊ, / ] (N) Loufan (place in Shanxi), #161,330 [Add to Longdo]
底地区[Lóu dǐ dì qū, ㄌㄡˊ ㄉㄧˇ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] (N) Loudi district (district in Hunan), #265,462 [Add to Longdo]
巴特拉[Kè lóu bā tè lā, ㄎㄜˋ ㄌㄡˊ ㄅㄚ ㄊㄜˋ ㄌㄚ, / ] Cleopatra (name); Cleopatra VII Thea Philopator (69-30BC), the last Egyptian pharoah [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top